Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 48-013 8-013 C-191C-185


Naastliggers vanNoorderhaven 4
ten oostenNoorderhaven 6
ten zuidenGrote Bredeplaats 3
ten westenNoorderhaven 2
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 4naamloze steeg ten oosten


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0016v van 13 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0016v van 5 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet houtstek van Dirck Cornelis


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0030r van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 4Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]1100‑21‑00 GGhuis en houtstek
koperDirck Cornelis, gehuwd metbakker
koperIebel Fockes
verpachter grondde stad Harlingen1‑03‑06 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenGosse smid
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet onlangs mede gekochte huis van oud burgemeester Hans Harmens de Vries
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde erfgenamen van wijlen Ybel Walings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Cornelis, bakker x Iebeltie Fockes kopen een huis en houtstek zz. noorder nieuwe haven. Ten O. een steeg en smid Gosse [Joris], ten W. het huis onlangs mede gekocht door burgemeester Hans Harmens de Vries, ten N. de straat en haven. Grondpacht 23 st 6 pn aan de Stad. Gekocht van erven Ybel Walings voor 1100 gg 21 st.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0182v van 21 dec 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0054r van 30 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 4Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]2400‑00‑00 GGhuis
koperPytter Arents c.u.mr. blokmaker
verpachter grondde stad Harlingen1‑03‑06 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBouwe Hessels smid
naastligger ten zuidenhuis alwaer den Ham eertijts uytgesteecken heeft de Ham
naastligger ten zuidenhuis alwaer de Prins tegenwoordich uytsteeckt de Prins
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Hans Harmens de Vries
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperBartout Cornelis, ter assistentie van zijn schoonzuster
verkoperIebeltie Fockes, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Cornelisbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Arents, mr. blokmaker, koopt een huis c.a. zz. Noorderhaven. Ten O. een steeg en Bouwe Hessels, smid, ten W. wd. en erven van Hans Harmens de Vries, ten N. die straat en haven. De eigenaren van de beide huizen ten Z. en..? de mede-eigendom, gebruik en onderhoud van de pijp of kanaal naar de haven hebben. Gekocht van Ibeltie Fockes wv Dirck Cornelis Backer, met assistentie van haar zwager Bartout Cornelis, voor 2400 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 2rNoorderhaven 4Pieter Aarns, blokmakerf. 3000-00-00


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015ra van 16 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Arents


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0228r van 4 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Aerns


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0308r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Bastiaens n.u.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0386v van 4 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Bastiaans


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-013Noorderhaven 4huis
eigenaarJurrien Jansen
gebruikerLuitien Roorda
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-013Noorderhaven 4huis
eigenaarLuitien P. Roda
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan16‑9‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0057v van 17 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jan Bastiaans


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 4Noorderhaven ZZ bij de Kettingsbrug755‑00‑00 CGhuis
koperRuurd Lykles blokmaker
naastligger ten oostenLuitien Pytters Roorda
naastligger ten oostenzekere steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jelle Sybes
naastligger ten zuidenmonsieur Samuel Scale mr. pruikenmaker
naastligger ten westenFocke Jorritsma
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
huurderJurrien Clases
verkoper q.q.Poppe Tjeerds, vader van
verkoperJan Poppes meerderjarige vrijgezelzeevarende


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-013Noorderhaven 4huis
eigenaarwed. Luitjen Roorda
gebruikerwed. Luitjen Roorda
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0241v van 4 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRuyrd Lyckles


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-013Noorderhaven 4huis
eigenaarLuitjen P. Roorda
gebruikerLenert Luitjens
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0147v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRuurd Lykles


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-013Noorderhaven 4huis
eigenaarRuurd Lykles
gebruikerRuurd Lykles cum soc.
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0209r van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ruird Lykles


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0194v van 28 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSaeke Folkerts blokmaker


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0228r van 11 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSaeke Folkerts blokmaker


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0156r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjepke S. Blok


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0155r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 4Noorderhaven ZZ bij de Kettingsbrug1600‑00‑00 CGhuis Noorderhaven ZZ en timmerhuis Noorderhaven NZ
koper van 1/2Schelte Tjepkes Blok, gehuwd met
koper van 1/2Trijntje Jans Buisman
koper van 1/2Saake Tjepkes, gehuwd met
koper van 1/2Baukje Thijssen Bandstra
naastligger ten oostenLuitje Pieters
naastligger ten westenHylke Jarigs
naastligger ten zuidenReus
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTjepke Saakesmr. blokmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Tjepkes Blok, gehuwd met Trijntje Jans Buisman voor 1/2, en Saake Tjepkes Blok, gehuwd met Baukje Thijssen Bandstra, voor de andere 1/2, kopen huis omtrent de kettingbrug, zz. Noorderhaven. Ten O. Luitje Pieters Faber, ten W. Hylke Jarigs, ten Z. de Reus, ten N. de straat. Gekocht van Tjepke Saakes (Blok), mr. blokmaker.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0228r van 30 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSchelte Tjepkes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-013, pag. 120Noorderhaven 4Schelte Tjepkes, 36 jaar, gehuwd
8-013, pag. 120Noorderhaven 4Wybe Eelkes, 32 jaar, gehuwdschipper
8-013, pag. 120Noorderhaven 4Reinder Jans, 34 jaar, gehuwdmatroos


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-013, pag. 160Noorderhaven 4Schelte Tjepkes c s2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-191Noorderhaven 4Meile Hanses van der Molen... Antje Meiles; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1812, huw 1819, huw 1840, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-191; vrouw MHvdM gebruiker van wijk G-187; medegebruiker Pieter Gerrijts Keyl, varensgesel; eigenaar is Hans ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-191Noorderhaven 4Schelte Tjipkes Blok... 1839 1847 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk A-077, timmerschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk C-191, blokmaker, 1814. (GAH204); Bartel Jacobs Coster ende Janneke Tjipkes, beide van HRL, zijnde wegens de ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 4 Schelte T. Blokfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-191Noorderhaven 4Schelte T Blok Schelte T Blok blokmaker


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 223 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-191Noorderhaven 4Schelte Tjipkes Blok, overleden op 13 maart 183162 jr, mr. mast/blokmaker Noorderhaven-Z C 191, man van Trijntje Jans Buisman, vader van Jan, idem, Antje (vrouw van Folkert Scheltes van der Hoeff, mr. timmerman) en Dieuwke Scheltes Blok (vrouw van afwezige Albert Sluik, buitenschipper) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 494Noorderhaven 4Schelte BlokblokmakerHarlingenhuis (90 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 23 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-191Noorderhaven 4Trijntje Jans Buisman, overleden op 4 januari 1833wed. Schelte Tjepkes Blok, in leven mr. mast/blokmaker Noorderhaven-Z C 191, moeder van Dieuwke (vrouw van Albert Sluik junior, thans te Amsterdam), Antje (vrouw van Folkert Scheltes van der Hoeff, mr. timmerman) en Jan Scheltes Blok, mast/blokmaker, thans schutter in Noord-Brabant. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 19 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-191Noorderhaven 4Jan Scheltes Blok, overleden op 9 oktober 1835blok/pompmaker Noorderhaven C 191, man van Trijntje Barteles Koster, idem (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Trijntje (vrouw van Folkert van der Hoef, timmerbaas) en Dieuwke Scheltes Blok (vrouw van Albert Sluik). Saldo fl. 101,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-191Noorderhaven 4Clara Haagsma... ovl 1844, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk E-148; oud 28 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk C-191; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-191Noorderhaven 4Himkje van der Laan... ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk C-009, 196; oud 42 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, wijk C-191; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-191Noorderhaven 4Klaas Minks Stolte... Gorter; BS huw 1838, ovl 1844; oud 29 jaar, geb Ferwerd en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk C-191; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-191NoorderhavenJan Dijk47 jzeekapteinDokkumgezin 1, m, protestant, gehuwd
C-191NoorderhavenHimkje van der Laan42 jMolkwerumgezin 1, v, protestant, gehuwd
C-191NoorderhavenJacob Dijk21 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-191NoorderhavenJelle Dijk6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-191NoorderhavenJan Dijk4 jAmsterdamgezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-191NoorderhavenKlaas Mink Stolte29 jscheepstimmermanFerwerdgezin 2, m, protestant, gehuwd
C-191NoorderhavenKlara H Haagsma28 jLemmergezin 2, v, protestant, gehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 330 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-191Noorderhaven 4Margaretha Damen, overleden op 16 november 184425 jr (geboren 7/11/1819), overleden Noorderhaven C 191, vrouw van Jacob Jans Dijk, mast/blokmaker, moeder van minderjarige Himpkje Jacobs Dijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-191Noorderhaven 4Thomas Sybouts Hiddema, overleden op 19 december 1846(Certificaat van onvermogen), 47 jr, geboren Tirns, overleden Leeuwarden (Stadswal C 191: renvooi), arbeider, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-191Noorderhaven 4Albert Lykles de Boer... Freerks de B., en Wytske Alberts de Boer; BS geb 1823, bev.reg. HRL 1851 wijk A-151, wijk B-180, wijk C-191; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, beurtschipper, wijk E-053; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-191Noorderhaven 4Christina Magdalena Oolgaard... Baron op 21 okt 1841 te HRL, A 20 nov 1872 Leeuwarden; BS huw 1841, bev.reg. HRL 1851 wijk B-040, wijk C-191 bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-191Noorderhaven 4Johannes Hendriks Bron... 1851, zv Hendrik Jans en Berber Jurjens Bakker; BS huw 1822, huw 1841, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-191Noorderhaven 4Trijntje Trompetter... Dirk Jans T, en Janneke (Claases); BS huw 1823, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-151, wijk B-180, wijk C-191, supp wijk G-437, wijk B-188, wijk E-210, wijk F-097; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-191Noorderhaven 4Wemeltje Rimmerts Hogenburg... 1815, N.H., dv Rimmert H, en Aaltje (Johannes); BS huw 1815, ovl 1841, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-191, wijk A-254, wijk F-116, 124, 344, supp wijk C-234, supp wijk G-437; oud 53 jaar, (geslnm: Hogenburg), geb ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-191Noorderhaven 4Jan Jacobs Dijk... 1861, bev r HRL 1851 wijk C-009, 196; oud 47 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk C-191 VT1839; J.J. v. D. eigenaar van perceel nr. 148 te HRL, koopvaardij kapitein, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 494Noorderhaven C-191Jan Jacobs Dijkwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3886Noorderhaven C-185Evert Lautenbachwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3886Noorderhaven 4 (C-185)erv. Vogeltje Barnsteijn (Vruchtgebruiker G. van Gelder)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 4 Cornelis Torenbeeksigarenmakerf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 4P. Woudstramanufacturier
Noorderhaven 4aO.H.M. Kosterbootwerker


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 4aLichtendahl J.Wzn.434Visch-, ijs- en mosselh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 4B. (Bouke) Koster


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 4rijksmonument 20575


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3886Noorderhaven 4
  terug