Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 51
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 511-0301-0301-033A-029A-027


Naastliggers vanNoorderhaven 51
ten oostenNoorderhaven 53
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 49
ten noordenDroogstraat 4


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0248v van 26 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Cornelis


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0250r van 26 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Cornelis


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0071v van 15 sep 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLieuwe Jans


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0078v van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0079v van 21 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLieuwe Janssen


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0125v van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 51Noorderhaven NZ tot achter aan de Droogstraat152‑14‑00 gghuis en erf waar het Kromhout uitsteekt
koperHans Hansen, gehuwd methet Kromhout
koperLolk Scheltes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jurien Hiddes
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenSipke Reyns
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperJan Tierx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristiaen Christoffels x Gertie Dirx kopen een huis met een kamer er achter bij de oude Kimswerderpijp op de westkant. Ten Z. Trijntie Metskes? en een steeg, ten W. Aert Cornelis, ten N. Trijn Jan Broers erfgenamen. Grondpacht 4 CG. aan de Stad. Gekocht van de erfgenamen van Willem Carsten voor 506 GG.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0085r van 6 mei 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 51Noorderhaven NZ2000‑00‑00 gghuis
koperSicke Scheltes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenSipke Reyns
naastligger ten noordenPybe Wytses
verkoperHans Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Scheltes koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten W. Sipcke Reyns, ten N. Pybe Wytses. Gekocht van Hans Hansen voor 2000 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0117v van 17 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Doedes timmerman


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0201v van 6 jun 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Doedes timmerman


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035v van 9 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 51Noorderhaven NZ900‑00‑00 gghuis alwaer het Cromhout op de stock staet
kopervroedsman Michiel Martens het Kromhout
naastligger ten oostenburgerhopman Joannes Bauckes van der Ley
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenRinnert Eelckes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Doedes
verkoperDoed Jansen


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0232v van 25 nov 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJetske Jacobs, weduwe van
naastligger ten westenwijlen W. J. Munnikhuis


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0010r van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJitske Jacobs, gehuwd met
naastligger ten oostenwijlen Munnikhuis koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-030 , folio 5Noorderhaven 51huis
eigenaarWybe Jansen wed.
gebruikerWybe Jansen wed.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-030 , folio 3rNoorderhaven 51huis
eigenaarWybe Jansen wed.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-030 , folio 3vNoorderhaven 51huis
eigenaarwed. Wybe Jans
gebruikerwed. Wybe Jans
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0101r van 14 mrt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 51Noorderhaven NZ904‑12‑00 gghuis, tuin, achterhuis
koperPytter Jansen Oldaens koopman
bewonerwijlen Ytske Jacobs
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjerk Feddriks
naastligger ten zuidenNoorderhaven ZZ
naastligger ten westenYke Goverts mr. gortmaker
naastligger ten noordenDroogstraat
erflaterwijlen Ydske Jacobs, moeder van
verkoperCatharina Munnikhuys, weduwe van
verkoperwijlen ds. Feddo van Slooten


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-030 , folio 3vNoorderhaven 51huis
eigenaarPieter J. Oldaan erven
gebruikerPieter J. Oldaan erven
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-030Noorderhaven 51Jan Oldaans, bestaande uit 3 personen50‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-030 , folio 3vNoorderhaven 51huis
eigenaarPytter Oldaan erv.
gebruikerPytter Oldaan erv.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-030, fol. 4rNoorderhaven 51Jan Pieters Oldaan cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderencoopman106:11:00 cg17:15:00 cgbestaet wel en begoedight


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0215v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Pieters Oldaens


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-030 , folio 3vNoorderhaven 51huis
eigenaarPyter Oldaan erven
gebruikerPyter Oldaan erven
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-030 , folio 3vNoorderhaven 51huis
eigenaarPyter Oldaan erven
gebruikerPyter Oldaan erven
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-033 , folio 4vNoorderhaven 51huis
eigenaarJan Oldaan
gebruikerJan Oldaan
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0225r van 10 okt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 51Noorderhaven NZ2452‑21‑00 gghuis, hof en achterhuis
koperoud burgemeester Peterus Couperus medicinae doctor
eerdere bewonerJan Pieters Oldaans
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Trijntie Mouter
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenA. R. van Dalzen notaris
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Pieter Yemes Tigchelaar te Makkum
verkoper van 1/2Pieter Huidekoper
verkoper q.q.Pieter Yemes Tigchelaar, gelastigde te Makkum
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigden van
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopman
verkoper q.q.Cornelis Scheltema, geauthoriseerde administratorsecretaris van Franeker
verkoper q.q.Claas Fontein, geauthoriseerde administratoren van
verkoper van 2/6Elisabeth Scheltema, gehuwd met
verkoper van 2/6Sjoerd Hannema
verkoper q.q.Jan Fontein, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Dirk Fontein


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0258r van 12 dec 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester P. Couperus


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0019r van 11 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. P. Couperus


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-033 , folio 4vNoorderhaven 51huis
eigenaarP. Couperus
gebruikerP. Couperus
huurwaarde totaal86‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑12‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-033 , folio 4vNoorderhaven 51huis
eigenaarP. Couperus
gebruikerP. Couperus
huurwaarde totaal86‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑12‑12 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0132r van 20 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. Cuperus


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-030, pag. 4Noorderhaven 51D. Ziersma, 34 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-033 , pag. 4Noorderhaven 51P. Couperus erven6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-029Noorderhaven 51Doeke Jans Siersema... HRL 1801, 1804, 1806, BS huw 1826, huw 1833, ovl 1844, regattvd1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk A-029, zoutbrander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk I-007, zoutkeet ''Cadix''; gebruiker Bouwe Harm. de Vries, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 51D. Siersmafl. 4


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-029Noorderhaven 51D J SiersmaD J Siersmazoutbrander


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 335Noorderhaven 51Johannes Pottinga zoutbranderHarlingenhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-029Noorderhaven 51Nutte Hoedemaker... in 1851, zv Jan Pieters H, en Antje Meyloms Molenaar; BS huw 1831, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk A-029; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk B-116; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-029Noorderhaven 51Petronella Regina van Enschut... mdrzijde Peter Alpherts, allen ovl; BS huw 1830; oud 30 jaar, geb Arnhem en wonende te HRL. 1839, wijk A-029; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-029Noorderhaven 51Sibe Pottinga... huw 1830, huw 1835, bev.reg. Ha18 51 wijk G-004; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-029; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-029Noorderhaven 51Sjoerdtje Wijnalda... Sikke W, en Leentje Beidschat; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1831, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-029; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-116; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-029Noorderhaven30 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
A-029Noorderhaven30 jArnhemv, protestant, gehuwd
A-029Noorderhaven8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-029Noorderhaven4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-029Noorderhaven3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-029Noorderhaven6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-029Noorderhaven6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-029Noorderhaven22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-029Noorderhaven20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1359 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-029Noorderhaven 51Petronella Regina van Enschut, overleden op 24 november 184839 jr, geboren Velp 10/12/1808, overleden Noorderhaven A 29, vrouw van Sibe Pottinga, koopman, moeder van minderjarige Johannes, Henrietta, Willem-Jan, Harke, Hylkje, Mietje, Catharina-Alida, Dirk, Jelle-Sibes, Aleida-Johanna en Trijntje Sibes Pottinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 335Noorderhaven A-029J. & J. Posthumus woonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
A-029Noorderhaven 51Een wagenhuis, koetsierswoning, stalling en bleekveld c.a. aan de noordzijde van de Noorderhaven. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 in het Heerenlogement bij Minnema door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 15 mrt 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
A-029Noorderhaven 51Een wagenhuis, koetsierswoning, stalling en bleekveld c.a. aan de noordzijde van de Noorderhaven. Finaal verkocht op 20 mrt 1872 in het Heerenlogement bij Minnema door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 6428.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3868Noorderhaven A-027 Justus Hendrik van Loon woonhuis en bergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4673Noorderhaven 51 (A-027)Mathijs van Bonzelwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 51Tj. Jellemasteenbakker en winkelier


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18928
Noorderhaven 51Tjitte Jellema


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 51J.P. (Jekele) Tichelaar


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 51rijksmonument 20548


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4673Noorderhaven 51


2023
0.063899040222168


  terug