Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 42
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Noorderhaven 42,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 42 7-136 7-141 C-165 C-157


Huisnaam in: 0
Gebruik: herberg
Naam: de aardappelbeurs
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1640
Gebruik:
Naam: het amelander wapen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1644
Gebruik:
Naam: het amelander wapen (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1669
Gebruik:
Naam: het amelander wapen (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1669
Gebruik:
Naam: het amelander wapen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1895
Gebruik: café (v/h aardappelbeurs)
Naam: de koophandel
Kwartier/wijk C-157
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanNoorderhaven 42
ten oostenNoorderhaven 44
ten zuidenVoorstraat 3
ten westenVismarkt 1
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 42naamloze doorlopende steeg ten westen


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0124v van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRompcke Greolts


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025v van 5 feb 1637 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 42Vismarkt, bij dehuis
 
koperN. N., huis daar het Amelander Wapen uitsteekt
naastligger ten oostenGrittien Andries
naastligger ten westenJantien Taekles
naastligger ten noordenhaven en straat
Andries Rinties, curator over
verkopernagelaten weeskinderen van Jacob Reyns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door (Andries Rinties als geauthoriseerde curator over) de nagelaten weeskinderen van Jacob Reyns, een huis bij de Vismarkt, daar het Amelander Wapen uytsteeckt, op de Noorderhaven. Ten O. Griettien Andries, ten W. Jantien Taekles, ten N. de straat of haven.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0153v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vismarkt 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis waar 't Amelander wapen uithangt


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 193v van 11 jan 1646 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 42Tiberius Templar, koopman x Magdalena Oliphiers koopt een huis zz. Noorderhaven, waar 'het Amelander Wapen' uithangt. Ten O. Grietie Andries, ten W. het huis 'de Witte Zon' nu van Trintie Siouma, ten N. de straat en haven. Geen grondpacht. Gekocht van Reyn Cornelis, Tiaard Lolckes en Claes Sipkes, voor 1350 gg.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0193v van 11 jan 1646 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZ waar het Amelander wapen uithangthuis
 
koperTiberius Templar, gehuwd metkoopman1350-00-00 GG
Magdalena Oliphiers
naastligger ten oostenGritie Andris
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis waar de Witte Zon uithangt van Trintie Siouma
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperReyn Cornelis
verkoperTiaard Folckes
verkoperClaes Sipckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiberius Templar, koopman x Magdalena Oliphiers koopt een huis zz. Noorderhaven, waar 'het Amelander Wapen' uithangt. Ten O. Grietie Andries, ten W. het huis 'de Witte Zon' nu van Trintie Siouma, ten N. de straat en haven. Geen grondpacht. Gekocht van Reyn Cornelis, Tiaard Lolckes en Claes Sipkes, voor 1350 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0153r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAmelyke Haenties, weduwe van


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0005v van 15 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenReiner Templar


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0044r van 25 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vismarkt 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van het Amelander wapen


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0201r van 18 apr 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vismarkt 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij op- en afslag
naastligger ten oostenhet huis van het Amelander wapen


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040va van 6 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vismarkt 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis waar 't Amelander wapen uithangt


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0164v van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Willems Burger


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0115r van 14 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Claes Burgers


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0144r van 30 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Klaes Burger


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0095r van 21 jun 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZkeuken
 
kopervroedsman Jacobus Sprottinga, gehuwd met225-00-00 CG
Maertie Alberts
naastligger ten oostenReiner Huiberts
naastligger ten oostenvroedsman Jacobus Sprottinga burger c.u.
naastligger ten zuidenburgemeester Dirk Sjoerds Bierma
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJacobus Sprottinga
verkoperArjen Hansen van Hemert, gehuwd metapothekerAmsterdam
Heiltie Fransen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jacobus Sprottinga, mede-vroedschap x Maertie Alberts koopt een keuken, zz. Noorderhaven. Ten O. de verkoper en Reiner Huyberts, ten W. een openbare steeg, ten Z. wd. Pieter Sjoerds Bierma, burgemeester, ten N. de koper. Gekocht van Arjen Hansen van Hemert, apotheker x Heiltje Fransen d`Adam, voor 225 cg.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0256v van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZhuis
 
koper door niaarDaniel Eyberts, gehuwd metmr. bakker1000-00-00 CG
Claeske Goslinghs
geniaarde koperClaas Acker, gehuwd metmr. chirurgijn
Grytje Reyers
afgewezen niaarnemeroud burgemeester Joannes Quicklenborgwijnkoper
toehaakeen ducaat voor de vrouw van de verkoper, en een ducaat voor elk van de vijf kinderen
naastligger ten oostende weduwe van Reyner Huyberts makelaar (stads-)
naastligger ten zuidenhet huis van hopman Klinkhaamer
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenoud-burgemeester Quicklenborgh
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkopervroedsman Jacob Gerbens Sprottinga c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Eiberts, mr. bakker, koopt als gelastigde van Claeske Goslings, na niaar ratione sanguinis tegen Claas Acker, mr. chirurgijn x Grietje Reyers, een mooi huis met put en back, nz. Noorderhaven. Met beschrijving van het huis. Ten O. wd. Reyner Huiberts, stadsmakelaar, ten W. een openbare steeg en burgemeester Quicklenburg, ten Z. het aan de hopman Clinkhamer verhuurde huis, ten N. die haven. Gekocht van Jacobus Sprottinga, vroedschap, voor 1000 cg. en voor zijn vrouw en 5 kinderen elk 1 ducaton. N.B. Er is ook geniaard ratione vicinitatis door burgemeester Johannes Quicklenburg [die op Vismarkt 1 woont].


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0054v van 18 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Hendriks Donkers
naastligger ten noordensteeg tot aan de Noorderhaven


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-136 Noorderhaven 42huis
eigenaarwed. Pieter Donker
gebruikerwed. Pieter Donker
opmerkingpauper


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0291r van 7 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJanke Donker


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-136 Noorderhaven 42huis
eigenaarwed. Pieter Donker
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-136 Noorderhaven 42huis
eigenaarwed. Pyter Donker
gebruikerwed. Pyter Donker
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0277r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vismarkt 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0064r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Donker vroedsman


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0081v van 2 mrt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZ bij de Vismarktsbrughuis
 
koperHinke Jansen Jongma, ongehuwde dochter van1300-00-00 CG
Jan Jansen Jongmakoopman
naastligger ten oostende heer Johannes Wetsens secretaris
naastligger ten zuidenDirk Huigens
naastligger ten westendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenheer Johannes Wetsens secretaris
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Pyters Donker mede vroedschapkoopman


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0076v van 9 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vismarkt 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-136 Noorderhaven 42huis
eigenaarSybout Sierks
gebruikerSybout Sierks
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0043v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vismarkt 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0175v van 3 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenIJsbrand Hornstra schipper


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0082r van 27 jun 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenIJsbrand Sierks


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0032r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZ bij de Vismarkthuis
 
koperAge de Haas, gehuwd metexecuteur558-07-00 GG
Dirkjen Sopingius
naastligger ten oostenvroedsman Taeke Stephanus
naastligger ten zuidenHuige Gerrits
naastligger ten westenLieve Siverds de Bruin
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHinke Jans Jongma, weduwe van
wijlen IJsbrand Sierks Hornstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge de Haas, executeur x Dirkjen Sopingius kopen sekere heerlijke huisinge c.a. aan de zuidkant van de Noorderhaven omtrent de Vismerkt. Geen grondpacht. Ten O. vroedsman Taeke Stephanus, ten Z. Huige Gerrits, ten W. koopman Lieve Siverds de Bruin, ten N. de straat en haven. Vrije in- en uitgang, op- en afslag door de steeg ten westen, naar de haven en naar de Voorstraat. Verkocht door Hinke Jans Jongema wv wl. IJsbrand Sierks Hornstra, voor 558 gg. en 7 st.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0147r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 42Noorderhaven ZZ bij de Vismarkthuis
 
koperEdsger Hyltjes de Haan, gehuwd metschipper1410-00-00 CG
Doetje Abes
naastligger ten oostenhet pakhuis van vroedsman Taeke Stephanus
naastligger ten zuidende erven van Dirk Huigens
naastligger ten westenLieuwe de Bruin
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAge de Haas, gehuwd metexecuteur
Dirkje Sopingius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEdsger Hyltjes de Haan, schipper x Doetje Abes kopen een huis zz. Noorderhaven bij de Vismarkt. Ten O. het pakhuis van vroedsman Taeke Stephanus, ten Z. erven Dirk Huigens, ten W. Lieuwe de bruin, ten N. de haven. Geen grondpacht. Gekocht van Age de Haas, executeur x Dirkje Sopingius voor 1350 cg.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0222v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vismarkt 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg tussen Noorderhaven en Voorstraat
naastligger ten oostende weduwe van Edsger de Haen


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0139v van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vismarkt 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg van Noorderhaven naar Voorstraat
naastligger ten oostende weduwe van Edsger de Haan


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0200v van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Elshof


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0014v van 8 mrt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Edsger Hyltjes de Haan


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0026v van 21 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Edsger Hyltjes de Haan


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 280v van jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 42Sipke Janes van Slooten, schipper, koopt huis bij de Vismarkt, op de Noorderhaven. Ten O. Gerlof Wiegers, ten W. A.R. van Dalsen, notaris, ten Z. Jochum Hoffius, ten N. de straat. Gekocht van Hilarius de Haan, Roomsch priester in Munsterland.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0280r van 4 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 44, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenA. R. van Dalsen notaris


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0249r van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vismarkt 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSipke Janes van Slooten


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-150 Noorderhaven 42wed J van Slooten


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-141 Noorderhaven 42S van Slooten wed4-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0112v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjettie van Slooten
naastligger ten noordenJacob van Slooten


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Sipke Jaenes van Slooten... f. 54:11:0 wegens geleverde garens, kwit. no. 24, 13 nov 1764. (GAH1094); rven S. vS. eigenaar van wijk C-165; gebruiker Tjeertje van Slooten, winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk E-141; gebruikers Jan Minnes ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Tjeertie Zipkes van Slooten... ovl 12 nov 1839 HRL, ongehuwd, dv Sipke Janus vS, en Maaike Jacobs Kok; BS ovl 1839; gebruiker van wijk C-165, winkeliersche; eigenaar is erven Sipke van Slooten, 1814. (GAH204); T. v. S. eigenaresse van perceel nr. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-165Noorderhaven 42Sipke van Sloten ervenTjeertje van Sloten winkeliersche


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 546Noorderhaven 42Tjeertje van SlootenHarlingenwinkelierschehuis en erf (115 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Anske Jacobs Dijkstrageb 3 nov 1811 HRL, zv Jacob Dirks en Atje Anskes, huwt met Anna Arends Frank op 14 nov 1839 HRL, pakhuisknecht, BS geb 1811, huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Antie Vrankoud 31 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Cornelia Verwerdaoud 28 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Geertruid van Hagenoud 61 jaar, geb Elbersen (?) en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Hillebrand Verwerdaoud 62 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-165 VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Maaike Obbes van der Schuitgeb 1777 Heeg, ovl 7 jan 1850 HRL, huwt met Hilbrand Ferwerda, winkelierse in 1850, N.H., dv Obbe vdS. en ... ; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 F- 40; oud 63 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Sjoerd Reekersoud 28 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk C-165; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-165NoorderhavenHillebrand Verwerda62 jWoudsendgezin 1, m, protestant, gehuwd, winkelier
C-165NoorderhavenMayke van der Schuit63 jHeeggezin 1, v, protestant, gehuwd
C-165NoorderhavenObbe Verwerda26 jWorkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenHidde Verwerda24 jWorkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenCornelia Verwerda28 jWoudsendgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenKlaske Verwerda16 jWorkumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenSjoerd Rekes [Reekers]28 jIJlstgezin 1, m, protestant, ongehuwd, smidsknegt
C-165NoorderhavenAnske Dijkstra28 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
C-165NoorderhavenAntie Vrank31 jMenaldumgezin 2, v, protestant, gehuwd
C-165NoorderhavenLuitsen de* Boer31 jSneekgezin 3, m, protestant, gehuwd, zeilmakersknegt
C-165NoorderhavenAmtje Siegman29 jJouregezin 3, v, protestant, gehuwd
C-165NoorderhavenJohs. de Boer3 jWoudsendgezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenTjietske de Boer4 jWoudsendgezin 3, v, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenReinskje de Boer1 jWoudsendgezin 3, v, protestant, ongehuwd
C-165NoorderhavenGeertruid van Hagen61 jElberfeldgezin 3, v, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 546C-165 Tjeertje van SlootenHarlingenaanmerkelijke verbetering en tot eene herberg ingerigt


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 546C-165 Pieter TuinhoutHarlingende gevel vernieuwd en van binnen verbeterd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-165Noorderhaven 42Jannegje Agos Wijngaarden, overleden op 13 september 18465 1/2 mnd (geboren 11/4/1846), overleden Noorderhaven C 165, dochter van Ago Wijngaarden, kastelein en Ypkje Schat, zuster van minderjarige Maria-Cornelia, Corina-IJsbrandina en Cornelis Agos Wijngaarden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Antje Siegman... HRL 1851 wijk A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 29 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-165Noorderhaven 42Luitjen/Luitzen de Boer... A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, zeilmakersknecht, wijk C-165; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 546C-165 (Noorderhaven )Pieter Asmus Tuinhoutwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
C-165Noorderhaven 42Een huis en herberg met erf c.a., de Aardappelbeursm waarin jaren de kasteleinsaffaire met goed succes wordt gedreven en de Aardappelbeurs wordt gehou aan de zuidkant der Noorderhaven, bewoond door den heer P. de, Raadt. Finaal verkocht op 21 feb 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2526..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 546C-157 (Noorderhaven)Gerben de Haan en vrouwwoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 42Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Douwe Memerda een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk C no. 157 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
C-165Noorderhaven 42Huis en herberg, waarin vergunning, vroeger de aardappelbeurs, thans café de koophandel, met erf c.a. aan den zuidkant van de Noorderhaven, in huur bij d.b., memerda. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 42, HarlingenNoorderhaven 42D.B. MemerdaKoophandel, decafé


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 546Noorderhaven 42 (C-157)Cornelis Douwes Molenaar


1906 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 42Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Memerda)


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 42J. Wagenmakers75Caf&ecaute;, Sleepagent


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 42J. Wagenmakers104Café, sleepagent


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 42 Jan Wagenmakerszetkastelein
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 2000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 42S. Groeneveld153Café "De Koophandel"


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 42S. Groeneveld153Café "De Koophandel"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 42S. Groeneveld153Café


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 42S. Groeneveld153Café


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 42S. Groenveld153Café


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 42P. de Jongbakkersknecht
Noorderhaven 42W.Keikesass. zuivelfabriek
Noorderhaven 42G.S.Steinvoortekastelein


1928 - kentekenadresnaam
B-12768
Noorderhaven 42Jan Christiaan Visser


1937 - kentekenadresnaam
B-23859
Noorderhaven 42Andries Jellema


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 42H. (Harmen) Heida


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 42beeldbepalend pand5 van 10
  terug