Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 54
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 54 7-142 7-146 C-203 C-152
Naastliggers vanNoorderhaven 54
ten oostenNoorderhaven 56
ten zuidende Voorstraat
ten westenNoorderhaven 52
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 54naamloze doorlopende steeg ten oosten


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0033v van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenSaacke Tamkes


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0084v van 18 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende proclamant Taacke Taackes c.u.bierschooier


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0084v van 18 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0084v van 18 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0231r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCaerl Pieters


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0012v van 2 mei 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCaerle Pieters


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0014v van 2 okt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 54Noorderhaven ZZjaarlijkse renten uit het huis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenMinne Claesses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Jan Broers
naastligger ten noordenN. N.
crediteurdr. Dirk Fogelsangsecretaris van Franekeradeel
verkoper q.q.Jan Jansen Scherenburch, curator overwachtmeester
verkoperJan Haentjes Lamkama


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 54Noorderhaven ZZ ten zuiden van het huis waar Enchuisen uithangtnieuw huis met het huis ten zuiden daarachter bewoond door Neeltje Bauckes
 
koperSibolt Andries, gehuwd metwijdschipper2236-10-08 GG
koperJisk Gattjes
huurderNeeltje Bauckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Lijsbeth Elias


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 54Noorderhaven ZZnieuw huis met het huis ten zuiden daarachter bewoond door Neeltje Bauckes
 
koperSibolt Andries, gehuwd metwijdschipper2236-10-08 GG
koperJisk Gattjes
huurderNeeltje Jacobs
naastligger ten oostenJan Sjoerds Schut
naastligger ten zuidenVulthetus Jelgersma
naastligger ten westenTeede Joris
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde erfgenamen van wijlen Lijsbeth Elias
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibold Andrys, wydschipper x Jisk Gatties koopt een nieuw huis, zz. Noorderhaven, waar 'Enkhuizen' uithangt, met het huis dat ten Z. staat, en dat eerder door Neeltie Bauckes bewoond werd. Ten O. Jan Sioerds Schut, ten W. Taede Joris, ten Z. Wiltetus Jelgersma, ten N. de straat en haven. Gekocht van erven Lijsbeth Elias?, voor 2236 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0083r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSibout Andrys


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0153r van 20 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0172v van 13 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0272r van 15 jul 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWiltetus Jelgersma


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-142Noorderhaven 54huis
eigenaarSibout Andries cum socio
gebruikerSibolt Andries cum sociis
huurwaarde59-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-142Noorderhaven 54huis
eigenaarSibolt Andries cum soc.
gebruikerSibolt Andries cum soc.
huurwaarde59-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720
opmerking1720 den 19 juny wegen sybolt andris voor de helft ontfan 5-18-0
opmerkingden selven dytto wegens marten andris voor de helft onfang 5-18-0


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0075r van 21 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMarten Andries c.s.


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-142 Noorderhaven 54huis
eigenaarSybout Andries erven cum soc.
gebruikerPyter Feddes cum soc.
huurwaarde59-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-17-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0307v van 29 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Johanna Cramers


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-142 Noorderhaven 54huis
eigenaarWiltetus Jelgersma
gebruikerPyter Alefs
huurwaarde61-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-142 Noorderhaven 54Gerrit Alberts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-142 Noorderhaven 54huis
eigenaarburgem. Jelgersma
gebruikerGerrit Alberts cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0016v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0231v van 2 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0030r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Bernardus Jelgersma


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0030r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 54Noorderhaven ZZhuis
 
koperoud burgemeester Jane van Slooten 2757-21-00 GG
huurder benedenHaring Gonggrijp 50-00-00 CG
huurder bovenJan Reinders 20-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenburgemeester S. Schaaf
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperWiltetus Bernhardus JelgersmapredikantExmorra
verkoper q.q.burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
verkoper q.q.burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma
verkoper q.q.burgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoper q.q.Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernhardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJane van Slooten, oud-burgemeester, koopt (b) huis zz. Noorderhaven, achter perceel (a), beneden en boven verhuurd. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. perceel (a), ten W. de burgemeester S. Schaaff, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van erven Bernhardus Jelgersma, voor (a+b+c) 2757 gg. 21 st.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0224v van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-150 Noorderhaven 54wed J van Slooten


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-146 Noorderhaven 54T van Slooten4-00-00 CGstal


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 556Noorderhaven 54Harmanus HarmensHarlingenzeehandelaarstal (78 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 556C-203 (Noorderhaven )Cornelis Harmens en mede eig.wagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3888C-152 (Noorderhaven)Cornelis Harmens en medeëig.woonhuis en wagenhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3888Noorderhaven 54 (C-152)fa. Harmens (en Zoon)woonhuis en pakhuis


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenOuthuyse370
  terug