Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 59
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 591-0361-0361-038A-034A-031


Naastliggers vanNoorderhaven 59
ten oostenNoorderhaven 61
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 57
ten noordenNoorderhaven 61


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 59naamloze steeg ten westen


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 59Noorderhaven NZ [staat: Nieuwe haven]459‑07‑00 ggkoolstek ca. 34 x 39 voet en het gebouw daarop
koper finaalClaas Freerks Braam
koper provisioneelT. Vetzensius 459‑00‑00 gg
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet hoekhuis van de erfgenamen van wijlen Obbe Hansen c.u.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Obbe Hansen, gehuwd met
verkoperTrijntje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erven Obbe Hansen x Trijntje Pieters (b) het koolstek of ledige plaats breed 34 voet, lang 39 voet, met het gebouw, bestaande uit een loods, kelder en opkamer, ten westen van (a) nz. Noorder Nieuwe Haven. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Provisioneel gekocht door T. Vetzensius, voor 459 GG. Finaal gekocht door Claas Freercks Braam voor 459 GG 7 st.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Noorderhaven 59huis en pakhuis
eigenaarFedde Pieters Dreyer
gebruikerFedde Pieters Dreyer
aanslag huurwaarde24‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Noorderhaven 59huis en pakhuis
eigenaarFedde Pieters Dreyer
aanslag huurwaarde24‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Noorderhaven 59
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Noorderhaven 59huis
eigenaarDouwe Hanekuik
gebruikerDouwe Hanekuik
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Noorderhaven 59huis
eigenaarDouwe Hanekuik
gebruikerDouwe Hanekuik
aanslag huurwaarde21‑16‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-036, fol. 4rNoorderhaven 59Douwe Hanekuik cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 3 kinderenseepsieder135:15:00 cg22:12:00 cgwel begoedigt


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Noorderhaven 59huis
eigenaarDouwe Hanekuik
gebruikerDouwe Hanekuik
aanslag huurwaarde21‑16‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Noorderhaven 59huis
eigenaarDouwe Hanekuik erven
gebruikerDouwe Hanekuik
aanslag huurwaarde21‑16‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-038Noorderhaven 59huis
eigenaarWybe Hanekuik
gebruikerWybe Hanekuik
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0273r van 16 jan 1785 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 59Noorderhaven NZzeepziederij
koperdr. W. J. Hanekuik
naastligger ten oostenhet 1e perceel uit deze akte
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan Porten schipper
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Hein Mollema, curator
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curator
verkoper q.q.Jan Hannema, curatoren over
verkoperWybe Douwes Hanekuik, gehuwd metzeepzieder en distillateur
verkoperRinske Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. W.J. Hanekuik koopt (b) een zeepziederij nz. Noorderhaven. Ten O. perceel a, ten Z. de Noorderhaven, ten W. schipper Jan Porten, ten N. de Droogstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Wybe Douwes Hanekuik.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-038Noorderhaven 59huis
eigenaarJan D. Zeilmaker
gebruikerJan D. Zeilmaker
aanslag huurwaarde21‑16‑06 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 39


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-038 , pag. 5Noorderhaven 59Jan D. Zeilmaker 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-034Noorderhaven 59Jan Douwes Zeylmaker... Z, geb 1802 HRL; BS huw 1828, ovl 1847; zie ook: Jan Douwes; wed. J.D.Z. eigenaar en gebruiker van wijk A-034, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-035, zeylmakersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-047; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-034Noorderhaven 59wed J D Zeylmakerwed J D Zeylmakerpakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 342Noorderhaven 59 Ype Rodenhuis wethouderHarlingenpakhuis (126 m²)


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 342Noorderhaven 59 Nutte HoedemakerHarlingenhet huis van binnen geheel vernieuwd


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 342Noorderhaven 59 Nutte HoedemakerHarlingenhet pakhuis naast zijne woning veranderd in woningen, stalling en wagenhuis


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-034Noorderhaven 59Antje Ydzerda, overleden op 11 juni 1846(Certificaat van onvermogen), 32 jr, geboren Makkum 12/11/1814, overleden Noorderhaven A 34, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 342Noorderhaven A-034Willem Hilarius woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 342Noorderhaven A-031 Jan Foekens pakhuis


1901 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1986
adresgegevens
Noorderhaven 59Verkocht het pakhuis Albion op de Noorderhaven


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4195Noorderhaven 59 (A-031)fa. Harmens (en Zoon)pakhuis en kantoor


1932 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 59, HarlingenNoorderhaven 59J. Stienstra & co.wijnhandel


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-30045
Noorderhaven 59Fa. Bruinsma & Braaksma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 59rijksmonument 20552 1895


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4195Noorderhaven 59  terug