Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 87
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Noorderhaven 87,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 87 1-145 1-216 A-048 A-045
Naastliggers vanNoorderhaven 87
ten oostenNoorderhaven 89
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 85


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0258v van 25 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGoverius Braam burgerapotheker


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140r van 18 jan 1711 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 89, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jacob Popta


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-145 Noorderhaven 87huis
eigenaarwed. Jacob Popta
gebruikerwed. Jacob Popta
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-145 Noorderhaven 87huis
eigenaarJacob Popta erven
gebruikerHarmen Portier
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0074r van 21 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirck Huigens koopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-145 Noorderhaven 87huis
eigenaarwed. Jacob Popta erven
gebruikerwed. Jan Tjerks cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0255v van 20 jan 1726 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 87Noorderhaven NZ [staat: bij de Kettingbruggen]huis
 
koperSymen Jacobs c.u., koperkuiper en wijdschipper350-00-00 GG
naastligger ten oostenSytske Martens
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenSymen Pyters Persijn
naastligger ten noordenZoutsloot
Egbert HaringsverkoperFraneker


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0277v van 8 sep 1726 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 87Noorderhaven NZ bij de kettingbrughuis en losse en vaste goederen
 
koperRimmert Luitiens, gehuwd met650-00-00 CG
Traintje Ypkes
huur per jaar32-00-00 CG
naastligger ten oostenMelle Ymses
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenSymen Pyters Parsijn
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHaring Claesen, gehuwd met
Fijke Cornelis


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-145 Noorderhaven 87huis
eigenaarerven Jacob Popta
gebruikerCaspar Brinkman
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0207v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 87Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrughuis
 
koperYefke Acker, gehuwd met1800-00-00 CG
Jan Kuikmr. bakker
naastligger ten oostenSimon Kuiper
naastligger ten westende erven van Dieuke Bentes
naastligger ten noordeneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten zuidenNoorderhaven
huurderJacob Dirks schipper (schuit-)
verkoperJacobus Tiallingiiadvocaat Hof van Friesland
verkoper enFrans TiallingiiAmsterdam
verkopers van 7/12, broedersTialling Tiallingiiapotheker
verkoper van 5/12Sytske Popta, dochter van wijlen
Pytter PoptacementmakerAlmenum
vroedsman Wiltetus Jelgersma, curator overapotheker
Sytske Popta


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0283r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 85, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jacobs Kuik mr. bakker
naastligger ten oostenYefke Akker


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0168r van 5 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 87Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrughuis met bakkersoven
 
koperJan Harmens Speltje, gehuwd met908-14-00 GG
Marijke Mokkema
naastligger ten oostenJacob Simons
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet het huis de Drie Kaarsen
naastligger ten noordende eigenaars van de suikerraffinaderij
verkoperYefke Acker, gehuwd met
Jan Jacobs Kuykmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens Speltie x Marijke Mokkema koopt een huis waarin een bakkersoven is. Ten O. Jacob Simons, ten W. het huis 'de 3 Kaarsen', ten Z. de straat en haven, ten N. de eigenaren der suikerraffinaderij. Gekocht van Yefke Acker x Jan Jacobs Kuyk, mr. bakker.


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0170r van 19 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 85, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0001r van 29 jun 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 85, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Harmens Speltie


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0058v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 85, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-145 Noorderhaven 87huis
eigenaarJan R. Baard
gebruikerJohannes Sjoerds
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-01-12 CG


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0087r van 30 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 87Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrughuis
 
koperPier Rutgers Akkringa c.u.1050-00-00 CG
huurderJan Gerryts de Jong
naastligger ten oostenJacob Simons Kuiper
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenTrijntie Speltie
naastligger ten westenGrietie Speltie
naastligger ten noordeneigenaars van de suikerrafinaderij
verkoperTrijntje Speltie
verkoperGrietie Speltie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Rutgers Akkringa koopt een huis. Ten O. Jacob Simons, ten W. de verkopers, ten Z. de straat en haven, ten N. de eigenaren van de suikerraffinaderij. Gekocht van Trijntje en Grietje Speltie.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0091v van 11 dec 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 85, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPier Akkringa


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0167v van 7 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 85, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPier Rutgers Akkringa


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0284v van 9 jul 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 85, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPier Rutgers Akkringa mr. metselaar


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0259v van 16 jan 1785 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 89, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Pier Rutgers Akkeringa


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0067r van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 87Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug huis
 
koperJan Wytzes Vettevogel koopman 1950-00-00 CG
naastligger ten oostenSjoerd Foekes koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erven van Reinder J. Zeilemaker koopman
naastligger ten noordenD. Wytsma
verkoperDieuwke Gerrits Wybenga, weduwe van
wijlen Pier Rutgers Ackringa


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0198r van 21 feb 1790 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 89, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan W. Vettevogel


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0345r van 11 sep 1791 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 89, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter W. Vettevogel


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0092v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 87Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrughuis
 
koperPopke Minnes, gehuwd metschipper1250-00-00 CG
Zetske Wybes
huurderHendrik Vettevogel c.u.banketbakker93-00-00 CG
naastligger ten oostenMichiel
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan D. Zeilemaaker koopman
naastligger ten noordenAndries Gebel
verkoperJan Wytzes Vettevogelkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPopke Minnes schipper x Zetske Wybes kopen een jios nz Noorderhaven bij de raadhuisbrug.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-200 Noorderhaven 87Popke Minnes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-216 Noorderhaven 87Popke Minnes6-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-048Noorderhaven 87Cornelis Johannes Wolff... bewijs, 10 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 47 jaar, geb Kampen en wonende te HRL. 1839, wijk A-048; VT1839; kind: Harmanus Franciscus Wolf, geb 21 nov 1810, ged 9 dec 1810 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-048Noorderhaven 87Johannes Watses Ruitinga... Fenema; BS ovl 1811, huw 1817, ovl 1829, huw 1835, huw 1837, huw 1842, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-048; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk A-056; VT1839; Arum, Sectie B, 1832: Johannes ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-048Noorderhaven 87Popke Minnes Minnema... van wijk A-047; eigenaar is J.D. Zeylmaker wed., pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-048, schipper, 1814. (GAH204); geboortig van Damwoude, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-048Noorderhaven 87Popke Minnema Popke Minnema schipper


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-048Noorderhaven 87Sedske Wybes Kwest, overleden op 27 juli 182971 jr, vrouw van Popke Minnes Minnema, schipper Noorderhaven-N A 48 (erft vruchtgebruik), moeder van Douwe, belastingcommies Sloten en Rinse Minnes Minnema, varenspersoon. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 363Noorderhaven 87Popke Minnes MinnemaHarlingenschipperhuis en erf (165 m²)


1835 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 van 20 feb 1835
adressoortbedraggebruik
A-048Noorderhaven 87koopaktefl. 700huis A-048
 
verkoperPopke Minnes Minnema
koperTjebbe Lykles de Vries
koperSjouwkje Johannes Risthuis
cessionarisDirk Krayer


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-048Noorderhaven 87Neeltje Hofhuisoud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-048; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-048Noorderhaven 87Sjoukje Risthuisoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-048; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-048NoorderhavenSjoukje Ritshuis42 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, winkelierse
A-048NoorderhavenGeertje de Vries19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-048NoorderhavenCornelis de Wolf47 jKampengezin 2, m, protestant, gehuwd
A-048NoorderhavenNeeltie Hofhuis48 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 363A-048 (Noorderhaven )Sibbeltje S. de Vries wed. Tj.P. Metzelaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 363A-045 (Noorderhaven)Freerk en Dani Stavorinuswoonhuis


1887 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 87, HarlingenNoorderhaven 87Stellingwerff, Jan JDe eerste steen gelegd
18 juli 1887 door
JAN J. STELLINGWERFF
oud vier jaar.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 363Noorderhaven 87 (A-045)Johannes Stellingwerf


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 87 Jelle Fekkesscheepsmeter
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 2000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 87J.Fekkesscheepsbevrachter
Noorderhaven 87aJ.B. van Stellingwerf-


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 87D. (Douwe) Boersma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 87rijksmonument 20563


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8778Noorderhaven 87
  terug