Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 251-0121-0121-016A-016A-015


Naastliggers vanNoorderhaven 25
ten oostenNoorderhaven 27
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 23
ten noordenZoutsloot 6


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0013r van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 25Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven] strekkende achter noordwaarts tot aan de Zoutsloot900‑00‑00 gghuis met ledige plaats en loods
koperDirck Ghijsberts, gehuwd met
koperAnna Jans
naastligger ten oostenJochum Pyters
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenHeercke Andries smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Hancke Claesen, gehuwd met
verkoper van 1/2Geertgie Jansen
verkoper van 1/2Ruert Claesen, gehuwd met
verkoper van 1/2Trijn Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Ghijsberts x Anna Jans kopen een huis nz. Noorder nieuwe haven, strekkende tot aan de Zoutsloot. Ten O. Jochem Pyters, ten W. Heercke Andries, smid. Geen grondpacht.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0118r van 21 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Gijsberts


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0347v van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Pieters de jonge


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0127r van 4 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van Pieter Pieters de jonge


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0017v van 16 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Pieters de jonge


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0058v van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnna Jans


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0062v van 14 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 25achterNoorderhaven NZ150‑00‑00 cgoude schuur
koperLieuwe Lolckes
koperLijsbet Claesses
naastligger ten oostenDouwe Sierx c.u.smid
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenplaats/houtstek van de koper Lieuwe Lolckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAnna Jans, weduwe van
verkoperwijlen Joost Sybrenszeilmaker


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0115v van 15 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 25Noorderhaven NZ604‑00‑00 gghuis en plaats met een vrije uit- en ingang ten noorden
koperLieuwe Lolkes c.u.
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Douue Sierx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende koper Lieuwe Lolkes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Fijckien Annes, gesterkt met
verkoper van 1/2Cornelis Piers
verkoper van 1/2Gijsbert Minnes c.soc.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0348v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 25Noorderhaven NZ [niet vermeld]475‑00‑00 cghuis en plaats met vrij achterom
koperPoppe Auckes, gehuwd met
koperCorneliske Jacobs
huurderHendrik Jansen
naastligger ten oostensteeg met uitgang naar de Zoutsloot
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Drie Bootshaeken de Drie Bootshaken
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenAucke Backer wijdschipper
naastligger ten noordenFloris Jansen
verkoper van 1/2Jan Jansen Reyersmr. gortmaker
verkoper van 1/2Ydtske Jansen, gehuwd met
verkoper van 1/2Pyter Willemsmoutmaker te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Aukes x Corneliske Jacobs koopt een huis met een plaets erachter, door meerderen bewoond en met vrij in- en uitgang op de Zoutsloot ten O., langs het achterhuis. Ten O. het huis 'de 3 Bootshaken', ten W. Aucke Backer, wijdschipper, ten Z. de 'Noorderhaven', ten N. de huurder, Floris Janzen. Gekocht van Jan Jansen Reyers, mr. gortmaker, voor 1/2, en Ytske Jansen x Pieter Willems, mouter te Leeuwarden, voor 1/2.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0043r van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPoppe zeilmaker


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0354v van 13 mrt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPoppe Aukes mr. zeilmaker
naastligger ten westenAuke Jansen Bakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-012 , folio 3Noorderhaven 25huis
eigenaarPoppe Auckes wed.
gebruikerPoppe Auckes wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-012 , folio 2rNoorderhaven 25huis
eigenaarPoppe Auckes wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-012 , folio 2rNoorderhaven 25huis
eigenaarwed. Poppe Aukes
gebruikerwed. Poppe Aukes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0011v van 20 apr 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 25Noorderhaven NZ 25/272025‑00‑00 cgtwee huizen naast elkaar
koperJan Aukes Backer koopman
huurderYttje Andles
naastligger ten oostenReyner Tjeerds mr. zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenJan Aukes Backer
naastligger ten noordenJan Aukes Backer
verkoperAafke Poppes, gehuwd met
verkoperSalomon Gerlofsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Auckes Backer koopt 2 huizen naast elkaar. Ten O. Reiner Tjeerds, mr. zeilmaker, ten W. en N. de koper, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Aefke Poppes x Salomon Gerlofs, mr. bakker, voor 2025 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-012 , folio 2rNoorderhaven 25huis
eigenaarJan Aukes
gebruikervroedsman Wijngaarden
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑16‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-012 , folio 2rNoorderhaven 25huis
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerwed. Heere Lieuwes
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-012 , folio 2rNoorderhaven 25huis
eigenaarJan Aukes erven
gebruikerTrijntje Oosterbaan
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-012 , folio 2rNoorderhaven 25huis
eigenaarJan Aukes erven
gebruikerPieter Freerks
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-016 , folio 2vNoorderhaven 25huis
eigenaarJan A. Bakker
gebruikerJan L. Buisman
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal57‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑07‑04 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0055r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 25Noorderhaven NZ tussen Vismarkt en Kettingbrug1350‑00‑00 cghuis
koperJan Leenderts Buisman
huurderJan Leenderts Buisman
naastligger ten oostenJan A. Bakker koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan A. Bakker koopman
naastligger ten noordenJan A. Bakker koopman
verkoperJan A. Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Leenderts Buisman, capitein van het transportjacht v.d. Admiraliteit in Friesland, koopt een huis nz. Noorderhaven, tussen Vismarkts- en kettingbruggen. Ten O., W. en N. de verkoper, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Jan Aukes Bakker, koopman, voor 1350 cg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0044r van 4 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan A. Backer


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-016 , folio 2vNoorderhaven 25huis
eigenaarJan L. Buisman
gebruikerJan L. Buisman
huurwaarde totaal39‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑01‑12 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0071r van 5 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Leenderts Buisman


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0095v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Leenderts Buisman


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0167r van 11 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan L. Buysman


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0358r van 13 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan L. Buisman


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-016 , folio 2vNoorderhaven 25huis
eigenaarJan L. Buisman
gebruikerJan L. Buisman
huurwaarde totaal39‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑01‑12 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-013, pag. 3Noorderhaven 25J.L. Buisman


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0193r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-016 , pag. 2Noorderhaven 25D. Buisman 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-016Noorderhaven 25Dirk Jans Buisman... Dirks (de Vries); huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1816, ovl 1818, ovl 1821, huw 1830; eigenaar van wijk A-016, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-009, winkelier, 1814. (GAH204); D.J.B. van Amsterdam ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-016Noorderhaven 25D Buisman


1815 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 17 mrt 1815
vermeld alsgeschat adresbericht
A-016Noorderhaven 25Eene hechte en netbetimmerde huizinge c.a. aan de noordkant van de Noorderhaven, thans in huur bij Jacob Thomas, Bijlsma. Provisioneel verkocht op 22 mrt 1815 ten huize van den kastelein Hendrik Winter door notarissen Hanekuyk en Wijma.


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 139 van 1 jun 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-016Noorderhaven 25ruilingfl. 500a. huis E-091 tegen huis A-016
 
verwandelaarDirk Jans Buisman
aanhandelaarLeendert Jans Buisman


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 118 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-016Noorderhaven 25Leendert Jans Buisman, overleden op 28 augustus 183066 jr, beurtschipper Noorderhaven A 16, man van Ybeltje Feddes (mede testamentair erfgenaam), vader van niet met name genoemde kinderen! Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 316Noorderhaven 25wed. Leendert Buisman Harlingenhuis en erf (102 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 176 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-016Noorderhaven 25Cornelis Reinders de Jong, overleden op 31 mei 1834koopvaardijkapitein Noorderhaven A 16, overleden op reis van Batavia, man van Anna Buisman, vader van minderjarige Rinkse (2 1/2 jr) en Elisabeth Cornelis de Jong (10 mnd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-016Noorderhaven 25R Snoek stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 48 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-016Noorderhaven 25Ybeltje Feddes van der Zee, overleden op 23 februari 183976 jr, geboren Makkum, overleden Noorderhaven A 16, wed. Leendert Buisman, moeder van Hinke (vrouw van Arie Jansen Struyk, scheepskapitein Amsterdam), Anna (vrouw van Eilert Bergman, idem) en wijlen Fedde Leenderts Buisman (man van wijlen Antje Volkheimer, vader van Ybeltje, vrouw van Sybrandus W. Jager, vleeshouwer, Alida, vrouw van Cornelis Teunis Reus, stuurman Terschelling en minderjarige Jan Feddes Buisman, voogd is Jan Everts Bouwknegt). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-016NoorderhavenRoelof Snoek27 jschrijnwerkerLeeuwardenm, protestant, gehuwd
A-016NoorderhavenHendrikje Tangerman27 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 316Noorderhaven A-016erv. Douwe Tuinstra woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 316Noorderhaven A-015 Abe Hamstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 316Noorderhaven 25 (A-015)Jan Hamstra (te Leeuwarden)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 25G. Schuilbootwerker
Noorderhaven 25R.L. v/d Valkkantoorlooper


1930 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-15585
Noorderhaven 25Richard Johannes Hinrich Lohse


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 25L.P. (Leo) Blom


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 25beeldbepalend pand8 van 10


2023
0.045454025268555


  terug