Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 17 2-150 2-183 D-018 D-014
Naastliggers vanNoordijs 17
ten zuidenNoordijs 19
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 15


aangrenzende stegensteeg
Noordijs 17naamloze steeg ten noorden


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0079v van 16 jul 1643 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhuis en hovinge van Jacob Pieters
naastligger ten noordende kamers van de heer Gerryt Keth


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0255v van 28 feb 1647 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0086v van 11 feb 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis en de mouterij van Eelco Rinnerts


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFreerck Jacobs ontvanger-generaal der Admiraliteit en ontvanger der boelgoederen
naastligger ten noordende erven van wijlen Jan Foppes
naastligger ten noordende erven van wijlen Theunis Foppes


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0029r van 26 jan 1679 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenEelcke Rinnerts koopman


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0064v van 7 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg, eigen
naastligger ten zuidende erven van Eelke Rinnerts


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0182v van 15 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg, eigen
naastligger ten zuidende erven van Eelke Rinnerts


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-150 Noordijs 17huis
eigenaarGouke Suringar erven
gebruikerJohannes Hendriks
gebruikerAttie Donker
gebruikerSicke Cornelis
gebruikerMayke Cornelis
gebruikerwed. Godert Bernt
huurwaarde82-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-150 Noordijs 17huis
eigenaarTomas Jansen
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0110r van 20 apr 1721 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van dr. Allardus Scheltinga


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-150 Noordijs 17huis
eigenaarTomas Jansen
gebruikerTomas Jansen
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-150 Noordijs 17huis
eigenaarerven Tomas Jansen
gebruikerYsak Rosen
huurwaarde108-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-150 Noordijs 17Pieter Gelinda, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0178v van 28 nov 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 17Noordijs OZ tot achter aan de William Boothstraat [staat: Zoutsloot]huis met pakhuis
 
kopermeerderjarige jongeman Bente Jarigs van der Ley koopman en distillateur2800-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenTheunis van der Ley
naastligger ten westenNoordijs en diept
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordendr. Goitjen Stinstra
verkoper van 1/4Claas Thomas IJsenbeekfabrikant en koopman
verkoper van 1/4Eeke Eelkes Wildschut, weduwe van
wijlen Jan Thomas IJsenbeek, en als voogd van haar zoontjewinkelier
Thomas Jansen IJsenbeek
verkoper van 1/4Grietje Thomas IJsenbeek, gehuwd met
Joost Zeemangerechtsbode
verkoper van 1/4meerderjarig jonge dochter Immetje Thomas IJsenbeek, erfgenamen van hun ouders resp. grootouders
wijlen Thomas Jansen IJsenbeek, gehuwd met
wijlen Eelkjen Bentjes, en het recht bij scheiding verkregen hebbend van
Bente Thomas IJsenbeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente Jarigs van der Ley koopt sekere schone huisinge met een pakhuis daar agter c.a. op het Noordijs, strekkende voor van `t Noordijs tot agter aan de Soutsloot. Ten O. de Soutsloot, ten Z. Theunis van der Ley, ten W. straat en diept, ten N. dr. Goitjen Stinstra, met een mandelige steeg tussen beiden. Gekocht van Claas Thomas IJsenbeek, fabriequer, Eeke Eelkes Wildschut wd. wijlen Jan Thomas IJsenbeek in leven winkelier, als moeder van haar soontje Thomas Jansen IJsenbeek, Grietje Thomas IJsenbeek gesterkt met haar man Joost Zeeman, geregtsbode, zampt Immetje Thomas IJsenbeek, meerderjarige jonge dogter, allen als erfgenamen van ouders en grootouders Thomas Jansen IJsenbeek en Eelkjen Bentjes, en als erfgenamen van Bente Thomas IJsenbeek. Voor de somma van 2800 cg., te betalen in drie jaren.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBente van der Ley


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0092r van 17 jun 1781 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBente van der Ley koopman


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0029v van 14 sep 1788 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 17Noordijs OZkoopmanshuis en pakhuis
 
koper door niaarBaudina Stinstra, gehuwd met1280-21-00 GG
Jelle Wildschut
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperPieter Huidekoperkoopman
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidendr. Wybe Jacobs Hanekuik
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenJelle Wilschut
verkoperdr. Wybe Jacobs Hanekuik, curator
verkoperdr. Henricus Jans Westra, curator
verkoperPieter Sjoerds Hannema, curatoren over
de verlaten boedel van hopman Jarig Annes van der Ley


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0181r van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-174 Noordijs 17Jelle Jurjens


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-183 Noordijs 17Jelle Wildschut7-00-00 CGhuis (lotten)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-018Noordijs 17Jelle Jurjens van der Wal... 1840; eigenaar van wijk B-110; gebruiker Hessel A. Wallinga, kuipersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker wijk D-018, metzelaar; eigenaar is Jelle Wildschut, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-053, pakhuis, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-018Noordijs 17Jelle Wildschut... 1814; 1821 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk D-017, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-018; gebruiker Jelle J. vd Wal, metzelaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-033, pakhuis, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-018Noordijs 17Jelle Wildschut Jelle J van der Wal metzelaar


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 726Noordijs 17Jan Sikkes IJzenbeekHarlingenkoopmanhuis en erf (280 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-018Noordijs 17Elisabeth Harings, overleden op 18 november 183390 jr, Noordijs D 18, wed. Jelle Jurjens van der Wal, in leven mr. metselaar, moeder van Jurjen, mr. timmerman en wijlen Haring Jelles van der Wal (wednr. Trijntje Barends, vader van Jelle, mr. metselaar, Tietje, dienstmeid, Elizabeth en Barend Harings van der Wal, metselaar) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-018Noordijs 17Jacobus J. Lont, overleden op 20 juli 1837zoon van J. C. Lont, verver (Noordijs D 18) en Lotoia? C. Schutz, broer van minderjarige Maritje, Jan, Jantje, Christina en Willem J. Lont. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-018Noordijs 17Catharina van Dijkoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-018; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-018NoordijsSicco de Jong30 jSneekm, rooms katholiek, gehuwd, spekslager
D-018NoordijsCatharina van Dijk28 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
D-018NoordijsSytze de Jong5 wHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-018NoordijsCatharina de Jong1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 726D-018 Jan s IJzenbeekHarlingenaanmerkelijk of liever geheel van binnen en buiten vernieuwd en verfraaid


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-018Noordijs 17Ingena Jans Tuinhout, overleden op 15 september 1849overleden Arnhem, dochter van Jan-Fontein Tuinhout, fabrikant (Noordijs D 18) en Rinske Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-018Noordijs 17Sikke de Jong... ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk F-027; oud 30 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, spekslager, wijk D-018; VT ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2875D-014 (Noordijs)Jan Fontein Tuinhoutwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2875Noordijs 17 (D-014)Thomas de Groot


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 17 Jan Smildeexportslager
vorige grondslagf. 4500
huidige grondslagf. 5000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 17J.Holsteijnladingmeester


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 17T.R. (Thijs) Veltman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 17rijksmonument 20613


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9285Noordijs 17
  terug