Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 70
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 707-1507-1507-153C-153C-144


Naastliggers vanNoorderhaven 70
ten oostenNoorderhaven 72
ten zuidenVoorstraat 27
ten westenNoorderhaven 68
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 70naamloze steeg ten oosten


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0155r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0054v van 8 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPytter Cornelis Bonck


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0072v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0073r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 70Noorderhaven ZZ2329‑00‑00 gghuis
koperClaes Huiberts, gehuwd met
koperTietske Serps
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Liuue Orangie
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerrit Lammerts Knoop
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Cornelis Tieerdsen Bonck


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0150r van 9 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0174r van 18 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Huyberts


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0082r van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg die door de kopers twee houtvoeten min twee duim, en door Cornelis Pouwels 8 1/2 duim, overbouwd mag worden
naastligger ten westenCornelis Pouwels Bogaerda


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0084v van 15 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals huurder Grietie Jans, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Doeke Scheltes


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0207r van 25 jul 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg die door de kopers twee houtvoeten min twee duim, en door Cornelis Pouwels 8 1/2 duim, overbouwd mag worden
naastligger ten westenhet huis van Cornelis Pouwels Bogarda


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007v van 4 sep 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals huurder de weduwe van wijlen Eelingh Douwes


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0248v van 25 okt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende heer Westerhuis n.u.Franeker


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0061v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Westerhuis


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0169v van 23 apr 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenBeere Westerhuis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-150 , folio 144Noorderhaven 70huis
eigenaarde heer Westerhuis
gebruikerPieter Tiepckes
gebruikerJan Alberts
huurwaarde totaal39‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-150 , folio 95rNoorderhaven 70huis
eigenaarde hr. Westerhuis
gebruikerJan Alberts
huurwaarde totaal39‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑6‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0177r van 12 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWesterhuis


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-150 , folio Noorderhaven 70huis
eigenaarde heer Westerhuis
gebruikerUyltie Aukes
huurwaarde totaal39‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0314v van 26 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWesterhuis
naastligger ten noordenCornelis Tjeerds


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0177v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenUilke Aukes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-150 , folio 95vNoorderhaven 70huis
eigenaarde heer Westerhuis
gebruikerBartel Gerryts
huurwaarde totaal67‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑03‑06 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0017va van 28 apr 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBartel Gerryts koopman


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0018ra van 19 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBartel Gerrits koopman


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-150 , folio 95vNoorderhaven 70huis
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerburgemr. Schaaf
huurwaarde totaal67‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑03‑10 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0126r van 12 jun 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSybrand Feytema koopman


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-150 , folio 96vNoorderhaven 70huis
eigenaarSybrand Feitema
gebruikerDirk Willems
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-150 , folio 96vNoorderhaven 70huis
eigenaarSybrand Feitama
gebruikerDirk Willems wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0078v van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-153 , folio 161rNoorderhaven 70huis
eigenaarS. Feitema wed.
gebruikerDirk Willems wed.
huurwaarde45‑00‑00 cg
af: lasten05‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0042v van 16 feb 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 70Noorderhaven ZZ1400‑00‑00 cghuis
koperJan Arents Faber
huurderde weduwe van wijlen Dirk 30‑00‑00 cg
naastligger ten oostenA. Wiglinhuisen
naastligger ten zuidenlogement de Gouden Leeuw de Gouden Leeuw
naastligger ten westenburgemeester Syts Schaaf
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperMaartie Nauta, weduwe van
verkoperwijlen Sybrand Feitema


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0286r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan A. Faber


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-153 , folio 161rNoorderhaven 70huis
eigenaarJan A. Faber
gebruikerJan A. Faber
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-153 , folio 161rNoorderhaven 70huis
eigenaarJan A. Faber
gebruikerJan A. Faber
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0012v van 15 jan 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan A. Faber


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0298r van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan A. Faber


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-160, pag. 117Noorderhaven 70Jan A. Faber
7-160, pag. 117Noorderhaven 70Aarend Faber, 19 jaar, gehuwdinwoning


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0351r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan A. Faber


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0045v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0089v van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 70Noorderhaven ZZ wijk C-1591496‑00‑00 cghuis en grofsmederij
koperArend J. Faber, gehuwd metmr. grofsmid
koperNeeltje Fokkes Jagersma
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenherberg de Gouden Leeuw de Gouden Leeuw
naastligger ten westende Heer J. L. van der Veen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Tjepke Gratama, geauthoriseerde curator overkoopman
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen J. A. Faber, eerder gerepudieerd door
verkoperde weduwe van wijlen J. A. Faber, en
verkoperhaar zoon A. J. Faber
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArend J. Faber, mr. grofsmid x Neeltje Fokkes Jagersma, koopt huis en smederij. Ten O. een steeg, ten Z. herberg 'de Gouden Leeuw', ten W. J.L. v.d. Veen, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van wd. J.A. Faber en haar zoon A.J. Faber.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0109v van 19 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49001 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 16 van 20 okt 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-153Noorderhaven 70koopaktefl. 1001huis en smederij
 
bewindvoerder in kwaliteitTjepke Gratama
verkoperArend Jans Faber
verkoperNeeltje Fokkes Jagersma
koperFrans Fluks
koperSytske Hendriks


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0297r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 70Noorderhaven ZZ wijk C-1531001‑00‑00 cghuis en smederij
koperFrans Fluks, gehuwd met
koperSytske Hendriks
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende Gouden Leeuw
naastligger ten westenJ. L. van de Veen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Tjepke Gratama, curator overkoopman
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Arend Jans Faber, gehuwd met
verkoperwijlen Neeltje Fokkes Jagersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Fluks x Sytske Hendriks koopt huis en smederij zz. Noorderhaven, Wijk C-153. Ten O. een steeg, ten W. J.L. v.d. Veen, ten Z. 'de Gouden Leeuw', ten N. de haven. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Arend Jans Faber x Neeltje Fokkes Jagersma.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-153 , pag. 157Noorderhaven 70Frans Fluks 5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-153Noorderhaven 70Frans/Franciscus Jacobus Fluks... huw 1815, huw 1818, huw 1821, ovl 1827, ovl 1828, ovl 1846, ovl 1886; eigenaar en gebruiker van wijk C-153, ijsersmid. 1814. (GAH204); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 60, ongehuwd, 21 ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 70F. Fluksfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-153Noorderhaven 70Frans FluksFrans Fluksijsersmid


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 159 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-153Noorderhaven 70Frans Jacobs Fluks, overleden op 25 augustus 1827grofsmid Noorderhaven C 153, man van Sytske Boomsma, vader van Hendrik, idem en Foekje Franzes Fluks (vrouw van Jan Hoogmolen, winkelier). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 573Noorderhaven 70wed. Frans Fluks (grofsmid)Harlingenhuis en erf (126 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-153Noorderhaven 70Sytske Hendriks Boomsmageb 1779 HRL, ovl 16 dec 1846 HRL, huwt met Franciscus Jacobus Flux, zv Hendrik B., en IJtje ...; BS ovl 1828, ovl 1846; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidse, wijk C-153; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-153Noorderhaven59 jsmidscheHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
C-153Noorderhaven12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 326 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-153Noorderhaven 70Sytske Boomsma, overleden op 16 december 184667 jr (geboren 28/12/1799), overleden Noorderhaven C 153, wed. Frans Fluks, moeder van Henderikus Franzes Fluks, grofsmid/ijzerkramer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 573Noorderhaven 70 Hendrik Flukseen nieuwe voorgevel geheel veranderd dienende tot grofsmederij


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-153Noorderhaven 70Antje de Boisgeb 11 jan 1793 Franeker, N.H., bev.reg. HRL 1851 wijk C-153, wijk F-003, vanaf 1880 niet meer gevonden


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-153Noorderhaven 70Sytske Hendriks Kuipers... dv Hendrik Sijbes K, en Antje Roelofs Bos; BS huw 1836, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-038, wijk C-153; oud 33 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk C-156; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 573Noorderhaven C-153Trijntje Feersma smederij


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 573Noorderhaven C-144 Sikko Fluks werkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 573Noorderhaven 70 (C-144)Jan Dijk (Jellesz.)woonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Noorderhaven J. Dijkjongens: , meisjes:
vrouwen:
smid


1912 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-794
Noorderhaven 70Sipke Gonggrijp


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 70W. Doorenboskoopman


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 70N.S. Roersma405Vrachtautodienst


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenN.S. Roersma405Vrachtautod.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenN.S. Roersma405Vrachtautod.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenN.S. Roersma405Vrachtautod.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenN.S. Roersma405Vrachtautod.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 70beeldbepalend pand8 van 10


2023
0.086280107498169


  terug