Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 72
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 72 7-151 7-154 C-152 C-143


Huisnaam in: 1644
Gebruik: pakhuis
Naam: de oranjeboom
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1706
Gebruik: pakhuis
Naam: d' orangieboom
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1857
Gebruik:
Naam: de vlasbeurs
Kwartier/wijk C-152
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1875
Gebruik: logement
Naam: de vlasbeurs
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1907
Gebruik: logement en koffiehuis
Naam: de vlasbeurs
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanNoorderhaven 72
ten oostenNoorderhaven 74
ten zuidenVoorstraat 29
ten westenNoorderhaven 70
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 72naamloze steeg ten westen


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0140r van 28 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMartyen, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Tyebbe


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0236v van 11 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMaritien, weduwe van
naastligger ten westenwijlen mr. Tiebbe


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0032r van 23 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSiuerd Tyebbes Popta


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045v van 9 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSiuerd Tyebbes Popta


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0141r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0276v van 7 nov 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0054v van 8 jul 1660 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZ3/5 huis waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westen
 
koperJacob Jacobs Popta c.u.3150-00-00 CG
huurderde weduwe van Lieuue Sioerds
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Croddebos
naastligger ten oostende gemeensman Olphardus Belida
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPytter Cornelis Bonck
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperFrans Reiners Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jacobs Popta koopt 3/5 van het huis 'de Vergulde Engel' nz. Voorstraat en het huis erachter, zz. Noorderhaven. Ten O. erven burgemeester Croddenbos [op de Voorstraat] en de gemeensman Olphardus Belida [op de Noorderhaven], ten W. Pytter Cornelis Boncq. Met een eigen vrije steeg ten W. Gekocht van Frans Reiners Templar.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0054v van 8 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0068r van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Jacobs Popta


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0073r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Liuue Orangie


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0226r van 20 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Jacobs Popta*


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0133r van 18 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Popta


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0082r van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZhuis met kelder die lang als scholkelder is gebruikt
 
koperburgerhopman Albert Jansen Acker 400-00-00 GG
koperGaverius Braem apotheker
huurder kelder voor 1 jaarN. N. 24-00-00 CG
naastligger ten oostengemeensman Jacob Velthuys
naastligger ten oostenals bewoner Meynte Jacobs Hinxt
naastligger ten zuidende verkoper Jacob Popta
naastligger ten westensteeg die door de kopers twee houtvoeten min twee duim, en door Cornelis Pouwels 8 1/2 duim, overbouwd mag worden
naastligger ten westenCornelis Pouwels Bogaerda
naastligger ten noordenNoorderhaven en straat
verkoperJacob Popta
verkoperLenert Popta
verkoperTrijntie Popta ongehuwde dochter
verkoperLutske Popta ongehuwde dochter
verkoperHendrik PoptaAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jansen Acker, hopman, en Goverius Braam, apotheker, kopen een mooi huis zz. Noorderhaven, achter het huis van de verkopers, en strekkende voor van de straat tot de muur v.d. loods van de verkopers. Ten O. Jacob Velthuys, ten W. Cornelis Pouwels Wigarda, ten Z. de verkopers, ten N. straat en haven. Gekocht van Jacob- en Lenert Popta, en Trijntje- en Lutske Popta, beiden ongehuwd, allen te Harlingen, en Hendrik Popta te Amsterdam, voor 400 gg.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0207r van 25 jul 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZhuis met kelder die lang als scholkelder is gebruikt
 
kopervroedsman Anske Ypes Seestra, gehuwd met301-14-00 GG
koperAntie Hendricks
huurder kelder voor 1 jaarN. N. 24-00-00 CG
naastligger ten oostengemeensman Jacob Velthuys
naastligger ten zuidenJacob Popta
naastligger ten westensteeg die door de kopers twee houtvoeten min twee duim, en door Cornelis Pouwels 8 1/2 duim, overbouwd mag worden
naastligger ten westenhet huis van Cornelis Pouwels Bogarda
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoper q.q.Freerck Jacob, gecommitteerdesecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahiu, gecommitteerden uit
verkoper van 1/2de crediteuren van Albert Jansen Acker, gehuwd met
verkoper van 1/2Antie Gatjes
verkoper van 1/2Gouke Clasen Braemapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes Zeestra, vroedsman x Antie Hendricks kopen huis zz. Noorderhaven, strekkende tot de loods van Jacob Popta, met eigendom en mede-gebruik door Jacob Popta, van een steeg ten W. Ten O. gemeensman Jacob Velthuys, ten W. die steeg en koopman Cornelis Pouwels Bogarda, ten Z. koopman Jacob Popta, ten N. de straat en haven. Onder het huis is een apart verhuurde kelder, die vele jaren als scholkelder heeft gediend. De steeg mag door dit huis twee halfvoeten min twee duimen bebouwd worden, door de naastligger 8 1/2 duim, alles zonder Jacob Popta te hinderen. Geen grondpacht. Gekocht van (de crediteuren van) Albert Jansen Acker x Antie Gatses voor 1/2 en apotheker Gouke Clasen Braem voor 1/2, voor 301 gg 14 st.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0371v van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0248v van 25 okt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZhuis
 
koperongehuwde dochter Aeltie Bockes 800-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Jacob Velthuis
naastligger ten zuidenDouwe Jansen koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende heer Westerhuis n.u.Franeker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkopervroedsman Anske Epes Zeestra


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0372v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordensteeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0143v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBirde Martens


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0169v van 23 apr 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZhuis
 
koperCornelis Tjeerds ijzersmid600-00-00 CG
naastligger ten oostenGerhardus Akker notaris
naastligger ten zuidenTheodorus Hugen c.u.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenBeere Westerhuis
verkoperAeltje Bockes ongehuwde bejaarde dochter


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0336r van 10 apr 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis de Orangieboom
naastligger ten noordensteeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0024v van 13 mrt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis de Orangeboom
naastligger ten noordensteeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0313r van 16 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Tieerdts mr. smid


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0160r van 2 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordensteeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-151Noorderhaven 72huis
eigenaarCornelis Tieerds
gebruikerCornelis Tieerds
opmerkingonvermogende


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0274r van 29 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Tieerds mr. ijzersmid


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-151Noorderhaven 72huis
eigenaarCornelis Tjaerds
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-151 Noorderhaven 72huis
eigenaarCornelis Tjeerds
gebruikerCornelis Tjeerds
opmerkingpauper


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0371v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Tjeerds mr. smid


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0177v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZhuis
 
koperClaes Pyters, gehuwd met637-10-00 CG
koperAntie Cornelis Grouw
naastligger ten oostenArjen Tuenis Block
naastligger ten zuidenPyter Eyberts
naastligger ten westenUilke Aukes
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperCornelis Tieerdsmr. ijzersmid


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-151 Noorderhaven 72huis
eigenaarClaas Pyters
gebruikerClaas Pyters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0017va van 28 apr 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZhuis
 
koper provisioneelBocke Rienstra bouwmeester750-00-00 GG
naastligger ten oostenhet pakhuis van Arjen Teunis Blok koopman
naastligger ten zuidenHeiman* Heimans schilder
naastligger ten westenBartel Gerryts koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoper q.q.Jacob Dirks, curator overkoster
verkoperhet meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters, gehuwd metmr. ijzersmid
verkoperwijlen Antie Cornelis
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Bocke Rienstra, bouwmeester, koopt deftig huis zz. Noorderhaven. Ten O. het pakhuis van Arjen Teunis Blok, ten W. Bartel Gerryts, ten N. de straat en haven, ten Z. Heimans, schilder. Er is een steeg ten W. Gekocht van Claas Pieters, mr. ijsersmid, x Antie Cornelis.


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0018ra van 19 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZhuis
 
koper finaalBocke Rienstra bouwmeester750-00-00 GG
naastligger ten oostenhet pakhuis van Arjen Teunis Blok koopman
naastligger ten zuidenHeiman* Heimans schilder
naastligger ten westenBartel Gerrits koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoper q.q.Jacob Dirks, curator overkoster
verkoperhet meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters, gehuwd metmr. ijzersmid
verkoperwijlen Antie Cornelis


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0157v van 5 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N. stadsbouwmeester


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0172v van 4 jun 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBocke Sickes Rienstra stadsbouwmeester


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-151 Noorderhaven 72Bokke Rienstra, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-151 Noorderhaven 72huis
eigenaarBokke Rienstra
gebruikerBokke Rienstra
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-01-12 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-151Noorderhaven 72Bocke Rienstrastadsboumeester en winkelier£ 043-17-0£ 7cu.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0078v van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZhuis
 
koperArnoldus Wiglinghuizen, gehuwd metgerechtsbode1090-00-00 GG
koperFroukjen Jans van der Meer
naastligger ten oostenP. Hannema n.u.
naastligger ten zuidenH. Heimans
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven en haven
verkoperWikje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Bokke Rienstrastadsbouwmeester en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArnoldus Wiglinghuyzen x Froukjen Jans van der Meer koopt huis zz. Noorderhaven. Ten W. een steeg, ten O. P. Hannema, ten Z. Heiman Heimans, ten N. de straat en haven. Gekocht van Wikje Pieters wv Bokke Rienstra.


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0007r van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenArnoldus Wiglinghuis


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0042v van 16 feb 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenA. Wiglinhuisen


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0192ar van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Wiglinghuizen


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0279v van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Arnoldus Wiglinghuizen
naastligger ten noordensteeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0003r van 13 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Wiglinghuizen stadsbode


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0045v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZ wijk C-158huis
 
koperJan van der Veen koopman770-00-00 CG
huurderde koper Jan van der Veen koopman40-00-00 CG
naastligger ten oostenJ. Geyze
naastligger ten zuidenJ. Straus
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperRuurdje Wiglinghuizen, gehuwd metIJlst
verkoperHessel Ates, erfgenamen ab intestato van hun oudershoutmolenaarIJlst
erflaterwijlen Arnoldus Wiglinghuisen, gehuwd metgerechtsbode
erflaterwijlen Frouwkje Jans van der Meer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van der Veen is koper. Ten W. een steeg, ten O. J. Gijze, ten Z. J. Straus, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van erven Arnoldus Wiglinghuisen x Frouwkje Jans van der Meer.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0089v van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0109v van 19 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 72Noorderhaven ZZhuis
 
koperWillem Zondervan schuitschipper1600-00-00 CG
naastligger ten oosteneen pakhuis
naastligger ten zuidenJ. Straus
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven]
verkoperJan Lammerts van der Veen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Zondervan, schuitschipper, koopt het huis. Ten O. een pakhuis, ten Z. J. Straus, ten W. een steeg, ten N. de haven. Gekocht van Jan Lammerts van der Veen.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0297r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-154 Noorderhaven 72Willem Zondervan3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-152Noorderhaven 72Willem Zondervan... de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 16 nov 1797. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-152, kastelein, 1814. (GAH204); W.Z. en Louisa Zultan (ook: Soldan), beide van HRL, zijnde de aangave geschied ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-152Noorderhaven 72W Zondervan W Zondervan kastelein


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-152Noorderhaven 72Willem Sondervan, overleden op 26 oktober 1827kastelein Noorderhaven C 152, wednr. Marijke Jans, eerder wednr. NN, man van Louisa Soldan (enige testamentair erfgenaam), vader van Marijke Willems Sondervan (uit 2e huwelijk: legaat fl. 250,- ). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 576Noorderhaven 72wed. Willem ZondervanHarlingenschipperschehuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-152Noorderhaven 72Age Wijngaardenoud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-152; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-152Noorderhaven 72Yepkje Schutoud 31 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-152; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-152Noorderhaven 72A Wijngaarden stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-152NoorderhavenAge Wijngaarden28 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, kastelein*
C-152NoorderhavenYepkje Schut31 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd, [kastelein]
C-152NoorderhavenMaria Wijngaarden1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-152NoorderhavenAaltie van Dokkum25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-152Noorderhaven 72Lijsbert Westra... wonende te HRL. 1842, dv Jan W., en Hitje Jans BS huw 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, wijk C-152, wijk G-064, supp wijk B-219; oud 48 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk D-089; ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
C-152Noorderhaven 72Pieter Feyes Schaafsma... te HRL, zv Feye S, en Marijke Koster; BS huw 1836, huw 1838, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, wijk C-152, supp wijk B-219; oud 53 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk D-089; VT1839; P. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 576C-152 (Noorderhaven )Hendrik Reinier Snijderwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 576C-143 (Noorderhaven)Anna en Dorothea Margaretha Snijderwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 576Noorderhaven 72 (C-143)Suzanna C. Droog (wed. Jac. v. Diessen)woonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 72Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 72, HarlingenNoorderhaven 72K. Küterrijwielen, vernikkelen, emailleren


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 72 Klaas Küterrijwielhandelaar
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 72K. Küter144Rijwielh.- en reparatie inr.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 72K. Küter144Rijwielh.- en reparatie inr.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 72K.Küterrijwielhandelaar


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 72, HarlingenNoorderhaven 72K. Küterrijwielen


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 72, HarlingenNoorderhaven 72 van der MolenMolen, van derwoninginrichting


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 72rijksmonument 20592


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6333Noorderhaven 72
  terug