Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 71-002 1-006 A-006A-006


Naastliggers vanNoorderhaven 7
ten oostenNoorderhaven 9
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 5


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 7Dijksteeg ten westen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0178r van 21 okt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHaeringh Eghberts smid


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0042r van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Haringh Egberts


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0085r van 19 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Haringh Egberts


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0088r van 10 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybout Harings


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Haring smid


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0087r van 17 jun 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHaringh Egberts


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005r van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaring Egberts


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 1, fol. 1rNoorderhaven 7Haring Egbertsf. 9000-00-00


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0136v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Haeringh Eyberts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-002Noorderhaven 7huis
eigenaarJanke Sweerds
gebruikerJanke Sweerds
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-002Noorderhaven 7huis
eigenaarLijsbet Sweerds
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑4‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0121v van 30 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEibert Harings


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0223v van 25 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEghbert Harengs


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-002Noorderhaven 7huis
eigenaarJurjen Clasens
gebruikerJurjen Clasens
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0252v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEibert Harings koopman


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0255v van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 7Noorderhaven NZ [staat: bij de Kettingbrug]350‑00‑00 GGhuis
koper door niaarHaring Clases
geniaarde koperSymen Jacobs Kuiper c.u.wijdschipper
naastligger ten oostenSytske Martens
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenSymen Pyters Persijn
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperEgbert Harings te Franeker


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0277v van 8 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 7Noorderhaven NZ bij de Kettingbrug650‑00‑00 CGhuis en losse en vaste goederen
koperRimmert Luitiens, gehuwd met
koperTrijntje Ypkes
huurder voor 11 jarenN. N. 32‑00‑00 CG
naastligger ten oostenMelle Ynses
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenSymen Pyters Parsijn
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHaring Claesen, gehuwd met
verkoperFijke Cornelis


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-002Noorderhaven 7huis
eigenaarJurjen Clases
gebruikerJurjen Clases
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0291r van 30 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 7Noorderhaven NZ bij de Kettingsbrug999‑00‑00 CGhuis
koper door niaarMelle Ynses, gehuwd metbeurtschipper
koper door niaarAaltie Rinses
geniaarde koperGerrit Willems, gehuwd met
geniaarde koperGeertruit Jonas
naastligger ten oostenMelle Ynses
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJurjen Crosee makelaar
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRimmert Luitjens, gehuwd metbrugman
verkoperTrijntie Ypkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMelle Ynses, beurtschipper x Aaltie Rinses, kopen na niaar tegen Gerrit Willems x Geertruit Jonas, een huis nz. Noorderhaven omtrent de Kettingbrug.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-002Noorderhaven 7huis
eigenaarJurjen Claeses
gebruikerJurjen Claeses
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0020r van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMelle Ynses


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0067v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMelle Ynses


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0128r van 13 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 7Noorderhaven NZ op de hoek bij de kettingbrug730‑00‑00 CGhuis
koperHylke Jarigs, gehuwd metschipper
koperFettie Taakes
huurder kelderAlbert Janes 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBouwe Boomsma c.u.koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet chergershuisje
naastligger ten noordenhet land: landszijltie
verkoper van 1/2Zytske D. Zeilmaker, gehuwd met
verkoper van 1/2Pieter Tjallingiikoopman
verkoper van 1/2Jan D. Zeilmaker, verkopers zijn erfgenamen vankoopman
erflaterhun wijlen oom Keimpe Zeilmaker


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-003 , pag. 1Noorderhaven 7Hylke Jaarigs
1-003 , pag. 1Noorderhaven 7Marten Vliet


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0084r van 27 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFettje Taakes*


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-006, pag. 2Noorderhaven 7Hylke Jarigs2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-006Noorderhaven 7Hielke Jarigs de Boer... schipper in 1826, wonende te HRL 1811; BS ovl 1811; ovl 1819, ovl 1826; eigenaar en gebruiker van wijk A-006, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-006Noorderhaven 7Hielke J de Boer Hielke J de Boer schipper


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 143 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-006Noorderhaven 7Fetje Taekes, overleden op 23 november 1819winkeliersche, vrouw van Hylke Jarigs de Boer, schipper (Noorderhaven A 6, testamentair erfgenaam), halfzuster van Matje Taekes, turfvrouw Amsterdam. Saldo fl. 249,85. (procesverbaal van eedaflegging ligt eerder tussen memories7001/171 en 7001/140) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 307Noorderhaven 7Jarig Nannes de BoerschipperHarlingenhuis en erf (98 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-006Noorderhaven 7Betje J Meyeroud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-006Noorderhaven 7Frans Cornelis Blokmaker... 1858, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-148; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk A-006; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-006Noorderhaven 7Joeke Minnes Radsma... wijk B-017, 34, 189, wijk C-164, wijk F-196, wijk G-020; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-006Noorderhaven 7Nancij Barends van Hoften... ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-189, 34, wijk C-163; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-006Noorderhaven 7Ruurd Jappes van der Veer... ongesteldheid vd bruidegom ten huize vd comparanten staande en gelegen te HRL aan de Noorderhaven wijk A-006, kastelein in 1864, ovl wijk A-071, zv Jappe Ruurds vdV, en Marijke Zondervan; dopen Grote Kerk HRL 1810, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-006Noorderhaven 7Wytse Fredriks Fielbach... dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-153, 185, wijk A-006, 8, 61, 100, wijk D-144; oud 30 jaar, (vnm: Willem), geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-193; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-006Noorderhaven 7Ruurd J van der Veer stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-006NoorderhavenFrans K Blokmaker37 jsmidsknegtHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenBetje J Meyer38 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenCornelis Blokmaker9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenFrederik Blokmaker5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenCornelia Blokmaker15 jnaaisterHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenSietske Blokmaker7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenMarijke Blokmaker3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenLolkje Blokmaker1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenJoeke M Radsma52 jgeenHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenNancy [Nanzie] van Hoften35 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenMinno Radsma4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenRuurd J van der Veer29 jschipper en winkelierHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenDetje K Mulder38 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenNanne de Boer15 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenHylke de Boer11 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenKlaas de Boer9 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenJieppe van der Veer2 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenBontje M Hommes4 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 53 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-006Noorderhaven 7Bontje Mulder, overleden op 8 december 18438 jr (geboren 31/3/1835), overleden Noorderhaven A 6, onechte dochter van Detje Klazes Mulder (vrouw van Ruurd Jappes van der Veer, zeeman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 869 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-006Noorderhaven 7Renske Nannes de Boer, overleden op 20 december 18479 mnd, overleden Noorderhaven A 6, dochter van Nanne Jarigs de Boer, zeeman en Henke Gootjes Ploeg, zuster van minderjarige Ruurd Nannes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-006Noorderhaven 7Gerritje Ulbes Dreyer... Pieters Nieuwkerk; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-006, 8, 61, 100, wijk B-153, wijk ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-006Noorderhaven 7detje Klazen Mulder... Franeker, dienstmeid. 2e huwt met Ruurd Jappes vd Veer op 21 jan 1836 HRL, winkelierse in 1851, ovl wijk A-006, dv Klaas Harmens M, en Tjietske Nieuwenhuis; BS huw 1822, ovl 1833, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 307Noorderhaven A-006Ruurd Jappes van der Veerwoonhuis


1873 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 191 en 200 van 17 dec 1873
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-006Noorderhaven 7provisionele en finale toewijzingfl. 2300huis A-006
 
verkoperHendrik Eisma (q.q.)
koperAnne Hoekstra


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3987Noorderhaven A-006Anne Hoekstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4527Noorderhaven 7 (A-006)erv. R. de Boer (te Amsterdam)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 7 Anne Zeldenrustmosselvisscherf. 2500f. 2000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 7H.B. Deerenbergzeeman
Noorderhaven 7J. Gerblmonteur
Noorderhaven 7aJ. Oomsgrondwerker
Noorderhaven 7aA. Wijkstraschipper


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18210
Noorderhaven 7Adrianus Johannes van der Hoeff
  terug