Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 48
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 48 7-139 7-144 C-162 C-154
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 48 7-140 7-144 C-162 C-154
Naastliggers vanNoorderhaven 48
ten oostenNoorderhaven 50
ten zuidenVoorstraat 7a
ten westenNoorderhaven 46
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 48naamloze steeg ten oosten


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0126r van 2 feb 1662 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 50, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg naar de Voorstraat
naastligger ten westenhet pakhuis van Jeltje Tonis Vrijthoff


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0183r van 1 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirck Dircxen Mock


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 48Noorderhaven ZZnieuw huis met het huis ten zuiden daarachter bewoond door Neeltje Bauckes
 
koperSibolt Andries, gehuwd metschipper (wijd-)2236-10-08 GG
Jisk Gattjes
huurderNeeltje Jacobs
naastligger ten oostenJan Sjoerds Schut
naastligger ten zuidenVulthetus Jelgersma
naastligger ten westenTeede Joris
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde erven van Lijsbeth Elias
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibold Andrys, wydschipper x Jisk Gatties koopt een nieuw huis, zz. Noorderhaven, waar 'Enkhuizen' uithangt, met het huis dat ten Z. staat, en dat eerder door Neeltie Bauckes bewoond werd. Ten O. Jan Sioerds Schut, ten W. Taede Joris, ten Z. Wiltetus Jelgersma, ten N. de straat en haven. Gekocht van erven Lijsbeth Elias?, voor 2236 gg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0132v van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Dirksen Mok


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0073r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 48Noorderhaven ZZ bij de Vismarkthuis
 
koperJurjen Philips van Bodemdijck mr. koekbakker1000-00-00 GG
naastligger ten oostenSymon Jacobs schoenmaker
naastligger ten zuidenluitenant van der Uyl
naastligger ten westende erven van Amama
naastligger ten noordenNoorderhaven
huurderGerryt Ringvoet suikerbakker105-00-00 CG
verkoper van hem zelf, en last hebbende vanPieter Dirx Moxmamr. chirurgijn
verkoperTrijntie Dirx, gehuwd metDokkum
Jan Jansen van der RijpbierstekerDokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Philips van Bodendijck koopt huis bij de Vischmarkt. Ten O. Symon Jacobs en ook een eigen vrije steeg, ten W. erven Ammama, ten N. de straat, ten Z. de Lt. van der Uyl. Gekocht van Pieter Dirx (?) en Trijntje Dirx x Jan Jansen.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0024ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 46, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0192r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJurjen Philips Bodendijck koekebakker


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0245r van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 50, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJurjen Bodendijck mr. koekbakker


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0249v van 18 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 48Noorderhaven ZZ bij de Vismarkthuis
 
koper door niaargemeensman Jacobus Velthuis, gehuwd met1252-00-00 GG
geniaarde koperArjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
Heyltie Fransen de Adam
naastligger ten oostenSymon Cornelis
naastligger ten zuidenluitenant van der Uil
naastligger ten westengemeensman Jacob Velthuys
naastligger ten noordenNoorderhaven en straat
verkoperJurjen Boedendijckmr. koekbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Velthuis, gemeensman en wijnkoper, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Arjen Hansen van Hemert, apotheker x Heiltje Fransen d`Adam, een voortreffelijk huis, zz. Noorderhaven omtrent de Vismarkt. Ten O. Symon Cornelis, ten W. de koper, ten Z. de Ltn. van der Uyl, ten N. de straat en haven. Met eigendom v.d. steeg ten O., en mede-gebruik van de steeg ten Z. achter het huis van v.d. Uyl, die op de Voorstraat uitkomt. Lange acte met indeling van het huis en het blijkt ook iets met de Vismarkt te maken te hebben. Gekocht van Jurjen Bodendijck, mr. koekebakker, voor 1252 gg.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0350r van 20 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester de heer Jacobus Velthuis


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0134r van 20 nov 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 48Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt pakhuis gebruikt als wijnhuis
 
koperCornelis Hansen van der Hout schipper (boeier-)925-00-00 CG
naastligger ten oostenmeester Baltus
naastligger ten zuidenburgemeester Tjeerd Bouwens
naastligger ten zuidenFrans Goverts
naastligger ten westenAukjen Ruirds, weduwe van
wijlen vroedsman Jacob Velthuiswijnhandelaar
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/2Aukjen Ruirds, weduwe van
wijlen vroedsman Jacob Velthuiswijnhandelaar
verkoper van 1/3 van 1/2Aukjen Ruirds, moeder en wettige voorstander van
Jacob Velthuis
verkoper van 1/3 van 1/2Aukjen Ruirds, moeder en wettige voorstander van
Richtje Velthuis
verkoper van 1/3 van 1/2Fockjen Velthuis, gehuwd met
Joost Gongrijpmr. tinnegieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hansen v.d. Hout, boeyerschipper, koopt een pakhuis, als wijnhuis gebruikt, met een plaats erachter, zz. Noorderhaven bij de Vismarkt. Ten O. mr. Baltus (Casparus), ten W. de verkoper, ten Z. de burgemeester Tjeerd Bouwens en Frans Goverts, ten N. de straat en haven. Er is een eigen steeg ten O. en een steeg ten Z. naar de Voorstraat. Gekocht van Aukjen Ruurds wv Jacobus Velthuis, voor 1/2 en haar kinderen voor 1/3 en Fockje Velthuis x Joost Gongrijp, mr. tinnegieter voor 1/6.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0144v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 46, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenpakhuis van Cornelis van der Hout


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0002v van 21 nov 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 46, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenpakhuis van Cornelis van der Hout


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-139 Noorderhaven 48huis
eigenaarSjoerd van der Hout
gebruikerSjoerd van der Hout
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
 
7-140 Noorderhaven 48huis
eigenaarmr. Baltus erven
gebruikermr. Baltus erven
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-139 Noorderhaven 48huis
eigenaarSjoerd van der Hout
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan29-7-1720
 
7-140 Noorderhaven 48huis
eigenaarmr. Baltus erven
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-8-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0133v van 1 feb 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 46, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis van der Hout


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-139 Noorderhaven 48huis
eigenaarSjoerd van der Hout
gebruikerSjoerd van der Hout
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
 
7-140 Noorderhaven 48huis
eigenaarmr. Baltus dogter
gebruikermr. Baltus dogter
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-139 Noorderhaven 48huis
eigenaarSjoerd van der Hout
gebruikerSjoerd van der Hout
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
 
7-140 Noorderhaven 48huis
eigenaarGrytie Baltus
gebruikerGrytie Baltus
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0345v van 8 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 48Noorderhaven ZZ bij de Vismarkthuis
 
koperSiouke Sioukes, gehuwd metschipper op Amsterdam (beurt-)1590-00-00 CG
Gerrytje Simons
naastligger ten oostenGrietie Baltus Sterk
naastligger ten zuiden enoud burgemeester Cornelis Veersma
naastligger ten zuidenJan Doekes
naastligger ten westende weduwe van Rommert de Veth
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperSioerd Hansen van der Houtmr. blokmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 245v maar verkeerd genummerd in het origineel]


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0051r van 27 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 46, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSiouke Sioukes


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0183r van 1 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 46, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjouke Sjoukes schipper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-139 Noorderhaven 48Sjouke Sjoukes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG
7-140 Noorderhaven 48Johannes Jansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal09-00-00 CG
7-140 Noorderhaven 48Harke Seerps, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0257r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 50, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Sjouke Sjoukes schipper


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0149r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0199v van 22 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0139r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Schiere n.u.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0284r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0290r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Schiere c.u.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-144 Noorderhaven 48Jan Schiere5-00-00 CGpakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-162Noorderhaven 48Jan Cornelis Schiere... van wijk C-161, pakhuis; medegebruiker Age Siebr. Hollander, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-162, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk C-164, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-173; gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-162Noorderhaven 48Jan Schiere Jan Schiere koopman


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-162Noorderhaven 48Grietje Cornelis Schiere, overleden op 1 november 1826zuster van Jan (Noorderhaven-N C 162), Trijntje (vrouw van Sjoerd Sybouts, te Leeuwarden), wijlen Bouwe (vader van Maayke, vrouw van Willem Schreuder, mr. goud/zilversmid aldaar, Anna en Trijntje Bouwes Schiere) en wijlen Neeltje Cornelis Schiere (vrouw van Abraham Wentel, moeder van Anna Abrahams Wentel, vrouw van Adrianus Petrus de Lange, te Alkmaar). Saldo fl. 1.711,40. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 551Noorderhaven 48Simon Jans SchiereHarlingenkoopmanhuis en erf (199 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-162Noorderhaven 48Foekje Schouwenburg... ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-159, regattdv1826-93; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-162; VT1839; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893: 1827, nr. 82; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-162Noorderhaven 48Simon Schiere... 1817, huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-159; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL, koopman, wijk C-162; VT1839; S. Jans(!) S., geb 22 feb 1790, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-162NoorderhavenSymon Jans Schiere49 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
C-162NoorderhavenFoekje van Schouwenburg46 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-162NoorderhavenAnna Menalda Schiere21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-162NoorderhavenHenderika S Schiere15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-162NoorderhavenHittie Tadema18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-162Noorderhaven 48Ypkje Schatgeb 26 nov 1807 Leeuwarden, ovl 25 aug 1871 HRL, huwt met ayo Wijngaarden, (gk), dv Douwe S, en Maria Ringnalda; BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk C-162


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2459C-032 (Voorstraat)Jan van Schouwenburgtuin
Sectie A nr. 2459C-162 (Noorderhaven )Jan van Schouwenburgwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3119C-154 (Noorderhaven)Egbertus Bernardus Scheuerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3119Noorderhaven 48 (C-154)Adolphus Augustus Snijder


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 48 Adolphus A. Snijder Hzn.wijnhandelaar
vorige grondslagf. 3300
huidige grondslagf. 3100
Noorderhaven 48 Hendrik R. Snijder Azn.wijnhandelaar
vorige grondslagf. 2100
huidige grondslagf. 2500
Noorderhaven 48 Catharinia H. Snijderzonder
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0
Noorderhaven 48 Johan J. Snijderwijnhandelaar
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
Noorderhaven 48 Theuntje Snijderzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
Noorderhaven 48 Cath. H.N. van der Veldezonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 48J.Sijtemaconducteur
Noorderhaven 48L.H.Snijder-
Noorderhaven 48T.Snijder-
Noorderhaven 48J.Snijderboekhouder
Noorderhaven 48H.Snijderwijnhandelaar


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.H.S. Oswald896Handel in wegenbouwmat.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.H.S. Oswald896Firm. h. in wegenb.mat. en transp.-bedr. v.h. N. Schotanus


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.896Woonh. Firm. H.S. Oswald


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.H.S. Oswald896Firm. h. in wegenb.mat. en transp.-bedr. v.h. N. Schotanus


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.896Woonh. Firm. H.S. Oswald


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 48T. (Thomas) Tijsseling


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 48rijksmonument 20586


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8179Noorderhaven 48
  terug