Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Noordijs 147-0327-0327-032(niet bekend)(niet bekend)


Naastliggers vanNoordijs 14
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenVoorstraat 101
ten westenVoorstraat 97
ten noordenNoordijs 12


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032Noordijs 14huis
eigenaarburgemeester Hilaarda
opmerking[eigenaar van 1/2]
eigenaarburgemeester Weima
opmerking[eigenaar van 1/2]
gebruikerburgemeester Hilaarda
aanslag huurwaarde11‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032Noordijs 14huis
eigenaarburgemr. Hilaarda cum soc.
aanslag huurwaarde11‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑4‑1720
opmerking1720 den 22 april van de burgemeester Hyllarda
opmerkingvoor de helft ontfangen 5-12-0
aansl. huurw. voldaan4‑7‑1720
opmerkingden 4 july van de burgemeester Weima
opmerkingvoor de ander helft ontfangen 5-12-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032Noordijs 14huis
eigenaarburgemeester Hylaarda cum soc.
gebruikerburgemeester Hylaarda
aanslag huurwaarde09‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032Noordijs 14huis
eigenaarwed. burgemeester Weymna
gebruikerCornelis Jacobs
aanslag huurwaarde13‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032Noordijs 14huis
eigenaarwed. burgemr. Weima
gebruikerHessel Jacobs
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032Noordijs 14huis
eigenaarWeima erven wed.
gebruikerJacob Stevens
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032Noordijs 14huis
eigenaarburgemeester Tabes
gebruikerJan van Beetsel
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032Noordijs 14huis
eigenaarL. Tabes
gebruikerJan van Beetzel
huurwaarde62‑00‑00 cg
af: lasten04‑Jan‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑10‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032Noordijs 14huis
eigenaarA. L. Tabes
gebruikerSjierk Ruurds
huurwaarde62‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting04‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑10‑14 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0031r van 6 mei 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 14Noordijs WZ550‑00‑00 gghuis
koperBente Sytses van der Zee, gehuwd metkoopman
koperElisabeth Goslings Piekinga
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen van der Zee
naastligger ten westende weduwe van wijlen van der Zee
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Salverda
naastligger ten oostenNoordijs [staat: vaart]
verkoperAnneus Lourens Tabeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente Sytses v.d. Zee x Elisabeth Goslings Piekinga koopt een welbetimmerd huis met graanzolders, wz. Noordijs, geschikt voor kruidenierswinkel. Vrij in- en uitgang door een steeg naar de Voorstraat. Ten O. de vaart, ten Z. en W. wd. v.d. Zee, ten N. wd. Salverda. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Anneus Lourens Tabes voor 550 gg.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0266v van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 14Noordijs WZ470‑07‑00 gghuis
koperEelkje Bentes IJsenbeek, weduwe van
koperwijlen Zytse Drieses van der Zee
huurderPieter Lanting c.s.70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenHessel Douwes zoutdrager
naastligger ten westenHessel Douwes zoutdrager
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sybe Salverda koopman
verkoper q.q.Albert Wijmers Bakker, curator overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Bente van der Zee, gehuwd met
verkoperElisabeth Piekinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelkje Bentes IJsenbeek wv Sytse Douwes v.d. Zee koopt een huis wz. Noordijs, aan meerderen verhuurd. Ten O. die straat, ten W. en Z. Hessel Douwes, zoutdrager, ten N. erven Sybe Salverda. Gekocht van de curator over de boedel van Bente van der Zee x Elisabeth Piekinga, voor 470 gg.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0124r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 14Noordijs WZ1000‑00‑00 cghuis
koperGerlof Jacobs de Vries, gehuwd metkoopman
koperJanke IJsenbeek
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenTamme de Wit
naastligger ten westenGerlof Jacobs de Vries, gehuwd met
naastligger ten westenJanke IJsenbeek
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Poppe Salverda
verkoperEeke IJsenbeek, weduwe van
verkoperwijlen Sydze van der Zee


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-032 , pag. 145Noordijs 14Janke IJsenbeek 4‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 680Noordijs 14 Anna IJzenbeek en mede eig.Harlingenhuis en erf (340 m²)


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 680Noordijs 14anna ijzenbeek en m.e.150 gl.7.00 gl.11.000 gl.7.00 gl.9.00 gl.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 680Voorstraat C-078Herre H. Huitema woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3967Voorstraat C-072erven Klaas Hoekstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3967Noordijs 14 (C-ong)Johannes van Smedenwoonhuis  terug