Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 267-1277-1277-133C-179C-174


Naastliggers vanNoorderhaven 26
ten oostenNoorderhaven 28
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 24
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 26naamloze steeg ten oosten


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0197v van 24 feb 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Bartouts


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0069r van 16 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAth Cornelis


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0350r van 15 mrt 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 28achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0350v van 15 mrt 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 28achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372v van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 28achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383v van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 28achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0064r van 19 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 28achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWibe Ypes Roest


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0085r van 12 mei 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 26Noorderhaven ZZ590‑00‑00 gghuis
koperWillem Willems c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenmr. Ocke Lenerds
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEvert Ariens
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperWyebe Ypes
verkoperAnna Sytses


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0186r van 2 nov 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 28achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Agge Sickes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0207v van 10 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 28achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybe Yges
naastligger ten westenAntie Jacobs Doncker


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0396v van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRemmert Willems


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0075r van 9 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Rimmerts pottenbakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-127 , folio 142Noorderhaven 26huis
eigenaarWillem Remmerts
gebruikerWillem Remmerts
opmerkingpro deo versogt


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0306r van 14 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 26Noorderhaven ZZ tussen Vismarkts- en Kettingsbruggen421‑00‑00 gghuis
koperDirk Huiges c.u.koopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenFeddrick Jeppes
naastligger ten zuidenTrijntie Popta, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Douwe Jansen
naastligger ten westendr. Hesselus Suringar
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.oud burgemeester Tiaerd Bouwens, hypothecair crediteur
verkoper q.q.dr. Titus Sloterdijk, hypothecair crediteuren vanadvocaat
verkoperWillem Remmertsmr. pottenbakker te Sneek


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-127 , folio 93vNoorderhaven 26huis
eigenaarDirk Huiges
gebruikerSchelte Jansen
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-127 , folio Noorderhaven 26huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑10‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0035v van 5 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 26Noorderhaven ZZ650‑00‑00 cghuis
koperTaetske Everts Oosterbaan, weduwe van
koperwijlen dr. Hessel Zuringa medicinae doctor en lijnslager
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarin twee aparte in- en uitgangen
naastligger ten zuidenHyke Douwes
naastligger ten zuidenJan Douwes
naastligger ten westende koper Taetske Everts Oosterbaan
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperDirk Huygens, gehuwd met
verkoperStijntje Hendrix


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0329r van 3 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 26Noorderhaven ZZ720‑00‑00 cgdrie kamers
koperArjen Theunis Blok, gehuwd met
koperEelkjen Cornelis
huurder 1Willem Dirx
huurder 2Hendrik Botterman
huurder 3Oepke Clases
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenArjen Theunis Blok, gehuwd met
naastligger ten oostenEelkjen Cornelis
naastligger ten zuidenoud burgemeester Pier Jarigs Bretton
naastligger ten westenArjen Theunis Blok
naastligger ten noordenArjen Theunis Blok
verkoper van 1/2Hylkjen Douwes, weduwe vanwinkelierse
verkoper van 1/2wijlen Douwe Keimpes
verkoper van 1/2Jan Douwesmr. zeilmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Theunis Blok x Eelkjen Cornelis, koopt 3 kamers onder 1 dak, afzonderlijk verhuurd, in de steeg langs kopers huis. Ten O. de steeg, ten W. en N. de koper, ten Z. Pier Jarigs Bretton. Gekocht van Hylkjen Douwes wv Douwe Keimpes, en Jan Douwes, mr. zeilmaker, elk voor de helft.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-127 , folio 94rNoorderhaven 26huis
eigenaarArjen Teunis Blok
gebruikerJacob Folkerts
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑13‑06 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0148v van 22 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Teunis Blok koopman


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0158v van 12 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 26Noorderhaven ZZ660‑21‑00 gghuis
koperJan Hendriks c.u.winkeliers
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBastiaan Bikker n.u.koopman
naastligger ten zuidenTeunis Arjens Blok
naastligger ten westenTeunis Arjens Blok
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperArjen Teunis Blokkoopman


1744 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 26, HarlingenNoorderhaven 26Pot, Jan Hendriks;Hornstra, Janneke Sjircks'I.H.P.I.S.H.
ANNO 1744'
IHP' en 'ISH', Jan Hendriks Pot en Janneke Sjircks Hornstra, kopen een dwarshuis aan de zuidkant van de Noorderhaven, door de verkoperse bewoond, de weduwe van Dirk Dirks, met een doorgaande steeg ten westen.
Gekocht van Geesk Jans, weduwe van Feijke Jansen van Heemert, in leven mr. beelthouwer, voor 180 Caroliguldens, akte van 20 februari 1751


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-127 , folio 94rNoorderhaven 26huis
eigenaarJan Pot
gebruikerJan Pot
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0141v van 10 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Hendriks Pot


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-127 , folio 95rNoorderhaven 26huis
eigenaarJan Pot
gebruikerJan Pot
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0006r van 25 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hendriks Pot


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-127 , folio 95rNoorderhaven 26huis
eigenaarJan Pot
gebruikerJan Pot
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0146r van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 26[niet van toepassing]00‑00‑00 cghuis
requirantJan Hendriks Pot thans gedetineerd
requireerdeJenneke Sierks Hoornstra


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0152v van 28 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 26Noorderhaven ZZ703‑00‑00 gghuis
koperTeunis Anthoni, gehuwd metgrootschipper
koperHiltje Pieters
huurderJacob Jans c.u.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Bastiaan Bikkers
naastligger ten zuidenJan Gelinde
naastligger ten westenJan Gelinde
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Hendriks Pot, gehuwd met
verkoperJanneke Sierks Hoornstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Anthoni, grootschipper x Hiltje Pieters koopt een huis zz. Noorderhaven met vrij in- en uitgang door een steeg ten O. Ten O. wd. Bastiaan Bikkers, ten W. en Z. Jan Gelinde, ten N. de straat. Gekocht van Jan Hendriks Pot x Janke Sierks Hoornstra, voor 703 gg.


1773 - genealogie bron: bevestiging huwelijk Hervormde Gemeente Harlingen op 28 okt 1773
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Eyse Geerts, wonende te Oude Pekela
Hiltje Pieters, wonende te Harlingen


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-133 , folio 159rNoorderhaven 26huis
eigenaarEise Geerts nom.ux.
gebruikerEise Geerts nom.ux.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0222v van 5 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEise Geerts n.u.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0268v van 9 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 28achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurjen Okkes


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0314v van 3 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 26Noorderhaven ZZ tussen de Vismarkts- en Kettingsbrug00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenJan Trompetter
naastligger ten zuidenS. Schaaff
naastligger ten zuidenR. Blok
naastligger ten westenJohannes Adema
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Gerryt Pieters, geauthoriseerde curator te Steenwijk
verkoper q.q.Harmen Groen, geauthoriseerde curatoren over te Steenwijk
verkoperAnna Teunis minderjarig, en
verkoperFemmigjen Teunis minderjarig
erflaterwijlen Teunis Anthony, gehuwd met
erflaterwijlen Hiltje Pieters
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) De curatoren over Anna en Fennigjen Teunis, minderjarige nagelaten kinderen van Teunis Anthony x Hiltje Pieters, presenteren te verkopen: deftig huis Zz. Noorderhaven tussen de Vismarkt en kettingbrug, kort laatst bewoond door Hiltje Pieters en onlangs metterdood ontruimd. Geen grondpacht. Steeg ten oosten, waardoor vrij in- en uitgang. Ten O. Jan Trompetter, ten Z. burgemeester S. Schaaff en M. Blok qq., ten W. Johannes Adema c.u., ten N. de straat.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0244r van 30 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Teunis Anthony
naastligger ten oostenS. Schaaf q.q.
naastligger ten oostenM. Blok q.q.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0200r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Schaaff q.q.
naastligger ten oostenMinne Blok q.q.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-133 , folio 159rNoorderhaven 26huis
eigenaarburgemeester S. Schaaff
gebruikerB.J. Elias
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-133 , folio 159rNoorderhaven 26huis
eigenaarS. Schaaff Bzn. Erven
gebruikerPaulus Beva
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0186r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenH. Westra q.q.


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0069r van 14 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 26Noorderhaven ZZ1100‑00‑00 cghuis met zomerwoning met plaats en bleek hierachter en stuk grond van zes voet
koperCornelis Folkertsma, gehuwd metmr. bakker
koperElisabeth van Bacchum
huurderJohannes Jager mr. slager
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Trompetter
naastligger ten zuidendr. Henricus Jans Westra
naastligger ten westende eigenaar van herberg het Schippers Gezelschap het Schippers Gezelschap
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperdr. Henricus Jans Westra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Folkertsma, mr. bakker x Elisabeth van Barchum koopt huis met een zomerwoning erachter, en een stuk grond van 6 voet tussen dit huis en dat van Johannes Rinsma, zz. Noorderhaven. Ten O. Jan Trompetter, ten W. de herberg 'het Schippersgezelschap', ten Z. de verkoper, ten N. de straat. Er is een steeg ten O. Gekocht van dr. Henricus Jans Westra.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0041r van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 26Noorderhaven ZZ1400‑00‑00 cghuis en bakkerij
kopervrijgezel Roelof Peisel
naastligger ten oostenJan Trompetter
naastligger ten zuidenElisabeth van Bachum, gehuwd met
naastligger ten zuidenCornelis Folkertsma
naastligger ten westenherberg het Schippersgezelschap het Schippers Gezelschap
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperElisabeth van Bachum, gehuwd met
verkoperCornelis Folkertsma


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-142, pag. 115Noorderhaven 26Roelof Peyzel, 28 jaar, gehuwd
7-142, pag. 115Noorderhaven 26Hendrik van Hettinga, 21 jaar, gehuwdinwoning


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0282v van 14 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvan Peisel bakker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-133 , pag. 155Noorderhaven 26Roelof Peyzel 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-179Noorderhaven 26Roelof Peizel... burger Paulus G. de Boer als Commissaris, op 17 jun 1802. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-179, bakker, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, brood- en kleinbakker, wijk ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 26R. Peyzelfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-179Noorderhaven 26R PeyzelR Peyzelbakker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 519Noorderhaven 26Roelof Peizel bakkerHarlingenhuis en erf (156 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-179Noorderhaven 26Cornelis Roelofs Peizel... BS huw 1825, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk C-180; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-179; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-179Noorderhaven 26Trijntje Arends Ruiten... te Veendam, vader is schipper; BS huw 1825; oud 39 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk C-179; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-179Noorderhaven 26Trijntje Hendriks Deurnatgeb 1804 HRL, huwt met Jan Johannes de Boer op 27 nov 1828 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1828, dienstmeid. dv Hendrik Harms D, en Teekje Germens Faber; BS huw 1828; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-179; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-179Noorderhaven63 jbrood en kleinbakkerGrouwm, protestant, weduwnaar
C-179Noorderhaven36 jHarlingenm, protestant, gehuwd
C-179Noorderhaven39 jVeendamv, protestant, gehuwd
C-179Noorderhaven34 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 29 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-179Noorderhaven 26Roelof Peizel, overleden op 5 februari 184265 jr, bakker, geboren Grouw 24/2/1778, overleden Noorderhaven C 149/179, weduwnaar, vader van Cornelis Roelof Peizel, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-179Noorderhaven 26Etje Menses Bakker... en Lieuwkje Thomas van Slooten; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1832, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-179Noorderhaven 26Lieuwkje Thomas van Slooten... Thomas vS, en Sijpkje Abes (Wyma); huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1855, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-179 Mense Wessels Bakker van Wagenburgen en Leeuwkje T. vS., van HRL, zijnde de aangaave geschied door proc. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-179Noorderhaven 26Sipkje Abes Wyma... van Slooten, dv Abe Hieltjes en Maaike Jacobs; BS ovl 1850; 1864 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-179; won. HRL. 1839, oud 71 jaar. geb Almenum, wijk C-014; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 519Noorderhaven C-179Reinder Pan woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 519Noorderhaven C-174 Gaele Bouma Pz.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 519Noorderhaven 26 (C-174)Petrus Hamstra (Pzn.)woonhuis


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 24T.E. Beima74Broodbakkerij


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 24T.E. Beima74Broodb.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 24T.E. Beima74Broodb.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 24T.E. Beima74Broodb.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 24T.E. Beima74Broodb.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 26R. Beimabroodbakker
Noorderhaven 26R.C. Boontouwslager


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 24T.E. Beima74Broodb.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 26Beima406Broodbakkerij


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Beima406Broodbakkerij


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Beima406Broodbakkerij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Beima406Broodbakkerij


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Beima406Broodbakkerij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 26M. (Marten) Beima


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 26rijksmonument 20579
Noorderhaven poortje bij 26rijksmonument 20580


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 519Noorderhaven 26


2023
0.11213302612305


  terug