Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 85
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 85 1-144 1-215 A-047 A-044
Naastliggers vanNoorderhaven 85
ten oostenNoorderhaven 87
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 83
ten noordenBildtstraat 25


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-144 Noorderhaven 85huis
eigenaarJan Harings
gebruikerwed. Feite Jans
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-144 Noorderhaven 85huis
eigenaarJan Harings
gebruikerwed. Feite Jans
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0038v van 19 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals huurderse Geertie Andeles


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-144 Noorderhaven 85huis
eigenaarwed. Jan Harings
gebruikerDieuke Bentes
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0255v van 20 jan 1726 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 87, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSymen Pyters Persijn


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0277v van 8 sep 1726 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 87, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSymen Pyters Parsijn


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0015r van 18 mei 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDieuke Bentes c.s.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-144 Noorderhaven 85huis
eigenaarerven Jan Harings
gebruikerwed. Jarig Minnes
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0207v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 87, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Dieuke Bentes


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0283r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 85Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrughuis
 
koperJan Jacobs Kuik, gehuwd metmr. bakker960-00-00 GG
Yefke Akker
huurderde weduwe van Jarig Minnes 65-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Jacobs Kuik mr. bakker
naastligger ten oostenYefke Akker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westeneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten noordeneigenaars van de suikerrafinaderij
verkoper van 1/5Roelof BenteskoopmanRotterdam
verkoper van 1/5Bente BenteskantoorknechtHoorn
verkoper van 1/5Bente Walingshuismanonder Sint Annaparochie
verkoper van 1/5Hinke Wybes Backer, met approbatie van haar vader
Wybe Feddes Backer
verkoper van 1/20Gerben Johannis, erfgenaam vanmr. schoenmaker
wijlen Antie Jans
Gerben Johannis, curator van de kinderenmr. schoenmaker
verkoper van 1/20Berber Jans, en
verkoper van 1/20Lijsbet Jans
verkoper van 1/20Janke Jans, gehuwd met
Romke Wassenaarmr. verver en glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs Kuik, mr. bakker x Yefke Akker koopt huis 'de 3 kaarsen'. (Met een beschrijving en veel bedingen). Ten O. de koper, ten W. en N. de suikerraffinaderij, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Roelof Bentes te R'dam voor 1/5, Bente Bentes te Hoorn voor 1/5, Bente Walings te Sint Annapar. voor 1/5, Hinke Wybes Backer, dr. van Wybe Feddes Backer voor 1/5 en anderen tezamen voor 1/5.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-144 Noorderhaven 85Jan Kuyck, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Kuik
naastligger ten oostenJacob Symons


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Kuik
naastligger ten oostenJacob Symons


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgervaandrig Jan Kuik
naastligger ten oostenJacob Symons


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0168r van 5 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 87, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet het huis de Drie Kaarsen


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0170r van 19 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 85Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrughuis
 
koperJacob Lourens koopman540-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende eigenaars van de suikerraffinaderij
naastligger ten noordende eigenaars van de suikerraffinaderij
verkoperJan Jacobs Kuyk, gehuwd metmr. bakker
Yffke Acker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Lourens koopt huis 'de 3 Kaarsen'. Ten O. Jan Speltie, ten W. en N. de eigenaren v.d. suikerraffinaderij, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Jan Jacobs Kuyk, mr. bakker x Yffke Acker.


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0001r van 29 jun 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 85Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrughuis
 
kopervroedsman Dirk Wynia 602-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Harmens Speltie
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende eigenaars van de suikerraffinaderij
naastligger ten noordende eigenaars van de suikerraffinaderij
verkoperJacob Lourenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Wynia, mede-vroedschap, koopt heerlijk en wel ter nering staand huis aan de noordkant van de Noorderhaven omtrent de Raadhuisbrug, 'de drie kaarsen' genaamd, alwaar vele jaren met goed succes winkelneringe is gedaan. Bewoond door de verkoper. Geen grondpacht. Ten O. Jan Harmens Speltie, ten Z. de straat en haven, ten W. en N. de eigenaars der suikerraffineerderij. Gekocht van Jacob Lourens, koopman, voor 602 gg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symens


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symens


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symens


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symons


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0058v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 85Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrughuis
 
koperPyter Lensius, gehuwd metmr. chirurgijn510-21-00 GG
Trijntie Symons Persijn
huurderMinne Feddes c.u.50-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende eigenaren van de suikerraffinaderij
naastligger ten noordende eigenaren van de suikerraffinaderij
verkoperRein Sytses Winiamr. koperslagerDrachten
verkoperTrijntie Sytses Winia, gehuwd metGorredijk
Tjesse Sterringaopzichter bij de molenGorredijk
Lieuwe Hiddes, curatormr. slager
Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperGepke Dirks, weduwe van
wijlen vroedsman Dirk Winia
burgemeester Louwrens Tabes, curator
Pyter Keimpes de Jong, curatoren overkoopman
verkoperTrijntie Jans, nagelaten dochter van
Jan Sytses Backer, gehuwd met
Hotske Andrys de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens Speltie, beurtschipper, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Pyter Lensius, het huis 'de 3 Kaarsen'. Ten O. de koper zelf, ten W. en N. de suikerraff., ten Z. de straat en haven. Gekocht van erven Dirk Winia, voor 510 gg.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0087r van 30 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 87, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTrijntie Speltie
naastligger ten westenGrietie Speltie


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0091v van 11 dec 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 85Noorderhaven NZhuis
 
koper door niaarvroedschap Augustinus Mokkema, gehuwd met600-00-00 CG
geniaarde koperJan Tobias, gehuwd metschipper op Deventer
Grietie Andries
naastligger ten oostenPier Akkringa
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westeneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten noordeneigenaars van de suikerrafinaderij
verkopermeerderjarige vrijster Trijntie Speltie
verkopermeerderjarige vrijster Grietie Speltie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Mockema koopt (na niaar) een huis. Ten O. Pier Akkringa, ten W. en N. de suikerraffinaderij, ten Z. de haven. Gekocht van Trijntje en Grietje Speltie.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 166v van feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 85Johan Georg Hempel, mr. beeldhouwer, koopt het huis 'de 3 Kaarsen', nz. Noorderhaven, bij de Raadhuisbrug, verhuurd aan Jan Tobias, marktschipper op Deventer. Zie de acte voor de voorwaarden, mandemuren en goten etc.. Ten O. Pier Rutgers Akkringa, ten W. en N. de eigenaars van de suikerraffinaderij, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Augustinus Mokkema, mede-vroedschap, voor 950 cg.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0167v van 7 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 85Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrughuis de Drie Kaarsen
 
koperJohan Georg Hempel mr. beeldhouwer950-00-00 CG
huurderJan Tobias c.u.schipper op Deventer (markt-)
naastligger ten oostenPier Rutgers Akkringa
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westeneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten noordeneigenaars van de suikerrafinaderij
verkopervroedsman Augustinus Mokkema


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0284v van 9 jul 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 85Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrughuis
 
koper door niaarJan Douwes Zeilmaker, gehuwd met429-00-00 GG
geniaarde koperPier Rutgers Akkringa, gehuwd metmr. metselaar
Dieuwke Gerryts Wiebinga
naastligger ten oostenPier Rutgers Akkringa mr. metselaar
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende eigenaars van de suikerraffinaderij
naastligger ten noordende eigenaars van de suikerraffinaderij
verkoperJohan Georg Hempelmr. beeldhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Douwes Zeilmaker koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Pier Rutgers Akkringa, het huis 'de 3 Kaarsen'. Ten O. de koper, ten W. en N. de suiker raffinaderij, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Johan Georg Hempel, voor 429 cg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZeilmaker koopman
naastligger ten oostende weduwe van Pier Rutgers Akkringa


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0067r van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 87, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Reinder J. Zeilemaker koopman


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0227r van 16 nov 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. Zeilmaker


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0092v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 87, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan D. Zeilemaaker koopman


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0132r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Douwes Zeylmaker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-215 Noorderhaven 85Jan D Zeilmaker5-00-00 CGpakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-047Noorderhaven 85Jan Douwes Zeylmaker... wijk A-034, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-035, zeylmakersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-047; gebruiker P. Minnema, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-084, pakhuis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-047Noorderhaven 85Popke Minnes Minnema... Harmens; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, BS huw 1815, huw 1817, ovl 1829, ovl 1838; gebruiker van wijk A-047; eigenaar is J.D. Zeylmaker wed., pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-048, schipper, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-047Noorderhaven 85J D Zeylmaker wedP Minnema pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 362Noorderhaven 85Albert van EekenHarlingenkoopmanpakhuis (64 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 362A-047 (Noorderhaven )Harmens & Zonenpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 362A-044 (Noorderhaven) Harmens & Zonenpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 362Noorderhaven 85 (A-044)Dirk Harmens (te Leeuwarden)


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 85, HarlingenNoorderhaven 85 BergsmaBergsmaverfindustrie


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 85, HarlingenNoorderhaven 85 Hoekstraglas- en verfhandel
  terug