Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderwal 40
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderwal 40 (niet bekend) (niet bekend) B-175 B-233
Naastliggers vanNoorderwal 40
ten oostenNoorderwal 42
ten westenNoorderwal 38
ten noordende Noorderwal


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-175Noorderwal 40Douwe Hermanus Burman... in 1878, zv Hermanus Jans B, en Elisabeth Sijswerda; BS huw 1828, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175, wijk F-016, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-175Noorderwal 40Engeltje Homangeb 2 aug 1804 Sneek, ovl 4 jan 1874 HRL, huwt met Taede Pieters de Moed, arbeidster in 1851, N.H., dv Hendriks H, en Sietske ... ; BS ovl 1847; 1874 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-077, 97, 175, wijk G-173


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-175Noorderwal 40Gepke Cornelis de Jong... May 1811, dv Cornelis Alberts en Hiske Jacobs; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175; oud 58 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, tabakskerver, wijk A-115; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-175Noorderwal 40Helena Minks Meppelaar... dv Mink Hilles M, en Durkje Sijbrens (Baanstra); BS huw 1828, ovl 1878, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175, wijk F-016, supp wijk ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
B-175Noorderwal 40Ruurd Ymes Hellema... en tapper in 1851-1861, zv IJeme H, en IJmkje Baukes; BS huw 1837, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175, 125, wijk C-155, wijk F-012, 114; oud 44 jaar, geb Jislum (!) en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2761B-173 (Noorderwal)vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingenwoonhuis
Sectie A nr. 2761B-174 (Noorderwal)vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingenwoonhuis
Sectie A nr. 2761B-175 (Noorderwal)vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingenwoonhuis
Sectie A nr. 2761B-176 (Noorderwal)vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4011B-233 (Noordergrachtswal)Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen, erfpachterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4011Noorderwal 40 (B-233)V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderwal 40J.P.Reehoornsigarenmaker


1965 - adresboekadresnaam
Noorderwal 40R. (Rienk) de Groot
  terug