Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 92
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 927-089 7-092 C-143C-134


Naastliggers vanNoorderhaven 92
ten oostenNoorderhaven 96
ten zuidenNoorderhaven 94
ten westenNoorderhaven 90
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 92naamloze steeg ten westen


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0019r van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heeres


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0302r van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van Marten Heris


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0039v van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heeres


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053v van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0092r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Wytses


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heris


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0163v van 21 nov 1630 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende uiteindelijke koper Jan Goverts


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0022r van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025r van 29 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 92Noorderhaven [staat: noorder nieuwe haven]1200‑00‑00 GGhuis met achterkamer en ledige plaats daartussen
kopergezworen gemeensman Willem Symons c.u.
huurderde koper Willem Symons c.u.
naastligger ten oostenSioerd Suiriger
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Goverts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJets Reins, weduwe van
verkoperwijlen Marten Heris


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0184r van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet erf van Timen Hayma


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Symon Sloterdijck


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0038v van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Sloterdijck


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010ra van 21 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0050v van 21 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Simon Sloterdijck


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0074r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Symon Willems Sloterdijk


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0119r van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Simon Sloterdijk


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0327r van 12 dec 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Simon Willems Slooterdijk
naastligger ten westensteeg


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0241v van 17 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud rentmeester Sloterdijk


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-089Noorderhaven 92huis
eigenaarrentemr. Sloterdijk
gebruikerrentemr. Sloterdijk
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-089Noorderhaven 92huis
eigenaarde rentemr. Sloterdijk
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan21‑3‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0036r van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoude Pieter Sloterdijk


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0048r van 28 mei 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud rentmeester Sloterdijk


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0104v van 9 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 92Noorderhaven ZZ600‑00‑00 GGhuis en Plaats
koperCornelis Cornelis c.u.schipper en koopman
naastligger ten oostenCornelis Cornelis c.u.schipper en koopman
naastligger ten zuidenSeerp Dirx Wiltschut c.u.
naastligger ten westenDirck Huigens
naastligger ten westenMichiel Eyberts
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Bechius
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAndreas Sloterdijkoud rentmeester
verkoperburgemeester dr. Dominicus Sloterdijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis [de Jong], koopman en schipper, koopt huis en plaats zz. Noorderhaven. Ten O. de koper, ten W. Dirk Huigens, Michiel Eyberts (Munter) en erven dr. (Sibrandus) Bechius, ten Z. Seerp Dirx Wildschut, ten N. straat en haven. Er is vrij in- en uitgang door een steeg te O. Gekocht van Wibrandus- en Dominicus Sloterdijk.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0204r van 12 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Cornelis Cornelis de Jongh c.u.koopman


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0210v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Cornelis de Jong


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-089Noorderhaven 92huis
eigenaarCornelis Cornelis
gebruikerJ. Tuininga cum soc.
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0022r van 22 jun 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Cornelis de Jongh


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0186v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis de Jong koopman


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0005r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 92Noorderhaven ZZ900‑00‑00 GGhuis
kopervroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker
huurderPieter Alefs mr. huistimmerman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenvroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker
naastligger ten westenoud burgemeester J. Gongrijp
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/2Jan Sybouts Cramer, enpan- en estrikbakker
verkoper van 1/2Geertie Martens, gehuwd met te Sottrum
verkoper van 1/2Hein Reinerscherger te Sottrum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWiltetus Jelgersma, apotheker en vroedsman, koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. het pakhuis van oud-burgemeester J. Gonggrijp, ten Z. de koper, ten N. de straat en haven. Gekocht van Jan Sybouts Cramer, pan- en estrikbakker, voor 1/2 en Geertie Martens x Nanne? Reiners, cherger te Sotterum ook voor 1/2.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0085r van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis de Jonge koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-089Noorderhaven 92huis
eigenaarCornelis Cornelis
gebruikerCornelis Cornelis
huurwaarde44‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑06‑10 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0292r van 7 dec 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Sibouts Cramer koopman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-089 Noorderhaven 92Jan Weggelinkhuysen, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-089Noorderhaven 92huis
eigenaarJan Cramer
gebruikerJohann. Wiglenhuisen
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑16‑06 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0196v van 5 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 92Noorderhaven ZZ bij het Raadhuis1100‑00‑00 CGhuis
koperJan Schut, gehuwd metwijnhandelaar
koperYbeltie Hiddes
huurderAlbert Sytses c.u.opzichter
naastligger ten oostensteeg massaal met de naastligger
naastligger ten oostenJan Sibouts Cramer
naastligger ten zuidenSeerp Wildschut koopman
naastligger ten westenJan Ydes de Groot
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Sibouts Cramer, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Lijsbeth Cornelis de Jong
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schut, wijnhandelaar x Ybeltje Hiddes koopt huis bij het Raadhuis. Ten O. een massale steeg en de verkoper, ten Z. Seerp Wildschut, ten W. Jan Ydes de Groot, ten N. de haven. Gekocht van Jan Sybouts Cramer, wednr. van Lijsbeth Cornelis de Jong.


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0276r van 27 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koffieschenkerij van Jan Schut


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0277v van 27 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 94, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Tuininga procureur


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0245r van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Schut


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0073v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Schut


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0069v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Schut


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0100v van 3 mrt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 92Noorderhaven ZZ bij het Raadhuis2007‑07‑00 CGdeftig huis of koffiehuis
koperGerryt Gerryts de Jong koffieschenker
huurderSierk Douwes c.u.
naastligger ten oostende weduwe van T. Hillema
naastligger ten zuidenAndries Wybinga n.u.
naastligger ten westende weduwe van Claas Arjens
naastligger ten westende weduwe van C. J. Timmerman
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Freerk Fontein, executeurkoopman
verkoper q.q.Andries Wybinga, executeurkoopman
verkoper q.q.Sierk Laquart, executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Gerryts de Jong, koffieschenker, koopt deftig koffiehuis op een kelder, zz. Noorderhaven bij het Raadhuis, met aan beide kanten een massale steeg. Ten O. wd. Hillema, ten Z. Andries Wybinga, ten W. wd. Claas Arjens en wd. C.J. Timmerman (Cornelis Jenties?), ten N. de straat en haven. Gekocht van coffyschenker en wijnhandelaar Jan Schut.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0232v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit de Jong koffieschenker


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0247r van 1 dec 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerryt de Jong koffieschenker


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0192r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt de Jong


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0212v van 17 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJurjen de Jong


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0298r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van J. de Jong
naastligger ten oostensteeg massaal met de naastligger


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0051r van 14 okt 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van J. de Jong


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0030r van 8 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelle Jacobi
naastligger ten oostende weduwe J. de Jong


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-092, pag. 151Noorderhaven 92Jelle Jacobi nom ux4‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-143Noorderhaven 92Gerrit Jurjens de Jong... is Jan J. Hilverda, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en schilder, wijk C-143 VT1839; kind: Eelkje Gerrits de Jong, geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL; G. d. J. eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-143Noorderhaven 92Jelle Jacobi... gebruiker is P. Janson, waagmeester, medegebruiker is D.J. Frimaeux, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-143, koffijschenker, eigenaar is Jurjen de Jong erven, 1814. (GAH204); J.J., bouwmeester, ende Eelkje van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-143Noorderhaven 92Jurjen Karsten de Jong... met Willemina de Fille, kind: Fettie Jurjens de Jong, ged 25 mei 1756 Grote Kerk HRL; eigenaar van wijk C-143, gebruiker is Jelle Jacobi, koffijschenker, 1814. (GAH204); ontv. vd rentmeester van het weeshuis f. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-143Noorderhaven 92Jurjen de Jong ervenJ Jacobi koffyschenker


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 138 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-143Noorderhaven 92Jelle Jacobi, overleden op 18 november 1822oud architect (Noorderhaven-Z C 143), vader van Sipkje (vrouw van Eliza Prillevits, boek/papierverkoper Voorstraat C 36), Jeltje (vrouw van Johannes Lanting, mr. verver/glazenmaker) en wijlen Jacob Jelles Jacobi (man van Anna Spancer, vader van minderjarige Jeltje, Hiltje en Sweres Jacobs Jacobi). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 593Noorderhaven 92wed. Jelle JacobiHarlingenhuis en erf (140 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-143Noorderhaven 92Antie H Kroesoud 58 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-143; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-143Noorderhaven 92Jurjen de Jong... ovl 1890; bev.reg. HRL 1851 wijk E-162, supp wijk C-245; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-143; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-143NoorderhavenGerrit J de Jong59 jverwer en schilderHarlingenm, protestant, gehuwd
C-143NoorderhavenAntie H Kroes58 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
C-143NoorderhavenJurgen G de Jong32 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-143NoorderhavenHein G de Jong20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-143NoorderhavenJan G de Jong18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-143NoorderhavenDouwe G de Jong16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-143NoorderhavenEelkje G de Jong22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 4 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-143Noorderhaven 92Aaltje Sybrandus Reitsma, overleden op 31 december 184185 jr, geboren Tzum 8/1/1765, overleden Noorderhaven C 143, eerst wed. Hendrik Jans de Boer, laatst wed. Evert Cornelis Hoogzand, moeder van Jeltje Hendriks de Boer (vrouw van Gerrit Rikkers, politiedienaar) en Sytske Everts Hoogzand (vrouw van Jakkele R. de Boer, zeeman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 34 van 15 apr 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-143Noorderhaven 92koopaktefl. 350keuken en gang daarnaast en de zolderruim daarboven, in huis aan de zuidzijde van de Noorderhaven, C-143
 
verkoperGerrit Jurjens de Jong
koperDirk Freerks Fontein


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-143Noorderhaven 92Arnoldus Ouwenbroekgeb 1797 HRL, zeeman, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-143


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-143Noorderhaven 92Gatske Gatses Posthuma... wijk E-342; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker wijk E-180; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2313Noorderhaven C-143Pieter Haijes Robijnwoonhuis


1863 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50037 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 1 van 2 jan 1863
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-143Noorderhaven 92koopaktefl. 3600huis Noorderhaven ZZ C-143 kad. A-2313
 
verkoperPieter Hayes Robijn
koperHarmen Meyer


1870 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49068 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 29 van 28 feb 1870
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-143Noorderhaven 92koopaktefl. 3600huis
 
verkoperHarmen Meyer
koperJan Lubertus Kroese


1879 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 267 van 6 nov 1879
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-143Noorderhaven 92koopaktefl. 4000huis
 
verkoperJan Lubertus Kroese
koperOetze Geerts Botje (te Groningen)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2313Noorderhaven C-134Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1892 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 11-11-1892
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 92, HarlingenNoorderhaven 92Nicolaas Cornelis Schuitverkoop van sterke drank in wijk C-134


1892 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50069 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 191 van 12 okt 1892
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-134Noorderhaven 92provisionele toewijzing, continuatie en finale toewijzingfl. 2129huis en erf
 
verkoperOetze Geerts Botje (te Groningen)
koperHayo Schuit


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2313Noorderhaven 92 (C-134)Hayo Schuitwoonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Noorderhaven 92Vergunning tot het houden van een tapperij


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 92H.J. Clowtingkantoorbediende
Noorderhaven 92J. Visserkantoorbediende


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-25323
Noorderhaven 92Hendrik Visser


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 92rijksmonument 20600


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8785Noorderhaven 92
  terug