Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderwal 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderwal 22 (niet bekend) (niet bekend) A-264 A-224
Naastliggers vanNoorderwal 22
ten oostenNoorderwal 24
ten westenNoorderwal 20
ten noordende Noorderwal


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-264Noorderwal 22Antje Appel, overleden op 9 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 64 jr (geboren 1783), overleden Bargeburen A 264, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-264Noorderwal 22Grietje Sibolds... Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-264, wijk C-037, wijk G-185; Juke Engels ende G.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbolt ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-264Noorderwal 22Janna Dieuwke van der Burg... naaister, N.H., dv Cornelis vdB, en Antje Jacobs vd Zee; BS huw 1822, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-264, wijk B-066, wijk G-184, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2753A-264 (Noordergrachtswal)vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4002A-224 (Noorderwal)Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4002Noorderwal 22 (A-224)V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderwal 22T.Kuipersbakker


1965 - adresboekadresnaam
Noorderwal 22S. (Sijbren) Broersma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderwal 22beeldbepalend pand9 van 10
  terug