Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 39
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 39 1-024 1-027 A-023 A-022


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: brittania
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1702
Gebruik:
Naam: de drie parochies
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar: mahui, aise arjens


Huisnaam in: 1791
Gebruik:
Naam: de drie parochiën
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar: dijkstra, andries ales


Huisnaam in: 1859
Gebruik: pakhuis
Naam: macedoni
Kwartier/wijk A-023
Verkoper:
Koper/eigenaar: visscher & zoon, barend


Huisnaam in: 1867
Gebruik: pakhuis
Naam: macedoniën
Kwartier/wijk A-023
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanNoorderhaven 39
ten oostenNoorderhaven 41
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 37
ten noordenZeepziederstraat 3


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0416v van 24 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg van de Noorderhaven tot de Zoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Symen Harmens
naastligger ten westenAmel Arents


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven] strekkende tot de eerste droge straathuis waar Delft uitsteekt
 
koperN. N.
naastligger ten oostenWybrant Seerps zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenAmel Aerns
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van Symon Harmens x Antgien Cornelis (b) een huis nz. Noorder nieuwe haven daer Delft wtsteeckt. Ten O. Wybrant Seerps, zeilmaker, ten W. Amel Ariens.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]huis waar Delft uitsteekt
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0120r van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven NZhuis genaempt de Drie Parochiekercken, met zomerkeuken en ledige plaats erachter
 
koperReyer Adams, gehuwd methoutkoper4000-00-00 CG
koperLijsbeth Claesen
koperFreerck Claesen, gehuwd methoutkoper
koperAntie Wybes
toehaak100-00-00 CG tot een geschenk
naastligger ten oostenWybrandt Seerps zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziederstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperSyverd Meynerts van Duynen, gehuwd metAkkrum
verkoperAeltgen van der VeldeAkkrum


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0054r van 16 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZeepziedersstraat [staat: wijde steeg of straat]


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0054v van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZeepziedersstraat [staat: wijde steeg of straat]


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAise Arjens Mahui


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0323r van 22 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAyse Arjens Mahiu houtkoper


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0257r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAise Arjens Mahiu


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0162r van 19 feb 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ hoek Vismarktsbrug tot aan de Zoutsloot1/2 huis en houtstek genaamd de Drie Parochien
 
koperAyse Arjens Mahiu koopman1165-00-00 CG
naastligger ten oostenGilles Martens makelaar
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: steeg]
naastligger ten westenvroedsman Hannema
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/4Wytske Freerks, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Rinse Jetses RoordaDokkum
verkoper van 1/4Freerk HendrikskoopmanDokkum
verkoper van 1/4Jan HendrikskoopmanDokkum
verkoper van 1/4Anne HendrikskoopmanDokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAise Arjens Mahui koopt een 1/2 huis en houtstek 'de Drie Parochies', nz. Noorderhaven, op de hoek van de Vismarktsbrug en strekken de tot de Zoutsloot. Ten O. Gilles Martens (Mesdagh?), makelaar, ten W. de openbare steeg en de vroedsman Hannema, ten Z. de haven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Wytske Freerks wv Rinse Jetses Roorda te Dokkum, voor 1/4 en Freerk-, Jan- en Anne Hendriks, gebroeders te Dokkum, voor 1/4.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0167v van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ hoek Vismarktsbrug van de Vismarktsbrug1/6 huis en houtstek
 
koperAyse Arjens Mahiu koopman388-06-12 CG
eigenaar van 5/6Ayse Arjens Mahiukoopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietje Reyers, gehuwd met
verkoperdr. Nicolaus Akkermedicus
verkoperJan Auckeshoutkoper


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-024Noorderhaven 39huis en houtstek
eigenaarAise Arjens erven
gebruikerAise Arjens erven
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-024Noorderhaven 39huis
eigenaarAise Arjens kinderen
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-024 Noorderhaven 39huis
eigenaarAyse Arjens kinderen
gebruikerAyse Arjens kinderen
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-024 Noorderhaven 39huis
eigenaarerven Ayse Arjens Mahui
gebruikererven Ayse Arjens Mahui
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0142r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ait Arjens


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0198r van 20 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aise Arjens


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0163v van 23 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZeepziedersstraat [staat: straat]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-024 Noorderhaven 39Feddrik Ayses Mahui, bestaande uit 2 personenpraesenteert eens voor al 500 gl
aangebooden capitaal100-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-024 Noorderhaven 39huis
eigenaarerv. Ayse A. Mahui erv.
gebruikererv. Ayse A. Mahui erv.
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-14-08 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0120r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven NZhuis
 
koperJan Symons mr. bakker800-21-00 GG
naastligger ten oostenRomke Wassenaer c.s.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziedersstraat [staat: Brouwersstraat]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/6professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk NieuwenhuisAmsterdam
verkoper van 1/6Evert Nieuwenhuisoud kapitein van de Admiraliteit
verkoper van 1/6Antje Nieuwenhuis, gehuwd met
verkoper van 1/6Folkert Pieterskoopman
verkoper q.q.dr. Johannis Stinstra, curator over
verkoper van 1/8Trijntje Willems Mouter
verkoperSybrand Feitema, weduwnaar van
verkoperwijlen Neynke Mouter, en voogd van zijn minderjarige dochter
verkoper van 1/8Baukjen Feitema
verkoper van 1/8Antje Willems Mouter, gehuwd met
verkoper van 1/8dr. Goytjen Stinstra
verkoper van 1/8Itske Willems Mouter, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/8ds. Jacobus HesselingLeeuwarden
erflaterwijlen Feddrik Aiises Mahiukoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Simons, mr. bakker wil een huis kopen nz. Noorderhaven, v/h van Feddrik Aises Mahui. Ten O. Romke Wassenaar, ten W. de Brouwersstraat, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Tjerk Nieuwenhuis, prof. in de theologie bij de D.G. in A`dam, Evert Nieuwenhuis, oud-kapt. bij de Admiraliteit., Antje Nieuwenhuis x Folkert Pieters (Schellingwou)? samen voor 1/2 en ds. Johannes Stinstra als curator over Trijntje Willems Mouter, Baukje Feitema, als dochter van wl. Neynke Willems Mouter x Sybrand Feitema, Antje Willems Mouter x dr. Goytjen Stinstra, en Jetske Willems Mouter x ds. Jacobus Hesling te Leeuwarden, samen voor de andere helft, als universeel erfgenamen van Feddrik Aises Mahui, voor 800 gg. De koop is gestuit.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0051r van 24 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven NZhuis
 
koperAle Andries, gehuwd met1999-19-00 CG
koperTrijntje Gosses
naastligger ten oostenRomke Wassenaar c.s.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziedersstraat [staat: Brouwersstraat]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Symens Backerdistillateur en koopman


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0206r van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZeepziedersstraat [staat: straat]koopman


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0159r van 4 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAle Andries koopman


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0187r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAle Andries koopman


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0324r van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ bij de Vismarktsbrughuis
 
koperAndries Ales Dijkstra koopman
naastligger ten oostenmevrouw Matack
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoperAle Andrieskoopmanonder Almenum


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-019 Noorderhaven 39Jacob Wassenaar
1-019 Noorderhaven 39Barend Visser


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0245r van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven bij de Vismarktsbrughuis, stal, plaats, kelder en graanzolders
 
koperL. E. Mutzenbecher koopman2501-00-00 CG
naastligger ten oostenM. Bos
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperJan GosseskoopmanBirdaard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaL.E. Mutzenbecher koopt huis met stal, plaats en kelder en verscheidene graanzolders, nz. Noorderhaven bij de Vismarktsbrug. Ten O. Marten Bos, ten W., Z. en N. de straat. Gekocht van Jan Gosses te Birdaard.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0025r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ wijk A-022 bij de Vismarkts[brug]pakhuis
 
koperCornelis Jonker koopman1005-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Marten Bos
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]
naastligger ten noordenSikko B. IJsenbeek
verkoperL. E. Mutzenbecker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Jonker koopt een pakhuis wijk A-023. De straat ten Z. en W., ten O. wd. Marten Bos, ten N. Sikko B. IJsenbeek met zijn stalling die voorheen bij dit pakhuis behoorde. Gekocht van L.E. Mutzenbecher.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0161v van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ wijk A-022 [staat A-023] bij de Vismarktsbrugpakhuis
 
koperJacob Wassenaar 2100-00-00 CG
huurderJacob Wassenaar Amsterdam
naastligger ten oostenMarten Bos
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]
naastligger ten noordenSikko B. IJsenbeek
verkoperCornelis A. Jonkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wassenaar te Amsterdam koopt een pakhuis wijk A-023. Ten Z. en W. de straat, ten N. Sikko IJsenbeek met het achterste gedeelte, dat eerder ook bij dit pakhuis behoorde. Veel bedingen over de lichtschepping in de oostelijke zijmuur. Gekocht van Cornelis Arjens Jonker.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-027 Noorderhaven 39Jacob Wassenaar6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-023Noorderhaven 39Johannes Harkes Pottinga... 1809 HRL, zv Harke P, en Mettje vd Ley; BS huw 1812, huw 1830, ovl 1840, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-023, wijk H-229; eigenaar en gebruiker van wijk C-070, bakker, 1814. (GAH204); J.P. en Hijlkje Sijbes ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-023Noorderhaven 39S Wassenaareigenaar van wijk A-023, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-160, pakhuis; gebruiker D. Oolgaard, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-023Noorderhaven 39J Wassenaar Ledig pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 329Noorderhaven 39Jan HuidekoperHarlingenzeehandelaarpakhuis en erf (161 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
A-023Noorderhaven 39Sedert weinige jaren geheel verbouwd pakhuis genaamd macedonien aan de Noorderhaven, eigenaar J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-023Noorderhaven 39Hylkje Sybes Wijngaarden... huwt met Johannes Pottinga, dv Sijbe Jelles W, en Trijntje Groendijk; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-023; Johannes Pottinga em H.S.W., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-023Noorderhaven 39Jacobus Wentholt... uit Dokkum, zv Ludolph Reinier W, en Magdalena Zeper; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 55, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-023Noorderhaven 39Sjieuwke Bijlstra... N.H., dv Siebe Sjierks B, en Baukje Rinses; BS huw 1811wafk, huw 1814, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-023, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2669A-023 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2669A-022 (Noorderhaven)Jan Foekenspakhuis


1901 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 39Oud Harlingen Magazine 1986Verkoop van het pakhuis Brittania op de hoek van de Zeepziederstraat en de Noorderhaven


1901 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50081 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 180 en 184 van 16 okt 1901
adressoortbedraggebruik
A-022Noorderhaven 39provisionele en finale toewijzingfl. 2421pakhuis Brittania
 
verkoperfa. J. Foekens
koperElkan Pais


1903 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50083 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 39 van 11 feb 1903
adressoortbedraggebruik
A-022Noorderhaven 39koopaktefl. 2000pakhuis Brittania
 
verkoperElkan Pais
koperWillem Alexander Paul Frederik Pais


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2669Noorderhaven 39 (A-022)Elkan Paispakhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 39 Klaas W. de Vrieskoopman
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 1600


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 39rijksmonument 20542


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 2669Noorderhaven 39
  terug