Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 62
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 627-1467-1467-150C-156C-148


Naastliggers vanNoorderhaven 62
ten oostenNoorderhaven 64
ten zuidenVoorstraat 19
ten westenNoorderhaven 60
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 62naamloze doorlopende steeg ten oosten


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 62, HarlingenNoorderhaven 62Afbeelding van twee (gekapte) wapens tussen twee putti, met links en rechts van de putti nog twee stellen (slecht leesbare) initialen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063v van 16 okt 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0121v van 28 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaeke Taekes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0131r van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0274r van 7 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Taecke Taeckes


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0274v van 7 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaecke Taeckes


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0196r van 27 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaecke Taeckes


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0023r van 19 aug 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 62Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]732‑00‑00 gghuis
koperMevus Piebes, gehuwd met
koperWibrigh Jans
naastligger ten oostenFrans Dircks
naastligger ten zuidenBoldewijn Jans
naastligger ten westenMevus Piebes, gehuwd met
naastligger ten westenWibrigh Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Reins, gehuwd met
verkoperMary Toenis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMevis Piebes x Wybrich Jans koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. Frans Dircks, ten W. de koper, ten Z. Boldewijn Jans. Gekocht van Jacob Riem (Reins?) x Mary Toenis, voor 735 gg.


1646 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 62, HarlingenNoorderhaven 62'1646'


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0159r van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Belike Popta, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen burgemeester Lauta


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0247v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0196v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0083r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer dr. IJsbrandus van Viersen n.u.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0209v van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAlethea Lauta


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0172r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0024ra van 13 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten westenvroedsman Symen Cornelis


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0291v van 7 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Taeke Lauta


1698 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 115r van 10 feb 1698 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noorderhaven 62
inventarisantJacob Symenswijdschipper
aangeverSioucke Jacobs zoon van de inventarisant
inleiding bij de boedelinventarisatie[0115v] Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge van goederen gedaen ten sterffhuise van wijlen Jacob Symens in leven wijdschipper binnen Harlingen bij Doctor Arnold van Idsinga secretaris der stadt voornoemd met consent van de burgemeester Jacob Claessen Hatsma als mede commissaris die tegenwoordigh (gelijck ook de burgemeester Jacobides desselfs mede commissaris) buiten de stadt is, ten versoecke van de nagelaten kinderen, als mede de crediteuren van gedagte wijlen Jacob Symens; alles op aengevinge van desself soone Sioucke Jacobs, die met sijn vader in een huis heeft gewoont, en 't sterffhuis heeft gefrequenteert en waargenomen, die derhalve aengenomen heeft om alles in getrouwigheit te sullen aengeven, waar op dan geprocedeert is, soo volcht.
Actum den 10e februari 1698.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0358v van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenburgemeester Simon Cornelis


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0360v van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner burgemeester Simon Cornelis


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0063v van 7 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner dr. Scheltinga


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0069v van 5 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Scheltinga


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0102v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 62Noorderhaven ZZ (tussen de Raadhuisbrugge en Vismerktsbrugge)1340‑00‑00 cghuis en plaatske
koper door niaarburgemeester Joost Gonggrijp koopman
geniaarde koperPieter Jansen Oldaanskoopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenburgerhopman Klinkhamer
naastligger ten zuidenElisabet Roorda
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Douwe Jansen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAlida van Viersen, en
verkoperCatarine van Viersen, en
verkoperIJsbrandus van Viersen, voor henzelf en voor hun zusterkapitein te voet
verkoperClara van Viersen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Harmens Gonggrijp, burgemeester, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Pieter Jansen Oldaens, een huis en plaets, zz. Noorderhaven tussen Raadhuis- en Vismarktsbruggen. Ten O. een doorgaande steeg en de hopman Klinkhamer, ten W. erven Douwe Jansen, ten Z. Elisabeth Roorda, ten N. de straat en haven. Gekocht van Alida- en Catharina van Viersen en IJsbrandus van Viersen, capitein te voet, voor zichzelf en voor hun zuster Clara van Viersen, voor 1300 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-146 , folio 144Noorderhaven 62huis
eigenaarburgemeester Gongrijp
gebruikerburgemeester Gongrijp
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑16‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0268v van 30 aug 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Gonggrijp


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0006v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenburgemeester Gonggrijp


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-146 , folio 94vNoorderhaven 62huis
eigenaarburgemeester Gongrijp
gebruikerburgemeester Gongrijp
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan2‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-146 , folio Noorderhaven 62huis
eigenaarburgemeester Gongrijp
gebruikerburgemeester Gongrijp
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0322r van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Justus Gonggrijp


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-146 , folio 95rNoorderhaven 62huis
eigenaarburgemeester Gongrijp
gebruikerburgemeester Gongrijp
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0056v van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Gonggrijp


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-146Noorderhaven 62vroedsman Harm. Gonggrijp, bestaande uit 4 personen50‑00‑00 cg10‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-146 , folio 95rNoorderhaven 62huis
eigenaarerven vroedsm. Gonggrijp
gebruikerJan van der Plaets
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-146 , folio 96rNoorderhaven 62huis
eigenaarvroedsman Gonggrijp erven
gebruikerJan van der Plaats wed.
huurwaarde totaal104‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-146 , folio 96rNoorderhaven 62huis
eigenaarvroedsman Gonggrijp erven
gebruikerde heer Sloterdijk
huurwaarde totaal104‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑18‑02 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0222v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 62Noorderhaven ZZ tusschen de Vismarkt en Raadshuisbruggen3100‑00‑00 cghuis
kopervroedsman Stephanus T. Stephani, gehuwd met
koperAagjen Bretton
huurderFolkert van der Plaats jr.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter de Bruin
naastligger ten westenKeimpe Douwes Vlasbloem
naastligger ten zuidenvroedsman F. Kamsma
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.vroedsman Joost Gonggrijp, geauthoriseerde administrator van
verkoperjuffrouw Joostina Cransen, gehuwd met
verkoperW. A. Folkerts, en vanpredikant te de Scheernte
verkoperWillem Cransen J.U.D., alsmede vanadvocaat Hof van Groningen en Ommelanden
verkoperjuffrouw Ryka Cransen, aanbesturven van haar oom
erflaterwijlen vroedsman Harmanus Gonggrijp, alle drie meerderjarige kinderen van
verkoperBeerent Cransen, gehuwd metontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland te Groningen
verkoperRoelofke Gonggrijp te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStephanus Stephani x Aagjen Bretton koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. doorgaande steeg en wd. Pieter de Bruin, ten Z. F. Kamsma, ten W. Keimpe Douwes Vlasbloem, ten N. de straat en haven. Gekocht van de kinderen (genoemd.) van wl. Beerent Cranssen x Roelofke Gonggrijp te Groningen, voor 3100 cg.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0020v van 3 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 62Noorderhaven ZZ tussen Vismerkts en Raadhuisbrug3000‑00‑00 cghuis
koperThomas Bentes IJzenbeek, gehuwd metkoopman
koperMaartje Bastiaans Bekker
huurderFolkert van der Plaats jr.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenvroedsman F. Camsma
naastligger ten westenKeimpe D. Vlasbloem
naastligger ten noordenNoorderhaven en haven
verkoperAagje Bretton, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Stephanus Stephani, en als moeder en voogdes overkoopman
verkoperTaeke Stephanus Stephani
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Bentes IJsenbeek x Maartje Bastiaans Bikker koopt deftig huis zz. Noorderhaven, tussen Vismarkts- en Raadhuisbrug. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Keimpe Douwes Vlasbloem, ten Z. de vroedsman F. Camsma, ten N. de straat en haven. Gekocht van Aagje Bretton wv mede-vroedschap Stephanus Stephani en mede voor haar zoon Taeke Stephanus Stephani, voor 3000 cg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-150 , folio 160vNoorderhaven 62huis
eigenaarT. IJsenbeek nom.ux.
gebruikerT. IJsenbeek nom.ux.
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0153r van 8 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenThomas IJsenbeek


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0269v van 9 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 62Noorderhaven ZZ tusschen de Vismerks- en Raadhuisbrugge3000‑00‑00 cghuis
koperFrans Zeeman, gehuwd metkoopman
koperMartha Jacobs Kuipers
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenF. Kamsma
naastligger ten westenK. D. Vlasblom
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperMaartje Bikker, weduwe van
verkoperwijlen Thomas Bentes IJsenbeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Zeeman, koopman x Martha Jacobs Kuiper koopt huis zz. Noorderhaven, tussen Vismarkts- en Raadhuizerbruggen. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Keimpe Vlasbloem, ten Z. F. Kamsma, ten N. de straat en haven. De koper moet overnemen de voorraad wijn, brandewijn en wijnazijn. Gekocht van Maartje Bikker wv Thomas B. IJsenbeek, voor 3000 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-150 , folio 160vNoorderhaven 62huis
eigenaarF. Zeeman
gebruikerF. Zeeman
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0125v van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFrans Zeeman


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0250r van 12 sep 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 62Noorderhaven ZZ tussen Vischmarkt en Raadhuisbruggen5000‑00‑00 cghuis
koperburgemeester Jan Oosterhout
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenvroedsman F. S. Camsma
naastligger ten westenSytske Keimpes Vlasbloem
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperFrans Zeeman, gehuwd met te Amsterdam
verkoperMartha Jacobs Kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Oosterhout, burgemeester koopt een huis zz. Noorderhaven, tussen de Vismarkts- en Raadhuisbrug. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Sytske Keimpes Vlasbloem, ten Z. de vroedsman Feike S. Camsma, ten N. de straat en haven. Koper moet tegen taxatie overnemen de voorraad wijn en azijn. Gekocht van Frans Zeeman x Martha Jacobs Kuiper te Amsterdam, voor 5000 cg.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0092v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 62Noorderhaven ZZ tussen de Vismarkt en Raadhuisbruggen1930‑00‑00 gghuis
koperWieger Harmens, gehuwd met
koperLijsbeth Mollema
huurderWieger Harmens
huurderLijsbeth Mollema
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen F. Camsma
naastligger ten westenSytske Keimpes Vlasbloem
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperoud burgemeester Jan Oosterhout
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWieger Harmens x Lijsbeth Mollema koopt huis zz. Noorderhaven, tussen de Vismarkts- en Raadhuisbrug. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Sydske Keimpes Vlasbloem, ten Z. erven F.S. Camsma, ten N. de straat en haven. Gekocht van Jan Oosterhout, old-burgemeester


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-150 , folio 160vNoorderhaven 62huis
eigenaarWieger Harmens
gebruikerWieger Harmens
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0021v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWieger Harmens


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0297r van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWieger Harmens


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-157, pag. 116Noorderhaven 62Wyger Harmens


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0256r van 7 sep 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 62Noorderhaven ZZ1500‑00‑00 cg1/2 huis
koperCornelis Mollema koopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenF. Dubblinga
naastligger ten westenTjerk van Benthem
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperWyger Harmenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Mollema koopt 1/2 van een ledig huis zz. Noorderhaven. De andere 1/2 is van de verkoper. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Tjerk van Benthem, ten Z. F. Dublinga, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Wyger Harmens.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-150 , pag. 157Noorderhaven 62W. Harmens 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-156Noorderhaven 62Wyger Harmens... van wijk C-132, pakhuis, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-156, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk E-045, koopman, 1814. (GAH204); W.H. en Elizabeth Mollema, beide ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-156Noorderhaven 62W HarmensW Harmenskantoor


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 565Noorderhaven 62Harmens en ZoonenzeehandelaarsHarlingenpakhuis (147 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-156Noorderhaven 62Bouwe Jacobus de Vries... Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1836, huw 1837; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk C-156; VT1839; geb 18 mrt 1811, ged 21 apr 1811 Grote Kerk HRL, zv Jacobus de Vries en Petronella ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-156Noorderhaven 62Rinse Douwes Lovius... en F.W. Terpstra/Kaper, schipper en wonende te Leeuwarden; BS geb 1818, huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk C-156; oud 54 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk G-057; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-156NoorderhavenBouwe de Vries28 jpakhuisknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
C-156NoorderhavenSytske Kuipers33 jVeenwoudenv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-156Noorderhaven 62Douwe Loviusgeb 11 jul 1810 Leeuwarden, huwt met Antje vd Zee, (gk), scheepskapitein, A 31 jul 1858 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147-156; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk G-057; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-156Noorderhaven 62Grietje Cornelgeb 14 jan 1792 Joure, Vst 20 jun 1855 uit Amsterdam, A 31 jul 1858 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 156


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-156Noorderhaven 62Hiltje Minnes Postgeb 1786/90 Leeuwarden, ovl 12 feb 1850 HRL, huwt met Rinze Douwes Lo- vius, dv Minne Minnes P, en Willemke Pieters; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk C-156


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-156Noorderhaven 62Sytske Hendriks Kuipers... 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-038, wijk C-153; oud 33 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk C-156; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 565Noorderhaven C-156Abraham Harmens kantoor


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 565Noorderhaven C-148de firma Harmens en zonen woonhuis en kantoor


1904 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven C 148Harmens & Zoon10


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 565Noorderhaven 62 (C-148)Willem Oldenburgwoonhuis en kantoor


1905 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenHarmens & Zoon10


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenHarmens & Zoon10Corr. Ned. Bank


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenHarmens & Zoon10Corr. Ned. Bank


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenHarmens & Zoon10Corr. Ned. Bank


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenHarmens & Zn.10correspondent Nederlandsche Bank


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 62Harmens & Zn.10Correspondent Nederlandsche Bank


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 62Harmens & Zn.10Corr. Ned. Bank


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 62Harmens & Zn.10Corr. Ned. Bank


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 62R. de Bruincafehouder


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 62rijksmonument 20590


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8497Noorderhaven 62


2023
0.13663220405579


  terug