Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 72
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 727-151 7-154 C-152C-143


Naastliggers vanNoorderhaven 72
ten oostenNoorderhaven 74
ten zuidenVoorstraat 29
ten westenNoorderhaven 70
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 72naamloze steeg ten westen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0140r van 28 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMartyen, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Tyebbe


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0236v van 11 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMaritien, weduwe van
naastligger ten westenwijlen mr. Tiebbe


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0032r van 23 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSiuerd Tyebbes Popta


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045v van 9 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSiuerd Tyebbes Popta


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0141r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0276v van 7 nov 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0054v van 8 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0054v van 8 jul 1660 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZ3150‑00‑00 CG3/5 huis waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westen
koperJacob Jacobs Popta c.u. te Leeuwarden de Vergulde Engel
huurderde weduwe van Lieuue Sioerds
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Croddebos
naastligger ten oostende gemeensman Olphardus Belida
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPytter Cornelis Bonck
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperFrans Reiners Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jacobs Popta koopt 3/5 van het huis 'de Vergulde Engel' nz. Voorstraat en het huis erachter, zz. Noorderhaven. Ten O. erven burgemeester Croddenbos [op de Voorstraat] en de gemeensman Olphardus Belida [op de Noorderhaven], ten W. Pytter Cornelis Boncq. Met een eigen vrije steeg ten W. Gekocht van Frans Reiners Templar.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0068r van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Jacobs Popta


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0073r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Liuue Orangie


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0226r van 20 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Jacobs Popta*


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 16rNoorderhaven 72Lieuwe Orangief. 1000-00-00


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0133r van 18 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Popta


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0082r van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZ400‑00‑00 GGhuis met kelder die lang als scholkelder is gebruikt
koperburgerhopman Albert Jansen Acker
koperGaverius Braem apotheker
huurder kelder voor 1 jaarN. N. 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostengemeensman Jacob Velthuys
naastligger ten oostenals bewoner Meynte Jacobs Hinxt
naastligger ten zuidende verkoper Jacob Popta
naastligger ten westensteeg die door de kopers twee houtvoeten min twee duim, en door Cornelis Pouwels 8 1/2 duim, overbouwd mag worden
naastligger ten westenCornelis Pouwels Bogaerda
naastligger ten noordenNoorderhaven en straat
verkoperJacob Popta
verkoperLenert Popta
verkoperTrijntie Popta ongehuwde dochter
verkoperLutske Popta ongehuwde dochter
verkoperHendrik Popta te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jansen Acker, hopman, en Goverius Braam, apotheker, kopen een mooi huis zz. Noorderhaven, achter het huis van de verkopers, en strekkende voor van de straat tot de muur v.d. loods van de verkopers. Ten O. Jacob Velthuys, ten W. Cornelis Pouwels Wigarda, ten Z. de verkopers, ten N. straat en haven. Gekocht van Jacob- en Lenert Popta, en Trijntje- en Lutske Popta, beiden ongehuwd, allen te Harlingen, en Hendrik Popta te Amsterdam, voor 400 gg.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0207r van 25 jul 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZ301‑14‑00 GGhuis met kelder die lang als scholkelder is gebruikt
kopervroedsman Anske Ypes Seestra, gehuwd met
koperAntie Hendricks
huurder kelder voor 1 jaarN. N. 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostengemeensman Jacob Velthuys
naastligger ten zuidenJacob Popta
naastligger ten westensteeg die door de kopers twee houtvoeten min twee duim, en door Cornelis Pouwels 8 1/2 duim, overbouwd mag worden
naastligger ten westenhet huis van Cornelis Pouwels Bogarda
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoper q.q.Freerck Jacob, gecommitteerdesecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahiu, gecommitteerden uit
verkoper van 1/2de crediteuren van Albert Jansen Acker, gehuwd met
verkoper van 1/2Antie Gatjes
verkoper van 1/2Gouke Clasen Braemapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes Zeestra, vroedsman x Antie Hendricks kopen huis zz. Noorderhaven, strekkende tot de loods van Jacob Popta, met eigendom en mede-gebruik door Jacob Popta, van een steeg ten W. Ten O. gemeensman Jacob Velthuys, ten W. die steeg en koopman Cornelis Pouwels Bogarda, ten Z. koopman Jacob Popta, ten N. de straat en haven. Onder het huis is een apart verhuurde kelder, die vele jaren als scholkelder heeft gediend. De steeg mag door dit huis twee halfvoeten min twee duimen bebouwd worden, door de naastligger 8 1/2 duim, alles zonder Jacob Popta te hinderen. Geen grondpacht. Gekocht van (de crediteuren van) Albert Jansen Acker x Antie Gatses voor 1/2 en apotheker Gouke Clasen Braem voor 1/2, voor 301 gg 14 st.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0371v van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0248v van 25 okt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZ800‑00‑00 CGhuis
koperongehuwde dochter Aeltie Bockes
naastligger ten oostenburgemeester Jacob Velthuis
naastligger ten zuidenDouwe Jansen koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende heer Westerhuis n.u. te Franeker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkopervroedsman Anske Epes Zeestra


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0372v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordensteeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0143v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBirde Martens


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0169v van 23 apr 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZ600‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Tjeerds ijzersmid
naastligger ten oostenGerhardus Akker notaris
naastligger ten zuidenTheodorus Hugen c.u.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenBeere Westerhuis
verkoperAeltje Bockes ongehuwde bejaarde dochter


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0336r van 10 apr 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis de Orangieboom
naastligger ten noordensteeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0024v van 13 mrt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis de Orangeboom
naastligger ten noordensteeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0313r van 16 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Tieerdts mr. smid


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0160r van 2 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordensteeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-151Noorderhaven 72huis
eigenaarCornelis Tieerds
gebruikerCornelis Tieerds
opmerkingonvermogende


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0274r van 29 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Tieerds mr. ijzersmid


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-151Noorderhaven 72huis
eigenaarCornelis Tjaerds
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-151Noorderhaven 72huis
eigenaarCornelis Tjeerds
gebruikerCornelis Tjeerds
opmerkingpauper


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0371v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Tjeerds mr. smid


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0177v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZ637‑10‑00 CGhuis
koperClaes Pyters, gehuwd met te Grouw
koperAntie Cornelis te Grouw
naastligger ten oostenArjen Tuenis Block
naastligger ten zuidenPyter Eyberts
naastligger ten westenUilke Aukes
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperCornelis Tieerdsmr. ijzersmid


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-151Noorderhaven 72huis
eigenaarClaas Pyters
gebruikerClaas Pyters
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0017va van 28 apr 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZ750‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelBocke Rienstra bouwmeester
naastligger ten oostenhet pakhuis van Arjen Teunis Blok koopman
naastligger ten zuidenHeiman* Heimans schilder
naastligger ten westenBartel Gerryts koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoper q.q.Jacob Dirks, curator overkoster
verkoperhet meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters, gehuwd metmr. ijzersmid
verkoperwijlen Antie Cornelis
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Bocke Rienstra, bouwmeester, koopt deftig huis zz. Noorderhaven. Ten O. het pakhuis van Arjen Teunis Blok, ten W. Bartel Gerryts, ten N. de straat en haven, ten Z. Heimans, schilder. Er is een steeg ten W. Gekocht van Claas Pieters, mr. ijsersmid, x Antie Cornelis.


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0018ra van 19 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZ750‑00‑00 GGhuis
koper finaalBocke Rienstra bouwmeester
naastligger ten oostenhet pakhuis van Arjen Teunis Blok koopman
naastligger ten zuidenHeiman* Heimans schilder
naastligger ten westenBartel Gerrits koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoper q.q.Jacob Dirks, curator overkoster
verkoperhet meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters, gehuwd metmr. ijzersmid
verkoperwijlen Antie Cornelis


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0157v van 5 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N. stadsbouwmeester


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0172v van 4 jun 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBocke Sickes Rienstra stadsbouwmeester


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-151 Noorderhaven 72Bokke Rienstra, bestaande uit 4 personen16‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-151Noorderhaven 72huis
eigenaarBokke Rienstra
gebruikerBokke Rienstra
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑01‑12 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
7-151, fol. 132Noorderhaven 72Bocke Rienstra, bestaande uit 4 volwassenen en 0 kinderenstadsboumeester en winkelier£ 043-17-0£ 7cu.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0078v van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZ1090‑00‑00 GGhuis
koperArnoldus Wiglinghuizen, gehuwd metgerechtsbode
koperFroukjen Jans van der Meer
naastligger ten oostenP. Hannema n.u.
naastligger ten zuidenH. Heimans
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven en haven
verkoperWikje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Bokke Rienstrastadsbouwmeester en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArnoldus Wiglinghuyzen x Froukjen Jans van der Meer koopt huis zz. Noorderhaven. Ten W. een steeg, ten O. P. Hannema, ten Z. Heiman Heimans, ten N. de straat en haven. Gekocht van Wikje Pieters wv Bokke Rienstra.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0007r van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenArnoldus Wiglinghuis


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0042v van 16 feb 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenA. Wiglinhuisen


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0192ar van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Wiglinghuizen


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0279v van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Arnoldus Wiglinghuizen
naastligger ten noordensteeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0003r van 13 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Wiglinghuizen stadsbode


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0045v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZ wijk C-158770‑00‑00 CGhuis
koperJan van der Veen koopman
huurderde koper Jan van der Veen koopman40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJ. Geyze
naastligger ten zuidenJ. Straus
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperRuurdje Wiglinghuizen, gehuwd met te IJlst
verkoperHessel Ates, erfgenamen ab intestato van hun oudershoutmolenaar te IJlst
erflaterwijlen Arnoldus Wiglinghuisen, gehuwd metgerechtsbode
erflaterwijlen Frouwkje Jans van der Meer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van der Veen is koper. Ten W. een steeg, ten O. J. Gijze, ten Z. J. Straus, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van erven Arnoldus Wiglinghuisen x Frouwkje Jans van der Meer.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0089v van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0109v van 19 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZ1600‑00‑00 CGhuis
koperWillem Zondervan schuitschipper
naastligger ten oosteneen pakhuis
naastligger ten zuidenJ. Straus
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven]
verkoperJan Lammerts van der Veen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Zondervan, schuitschipper, koopt het huis. Ten O. een pakhuis, ten Z. J. Straus, ten W. een steeg, ten N. de haven. Gekocht van Jan Lammerts van der Veen.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0297r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-154, pag. 157Noorderhaven 72Willem Zondervan3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-152Noorderhaven 72Willem Zondervan... de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 16 nov 1797. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-152, kastelein, 1814. (GAH204); W.Z. en Louisa Zultan (ook: Soldan), beide van HRL, zijnde de aangave geschied ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 72 W. Zondervanfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-152Noorderhaven 72W Zondervan W Zondervan kastelein


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 186 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-152Noorderhaven 72Willem Sondervan, overleden op 26 oktober 1827kastelein Noorderhaven C 152, wednr. Marijke Jans, eerder wednr. NN, man van Louisa Soldan (enige testamentair erfgenaam), vader van Marijke Willems Sondervan (uit 2e huwelijk: legaat fl. 250,- ). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 576Noorderhaven 72wed. Willem ZondervanschipperscheHarlingenhuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-152Noorderhaven 72Age Wijngaardenoud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-152; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-152Noorderhaven 72Yepkje Schutoud 31 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-152; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-152Noorderhaven 72A Wijngaarden stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-152NoorderhavenAge Wijngaarden28 jkastelein*Leeuwardenm, protestant, gehuwd
C-152NoorderhavenYepkje Schut31 j[kastelein]Leeuwardenv, protestant, gehuwd
C-152NoorderhavenMaria Wijngaarden1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-152NoorderhavenAaltie van Dokkum25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-152Noorderhaven 72Lijsbert Westra... wonende te HRL. 1842, dv Jan W., en Hitje Jans BS huw 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, wijk C-152, wijk G-064, supp wijk B-219; oud 48 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk D-089; ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-152Noorderhaven 72Pieter Feyes Schaafsma... te HRL, zv Feye S, en Marijke Koster; BS huw 1836, huw 1838, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, wijk C-152, supp wijk B-219; oud 53 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk D-089; VT1839; P. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 576Noorderhaven C-152Hendrik Reinier Snijderwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 576Noorderhaven C-143Anna en Dorothea Margaretha Snijderwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 576Noorderhaven 72 (C-143)Suzanna C. Droog (wed. Jac. v. Diessen)woonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Noorderhaven 72Vergunning tot het houden van een tapperij


1917 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 11-02-1917
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 72, HarlingenNoorderhaven 72K. Küterrijwielen, vernikkelen, emailleren


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 72 Klaas Küterrijwielhandelaarf. 1500f. 1000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 72K. Küter144Rijwielh.- en reparatie inr.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 72K. Küter144Rijwielh.- en reparatie inr.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 72K. Küterrijwielhandelaar


1931 - advertentiebron: H.A.R.E.T.O., Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 72, HarlingenNoorderhaven 72K. Küterrijwielen


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 72, HarlingenNoorderhaven 72 van der MolenMolen, van derwoninginrichting


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 72rijksmonument 20592


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 6333Noorderhaven 72
  terug