Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderwal 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderwal 30 (niet bekend) (niet bekend) B-180 B-228
Naastliggers vanNoorderwal 30
ten oostenNoorderwal 32
ten westenNoorderwal 28
ten noordende Noorderwal


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-180Noorderwal 30Aaltje Wopkes van der Stel... Wiegers; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1854 bev.reg. HRL 1851 wijk B-180, wijk D-124, wijk E-118, supp wijk G-402; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-099; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-180Noorderwal 30Albert Lykles de Boer... zv Lijkle Freerks de B., en Wytske Alberts de Boer; BS geb 1823, bev.reg. HRL 1851 wijk A-151, wijk B-180, wijk C-191; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, beurtschipper, wijk E-053; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-180Noorderwal 30Edzardina Cropgeb 1801 prov, huwt met Roelof Steinvoorte, A 12 mei 1854, maar geen gemeente vermeld; bev.reg. HRL 1851 wijk A-154, wijk B-180


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-180Noorderwal 30Roelof Steinfoortegeb 1797 prov, huwt met Edzardina Crop, rijkscommies; bev.reg. HRL 1851 wijk A-154 wijk B-0180


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-180Noorderwal 30Trijntje Trompetter... Arnhem, dv Dirk Jans T, en Janneke (Claases); BS huw 1823, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-151, wijk B-180, wijk C-191, supp wijk G-437, wijk B-188, wijk E-210, wijk F-097; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2757B-180 (Noorderwal)Jan S. IJzenbeekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4006B-228 (Noordergrachtswal)Sicco IJzenbeek, erfpachterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4006Noorderwal 30 (B-228)V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderwal 30 Jacobus C. Rooswinkeltimmerman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderwal 30G.Rosendalmatroos
Noorderwal 30J.Rosendalmatroos
Noorderwal 30R.Rosendalmatroos
Noorderwal 30D.Rosendalsmid


1965 - adresboekadresnaam
Noorderwal 30M. (Martha) Rosendal


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderwal 30beeldbepalend pand9 van 10
  terug