Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Noordijs 12-1422-1422-175D-010D-007


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0059v van 14 aug 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ [staat: in de noordees]636‑00‑00 gghuis
koperBouuen Bouuens, gehuwd met
koperFed Sytzes
bewonerRincke Andries van Noorden
naastligger ten oostenRomcke Romckes
naastligger ten zuiden*steeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
eerdere eigenaarAuck Taekes, weduwe van
eerdere eigenaarwijlen Pybe Wybes
verkoperJouw Sackes, gehuwd methoutkoper
verkoperTeth Unia
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Bouwens x Fed Sytzes. Huysinge in de Noordees daer Rinke Andries van Noorden nu innewoont. Ten W. en N. de straeten, ten O. Romke Romkes. Voor 636 gg.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0135v van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1[staat: op de nieuwe stad naar de franekerpoort]245‑00‑00 gghuis
koperLammert Hebbes, gehuwd met
koperGryedt Hanckes
verpachter grondde verkoper Augustinus Jans c.u.1‑08‑00 cg
naastliggerAriaen Ariaens glasmaker
protesteertDouwe Abbes
protesteertBartelt Jacobs
naastligger ten oostenHarmen Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westendiept
naastligger ten noordenN. N.
eerdere bewonerGeel Ockama
verkoperAugustinus Jansen, gehuwd met
verkoperDieuw Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Hobbes x Gryedt Hanckes kopen een huis op de nieuwe stad naar de Franekerpoort, waar Geel Ockama in gewoond heeft. Ten O. Harmen Pieters, ten W. het diept. De achtergevel moet gezamenlijk onderhouden worden met glazenmaker Ariaen Ariaens. Grondpacht 28 st aan de verkopers. Gekocht van Augustinus Jans x Dieuw Jacobs, voor 245 GG.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0354r van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPybe timmerman


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0390v van 29 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert Hobbes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0073r van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBouwe Bouwes


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0317v van 16 jun 1622 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFreerck Wygers


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0031r van 27 okt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBouwe* Bouwes kistmaker


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0034v van 18 dec 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLambert Hobbes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0050v van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLambert Hobbes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0110v van 11 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0077r van 20 sep 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ, op de noorderhoek van het965‑00‑00 gghuis, strekkende van het Noordijs zuidwaarts tot aan zekere steeg aldaar oost en west lopend
koperJelte Bouwens, gehuwd met
koperMary Jans
naastligger ten oostenRippert Agges
naastligger ten zuidensteeg lopende oost-west
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: Noordijs]
betrokkenePybe Wybrants akkoord van 29 mrt 1586
betrokkeneAuck akkoord van 29 mrt 1586, weduwe van
betrokkenewijlen Taecke akkoord van 29 mrt 1586
verkoperBouuen Bouuens vader van de koperkistmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelte Bouuens x Marij Jans kopen een huis noorderhoek noordees. Ten O. Rippert Agges, ten Z. een steeg, ten W. en N. de straat. Er geldt een overeenkomst van 29 maart 1585 die vorige eigenaren Pybe Wibrants x Auck Taeckes gesloten hebben. Geen grondpacht. Gekocht van kistmaker Bouue Bouuens haren vader voor 965 gg.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0088r van 24 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Bouwen Bouwens kistmaker


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0051r van 3 mrt 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ [staat: op de noorderhoek van de Noordies]755‑15‑00 gghuis
koperDouue Claessen, gehuwd metklokslager onder de klokslag van Arum
koperRixst Jarichs
naastligger ten oostenhet huis van Laes Dircks
naastligger ten zuidensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperJelte Bouuens, gehuwd met
verkoperMary Jans te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouue Claessen x Rixst Jarichs onder de klokslag van Arum kopen een huis op de noorderhoek van de Noordies. Ten O. Laes Dircks, ten W. en N. de straten. Geen grondpacht. Gekocht van Jelte Bouuens x Marij Jans te Amsterdam voor 755 gg 15 st.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0147r van 10 mei 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ op de noorderhoek780‑07‑00 gghuis
koperSicke Scheltes, gehuwd met
koperJancke Harckes
naastligger ten oostenClaes Dirckx
naastligger ten zuidensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperDouwe Claes, gehuwd met
verkoperRixt Jarichs


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0226r van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017r van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSicke Scheltes


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0119v van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFoppe Foppes wijdschipper
naastligger ten noordenFoppe Foppes wijdschipper
naastligger ten noordensteeg ten noorden van Foppe Foppes waarin het verkochte een vrije uit- en ingang heeft
naastligger ten noordensteeg ten noorden van Foppe Foppes waarin het verkochte een vrije uit- en ingang heeft


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0213v van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFoppe Foppes wijdschipper
naastligger ten noordenFoppe Foppes wijdschipper
naastligger ten noordensteeg ten noorden van Foppe Foppes waarin het verkochte een vrije uit- en ingang heeft
naastligger ten noordensteeg ten noorden van Foppe Foppes waarin het verkochte een vrije uit- en ingang heeft


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0187r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ, op de noorderhoek van het1007‑00‑00 gghuis
koperSeerp Gatties
bewonerJoannis Hylkes Hanekuik
naastligger ten oostende weduwe van wijlen vroedsman Yde Taeckes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Foppe Foppes
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Gatties koopt huis op de noordhoek van het Noordijs. Ten O. wd. Yde Taeckes, ten Z. wd. Foppe Foppes en een steeg die oost-west loopt [Pakhuissteeg], ten W. en N. de straat. Gekocht van erven Sicke Scheltes.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0244r van 21 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0066va van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg, doorgaande


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023ra van 15 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPakhuissteeg [staat: steeg]


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007va van 24 okt 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0318v van 24 okt 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrije in- en uitgang, doorgaande


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0072v van 9 jun 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0228r van 25 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenverkoper burgemeester Tiaard Bouwens


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0230v van 23 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Scheerstraat ZZ [staat: om de hoek van de Noordijs in de straat van daar naar de Franekerpoort]450‑00‑00 cghuis
koper door niaarAnne Dirks c.p.mr. bakker
geniaarde koperStephanus Wassenaar s.s.min.cand.conrector
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑08 cg
naastligger ten oostenburgemeester Rein Sickes Menalda c.u.
naastligger ten zuidensteegje [niet vermeld]
naastligger ten westenhet hoekhuis bewoond door Dirk Cornelis
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperburgemeester Tiaard Bouwens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142 , folio 36Noordijs 1huis
eigenaarAnne Dirks
gebruikerAnne Dirks
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142 , folio 22rNoordijs 1huis
eigenaarAnne Dirks
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑6‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0161v van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ590‑00‑00 cg1/3 huis
koperEelke Dircks koopman
eigenaar van 1/3Eelke Dirckskoopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑08 cg
naastligger ten oostenburgemeester Rein Sickes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperSeerp Dircks broeder van de koper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142 , folio Noordijs 1huis
eigenaar van 2/3Eelke Dirks
eigenaar van 1/3Cornelis Dirks
gebruikerCornelis Symons cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑08 cg
opmerking[eigenlijk geldt een grondslag van
opmerking80:00:00 voor 2-141 en 2-142 samen]


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0036r van 28 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ hoek1420‑00‑00 ggdwarshuis
koperburgerhopman Jan Sipkes Buma mr. bakker
huurderYttje Oosterbaan c.u.
huurderTrijntje Oosterbaan c.u.
naastligger ten oostende stal van de weduwe van wijlen burgemeester Menalda
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat naar de Lombartspijp]
verkoper q.q.Eelco Dirx Wildschut, curator overkoopman
verkoperde nagelaten kinderen van zijn broer Cornelis Dirx Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sipkes Buma, mr. bakker, koopt dwarshuis hoek Noordijs. Ten O. de stal van wd. Reinalda, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg] waardoor dit huis een vrije in- en uitgang heeft, ten W. de straat en diept, ten N. de straat lopende naar de Lombartspijp. Gekocht van erven Dirk Wildschut.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142 , folio 22vNoordijs 1huis
eigenaarJan Sipkes Buma
gebruikerJan Sipkes Buma
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑06‑10 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0180r van 5 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ op de hoek van de straat van de brug bij huis De Rode Leeuw2050‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperSybrant P. Feitama plateelbakker
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑08 cg
huurderHessel Jacobs
huurderPytter Daniels
huurderJan Poulus
gebruiker van een gedeelte van het huisJan Kuik
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Reinder Sickes Menalda
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat naar de Lombartspijp]
verkopervroedsman Jan Sipkes Buma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand P. Feitama, plateelbakker, koopt huis en bakkerij op de hoek van de straat van `t brugje bij `t huis de Roode Leeuw naar de Lombartspijp lopende, in vieren bewoond. Ten O. Rein Sickes Menalda, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg], ten W. het Noordijs, ten N. de straat naar de Lombartspijp. Gekocht van Jan Sipkes Buma.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-142Noordijs 1Albert Pieters, bestaande uit 5 personen25‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142 , folio 22vNoordijs 1huis
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerAlbert Pytters
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142 , folio 22vNoordijs 1huis
eigenaarSybrand Feitema
gebruikerAlbert Pyters
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0171v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ hoek1999‑19‑00 cghuis en bakkerij
koperClaas van Velzen, gehuwd metmr. bakker
koperAntje Bartels
naastligger ten oosten*Mathijs Smit
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperSybrand Feitamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas van Velzen, mr. bakker x Antje Bartels koopt huis en bakkerij hoek Noordijs. Ten O.?, ten W. het Noordijs, ten Z. een steeg, ten N. de straat. Gekocht van Sybrand Feitama.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0015v van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ1830‑00‑00 gghuis en bakkerij
koperAntje Hartmans, weduwe van
koperwijlen Ocke Bouwes
bewonervroedsman Claas van Velsen
naastligger ten oostende stal van de heer Mathijs Smit
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkopervroedsman Claas van Velsen, gehuwd metmr. bakker
verkoperAntje Bartels
verkoper q.q.vroedsman Augustinus Moccama, crediteur
verkoper q.q.burgervaandrig Albert Noordga, crediteur
verkoper q.q.Evert Wiarda, gezamelijke hypothecaire en persoonlijke crediteuren vanzilversmid
verkoperClaas van Velzen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Hartman wv Ocke Bouwes, koopt huis en bakkerij op het Noordijs. Ten O. de stal van R. Smit, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg], ten W. het Noordijs, ten N. de Scheerstraat. Gekocht van de schuldeisers van mr. bakker Claas van Velsen x Antje Bartels.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0129v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ op hoek1850‑00‑00 gghuis en bakkerij
koper door niaarHartman Yges, weduwe vanmr. bakker
koper door niaarwijlen Jetske Dirks
geniaarde koperTettje Piers, weduwe van
geniaarde koperwijlen Hein Joukes
huurderHartman Yeges c.u.
naastligger ten oostenhr. R. Smit
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoper q.q.Jarichius Eelcoma, administratorpraeceptor van de Latijnse scholen
verkoper q.q.Hein Mollema, administratoren overmr. gortmaker
verkoperde goederen geerfd door de kinderen van Hartman Yges, van hun grootmoeder
erflaterwijlen Antje Hartman, weduwe van
erflaterwijlen Ocke Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHartman Yges, mr. bakker x Jetske Dirks koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Tettje Piers wv Hein Joukes, het huis en bakkerij op de hoek van het Noordijs. Ten O. Rein Smit, ten Z. een doorlopende steeg [Pakhuissteeg], ten W. het Noordijs, ten N. de Scheerstraat. Sybrand Feitama heeft het recht om de wal en de steeg te gebruiken om hout op te slaan in zijn houtschuur. Gekocht van (praeceptor bij de Latijnse School Jarichius Eelcoma en mr. gortmaker Hein Mollema als curatoren over de goederen die de kinderen van Hartman IJges zijn nagelaten door hun grootmoeder) Antje Hartman wv Ocke Bouwes, voor 1850 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142 , folio 22vNoordijs 1huis
eigenaarHartman Yeges
gebruikerHartman Yeges
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0001r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ1745‑00‑00 gghuis en bakkerij
koperFrans Arjens bakkersknecht te Franeker
huurder bovenste graanzolder van het voorhuisCornelis Gerbens 14‑00‑00 cg
huurder woonkelderDirk Jansen 23‑00‑00 cg
huurder woonkelderTzietske Jans 20‑00‑00 cg
naastligger ten oostende heer Smit
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperHartman Yegesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Arjens, bakkersknecht te Franeker, koopt huis en bakkerij. Ten O. de stalling van Matthijs Smit, ten Z. een doorgaande steeg (Pakhuissteeg), ten W. en N. de straat. Gekocht van mr. bakker Hartman Yeges.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0137v van 23 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-175 , folio 43vNoordijs 1huis en bakkerij
eigenaarFrans Arjensz
gebruikerFrans Arjensz
huurwaarde56‑00‑00 cg
gebruikerDirk Hendriks
huurwaarde20‑16‑00 cg
gebruikerClaas Jansz
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerLaas Spannenburg
huurwaarde10‑00‑00 cg
huurwaarde totaal106‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde19‑08‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-175 , folio 43rNoordijs 1huis
eigenaarFrans Arjens
gebruikerFrans Arjens
huurwaarde55‑00‑00 cg
gebruikerEelke Jans wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerTrijntje Douwes
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal95‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑05‑06 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0101r van 22 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Arjens


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-175 , folio 43rNoordijs 1huis
eigenaarFrans Arjens
gebruikerFrans Arjens
huurwaarde55‑00‑00 cg
gebruikerElke Jansen wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerBartel Aukes wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal93‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑18‑02 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-147, pag. 29Noordijs 1S.W. Houtsma
2-147, pag. 29Noordijs 1Willem Houtsma, 21 jaar, gehuwdinwoning


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0093v van 11 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0164r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ hoek Scheerstraat wijk D-0101260‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperSipke Houtsma mr. brood- en kleinbakker
huurderPieter Lanting c.s.
naastligger ten oostenJohannes Gorter
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperAntje Hylkes, weduwe van
verkoperwijlen Frans Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Houtsma, mr. brood- en kleinbakker, koopt huis en bakkerij hoek Scheerstraat/Noordijs, wijk D-010. Ten O. Johannes Gorter, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg], ten W. en N. de straat. Gekocht van Antje Hylkes wv Frans Arjens.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-175 , pag. 43Noordijs 1S.W. Houtsma 5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Hendrik Sipkes Houtsma... Kerk HRL 1809, BS huw 1813, huw 1820, huw 1823, ovl 1832, ovl 1858, regattdv1826-93; gebruiker van wijk D-010, bakker, medegebruikers zijn Jan Botes, bakkersknegt, Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt, eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Jan Botesmedegebruiker van wijk D-010, bakkersknegt, andere medegebruikers H. Houtsma, bakker, (zv eig. S. Houtsma), en Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt; eigenaar is S. Houtsma, (vdr van H. Houtsma), 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Sipke Willems Houtsma... (GAH204); eigenaar van wijk B-024, gebruiker is H. Boekholt, kleermaker, 1814. (B2 04); id. van wijk D-010, gebruikers zijn H. Houtsma, bakker, Jan Botes, bakkersknegt, Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Tjerk Sjoerds van Reenen... en Reinofke de Vries; BS huw 1813, huw 1839, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-224; gebruiker van wijk D-010, schoenmakersknegt; medegebruikers H. Houtsma, bakker, Jan Botes, bakkersknegt; eigenaar is S. Houtsma, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noordijs 1H. Houtsmafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-010Noordijs 1S HoutsmaH Houtsmabakker
D-010Noordijs 1S HoutsmaJan Botes bakkersknegt
D-010Noordijs 1S HoutsmaTjerk S van Reenenschoenmakersknegt


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 346 en 358 van 28 okt 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-010Noordijs 1provisionele en finale toewijzingfl. 995huis en bakkerij op het Noordijs D-010
 
verkoperImkje Sipkes Houtsma
verkoperHendrik Sipkes Houtsma
verkoperRinske Laases Spannenburg (wv Willem Sipkes Houtsma)
verkoperJohan Frederik Christiaan Tuinstra
koperBouwe Fontein


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 695Noordijs 1Bouricius Fontein Harlingenhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Akke Tolstraoud 55 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Antie B Vombergoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Pieter Douwes van Dorpen... HRL 1851 wijk D-012; oud 39 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, brood- en kleinbakker, wijk D-010; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Sytske Jans van der Brug... 1806, BS huw 1835, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-012; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Teunis van Phalenoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 065a (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-010Noordijs 1Tietje Dirks Tolsma, overleden op 8 mei 183957 jr, dienstmeid, geboren Franeker, overleden Noordijs D 10, ongehuwd, zuster van Akke (wed. Hendrik van Varel), wijlen Jan (1e man van Feikje Pieters van der Tol, thans wed. Lammert Timmer, vader van minderjarige Grietje, Dirk en Tjietske Jans Tolsma) en wijlen Geertje Dirks Tolsma (vrouw van wijlen Willem Stalstra, moeder van minderjarige Antje Willems Stalstra, te Franeker). Saldo fl. 254,41. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-010Noordijs39 jbrood en kleinbakkerKimswerdgezin 1, m, protestant, gehuwd
D-010Noordijs34 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-010Noordijs3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010Noordijs6 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010Noordijs18 jHerbayumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010Noordijs16 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010Noordijs19 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-010Noordijs50 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-010Noordijs17 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-010Noordijs55 jgeenFranekergezin 3, v, protestant, weduwe
D-010Noordijs30 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
D-010Noordijs16 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
D-010Noordijs26 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
D-010Noordijs25 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 282 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-010Noordijs 1Petronella B. van Varel, overleden op 13 maart 1841B.=Berlina, 29 jr, overleden Noordijs D 10, vrouw van Sietse Hoekstra, zeekapitein, moeder van minderjarige Klaas Sietzes Hoekstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 355 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-010Noordijs 1Douwe Pieters van Dorpen, overleden op 18 december 184610 jr (geboren 31/1/1836), overleden Noordijs D 10, zoon van Pieter Douwes van Dorpen, bakker en Sytske Jans van der Brug, broer van minderjarige Jan en Antje Pieters van Dorpen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 695Noordijs D-007 Jacob P. Eppinga woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 695Noordijs 1 (D-007)Antje van Dorpen (wed. H. Ouendag)woonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Noordijs T. Terpstrajongens: , meisjes:
vrouwen:
bakker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 1G. (Geert) Terpstra


2023
0.079662084579468


  terug