Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Noordijs 10,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 10 7-034 7-034 C-081a C-076
Naastliggers vanNoordijs 10
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenNoordijs 12
ten noordenNoordijs 8


aangrenzende stegensteeg
Noordijs 10naamloze steeg ten zuiden


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0273r van 23 jul 1654 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerryt Wouters


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0248r van 7 jan 1677 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Rinnert Eelckes c.soc.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-034 Noordijs 10huis
eigenaar 1/2 Claes Rinties
eigenaar 1/2 Jacob Boukes
gebruikerHendrik Rijchers
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-034 Noordijs 10huis
eigenaarJan Hendrix nom. uxoris cum soc.
gebruikerDirk Hessels
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-4-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0092r van 22 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 10Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koper door niaarTjeerd Bentes Bonck koopman235-10-00 CG
geniaarde koperJacob Jansen c.u.turfdrager
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal of straat]
naastligger ten zuidensteeg, ten dele overdekt
naastligger ten zuidenDieuke Pyters Hoogstra
naastligger ten westenhet pakhuis van burgemeester Menalda
naastligger ten noordenFreerk Tijssen
verkoper van 1/2Hylkje Jacobs Bonk, gehuwd met
wijlen Jan Hendrix
verkoper van 1/2Maria Zuringar, gehuwd met
Voordanotaris


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-034 Noordijs 10huis
eigenaarTjeerd Bentes
gebruikerDirk Douwes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0042v van 13 mrt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van gemeensman Dirk Siderius


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0087r van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 10Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperLaes Spannenburgh burgerwinkelier425-14-00 GG
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenReinier Dirks Fontein
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Rein Sikkes Menalda
naastligger ten noordenoud burgervaandrig Jan Schonebeek
verkoperYfke Tjeerds Bonk, weduwe van
wijlen gemeensman Dirk Douwes Siderius


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0102r van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van vroedsman Dirk Douwes Siderius


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-034 Noordijs 10huis
eigenaarwed. Dirk Douwes
gebruikerLaas Spannenburg
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-034 Noordijs 10Laas Spannenburg, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0262v van 9 feb 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLaas Spannenburgh


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0089r van 9 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLaas Spannenburg


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0019v van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Tjebbe Spannenburg


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0072r van 26 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Tjebbe Spannenburg


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0123r van 28 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 10Noordijs WZhuis
 
koperServaas van Beemen, gehuwd metkoster van de nieuwe kerk1120-00-00 GG
Maria Lourens
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidende weduwe van Salverda
naastligger ten westenM. Blok
naastligger ten noordenM. Blok
verkoperoud burgerhopman Johannes Spannenburg


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0303r van 22 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 10Noordijs WZhuis
 
koperPiebe Pieters Postma 731-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenbesloten steeg
naastligger ten zuidende weduwe Salverda
naastligger ten westenM. Blok
naastligger ten noordenM. Blok
verkoperJacob Wassenaar, curator van de boedel vannotaris
wijlen Servaas van Beemenkoster
Marya Louws, gehuwd met
Hendrik Bisschopsoldaat


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-034 Noordijs 10Piebe Postma2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-081Noordijs 10Piebo Pieters Postma... huwt met Antje Hendriks Bleeker op 1 jun 1797 HRL, koopt een huis in 1801, bierdrager in 1812, ovl wijk C-081, N.H., kind: Hendrik P, geb 15 dec 1800 HRL, zv Pieter P, en Trijntje vd Hout; huw Grote Kerk HRL 1797, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-081Noordijs 10Piebe Postma wedPiebe Postma wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 684Noordijs 10Jan Lourens NakHarlingenschoenmakerhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-081Noordijs 10Grietje Teunis Beva... en Teertke van Esta; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1847; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-081; VT1839; geb 22 mrt 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL, dv Teunis Beva en Tetske Fokkes van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-081Noordijs 10Teetske Pieters Reidsma... Pieter Hessels R, en Grietje Beva; BS huw 1829, ovl 1845; oud 30 jaar, geb en. wonende te HRL. 1839, wijk C-081; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-081NoordijsJan Karel Timmer32 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kantoorbediende
C-081NoordijsTeetsche Reidsma30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-081NoordijsKarel Jan Timmer9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsPetrus Jan Timmer3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsFrans Jans Timmer1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsWieger Jan Timmer14 dHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsMargaretha Timmer7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsGrietje Beva64 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-081NoordijsPietje Zijlstra22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-081Noordijs 10Jan Karels Timmer... ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-093; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-081; VT ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 684C-081 (Oosterwal)Karel Jans Timmerwoonhuis


1876 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3877Noordijs 10


1877 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 10, HarlingenNoordijs 10Hidma, T WT.W. HIDMA
oud 4 jaar.
5 Juni 1877.'


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3965C-076 (Noordijs)Okke de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3965Noordijs 10 (C-076)T. & H. Hidma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 10 Pieter de Vrieswegwerker S.S.
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700


1924 - kentekenadresnaam
B-8043
Noordijs 10Pieter de Vries


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 10Th.Smitvethandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 10C. (Cornelis) Kuijper


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 10beeldbepalend pand8 van 10
  terug