Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 43
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 431-0261-0261-029A-025A-024


Naastliggers vanNoorderhaven 43
ten oostenNoorderhaven 45
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 41
ten noordende Droogstraat


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0416v van 24 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten[het huis] eertijds gebouwd door Loderwijck Fox
naastligger ten noordenN. N.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0416v van 24 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten[het huis] eertijds gebouwd door Loderwijck Fox
naastligger ten noordenN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0081r van 11 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBente Tjallings grootschipper


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0016v van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 43Noorderhaven NZ1775‑07‑08 gg[3/4] huis, ledige plaats met bomen en planten
koperOtto Doeckes c.u., en
koperSybrant Wyberens
eigenaar van 1/4Otto Doeckes c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Seerp Sybrant
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van wijlen Wybrant Seerps
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Bente Tiallings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtto Doeckes c.u. kopen een hui en ledige plaats met bomen en planten nz. Noorderhaven, waarvan hen als erfgenamen al 1/4 toebehoort. Ten O. erven Seerp Sybrants en wl. Wybrant Seerps huis, ten W. de mande steeg. Geen grondpacht. Gekocht van de erfgenamen van Bente Tiallings, voor 1775 GG 7 st 8 pn.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0056v van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 43Noorderhaven NZ1450‑00‑00 gghuis
koperJan Clasen c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Seerp Sybrants
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Wybren Seerps
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOtto Doeckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Meynerts x Antie Jans kopen een huis bij het Swart Vallaet. Ten O. de here Fedde Bonnema hovinge, ten Z. koemelker Salvus Jansen, ten W. de olde Kimserder pijp, ten N. de Hofstraat. Grondpacht 4 cg. Gekocht van Tieerd Joannes Hannema x Lijsbeth Reyners, voor 2287 gg. 14 st.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenDroogstraat


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenDroogstraat


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 43Noorderhaven NZ2200‑00‑00 gghuis
koper provisioneelAntie Adius
naastligger ten oostenDries Jansen
naastligger ten oostenJillis Ackersloot
naastligger ten zuidenNoorderhaven en straat
naastligger ten westende verkoper Lammert Claessen boormaker
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Freerck Jacobs, curator overontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes
verkoper q.q.Jan Pieters Oldaens, curator over
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes
verkoper q.q.Lammert Claessen, gelastigdeboormaker
verkoper q.q.Seerp Gatties, gelastigden van
verkoperde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants, gehuwd met
verkoperLammert Claessenboormaker


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0323r van 22 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Roelofs
naastligger ten noordenDroogstraat


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0323r van 22 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Roelofs
naastligger ten noordenDroogstraat


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0257r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Tammes gortmaker
naastligger ten noordenDroogstraat


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0257r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Tammes gortmaker
naastligger ten noordenDroogstraat


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0231r van 6 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 43Noorderhaven NZ1440‑07‑00 gghuisnge met een tuin en paardestal daaragter, ruime keuken en een ander vertrek
koperClaes Goitiens Braam c.u.koopman
naastligger ten oostenWybe Drieses
naastligger ten oostenEvert Hingst koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenGillis Martens makelaar
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTamme Rinties c.s., erfgenamen van te Dronrijp
erflaterwijlen Jan Tammeskoopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-026 , folio 4Noorderhaven 43huis
eigenaarClaas Goitiens Braem
gebruikerClaas Goitiens Braem
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-026 , folio 3rNoorderhaven 43huis
eigenaarClaas Goitiens Braam
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0088r van 24 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 43Noorderhaven NZ3325‑00‑00 cghuis, tuin, paardestal, schuur en een ander vertrek achter het huis van de erven Jillis Martens
koperJunius van Alema
naastligger ten oostenWybe Drieses
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Evert Hingst koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gillis Martens
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperFoppe Goytjens Braam
verkoperAukjen Goytjens Braam
verkoperTrijntje Goytjens Braam, gehuwd met
verkoperSimon Stinstrakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJunius van Alema koopt een mooi huis met een tuin en paardenstal erachter, en een ruime keuken en een ander vertrek dat achter het huis van erven Gilles Martens ligt, nz. Noorderhaven. Ten O. wd. Evert Hingst en Wybe Drieses, ten W. erven Gilles Martens, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Er is een steeg ten W. Zie de acte, over de waterlossing en lichtschepping en Aise Arjens Mahui ten W.. Gekocht van Foppe- en Auckje Gooitjens Braam, en Trijntje Gooitiens Braam x Simon Stinstra, voor 3325 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-026 , folio 3rNoorderhaven 43huis
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-026 , folio 3rNoorderhaven 43huis
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑06‑10 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0142r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud hopman Junius Alema
naastligger ten noordenoud hopman Junius Alema


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0142r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud hopman Junius Alema
naastligger ten noordenoud hopman Junius Alema


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0198r van 20 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJunius Alema
naastligger ten noordenJunius Alema


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0198r van 20 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJunius Alema
naastligger ten noordenJunius Alema


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-026Noorderhaven 43Junius van Alema, bestaande uit 4 personen50‑00‑00 cg10‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-026 , folio 3rNoorderhaven 43huis
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-026, fol. 3vNoorderhaven 43Junius Alema cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en geen kinderen133:5:00 cg22:4:00 cgwel begoedigt


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-026 , folio 3rNoorderhaven 43huis
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-026 , folio 3rNoorderhaven 43huis
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-029 , folio 4rNoorderhaven 43
eigenaarJunius Alema wed.
gebruikerJunius Alema wed.
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-029 , folio 4rNoorderhaven 43huis en agterhuis
eigenaarJ. van Alema
gebruikerJ. van Alema
huurwaarde totaal120‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑16‑06 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0159r van 4 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester J. van Alema
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Achterstraat]


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0159r van 4 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester J. van Alema
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Achterstraat]


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0187r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester J. van Alema
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Achterstraat]


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0187r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester J. van Alema
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Achterstraat]


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0110r van 24 mei 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 43Noorderhaven NZ5150‑00‑00 gghuis
koperTjeerdje J. van Slooten, weduwe van
koperwijlen Pieter Matack kapitein onder de artilleristen in dienst van de staat
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sytse Drieses van der Zee
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenMarten B. Bos
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperCatharina van Alema, weduwe van
verkoperwijlen Toutenburg, en als erfgenaam vanoud secretaris van Workum
erflaterwijlen oud burgemeester Junius van Alema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerdje J. van Slooten wv Pieter Matak, capitein bij de artillerie van de Staat, koopt een heerlijk, zeer nieuw en modern betimmerd huis c.a. nz. Noorderhaven, strekkende met de tuin, bleek, keukens en portalen tot de zz. Droogstraat. Het is metterdood ontruimd door wl. oud-burgemeester J. van Alema. Het huis heeft diverse vertrekken, kelder, keukens, zolders etc. Ten O. wd. Sytse Drieses v.d. Zee, Ten W. Marten B. Bos, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Catharina van Alema wv oud-secr. Toutenburg van Workum, als enig en universeel erfgename van wl. Junius van Alema, oud-burgemeester, voor 5150 gg. Zie de acte, over de 2 schoorsteenstukken in de benedenkamers.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-029 , folio 4rNoorderhaven 43huis
eigenaarP. Matack erven
gebruikerH.W. van Plettenberg
huurwaarde225‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting07‑00‑00 cg
huurwaarde totaal218‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde39‑12‑10 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-026, pag. 4Noorderhaven 43C.C. van der Stratencommies


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-029 , pag. 4Noorderhaven 43D. Fontein n.ux.7‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-025Noorderhaven 43Dirk Pzn Fontein... genoegzaam bewijs door dr. Jacob Hanekuyk, 29 may 1807; ondertrouw HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-072, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-025Noorderhaven 43Dirk Fontein Pz.Dirk Fontein Pz.koopman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 331Noorderhaven 43Dirk Fontein Jz.zeehandelaarHarlingenhuis en erf (366 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-025Noorderhaven 43Catharina Anna Fonteingeb 1809 HRL, huwt met Jarig Cornelis Mollema op 30 jul 1840 HRL, dv Dirk F. Pieterszn, en Geertruida A. Matak; BS huw 1840; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-025; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-025Noorderhaven 43Geertruida Adriana Matak... doctor Jacob Hanekuik, 29 may 1807; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb Herp en wonende te HRL. 1839, wijk A-025; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-025Noorderhaven53 jzeehandelaarWar onder Franekerm, protestant, gehuwd
A-025Noorderhaven52 jHerp N. Brabandv, protestant, gehuwd
A-025Noorderhaven27 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-025Noorderhaven31 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-025Noorderhaven21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-025Noorderhaven22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-025Noorderhaven14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-025Noorderhaven 43Tetje Pettingageb 9 feb 1788 HRL, ovl 28 okt 1858 HRL, ongehuwd, dv Gerbrandus P, en Ida Olivier; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-025, regattdv1826-93


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 331Noorderhaven A-025Freerk Fontein DPz. woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 331Noorderhaven A-024 Simon Wiarda woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 331Noorderhaven 43 (A-024)Trijntje Wiarda (wed. G.A. Fontein)woonhuis


1906 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50088 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2709 en 2718 van 20 jun 1906
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-024Noorderhaven 43provisionele en finale toewijzingfl. 4894huis en tuin aan de Noorderhaven/ Droogstraat
 
verkoperJacobus Fontein
koperPieter Ritzes
koperJan Andries Meter


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 43H.W. Geesink64Tandarts


1925 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-9079
Noorderhaven 43Herman Willem Geesink


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 43H.W. Geesink64Tandarts


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 43S. Dikkerboomonderwijzer


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18462
Noorderhaven 43aReinder Posthumus


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20854
Noorderhaven 43aN.V. Harlinger Chemische Industrie De Stormmeeuw i.o.


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20922
Noorderhaven 43aN.V. Harlinger Chemische Industrie De Stormmeeuw i.o.


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-25331
Noorderhaven 43Wolter Bakker


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-38101
Noorderhaven 43Wietse van der Meulen


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 43G. (Geert) Kalkhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 43rijksmonument 20544


2023
0.076120853424072


  terug