Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 3 1-001 1-003 A-003 A-004
Naastliggers vanNoorderhaven 3
ten oostenNoorderhaven 5
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 1
ten noordenNoorderhoofd 1


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0178r van 21 okt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDijksteeg [staat: stadsstraat]


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0042r van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende ledige plaats


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0085r van 19 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende ledige plaats


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0088r van 10 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende plaats terzijde gelegen


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0087r van 17 jun 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westeneen ledige plaats


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-001Noorderhaven 3lijnbaan
eigenaarTiaard Gerbens
gebruikerTiaard Gerbens
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-001Noorderhaven 3lijnbaan
eigenaarTiaard Gerbens
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-7-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0121v van 30 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat naar Noorderhoofd


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-001 Noorderhaven 3lijnbaan
eigenaarTiaerd Gerbens
gebruikerTiaerd Gerbens
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0252v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat naar Noorderhoofd


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-001 Noorderhaven 3lijnbaan
eigenaarArjen Teunis Blok
gebruikerArjen Teunis Blok
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-02-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-001 Noorderhaven 3Jurjen Crozee, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-001 Noorderhaven 3lijnbaan
eigenaarArjen T. Blok
gebruikerArjen T. Blok
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG
1-001 /2Noorderhaven 3smitte
eigenaarwed. Abe Jacobs
gebruikerFrans Goitjens
huurwaarde28-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-03-08 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0020r van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat naar het Noorderhoofd


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0067v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende stad Harlingen: cherchershuisje


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0020r van 26 apr 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0084r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 3Noorderhaven NZ naast het Cherchershuisjehuis
 
koperRinnert Geerts de Beer, gehuwd metkapitein op het Statenjacht380-00-00 GG
koperEelkje Baukes
huurderAlbert Hendriks c.u.
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenCornelis Jans smid
naastligger ten noordenHartman Sybrens c.s.
verkoper q.q.Jan Trompetter, curatorkoopman
verkoper q.q.Pieter van Arum, curatoren overkoopman
verkoperWiebe Dirks Blokmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert Geerts de Beer, kapt. op `t Statenjacht x Eelkje Baukes, koopt huis naast het Cherchershuisje, nz. Noorderhaven. Ten O. en Z. de straat, ten W. Cornelis Jans [Faber], smid, ten N. Hartman Sybrens. Gekocht van Wybe Dirks, blokmaker.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0059r van 3 sep 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRinnert de Beer


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-006 Noorderhaven 3Andries Wijbes


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0051v van 3 jun 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 3Noorderhaven NZ naast het chergershuisjehuis
 
koperMarten Wybes van Vliet, gehuwd met510-00-00 CG
koperTettje Pieters
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenPieter Luitjes mr. ijzersmid
naastligger ten noordenHartman Sybrens
verkoperGeert de Beer, zoon van enkoopman
verkoperBauke de Beer, zoon vankoopman
erflaterwijlen Rindert de Beer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Wybes van Vliet x Fettje Pieters koopt huis naast het Cherchershuisje. Ten O. en Z. de straat, ten W. Pieter Luitjes, mr. ijzersmid, ten N. Hartman Sybrens. Gekocht van Geert en Bauke de Beer, als erven van hun vader Rinnert de Beer.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0083r van 20 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 3Noorderhaven NZ wijk A-003 bij het opzichtershuisjehuis
 
koperSibbeltje Jans, weduwe van1000-00-00 CG
koperwijlen Andries Wybes
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenLuitje Pieters
naastligger ten noordenHartman Sybrens
verkoperMarten Wybes van Vlietbrugman Kettingbrug
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibbeltje Jans wv Andries Wybes koopt huis wijk A-003 bij het opzichtershuisje. Ten O. en Z. de straat, ten W. Luitje Pieters, ten N. Hartman Sybrens. Gekocht van Marten Wybes van Vliet, brugman van de kettingbrug.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0308r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Andries Swart


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-003 Noorderhaven 3Jan Yemes cs0-00-00 CGhelling


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-003Noorderhaven 3Andries Wiebesovl voor 1815; wed. A.W. eigenaar en gebruiker van wijk A-003, winkeliersche, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-003Noorderhaven 3Andries Wiebes wedAndries Wiebes wedwinkeliersche


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 305Noorderhaven 3Lourens LentzHarlingenbestellerhuis (48 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-003Noorderhaven 3Lourents Adams Lentz, overleden op 25 juli 1832bruggeman (Noorderhaven A 3), wednr. Nyske Thijssen van Baveren, man van Geertje Martens Potma, bruggendraaister, vader van Sjoukje Lourentz Lentz (vrouw van Stoffer Lammerts Pybes, varenspersoon Oude Pekela) (uit 1e huwelijk) en minderjarige Anna Lourentz Lenz (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 nov 1832
A-003Noorderhaven 3Huizinge met annexen aan de Noorderhaven, bewoner weduwe lourents, lents. Finaal verkocht op 28 nov 1832 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-003Noorderhaven 3Hendrika Hendriks Meyer... 1809; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, (vnm: Henderina), geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-003; VT1839; Henderina H.M. eigenaresse van percelen nrs. 1300 en 1301 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 448, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-003Noorderhaven 3Neinke Roelofs Hamstra... Antje Tjallings; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-003, wijk F-300; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-005; VT1839; kind: Antje Durks Faber, geb 10 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-003NoorderhavenHenderina Meyer51 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
A-003NoorderhavenAnna Gelinde27 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-003NoorderhavenFrederik Eekmeyer4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-003Noorderhaven 3Anna Pausma, overleden op 21 november 184690 jr (geboren 24/11/1756), overleden Noorderhaven A 3, weduwe, moeder van Elisabeth (wed. Dirk Salm), winkeliersche Garijp, Henderina (wed. Jarig Gelinde), idem, Gerben, mr. timmerman en Willemijntje Meyer (wed. Klaas Trompetter). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 305A-003 (Noorderhaven )Hendrina Meijer, wed. J. Gelindewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 305A-004 (Noorderhaven)Albertus van der Schootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 305Noorderhaven 3 (A-004)Jelle M. van der Walwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 3 Hijlke de Wittuinman
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 3A.A. Miedema115In hout en bouwm.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 3Miedema115In hout en bouwm.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 3A.A. Miedema115Hout en bouwm.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 3K. de Grootplateelbakker
Noorderhaven 3M.Houkesbetonwerker
  terug