Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 98
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 987-0857-085/27-094C-141C-131
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 987-0857-0867-094/2C-140C-131


Naastliggers vanNoorderhaven 98
ten oostenNoorderhaven 100
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 96
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 98naamloze steeg ten oosten


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0303r van 14 mrt 1602 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 98Noorderhaven ZZ [staat: achter de Leeren Emmer aan de zuidzijde de nieuwe haven]115‑00‑00 gg1/2 van twee kamers met ledige plaats
koper provisioneelburgemeester Ipe Jacobs Romkema te Franeker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Leeren Emmer de Leren Emmer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pieter Hendricx, testamentaire curator
verkoper q.q.Pieter Ariens, testamentaire curatoren over
verkoperhet nagelaten weeskind van Anne Tijsses, gehuwd met
verkoperClaes Fransses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild 1/2 twee kamers achter de leeren Emmer, aan de zuidzijde van de nieuwe haven. Provisioneel verkocht aan de erentvheste Ipe Jacobs, burgemeester te Franeker, voor 115 gg.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0108r van 18 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet houtstek van Wybe Oedses


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0114r van 7 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet houtstek van Wybren Oedses


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0319r van 22 jun 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet houtstek van Hylck Tyaardts


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0104r van 6 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 98achterNoorderhaven en Voorstraat, tussen00‑00‑00 cgkamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhet erf van Johannis Jansen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Fransen
naastligger ten westende verkoper wijlen Wybe Oedses
naastligger ten noordende verkoper wijlen Wybe Oedses
verkoper q.q.burgemeester Rinnerdt Oedses, curator over
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen zijn broer Wybe Oedses


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0055v van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet houtstek van de erfgenamen van wijlen Wybe Oedses


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0030v van 29 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 98Noorderhaven ZZ651‑07‑00 gghoutstek met een kamer daarachter
koperJan Anskes, gehuwd metkoopman
koperTrijntie Jelles
naastligger ten oostenFrans Kyl
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sioerd Suirger
naastligger ten westenTrijntie Wybes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperdr. Regnerus Wybranda*
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Anskes, koopman x Trijntie Jelles kopen een houtstek met een camer erachter, zz. Noorderhaven. Ten O. Frans Kijl, ten W. wd. Sioerd Suirger en Trijntje Wybes. Geen grondpacht. Gekocht van dr. Regnerus Wetsens?, voor 651 gg.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0101r van 18 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 98Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]1775‑00‑00 gghuis en kamer
koperSybolt Andrys c.u.
naastligger ten oostenFrans Kyl
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sioerd Suyrger
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperJan Anskes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybolt Andrys koopt een huis en hof zz. Noorderhaven. Ten O. Frans Kyll, ten W. wd. Sioerd Suringar. Gekocht van Jan Anskes, voor 1775 gg.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0160r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Sibert Andries


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0195v van 5 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 98Noorderhaven ZZ. strekkende vd haven tot de deur van Sibout Andris2450‑05‑00 cghuis
koperIpe Sijes c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenIJsbrandus van Viersen
naastligger ten westenAeltie Hottes
verkoperSibout Andrys c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Sijes koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. de heer Viersen en een steeg, ten W. Aeltie Hettes. Strekkende vanaf de haven tot aan de deur en uitgang van de verkoper, in de steeg. Gekocht van Sibout Andries, voor 2450 cg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0197r van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenSibolt Andrys


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0015va van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIpe Sijes
naastligger ten westensteeg


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0022av van 23 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Ype Sijes


1679 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 334r van 17 mrt 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noorderhaven 98
inventarisantAntie Tjeerdts, weduwe van
wijlen Ype Sijes
Lolcke Tiennes aangehuwde oom, te Makkum, curator overkoopman
aangeverTjeerd Ypes nagelaten kind, oud 23 jaren
Yebeltie Ypes nagelaten kind, oud 19 jaren
Nancke [staat: Baucke] Ypes nagelaten kind, oud 18 jaren
Sije Ypes nagelaten kind, oud [volgens authorisatieboek] 15 jaren
Trijntie Ypes nagelaten kind, oud in 't 13e jaar
Eybert Jansen, vader vansmalschipper
Ype Eyberts, kind van
wijlen Sijke Ypes
inleiding bij de boedelinventarisatie[0334r] Ontzegelinge van slotten, sampt respectieve beschrijvinge van goederen, ten overstaen van de burgemeesteren Dirck Kievit als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Antie Tjeerdts, in leven nagelatene weduwe van wijlen Ype Sijes, van alle sodanige goederen actien crediten als bij den overledene metter doodt ontruympt ende naegelaten en aldaer ten sterffhuise bevonden sijn, ten versoecke van Lolcke Tiennes coopman binnen Mackum, als aengehoude oom en curator over Tjeerd, Yebeltie, Baucke [volgens het authorisatieboek betreft dit Nancke], Sije, en Trijntie Ypes naegelatene weeskinderen van des overleden, respectivelijk old 23, 19, 18 [de leeftijd van Sije is volgens het authorisatieboek 15 jaar] ende in 't 13 jaer, sampt Eybert Jansen burger ende smalschipper alhier als vader ende wettige voorstander over sijn soontie Ype Eyberts, bij wilen Sijke Ypes in echte getogen sijnde een kintskind ende alsoo mede erffgenaem van den versturvene, alles op het aengeven van de oldste soon Tieerd Ypes bovengedacht, als den sterffhuyse best bekent zijnde, die ookc om alle behoorlycke ende getrouwe opgevinge der goederen sullen doen [0334v] den eed in forma heeft gepraesteert in hande van welgedachte heere commissaris, waer op dan vervolgens tot beschrijvinge is geprocedeert soo volght. Actum 17e marty 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0327r van 12 dec 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 96, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Ype Sijes


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0049r van 4 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 98Noorderhaven ZZ722‑00‑00 gghuis
koperBaucke Folkerts, gehuwd met
koperAefke Arjens Altena
huurderSybe Sweris schipper op Deventer
naastligger ten oostenMayke Dirks, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sipke Feytes
naastligger ten zuidenals huurder Job Fockes
naastligger ten westenJelle Jansen
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoper van 1/2Tjerdt Ypis
verkoperNancke Ypes, gehuwd met
verkoperHaye Pytters
verkoperMelcher Ypis
verkoperDouwe Jelties
verkoperFeite Jelties
verkoperAntie Jelties
verkoperYbeltie Tjerds
verkoperFrouck Meeltis
verkoperGerryt Abes
verkoperSipke Abes
erflaterwijlen Ruird Willemsblauwverver


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0106v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Bauke Folkerts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-085 , folio 138Noorderhaven 98huis
eigenaarBaucke Folkerts wed.
gebruikerBaucke Folkerts wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-085 , folio 90vNoorderhaven 98huis
eigenaarBaucke Folkerts erven
gebruikerBaucke Folkerts erven
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan21‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0048r van 28 mei 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 96, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bauke Folkerts


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0220r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-085 , folio Noorderhaven 98huis
eigenaarBauke Folkerts erven
gebruikerBauke Folkerts erven
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0088v van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-085/2 , folio 91rNoorderhaven 98huis
eigenaarBauke Folkerts erven
gebruikerBauke Folkerts erven
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
opmerking[voor de tweede maal vermeld als 7-085]
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-086 , folio 91rNoorderhaven 98huis
eigenaarSybout Andrys erven
gebruikerYbeltie Jans cum soc.
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑13‑06 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0191v van 19 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 98Noorderhaven ZZ555‑00‑00 gghuis
koper door niaarRomke Hotzes schipper op Deventer
geniaarde koper van 1/2Symon Jacobs Kuyper
geniaarde koper van 1/2Tjeerd Pytersoud mr. sleefmaker
naastligger ten oostenRomke Hotzes schipper op Deventer
naastligger ten zuidenJan Cramer koopman
naastligger ten westenJan Cramer koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkopermeerderjarige vrijster Janke Baukes
verkopermeerderjarige vrijster Lieuwkjen Baukes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Hotses, Deventervaarder, koopt, na niaar als naastligger, zz. Noorderhaven een huis. Ten O. Romke Hotses, ten W. en Z. Jan Cramer, ten N. de straat en haven. Gekocht van Janke en Lieuwkjen Baukes.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-086Noorderhaven 98wed. Dirk Schiere, bestaande uit 3 personen, insolvent00‑00‑00 cg0
7-086Noorderhaven 98Hidde Sipkes, bestaande uit 6 personen, insolvent00‑00‑00 cg0


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0053r van 6 dec 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRomke Hotses


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0053r van 6 dec 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 98een_achterNoorderhaven ZZ in een steeg125‑07‑00 ggwoning
koperJacob Tuininga procureur postulant
huurderHidde Sipkes c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenEvert Oosterbaan
naastligger ten zuidenJan Schut
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRomke Hotses
verkoperJan Sybouts Craemerkoopman


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-085/2 , folio 91rNoorderhaven 98huis
eigenaarRomke Hotses
gebruikerJohann. van Zeyst
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-086 , folio 91rNoorderhaven 982 kamers
eigenaarJacob Tuininga
eigenaarJan Kramer
gebruikerHidde Sipkes
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
gebruikerwed. Dirk Schiere
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0276r van 27 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 96, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRomke Hotses
naastligger ten oostenTuininga procureur
naastligger ten oostenFokke Tjeerds van Esta koopman


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0284r van 22 jun 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRomke Hotses


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0284r van 22 jun 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 98een_achterNoorderhaven ZZ, in een steeg aan de180‑00‑00 cgwoning
koperJan Schut wijnsteker en koffieschenker
huurderHaring c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenvroedsman Tiepke Hillema
naastligger ten westenvroedsman Tiepke Hillema
naastligger ten noordenRomke Hotses
verkoperJacob Tuiningaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Schut, wijnsteker en koffieschenker, koopt woning in een steeg, zz. Noorderhaven. Geen grondpacht. Ten O. de steeg met vrij in- en uitgang, ten Z. en W de vroedsman Tjepke Hillema, ten N. Romke Hotses. Gekocht van Jacob Tuininga, proc. postulant, voor 180 cg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0166v van 15 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 98Noorderhaven ZZ825‑00‑00 cghuis
koperEillart Hendriks, gehuwd metwinkelier
koperRinske Marnstra winkelier
naastligger ten oostenRomke Hotses c.u.schipper op Deventer
naastligger ten zuidenJan Schut
naastligger ten westenvroedsman Hilma
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperRomke Hotses, gehuwd metschipper op Deventer
verkoperVoske Ulbes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-085/2 , folio 92rNoorderhaven 98huis
eigenaarRomke Hotzes
gebruikerEilert Hendriks
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg
opmerking[voor de tweede maal vermeld als 7-085]
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-086 , folio 92rNoorderhaven 98de ene kamer
eigenaarJan Schut
gebruikerHidde Sipkes
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0073r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRinske Marnstra


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0073r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 98een_achterNoorderhaven ZZ in een steeg101‑00‑00 cgkamer of pakhuis
koperRinske Marnstra, gehuwd met
koperPytter Clamstra koopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Hillema
naastligger ten westende weduwe van wijlen Hillema
naastligger ten noordenRinske Marnstra
verkoper q.q.Freerk Fontein, executeurkoopman
verkoper q.q.Andries Wybinga, executeurkoopman
verkoper q.q.Sierk Laquard, executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Rinske Marnstra x Pytter Clamstra koopt een camer of pakhuis, met alle goederen, in een steeg zz. Noorderhaven, achter het huis van de koper. Ten O. die steeg, ten W. en Z. wd. Hillema, ten N. de koper. Gekocht van de executeurs van de boedel van wl. Jan Schut, voor 101 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-085/2 , folio 92rNoorderhaven 98huis
eigenaarEibert Hendriks wed.
gebruikerEibert Hendriks wed.
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg
opmerking[vermeld als 7-085]
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-086 , folio 92rNoorderhaven 98de ene kamer
eigenaarP. Clamstra
gebruikerMart. Migchiels
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0185r van 8 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRinske Marnstra


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0185r van 8 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 98een_achterNoorderhaven ZZ tussen het Raadhuis en Katterug achter in een steeg255‑00‑00 cgwoning
koperRinske Marnstra, gehuwd met
koperburgerhopman Pieter Clamstra
huurderJan van Zwyten 17‑00‑00 cg
naastligger ten oostenB. Tuininga
naastligger ten zuidenG. Gongrijp
naastligger ten westenRinske Donker
naastligger ten noordenRinske Marnstra
verkoperRinske Donker, gehuwd met
verkoperTjepke Gratamakoopman


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0247r van 1 dec 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 96, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Clamstra


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-094 , folio 154vNoorderhaven 98huis en kamer
eigenaarP. Clamstra wed.
gebruikerDouwe Arjensz
huurwaarde50‑00‑00 cg
gebruikerRein Feikes wed.
huurwaarde19‑00‑00 cg
huurwaarde totaal69‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal66‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-094/2 , folio 155rNoorderhaven 98woning
eigenaarP. Clamstra wed.
gebruikerJan van Swieten
huurwaarde17‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal16‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0192r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 96, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Clamstra c.s.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-094 , folio 154vNoorderhaven 98huis en kamer
eigenaarP. Clamstra wed.
gebruikerEvert Gerryts
huurwaarde19‑00‑00 cg
gebruikerRomm. Claasen
huurwaarde49‑15‑00 cg
huurwaarde totaal68‑15‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal66‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-094/2 , folio 155rNoorderhaven 98huis
eigenaarP. Clamstra wed.
gebruikerGerben Symons
huurwaarde17‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal16‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0225v van 11 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 98Noorderhaven ZZ900‑00‑00 cghuis
koperOene Fokkes, gehuwd met
koperHendrikje Everts
huurderRommert Claasen c.u.schoenmaker
naastligger ten oostenA. Binksma
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen D. Arjens
naastligger ten westenJelle Jacobi bouwmeester
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven]
verkoperRinske Marnstra, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Clamstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOene Fokkes x Hendrikje Everts koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. A. Binksma, ten W. de bouwmeester Jelle Jacobi, ten Z. erven D. Arjens, ten N. de haven. Gekocht van Rinske Marnstra wv Pieter Clamstra, voor 900 cg.


1792 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 98, HarlingenNoorderhaven 98Fokkes, Oene;Everts, Hendrikje'OF 1792 HE'Op 8 november 1787 is dit pand gekocht door Oene Fokkes en Hendrikje Everts, echtelieden te Harlingen, voor de somma van 900 Caroliguldens


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-094 , folio 154vNoorderhaven 98huis
eigenaarOene Fokkes
gebruikerOene Fokkes
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-094/2 , folio 155rNoorderhaven 98huis
eigenaarP. Clamstra wed.
gebruikerClaas J. Koning
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerJan Faber wed.
huurwaarde10‑00‑00 cg
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal27‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0308r van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenOene Fokkes


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0308r van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 98een_achterNoorderhaven ZZ [staat: in een steeg tussen Raadhuis en Katterug]236‑00‑00 cgtwee woningen
koperCornelis Jonker koopman
huurder 1e woningde weduwe van wijlen Govert Reinnierts
huurder 2e woningHarmen Pieters
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenCoenraad W. Bakker
naastligger ten westenJ. Jacoby bouwmeester
naastligger ten noordenOene Fokkes
verkoper q.q.dr. Eylardus Folkardus Harkenroth, gelastigde
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, gelastigdenotaris
verkoper q.q.Simon Wijma, gelastigdeprocureur
verkoper q.q.Wytze Vettevogel, gelastigden vanprocureur
verkoperAnne Marnstranotaris te Workum
verkoperGrietje Pietersproveniersche te Marsum
verkoperJohannes Pieterskoopman te Stavoren
verkoperAaltje Pieters, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen Pieter Kleyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jonker, koopman


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0031v van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenOene Fokkes, gehuwd metmr. kuiper
naastligger ten noordenHendrikje Everts


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0031v van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 98een_achterNoorderhaven ZZ [staat: in de steeg tussen het Raadhuis en de Katterug]250‑00‑00 cgtwee kamers of woning naast elkaar
koperOene Fokkes, gehuwd metmr. kuiper
koperHendrikje Everts
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenC. W. Bakker c.s.
naastligger ten westenJelle Jacoby bouwmeester
naastligger ten noordenOene Fokkes, gehuwd metmr. kuiper
naastligger ten noordenHendrikje Everts
verkoperCornelis Arjens Jonkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Oene Fokkes, mr. kuiper x Hendrikje Everts koopt een camer in een steeg tussen Raadhuis en Katterug, en een camer ernaast. Ten O. die steeg (Sociëteitssteeg), ten W. de bouwmeester Jelle Jacoby, ten Z. C.W. Bakker, ten N. de koper zelf. Gekocht van Cornelis Arjens Jonker, voor 250 cg.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0250r van 22 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-097, pag. 111Noorderhaven 98Oene Fokkes
7-097, pag. 111Noorderhaven 98Jacob Alberts , 38 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-094 , pag. 151Noorderhaven 98Oene Fokkes 2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-141Noorderhaven 98Gerrit Jans Veenstra... 1832, bl. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 98Gerrit j Veenstrafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-141Noorderhaven 98Geert J VeenstraGerrit J Veenstrabeurtschipper
C-140Noorderhaven 98Gerrit J Veenstraledig plek grond


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 45 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-140Noorderhaven 98Hendrikje Everts, overleden op 13 april 1824wed. Oene Fokkes, in leven mr. kuiper, moeder van Fokje Oenes (vrouw van Gerrit I/ J Feenstra, beurtschipper Noorderhaven-Z C 140). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 116 van 9 okt 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-141Noorderhaven 98koopaktefl. 25in huis C-026 en pakhuis C-141
 
verkoperJacob Adriaan van der Straten
verkoperMargaretha Fontein
koperJacob Smidt
koperAnna Helena Grote


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 4 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-140Noorderhaven 98Gerrit Jans Veenstra, overleden op 3 oktober 182952 jr, beurtschipper Noorderhaven-Z C 140, man van Fokje Oenes, vader van Jan, theologiestudent Utrecht en minderjarige Hendrik Gerrits Veenstra, beurtschippersknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 46 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-140Noorderhaven 98Fokje Oenes, overleden op 8 januari 183049 jr, Noorderhaven-Z C 140, wed. Gerrit Jans Veenstra, in leven beurtschipper, moeder van Jan, theologiestudent Utrecht en minderjarige Hendrik Gerrits Veenstra, varensgezel (voogd is zijn broer). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 597Noorderhaven 98erven Gerrit Veenstra Harlingenhuis en erf (140 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-140Noorderhaven 98Gatske Gatses Posthuma... wijk H-110, dv Gatse Uiltjes en Frouwkje Fokkes; BS huw 1818, ovl 1834, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-140, 143, wijk E-212, 264, supp wijk E-342; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, verver en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-141Noorderhaven 98Aaltie Ruitsmaoud 83 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk C-141; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-141Noorderhaven 98Hendrik Gerrits Veenstra... Oenes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1831, ovl 1840; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-141; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-141Noorderhaven 98Pieter Sikkos Popta... Joukje Steensma; BS huw 1819, huw 1827, huw 1840, ovl 1873, bs fr1812 huwelijken, bev.reg. HRL 1851 wijk C-141; gebruiker van wijk A-030, med. doctor; eigenaar is Sikko Popta, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-141Noorderhaven 98Trijntje Gerrits Rikkers... (Reitsma); BS huw 1831, ovl 1840, huw 1843, ovl 1849; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-141; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-141Noorderhaven 98Hendrik Veenstra stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-141NoorderhavenHendrik G Veenstra28 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
C-141NoorderhavenTrijntie G Rikkers30 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-141NoorderhavenGerrit H Veenstra1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-141NoorderhavenAaltie Ruitsma83 jTzummarumgezin 1, v, protestant, weduwe
C-141NoorderhavenJacobus W Jager26 jkapitein ter zeeHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
C-141NoorderhavenMakke R Nolles24 jWoudsendgezin 2, v, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 202 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-141Noorderhaven 98Hendrik Gerrits Veenstra, overleden op 26 oktober 184029 jr, overleden Noorderhaven C 141, man van Trijntje Rikkers, hoedenmaakster (mede testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Gerrit Hendriks Veenstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 1011 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-141Noorderhaven 98Trijntje Gerrits Rikkers, overleden op 27 augustus 184738 jr (geboren 20/1/1809), overleden Noorderhaven C 141, wed. Hendrik Feenstra, gehuwd, moeder van minderjarige Gerrit Hendriks Feenstra (voogd is Hendrik Rikkers, politiebeambte). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-140Noorderhaven 98Jan Hendriks Smith... 1839, wijk D-021; VT1839; geb 17 jul 1795, ged 2 aug 1795 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Smith en Hltje ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 597Noorderhaven C-141Foppe Tuinhout woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 597Noorderhaven C-131erven Gerrit J. Veenstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 597Noorderhaven 98 (C-131)Gerrit Veenstrawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 98J. Steengearbeider ned. spoorw.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 98J. (Jan) Wouters


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 98rijksmonument 20602


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9118Noorderhaven 98


2023
0.31170392036438


  terug