Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 53
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 53 1-031 1-034 A-030 A-028
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 53 1-155 1-034 A-030 A-028
Naastliggers vanNoorderhaven 53
ten oostenNoorderhaven 55
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 51
ten noordende Droogstraat


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0248v van 26 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 53Noorderhaven NZhuis met ledige plaats daar achter
 
koperJurian Hiddes, gehuwd met1200-00-00 GG
koperTryncke Quirijns
naastligger ten oostenDirck Arians
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenJan Cornelis
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperEde Cornelis Sonnenbergh, gehuwd metHoorn
verkoperGeert JansenHoorn


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0269r van 17 mrt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurrien Hiddes
1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0125v van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jurien Hiddes
1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0085r van 6 mei 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0163r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jurien Hiddes
1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0117v van 17 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 53Noorderhaven NZhuis en hof
 
koperRuierd Jans Sanstra c.u.kapitein2986-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirck Douwes
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan Doedes timmerman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDominicus Corneliklerk van de Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKapitein Ruierd Jans Sanstra c.u. kopen huis en hof nz. Noorderhaven strekkende tot aan de Droogstraat. Ten O. erven Dirck Douwes, ten W. timmerman Jan Doedes. Geen grondpacht. Gekocht van eerste klerk bij de Admiraliteit in Friesland Dominicus Corneli voor 2986 cg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 1, fol. 3vNoorderhaven 53Sanstra, kapiteinf. 8000-00-00 selffs met t huis


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0201v van 6 jun 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 53Noorderhaven NZhuis en hof
 
koperburgerhopman Joannes Bauckes van der Ley, gehuwd met2148-10-00 CG
koperMaycke Tjebbes Dreyer
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirck Douwes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Doedes timmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRuyrd Jansen Sanstra, gehuwd metkapitein
verkoperAntie Bijenkorff


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035v van 9 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgerhopman Joannes Bauckes van der Ley
1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0232v van 25 nov 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 53Noorderhaven NZ tot de Droogstraathuis en hof
 
koperTjerk Feddrix 768-04-00 GG
naastligger ten oostenMein Dirks
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJetske Jacobs, weduwe van
naastligger ten westenwijlen W. J. Munnikhuis
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAntje Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Baucke Johannes


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0079v van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjerk Feddricks
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-031Noorderhaven 53huis
eigenaarTierk Feddricks
gebruikerTierk Feddricks
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
1-155Noorderhaven 53hoff
eigenaarReyer Arjens Mahiu
gebruikerReyer Arjens Mahiu
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-031Noorderhaven 53huis
eigenaarTierk Feddricks
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720
1-155Noorderhaven 53hoff
eigenaarReyer Arjens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan29-8-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-031 Noorderhaven 53huis
eigenaarTjerk Feddriks erven
gebruikerPyter van Leeuwen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
1-155 Noorderhaven 53hoff
eigenaarReyer Arjens
gebruikerReyer Arjens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0101r van 14 mrt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjerk Feddriks
1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0354r van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Pieters Mouter n.u.koopman
1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0387r van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Pieters Mouter n.u.
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-031 Noorderhaven 53huis
eigenaarWillem Mouter
gebruikerWillem Mouter
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
1-155 Noorderhaven 53hoff
eigenaarClaas R. Mahui
gebruikerClaas R. Mahui
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-031 Noorderhaven 53Willem Mouter, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal50-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-031 Noorderhaven 53huis
eigenaarWillem Mouter
gebruikerWillem Mouter
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG
1-155 Noorderhaven 53hof
eigenaarClaas R. Mahui
gebruikerClaas R. Mahui
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0225r van 10 okt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Trijntie Mouter
1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0258r van 12 dec 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 53Noorderhaven NZ [staat: oude haven]huis en tuin
 
koperMaartje Nauta, weduwe van2340-00-00 GG
koperwijlen Age Reinalda
eerdere bewonerTrijntje Mouter
naastligger ten oostenJan A. Backer
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenburgemeester P. Couperus
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Grote Droogstraat]
verkoper van 1/3Yetske Mouter, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/3Jacobus Hesselingdoopsgezind predikantLeeuwarden
verkoper van 1/3Baukjen Feitema, gehuwd met
verkoper van 1/3S. Wybengakoopman
verkoper van 1/3Pieter Stinstra, verkopers erfgenamen vandoopsgezind predikantFraneker
moederA. Mouter, gehuwd geweest met
vaderG. Stinstra


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0019r van 11 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 53Noorderhaven NZhuis en tuin
 
koperMarten Fokkes, gehuwd met1805-00-00 GG
koperAriaantje van de Rey
naastligger ten oostenJan A. Backer
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westendr. P. Couperus
naastligger ten noordenGrote Droogstraat
verkoper van 1/2Gouke Hengstkoopman
verkoper van 1/2Martie Nauta


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0119r van 22 okt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Fokkes
1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0132r van 20 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 53Noorderhaven NZgedeelte van een huis
 
koperSicco Popta, gehuwd metchirurgijn2550-00-00 CG
koperJenkjen Steensma
naastligger ten oostenSicco Popta, gehuwd metchirurgijn
naastligger ten oostenJenkjen Steensma
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westendr. Cuperus
naastligger ten noordenAchterstraat
verkoperMartin Fokkeskoopman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-031 Noorderhaven 53G Hingst, 27 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-034 Noorderhaven 53S Popta6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-030Noorderhaven 53Pieter Sikkos Popta... huw 1827, huw 1840, ovl 1873, bs fr1812 huwelijken, bev.reg. HRL 1851 wijk C-141; gebruiker van wijk A-030, med. doctor; eigenaar is Sikko Popta, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, medicinae ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-030Noorderhaven 53Sikko Popta... gepresteerd in handen van pres. S. Schaaff, op wo. 26 nov 1783. (burgerboek); eigenaar van wijk A-030; gebruiker Pieter Popta, med. doctor, 1814. (GAH204); igenaar en gebruiker van wijk A-031, chirurgijn, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-030Noorderhaven 53Sikko Popta Pieter Popta med. doctor


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 246 van 21 dec 1815
adressoortbedraggebruik
A-030Noorderhaven 53koopaktefl. 3100huis aan de Noorderhaven A-030
 
verkoperGerard Arnold Herklots
koperTjalling Fransz Tjallingii
koperElizabeth Pieters Hannema


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 163 van 29 sep 1817
adressoortbedraggebruik
A-030Noorderhaven 53koopaktefl. 30woningen A-030 en A-032
 
verkoperJan Galama
verkoperCornelis Arjens Jonker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 336Noorderhaven 53Sicco PoptaHarlingenchirurgijnhuis en erf (261 m²)


1834 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 en 56 van 17 dec 1834
adressoortbedraggebruik
A-030Noorderhaven 53provisionele en finale toewijzingfl. 40562 huizen A-030 en A-031
 
verkoperPieter Popta
verkoperJacoba Popta
verkoperMeile van der Plaats
verkoperGezina Mulder
koperNicolaas Faassen


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-030Noorderhaven 53Dirk van Dam... HRL 1851 wijk A-021; oud 31 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, chirurgijn en vroedmeester, wijk A-030; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-030Noorderhaven 53Holkia de Vliesoud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-030; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-030NoorderhavenDirk van Dam31 jGroningenm, protestant, gehuwd, chirurgijn en vroedmr.
A-030NoorderhavenHolkia de Vlies28 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
A-030NoorderhavenPieter van Dam de Vlies4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-030NoorderhavenHelena Anna van Dam3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-030NoorderhavenTietje P Donia21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1855 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49053 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 12 en 17 van 24 jan 1855
adressoortbedraggebruik
A-030Noorderhaven 53provisionele en finale toewijzingfl. 2620huis A-030
 
verkoperJohannes Posthuma (q.q.)
koperfa. van Oppen en Zonen


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 336A-030 (Noorderhaven )van Oppens zonenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2864A-028 (Noorderhaven)Pieter Rodenhuis Epeus zoonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2864Noorderhaven 53 (A-028)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 53 Sijtze baardakoopman
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 2500


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 53J. v.d. Hoef164


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 53J. v.d. Hoef164


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 53J. v.d. Hoef164


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 53R.Bijkerkbouwk. ambt. rijksgebouwendienst


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 53L. (Laurus) Bom


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 53rijksmonument 20549


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 2864Noorderhaven 53
  terug