Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderwal 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderwal 16 (niet bekend) (niet bekend) A-261 A-227
Naastliggers vanNoorderwal 16
ten oostenNoorderwal 18
ten westenNoorderwal 14
ten noordende Noorderwal


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-261Noorderwal 16Cornelis Feyes Pronker... wijk A-140, 142, 261; oud 37 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-146; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-261Noorderwal 16Dirkje Minks Stolte... HRL 1851 wijk A-140, 142, 261; oud 36 jaar, geb Ferwerd en wonende te HRL. 1839, wijk F-146; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2750A-261 (Noordergrachtswal)vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingenwoonhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
A-261Noorderwal 16Klaaske Miedema... 1 jan 1863 HRL, huwt met Wouter Pieters Posthuma, werkster in 1851, N.H., wonende te HRL. 1841, ovl wijk A-261, dv Sikke M, en Antje Kas; BS ovl 1841; 1863 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-072, wijk G-196; oud 32 ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3999A-227 (Noorderwal)Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3999Noorderwal 16 (A-227)V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderwal 16A.Kuiperssuikerwerk.


1965 - adresboekadresnaam
Noorderwal 16M.E. (Maria) Koster wv Smits


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderwal 16beeldbepalend pand9 van 10
  terug