Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Noorderhaven 25,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 25 1-012 1-016 A-016 A-015
Naastliggers vanNoorderhaven 25
ten oostenNoorderhaven 27
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 23


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0006v van 12 nov 1615 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0125v van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0021r van 8 dec 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 348v van jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 25Poppe Aukes x Corneliske Jacobs koopt een huis met een plaets erachter, door meerderen bewoond en met vrij in- en uitgang op de Zoutsloot ten O., langs het achterhuis. Ten O. het huis 'de 3 Bootshaken', ten W. Aucke Backer, wijdschipper, ten Z. de 'Noorderhaven', ten N. de huurder, Floris Janzen. Gekocht van Jan Jansen Reyers, mr. gortmaker, voor 1/2, en Ytske Jansen x Pieter Willems, mouter te Leeuwarden, voor 1/2.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0136v van 27 jan 1695 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 27, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Haeringh Eyberts


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0005v van 26 feb 1699 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 27, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Haring Eiberts


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-012 Noorderhaven 25huis
eigenaarwed. Poppe Auckes
gebruikerwed. Poppe Auckes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-012 Noorderhaven 25huis
eigenaarwed. Poppe Auckes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0113r van 22 jun 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-012 Noorderhaven 25huis
eigenaarwed. Poppe Aukes
gebruikerwed. Poppe Aukes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0011v van 20 apr 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 25Noorderhaven NZ 25/27huis
 
koperJan Aukes Backer koopman2025-00-00 CG
huurderYttje Andles
naastligger ten oostenReyner Tjeerds mr. zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat; straat en haven]
naastligger ten westenJan Aukes Backer
naastligger ten noordenJan Aukes Backer
verkoperAafke Poppes, gehuwd met
Salomon Gerlofsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Auckes Backer koopt 2 huizen naast elkaar. Ten O. Reiner Tjeerds, mr. zeilmaker, ten W. en N. de koper, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Aefke Poppes x Salomon Gerlofs, mr. bakker, voor 2025 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-012 Noorderhaven 25huis
eigenaarJan Aukes
gebruikervroedsman Wijngaarden
huurwaarde47-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-16-10 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0039v van 28 jun 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarmen Hendriks


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144v van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 27, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFeddrik Aitses Mahui koopman


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-012 Noorderhaven 25huis
eigenaarJan Aukes erven
gebruikerTrijntje Oosterbaan
huurwaarde47-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-10-14 CG


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0071r van 5 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Leenderts Buisman


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0095v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 27, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Leenderts Buisman


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0167r van 11 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan L. Buysman


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0358r van 13 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan L. Buisman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-013 Noorderhaven 25J L Buisman


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0193r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenstraat


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-016 Noorderhaven 25D Buisman3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-016Noorderhaven 25Dirk Jans Buisman... Dirks (de Vries); huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1816, ovl 1818, ovl 1821, huw 1830; eigenaar van wijk A-016, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-009, winkelier, 1814. (GAH204); D.J.B. van Amsterdam ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-016Noorderhaven 25D Buisman


1815 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 17 mrt 1815
A-016Noorderhaven 25Eene hechte en netbetimmerde huizinge c.a. aan de noordkant van de Noorderhaven, thans in huur bij Jacob Thomas, Bijlsma. Provisioneel verkocht op 22 mrt 1815 door notarissen Hanekuyk en Wijma..


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 139 van 1 jun 1818
adressoortbedraggebruik
A-016Noorderhaven 25ruilingfl. 500a. huis E-091 tegen huis A-016
 
Leendert Jans Buisman
Dirk Jans Buisman


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-016Noorderhaven 25Leendert Jans Buisman, overleden op 28 augustus 183066 jr, beurtschipper Noorderhaven A 16, man van Ybeltje Feddes (mede testamentair erfgenaam), vader van niet met name genoemde kinderen! Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 316Noorderhaven 25wed. Leendert Jans BuismanHarlingenhuis en erf (102 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-016Noorderhaven 25Cornelis Reinders de Jong, overleden op 31 mei 1834koopvaardijkapitein Noorderhaven A 16, overleden op reis van Batavia, man van Anna Buisman, vader van minderjarige Rinkse (2 1/2 jr) en Elisabeth Cornelis de Jong (10 mnd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. A-016 R Snoek stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-016Noorderhaven 25Ybeltje Feddes van der Zee, overleden op 23 februari 183976 jr, geboren Makkum, overleden Noorderhaven A 16, wed. Leendert Buisman, moeder van Hinke (vrouw van Arie Jansen Struyk, scheepskapitein Amsterdam), Anna (vrouw van Eilert Bergman, idem) en wijlen Fedde Leenderts Buisman (man van wijlen Antje Volkheimer, vader van Ybeltje, vrouw van Sybrandus W. Jager, vleeshouwer, Alida, vrouw van Cornelis Teunis Reus, stuurman Terschelling en minderjarige Jan Feddes Buisman, voogd is Jan Everts Bouwknegt). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-016NoorderhavenRoelof Snoek27 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, schrijnwerker
A-016NoorderhavenHendrikje Tangerman27 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 316A-016 (Noorderhaven )Luitje van der Veerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 316A-015 (Noorderhaven)Abe Hamstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 316Noorderhaven 25 (A-015)Jan Hamstra (te Leeuwarden)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 25 Jentje Reitsmazonder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 25G.Schuilbootwerker
Noorderhaven 25R.L. v/d Valkkantoorlooper


1930 - kentekenadresnaam
B-15585
Noorderhaven 25Richard Johannes Hinrich Lohse


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 25L.P. (Leo) Blom


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 25, HarlingenNoorderhaven 25Fa. H. Blom & zn.schildersbedrijf


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 25beeldbepalend pand8 van 10
  terug