Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 71
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 711-0761-0761-120A-040A-037


Naastliggers vanNoorderhaven 71
ten oostenNoorderhaven 73
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 69
ten noordende Droogstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-076Noorderhaven 71huis
eigenaarDirk Sickes
gebruikerFeddrik Anskes wed.
aanslag huurwaarde18‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-076Noorderhaven 71huis
eigenaarDirk Sickes
gebruikerFeddrik Anskes wed.
aanslag huurwaarde18‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-076Noorderhaven 71huis
eigenaarDirk Sickes erven
gebruikerwed. Feddrik Anskes
aanslag huurwaarde15‑00‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0281r van 13 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 71Noorderhaven NZ1800‑00‑00 cghuis, tuin en alle losse en vaste goederen
koperRomke Braem, gehuwd metontvanger generaal Vijffeelen buitendijken
koperGrietje Feddericks van Deersum
huurderRomke Braem
huurderGrietje Feddericks van Deersum
naastligger ten oostenJan Dirk IJsenbeek
naastligger ten zuidenhaven
naastligger ten westende kinderen van Klaes Douwes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperPietje Jacobs Braem, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Sickes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Braam, ontv. gen. v.d. 5 delen buitendijks x Grietje Feddricks van Deimum, koopt een mooi huis (met beschrijving) nz. Noorderhaven. Ten O. Jan Dirks IJsenbeek, ten W. de kinderen van Claes Douwes, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pietje Jacobs Braam wv Dirk Sickes, voor 1800 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-076Noorderhaven 71huis
eigenaarClaas Fontein
gebruikerClaas Fontein
aanslag huurwaarde15‑00‑00 cg


1737 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 71, HarlingenNoorderhaven 71'Anno' en '1737'


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-076Noorderhaven 71huis
eigenaarClaas Fontein
gebruikerClaas Fontein
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-076, fol. 9rNoorderhaven 71Claas Fontein woont tot Rie soo deselve voorgeeft, bestaande uit 0 volwassenen en 0 kinderen0:0:00 cg0:0:00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-076Noorderhaven 71huis
eigenaarClaas Fontein
gebruikerClaas Fontein
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-076Noorderhaven 71huis
eigenaarClaas Fontein
gebruikerClaas Fontein
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-120Noorderhaven 71huis
eigenaarClaas Fontein
gebruikerClaas Fontein
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-120Noorderhaven 71huis
eigenaarClaas Fontein
gebruikerClaas Fontein
aanslag huurwaarde19‑01‑12 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0235v van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 71Noorderhaven NZ5700‑00‑00 cghuis en tuintje
koper van 1/2dr. Henricus Westra, curator overadvocaat Hof van Friesland
koper van 1/2Minne Clasen Blok koopman
koper van 1/2Gedep.v.Friesland Syds Schaaf, curator over
koper van 1/2juffrouw Hiltje Schaaff
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan Gratama
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Freerk Fontein, erfgenaamkoopman
verkoper van 1/4Aukje Fontein, erfgenaam, gehuwd met te Franeker
verkoper van 1/4dr. G. Coopmansmedicinae doctor te Franeker
verkoper van 1/4erfgezetene Dirk Fontein, en erfgenaam van te Salverd
erflaterwijlen erfgezetene Claas Fontein te Ried
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHenricus Westra koopt 1/2 huis met tuin en keuken erachter, tot aan de Droogstraat met vrije steeg ten O. Ten O. Pieter Minnes, ten W. Jan Gratama, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat Gekocht van erven wl. Claas Fontein te Ried.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-120 , pag. 13Noorderhaven 71H.J. Westra 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-040Noorderhaven 71Henricus Jans Westra... BS geb 1811, huw 1813, huw 1817, huw 1819, ovl 1831, ovl 1834, ovl 1856; eigenaar en gebruiker wijk A-040, vrederegter, 1814. (GAH204); id. van wijk A-041, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-042; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-040Noorderhaven 71H J WestraH J Westravrederegter


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 349Noorderhaven 71erven Gooitje Stinstra Assenhuis en erf (292 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 29 jan 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
A-040Noorderhaven 71Heeren huizinge met annexen aan de Noorderhaven, huurder wel eerw. heer h.e. van, ijzendijk. Finaal verkocht op 27 feb 1833 door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-040Noorderhaven 71Anna E Dorperoud 42 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk A-040; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-040Noorderhaven 71Henricus van IJzendijkoud 46 jaar, geb deventer en wonende te HRL. 1839, predikant Hervormde Gemeente, wijk A-040; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-040Noorderhaven 71Jacob Kuiper van Schouwenburg... bruid. 1830, zv Hendrik vS, en Anna Menalda; BS huw 1823, huw 1830, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-040; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk A-043; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: Jacobus v. ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-040NoorderhavenHenricus van IJzendijk46 jpredikant der herf. gemeenteDeventerm, protestant, gehuwd
A-040NoorderhavenAnna E Dorper42 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
A-040NoorderhavenEngelbertus van IJzendijk14 jMedemblikm, protestant, ongehuwd
A-040NoorderhavenHenricus van IJzendijk8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-040NoorderhavenCasper van IJzendijk6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-040NoorderhavenAnsena van IJzendijk12 jMedemblikv, protestant, ongehuwd
A-040NoorderhavenSara Maria van IJzendijk10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-040NoorderhavenTrijntie Loutenbach22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-040NoorderhavenBetje van der Laan24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2650Noorderhaven A-040Joachim IJ. Huizinga woonhuis


1875 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50052 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 156 van 6 okt 1875
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-040Noorderhaven 71koopaktefl. 8000herenhuis A-040
 
verkoperArent van IJsendijk (te Mantgum)
verkoperAmena Anna Elisabeth van IJsendijk (wv Johannes Henricus Mentz)
verkoperSara Maria van Ijsendijk (te Amsterdam, gehuwd met Matheus Jan van Dam)
verkoperHendricus Elias van IJsendijk (te Rotterdam)
verkoperCasper Lucas van IJsendijk (te Smilde)
koperPietertje Boon (gehuwd met Jacob Jans Dijk)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2650Noorderhaven A-037 Pietertje Boon vrouw van J.J. Dijkwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5014Noorderhaven 71 (A-037)Jan Dijk (Jellesz.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 71 Hendrik Alkema jr.manufacturierf. 3300f. 10000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 71H.H. Alkema148Grossier, manufacturen en tricotages


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 71Scato Fontein218Houth.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 71Scato Fontein218Houth.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 71Scato Fontein218Houth.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 71Sc. Fonteinhouthandelaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 71W. (Willem) Post


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 71rijksmonument 20558


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7652Noorderhaven 71  terug