Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 37
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 371-022 1-024 A-022A-021


Naastliggers vanNoorderhaven 37
ten oostenNoorderhaven 39
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 35


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAmel Aerns


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0120r van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeepziederstraat [staat: straat]


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0054r van 16 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 37Noorderhaven NZ tegenover de Vismarkt3775‑00‑00 GGhuis, brouwerij en mouterij, met houtstek ten westen en koeschuur daarachter; staande aanelkaar
koperDirck Aeriaens, gehuwd met
koperAmerens Piters
naastligger ten oostenZeepziedersstraat [staat: wijde steeg of straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet huis van Gijs Willems
naastligger ten noordenDroogstraat en Zoutsloot
verkoperInne Jurriens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Aerjans, brouwer x Amarens Pieters, koopt een huis, brouwerij en mouterij en een houtstek ten W., op de nz. Noorderhaven tegenover de Vismarkt. Ten O. de Wijde steeg of (Zeepziedersstraat?), ten W. Gijs Willems, ten N. de Droogstraat en Zoutsloot, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Inne Jurriens.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0054v van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 37Noorderhaven NZ tegenover de Vismarkt4125‑00‑00 GGhuis, brouwerij en mouterij, met houtstek ten westen en koeschuur daarachter; staande aanelkaar
koperoud burgemeester Laes Laessen, gehuwd met
koperIdske Tiepkes
naastligger ten oostenZeepziedersstraat [staat: wijde steeg of straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Gijs Willems
naastligger ten noordenDroogstraat en Zoutsloot
verkoperInne Jurriens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLaes Laesen x Idske Tjepkes koopt huis, brouwerij en mouterij met een houtstek ten W. op de nz. Noorderhaven tegenover de Vismarkt. Ten O. de Wijde Steeg of (Zeepziedersstraat), ten W. Gijs Willems, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat en Zoutsloot. Gekocht van Inne Jurriens, maar er is niaar van erven Willem Post?


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0216v van 11 dec 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenbrouwerij en huis van Laes Laessen


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0234v van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen vroedsman Laas Laasses Hannema de oude


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0027v van 27 jan 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJoost Hayes


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0162r van 19 feb 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: steeg]
naastligger ten westenvroedsman Hannema


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0167v van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-022Noorderhaven 37huis en brouwerie
eigenaarvroedsman Hannema
gebruikervroedsman Hannema
huurwaarde120‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde24‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-022Noorderhaven 37huis en brouwerij
eigenaargemeensman Hannema
huurwaarde120‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde24‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-022Noorderhaven 37huis en brouwerie
eigenaarJochem Eelkes
gebruikerJochem Eelkes
huurwaarde120‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-022Noorderhaven 37huis en brouwerij
eigenaarJochem Eelkes
gebruikerBeernt Geersma
huurwaarde124‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑15‑00 CG


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0163v van 23 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 37Noorderhaven NZ bij de Vismarktsbrug6200‑00‑00 CGhuis, brouwerij en mouterij, met houtstek en woningen erachter en een stal op de Zoutsloot
koperBente Tomas IJsenbeek, gehuwd metlakenkoper
koperJanke Jans
huurderBaarnt Geersma c.u.mr. brouwer
naastligger ten oostenZeepziedersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenFreerk van der Hout
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkopermeerderjarige vrijgezel Eelke Jochums, met goedkeuring van zijn vader
verkoperJochum Eelkesmr. brouwer


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-022 Noorderhaven 37Bente IJsenbeek, bestaande uit 4 personen20‑00‑00 cg06‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-022Noorderhaven 37huis en brouwerij
eigenaarBente IJsenbeeck
gebruikerBente IJsenbeeck cum soc.
huurwaarde124‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde22‑12‑10 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
1-022, fol. 3Noorderhaven 37Bente IJsenbeeck, bestaande uit 3 volwassenen en 4 kinderenbrouwer, mr.£ 036-09-0£ 6gemeen cu.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0120r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeepziedersstraat [staat: Brouwersstraat]


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0051r van 24 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeepziedersstraat [staat: Brouwersstraat]


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0034v van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBente IJsenbeek


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0206r van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 37Noorderhaven NZ bij de Vismarktbrug6000‑00‑00 CGhuis, mouterij met inventaris
koperSikko Bentes IJzenbeek, gehuwd met
koperCatharina Jans Cloostra
naastligger ten oostenZeepziedersstraat [staat: straat]koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJan Aukes Bakker
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoperBente Thomas IJzenbeek, gehuwd metbrouwer en koopman
verkoperJanke Jans Builard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSikko Bentes IJsenbeek x Catharina Jans Cloostra koopt een huis, mouterij en houtstek met de woningen daarachter, en de stalling op de wal v.d. Zoutsloot etc., alles bij- of aan elkaar staande aan de nz. Noorderhaven bij de Vismarktsbrug. Ten O., Z. en N. de straten, ten W. Jan Aukes Backer. Gekocht van Bente Tomas IJsenbeek, brouwer x Janke Jans Builard, voor 6000? cg. Er is meer, o.a. over de wateren van Ludingakerk.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0140v van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSikke B. IJsenbeek


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0324r van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0301r van 13 dec 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSicco IJsenbeek koopman


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0063r van 19 nov 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSicco B. IJzenbeek koopman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-022 , pag. 3Noorderhaven 37Sicco IJsenbeek


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0245r van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0025r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0161v van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-024, pag. 3Noorderhaven 37S IJsenbeek6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-022Noorderhaven 37Catharina Kloostrageb 1757 ... , ovl 17 jan 1814 HRL, huwt met Sikko IJsenbeek, ovl wijk A-022, dv Jan Wybrens K, en Murkje Jans; BS ovl 1814; 1831 huwelijken


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-022Noorderhaven 37Sikke B IJsenbeek... 1756 HRL, ovl 21 mei 1815 HRL, huwt met Catharina Kloostra, kind: Jan IJ, geb 4 mrt 1779 HRL, ovl wijk A-022, in leven koopman, zoutbrander en huurt greide 1801-1810, zv Bente IJ, en Janke Bulard; BS ovl 1814, ovl ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-022Noorderhaven 37S IJsenbeek S IJsenbeek zeepzieder


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 326Noorderhaven 37Jan HuidekoperzeehandelaarHarlingenhuis en erf (338 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
A-022Noorderhaven 37Uitmuntende Heeren huizinge voorzien van 6 moderne kamers aan de Noorderhaven, bewoner J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 30 okt 1833
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-022Noorderhaven 37koopaktefl. 4000huis A-022, zeepziederij A-071 genaamd de Witte Hand daarachter, stal A-079 en wagenhuis A-080 achter de fabriek en pakhuis A-070
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperPieter Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Jans Huidekoper (te Midlum)
koperJarig Cornelis Mollema
koperFoekje Sybrands Spannenburg


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 210 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-022Noorderhaven 37Mietje Jarigs Mollema, overleden op 4 juli 1834dochter van Jarig C. Mollema, koopman (Noorderhaven-N A 22) en Foekje Spannenburg, zuster van minderjarige Holkje, Sybrand en Cornelis Jarigs Mollema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-022Noorderhaven 37Elisabeth Roothoud 47 jaar, geb Maastricht en w. on. HRL. 1839, gouvernante, wijk A-022; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-022Noorderhaven 37Jarig Cornelis Mollema... 1838, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk A-017; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepzieder, wijk A-022; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-022Noorderhaven 37Pieter Huidekoper... broeder bruid 1840, zv Jan H, en Janke IJzenbeek; BS huw 1833, huw 1836, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk A-022; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopvaardijkapitein, wijk A-054; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-022Noorderhaven 37Sophia van Temmen... Kronenburg; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1862; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-022; VT1839; geb 28 jul 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL, dv Gerrit van Tem-mender en Angenietje ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-022NoorderhavenJarig C Mollema44 jzeepziederHarlingenm, protestant, weduwnaar
A-022NoorderhavenSybrand Mollema7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenCornelis Mollema5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenJan Mollema2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenHolkje Mollema8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenMaria Mollema4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenElisabeth Rooth47 jgouvernanteMaastrichtv, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenSophia van Themmen28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenCristina Koestra13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 46 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-022Noorderhaven 37Holkje Jarigs Mollema, overleden op 16 juni 184615 1/2 jr (geboren 23/1/1831), overleden Noorderhaven A 22, dochter van Jarig Cornelis Mollema, zeepzieder/koopman (thans man van Catharina-Anna Fontein) en wijlen Foekje Sybrands Spannenburg, zuster van minderjarige Sybrand, Cornelis, Maria en Jan Jarigs Mollema, halfzuster van minderjarige Jarig en Geertruida-Adriana Jarigs Mollema (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 12.801,52. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-022Noorderhaven 37Rinske Tjepkes Gratama... 21; 2 mrt 1841, no. 46; 12 feb 1842, no. 44; 31 jan 1843, no. 43; 10 feb 1844, no. 48 1 feb 1862, no. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2879Noorderhaven A-022Jacobus Bentwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3433Noorderhaven A-021Willem Sijpkens Kijlstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3433Noorderhaven 37 (A-021)Sybrand Fonteinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 37 Gijsbert H. Dorresteinontv. registratief. 2200f. 2200
Noorderhaven 37 Roelof Schurinkartsf. 7500f. 8000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 37L.J. Hannema4


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 37L.J. Hannema4


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 37L.J. Hannema4


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 37L.J. Hannema4


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 37L.J. Hannema4


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 37L.J. Hannema4


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 37L.J. Hannemafabrikant


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 37L.J. Hannema4


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 37Erzo Luttemer509Aardappelh.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenH.W.J. Leeuw956Tandarts


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenH.W.J. Leeuw956Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Za.)


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenH.W.J. Leeuw956Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Za.)


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 37H.W.J. (Harmannus) Leeuw


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven naast 37beeldbepalend pand6 van 10
Noorderhaven 37rijksmonument 20541


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5373Noorderhaven 37
  terug