Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 43
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 43 1-026 1-029 A-025 A-024
Naastliggers vanNoorderhaven 43
ten oostenNoorderhaven 45
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 41
ten noordende Droogstraat


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0416v van 24 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten[het huis] eertijds gebouwd door Loderwijck Fox
naastligger ten noordenN. N.


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0416v van 24 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten[het huis] eertijds gebouwd door Loderwijck Fox
naastligger ten noordenN. N.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0016v van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 43Noorderhaven NZ[3/4] huis, ledige plaats met bomen en planten
 
koperOtto Doeckes c.u., en1775-07-08 GG
koperSybrant Wyberens
eigenaar van 1/4Otto Doeckes c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Seerp Sybrant
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van wijlen Wybrant Seerps
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Bente Tiallings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtto Doeckes c.u. kopen een hui en ledige plaats met bomen en planten nz. Noorderhaven, waarvan hen als erfgenamen al 1/4 toebehoort. Ten O. erven Seerp Sybrants en wl. Wybrant Seerps huis, ten W. de mande steeg. Geen grondpacht. Gekocht van de erfgenamen van Bente Tiallings, voor 1775 GG 7 st 8 pn.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0056v van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 43Noorderhaven NZhuis
 
koperJan Clasen c.u.1450-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Seerp Sybrants
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Wybren Seerps
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOtto Doeckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Meynerts x Antie Jans kopen een huis bij het Swart Vallaet. Ten O. de here Fedde Bonnema hovinge, ten Z. koemelker Salvus Jansen, ten W. de olde Kimserder pijp, ten N. de Hofstraat. Grondpacht 4 cg. Gekocht van Tieerd Joannes Hannema x Lijsbeth Reyners, voor 2287 gg. 14 st.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenDroogstraat


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenDroogstraat


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 43Noorderhaven NZhuis
 
koper provisioneelAntie Adius 2200-00-00 GG
naastligger ten oostenDries Jansen
naastligger ten oostenJillis Ackersloot
naastligger ten zuidenNoorderhaven en straat
naastligger ten westende verkoper Lammert Claessen boormaker
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Freerck Jacobs, curator overontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes
verkoper q.q.Jan Pieters Oldaens, curator over
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes
verkoper q.q.Lammert Claessen, gelastigdeboormaker
verkoper q.q.Seerp Gatties, gelastigden van
verkoperde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants, gehuwd met
verkoperLammert Claessenboormaker


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0323r van 22 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrick Roelofs
naastligger ten noordenDroogstraat


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0323r van 22 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrick Roelofs
naastligger ten noordenDroogstraat


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0257r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Tammes gortmaker
naastligger ten noordenDroogstraat


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0257r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Tammes gortmaker
naastligger ten noordenDroogstraat


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0231r van 6 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 43Noorderhaven NZhuisnge met een tuin en paardestal daaragter, ruime keuken en een ander vertrek
 
koperClaes Goitiens Braam c.u.koopman1440-07-00 GG
naastligger ten oostenWybe Drieses
naastligger ten oostenEvert Hingst koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenGillis Martens makelaar
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTamme Rinties c.s., erfgenamen vanDronrijp
erflaterwijlen Jan Tammeskoopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-026Noorderhaven 43huis
eigenaarClaas Goitiens Braem
gebruikerClaas Goitiens Braem
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-026Noorderhaven 43huis
eigenaarClaas Goitiens Braam
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-6-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0088r van 24 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 43Noorderhaven NZhuis, tuin, paardestal, schuur en een ander vertrek achter het huis van de erven Jillis Martens
 
koperJunius van Alema 3325-00-00 CG
naastligger ten oostenWybe Drieses
naastligger ten oostende weduwe van Evert Hingst koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gillis Martens
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperFoppe Goytjens Braam
verkoperAukjen Goytjens Braam
verkoperTrijntje Goytjens Braam, gehuwd met
verkoperSimon Stinstrakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJunius van Alema koopt een mooi huis met een tuin en paardenstal erachter, en een ruime keuken en een ander vertrek dat achter het huis van erven Gilles Martens ligt, nz. Noorderhaven. Ten O. wd. Evert Hingst en Wybe Drieses, ten W. erven Gilles Martens, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Er is een steeg ten W. Zie de acte, over de waterlossing en lichtschepping en Aise Arjens Mahui ten W.. Gekocht van Foppe- en Auckje Gooitjens Braam, en Trijntje Gooitiens Braam x Simon Stinstra, voor 3325 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-026 Noorderhaven 43huis
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-026 Noorderhaven 43huis
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-10 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0142r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud hopman Junius Alema
naastligger ten noordenoud hopman Junius Alema


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0142r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud hopman Junius Alema
naastligger ten noordenoud hopman Junius Alema


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0198r van 20 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJunius Alema
naastligger ten noordenJunius Alema


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0198r van 20 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJunius Alema
naastligger ten noordenJunius Alema


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-026 Noorderhaven 43Junius van Alema, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal50-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-026 Noorderhaven 43huis
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-10 CG


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0159r van 4 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester J. van Alema
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Achterstraat]


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0159r van 4 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester J. van Alema
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Achterstraat]


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0187r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester J. van Alema
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Achterstraat]


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0187r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester J. van Alema
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Achterstraat]


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0110r van 24 mei 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 43Noorderhaven NZhuis
 
koperTjeerdje J. van Slooten, weduwe van5150-00-00 GG
koperwijlen Pieter Matack kapitein onder de artilleristen in dienst van de staat
naastligger ten oostende weduwe van Sytse Drieses van der Zee
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenMarten B. Bos
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperCatharina van Alema, weduwe van
verkoperwijlen Toutenburg, en als erfgenaam vanoud secretaris van Workum
erflaterwijlen oud burgemeester Junius van Alema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerdje J. van Slooten wv Pieter Matak, capitein bij de artillerie van de Staat, koopt een heerlijk, zeer nieuw en modern betimmerd huis c.a. nz. Noorderhaven, strekkende met de tuin, bleek, keukens en portalen tot de zz. Droogstraat. Het is metterdood ontruimd door wl. oud-burgemeester J. van Alema. Het huis heeft diverse vertrekken, kelder, keukens, zolders etc. Ten O. wd. Sytse Drieses v.d. Zee, Ten W. Marten B. Bos, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Catharina van Alema wv oud-secr. Toutenburg van Workum, als enig en universeel erfgename van wl. Junius van Alema, oud-burgemeester, voor 5150 gg. Zie de acte, over de 2 schoorsteenstukken in de benedenkamers.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-026 Noorderhaven 43C C van der Stratencommies


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-029 Noorderhaven 43D Fontein nom ux7-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-025Noorderhaven 43Dirk Pzn Fontein... genoegzaam bewijs door dr. Jacob Hanekuyk, 29 may 1807; ondertrouw HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-072, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-025Noorderhaven 43Dirk Fontein Pz. Dirk Fontein Pz. koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 331Noorderhaven 43Dirk Fontein JZ.Harlingenzeehandelaarhuis en erf (366 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-025Noorderhaven 43Catharina Anna Fonteingeb 1809 HRL, huwt met Jarig Cornelis Mollema op 30 jul 1840 HRL, dv Dirk F. Pieterszn, en Geertruida A. Matak; BS huw 1840; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-025; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-025Noorderhaven 43Geertruida Adriana Matak... doctor Jacob Hanekuik, 29 may 1807; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb Herp en wonende te HRL. 1839, wijk A-025; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-025NoorderhavenDirk Pietersz Fontein53 jWar onder Franekerm, protestant, gehuwd, zeehandelaar
A-025NoorderhavenGeertruida Matak52 jHerp N. Brabandv, protestant, gehuwd
A-025NoorderhavenFreerk Fontein27 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-025NoorderhavenCatharina Fontein31 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-025NoorderhavenAnna Fontein21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-025NoorderhavenSeyke Veenstra22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-025NoorderhavenZytske de Groot14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-025Noorderhaven 43Tetje Pettingageb 9 feb 1788 HRL, ovl 28 okt 1858 HRL, ongehuwd, dv Gerbrandus P, en Ida Olivier; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-025, regattdv1826-93


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 331A-025 (Noorderhaven )Dirk Fontein Pietersz.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 331A-024 (Noorderhaven)Simon Wiardawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 331Noorderhaven 43 (A-024)Trijntje Wiarda (wed. G.A. Fontein)woonhuis


1906 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50088 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2709 en 2718 van 20 jun 1906
adressoortbedraggebruik
A-024Noorderhaven 43provisionele en finale toewijzingfl. 4894huis en tuin aan de Noorderhaven/ Droogstraat
 
verkoperJacobus Fontein
koperPieter Ritzes
koperJan Andries Meter


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 43 Elisabeth A.A. Kosteronderwijzeres
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1200
Noorderhaven 43 Petronella G. Kosteronderwijzeres
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1200


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 43H.W. Geesink64Tandarts


1925 - kentekenadresnaam
B-9079
Noorderhaven 43Herman Willem Geesink


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 43H.W. Geesink64Tandarts


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 43S.Dikkerboomonderwijzer


1933 - kentekenadresnaam
B-18462
Noorderhaven 43aReinder Posthumus


1935 - kentekenadresnaam
B-20854
Noorderhaven 43aN.V. Harlinger Chemische Industrie De Stormmeeuw i.o.


1935 - kentekenadresnaam
B-20922
Noorderhaven 43aN.V. Harlinger Chemische Industrie De Stormmeeuw i.o.


1939 - kentekenadresnaam
B-25331
Noorderhaven 43Wolter Bakker


1949 - kentekenadresnaam
B-38101
Noorderhaven 43Wietse van der Meulen


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 43G. (Geert) Kalkhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 43rijksmonument 20544
  terug