Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderwal 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderwal 26 (niet bekend) (niet bekend) A-266 A-222
Naastliggers vanNoorderwal 26
ten oostenNoorderwal 28
ten westenNoorderwal 24
ten noordende Noorderwal


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-266Noorderwal 26Cornelis Wordtmangeb 1794 Ameland, ovl 2 sep 1858 HRL, huwt met Engeltje Douwes, werkman, zv Jan W, en Jeike Hogstra; BS ovl 1858; 1865 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, 224, 226, 266, wijk B-179, 195, wijk D-137


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-266Noorderwal 26Elisabeth Wiltjes Ploegsmageb 29 okt 1800 Hitzum, ovl 4 jan 1873 HRL, ongehuwd, Vst 17 dec 1856 uit Hitzum, koopvrouw in 1851; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-266


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2755A-266 (Noordergracht)vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4004A-222 (Noorderwal)Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4004Noorderwal 26 (A-222)V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderwal 26 Jan Douwe Paesenstimmerknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderwal 26Kl.Paesensfitter gasfabriek
Noorderwal 26J.D.Paesenstimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Noorderwal 26Y.E.J. (Ymkje) v.d. Meer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderwal 26beeldbepalend pand9 van 10
  terug