Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 31-001 1-003 A-003A-004


Naastliggers vanNoorderhaven 3
ten oostenNoorderhaven 5
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 1
ten noordenNoorderhoofd 1


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0178r van 21 okt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDijksteeg [staat: stadsstraat]


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0042r van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende ledige plaats


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0085r van 19 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende ledige plaats


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0088r van 10 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende plaats terzijde gelegen


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0087r van 17 jun 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen ledige plaats


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-001Noorderhaven 3lijnbaan
eigenaarTiaard Gerbens
gebruikerTiaard Gerbens
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-001Noorderhaven 3lijnbaan
eigenaarTiaard Gerbens
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑7‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0121v van 30 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstraat naar Noorderhoofd


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-001Noorderhaven 3lijnbaan
eigenaarTiaerd Gerbens
gebruikerTiaerd Gerbens
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑03‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0252v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstraat naar Noorderhoofd


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-001Noorderhaven 3lijnbaan
eigenaarArjen Teunis Blok
gebruikerArjen Teunis Blok
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑02‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-001 Noorderhaven 3Jurjen Crozee, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-001Noorderhaven 3lijnbaan
eigenaarArjen T. Blok
gebruikerArjen T. Blok
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑14 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0020r van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstraat naar het Noorderhoofd


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0067v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen: cherchershuisje


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0020r van 26 apr 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0084r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 3Noorderhaven NZ naast het Cherchershuisje380‑00‑00 GGhuis
koperRinnert Geerts de Beer, gehuwd metkapitein op het Statenjacht
koperEelkje Baukes
huurderAlbert Hendriks c.u.
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenCornelis Jans smid
naastligger ten noordenHartman Sybrens c.s.
verkoper q.q.Jan Trompetter, curatorkoopman
verkoper q.q.Pieter van Arum, curatoren overkoopman
verkoperWiebe Dirks Blokmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert Geerts de Beer, kapt. op `t Statenjacht x Eelkje Baukes, koopt huis naast het Cherchershuisje, nz. Noorderhaven. Ten O. en Z. de straat, ten W. Cornelis Jans [Faber], smid, ten N. Hartman Sybrens. Gekocht van Wybe Dirks, blokmaker.


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0059r van 3 sep 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinnert de Beer


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-006 , pag. 2Noorderhaven 3Andries Wybes


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0051v van 3 jun 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 3Noorderhaven NZ naast het chergershuisje510‑00‑00 CGhuis
koperMarten Wybes van Vliet, gehuwd met
koperTettje Pieters
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenPieter Luitjes mr. ijzersmid
naastligger ten noordenHartman Sybrens
verkoperGeert de Beer, zoon van enkoopman
verkoperBauke de Beer, zoon vankoopman
erflaterwijlen Rindert de Beer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Wybes van Vliet x Fettje Pieters koopt huis naast het Cherchershuisje. Ten O. en Z. de straat, ten W. Pieter Luitjes, mr. ijzersmid, ten N. Hartman Sybrens. Gekocht van Geert en Bauke de Beer, als erven van hun vader Rinnert de Beer.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0083r van 20 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 3Noorderhaven NZ wijk A-003 bij het opzichtershuisje1000‑00‑00 CGhuis
koperSibbeltje Jans, weduwe van
koperwijlen Andries Wybes
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenLuitje Pieters
naastligger ten noordenHartman Sybrens
verkoperMarten Wybes van Vlietbrugman Kettingbrug
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibbeltje Jans wv Andries Wybes koopt huis wijk A-003 bij het opzichtershuisje. Ten O. en Z. de straat, ten W. Luitje Pieters, ten N. Hartman Sybrens. Gekocht van Marten Wybes van Vliet, brugman van de kettingbrug.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0308r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Andries Swart


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-003, pag. 1Noorderhaven 3Jan Yemes cs0‑00‑00 cghelling


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-003Noorderhaven 3Andries Wiebesovl voor 1815; wed. A.W. eigenaar en gebruiker van wijk A-003, winkeliersche, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-003Noorderhaven 3Andries Wiebes wedAndries Wiebes wedwinkeliersche


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 305Noorderhaven 3Lourens LentzbestellerHarlingenhuis (48 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 311 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-003Noorderhaven 3Lourents Adams Lentz, overleden op 25 juli 1832bruggeman (Noorderhaven A 3), wednr. Nyske Thijssen van Baveren, man van Geertje Martens Potma, bruggendraaister, vader van Sjoukje Lourentz Lentz (vrouw van Stoffer Lammerts Pybes, varenspersoon Oude Pekela) (uit 1e huwelijk) en minderjarige Anna Lourentz Lenz (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 nov 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
A-003Noorderhaven 3Huizinge met annexen aan de Noorderhaven, bewoner weduwe lourents, lents. Finaal verkocht op 28 nov 1832 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-003Noorderhaven 3Hendrika Hendriks Meyer... 1809; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, (vnm: Henderina), geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-003; VT1839; Henderina H.M. eigenaresse van percelen nrs. 1300 en 1301 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 448, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-003Noorderhaven 3Neinke Roelofs Hamstra... Antje Tjallings; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-003, wijk F-300; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-005; VT1839; kind: Antje Durks Faber, geb 10 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-003NoorderhavenHenderina Meyer51 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
A-003NoorderhavenAnna Gelinde27 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-003NoorderhavenFrederik Eekmeyer4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 461 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-003Noorderhaven 3Anna Pausma, overleden op 21 november 184690 jr (geboren 24/11/1756), overleden Noorderhaven A 3, weduwe, moeder van Elisabeth (wed. Dirk Salm), winkeliersche Garijp, Henderina (wed. Jarig Gelinde), idem, Gerben, mr. timmerman en Willemijntje Meyer (wed. Klaas Trompetter). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 305Noorderhaven A-003Hendrina Meijer, wed. J. Gelindewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 305Noorderhaven A-004Albertus van der Schootwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 305Noorderhaven 3 (A-004)Jelle M. van der Walwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 3 Hijlke de Wittuinmanf. 700f. 700


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 3A.A. Miedema115In hout en bouwm.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 3Miedema115In hout en bouwm.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 3A.A. Miedema115Hout en bouwm.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 3K. de Grootplateelbakker
Noorderhaven 3M. Houkesbetonwerker
  terug