Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoordijs 172-150 2-183 D-018D-014


Naastliggers vanNoordijs 17
ten zuidenNoordijs 19
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 15


aangrenzende stegen
adresheeft
Noordijs 17naamloze steeg ten noorden


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0255v van 28 feb 1647 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0050r van 12 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 17Noordijs1950‑00‑00 CG1/2 huis en hof
koperburgervaandrig Theodorus Keth ontvanger boelgoederen
eigenaar van 1/2burgervaandrig Theodorus Kethontvanger boelgoederen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Pytters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Templar
verkoperJohannes Ansta, gehuwd metmedicinae doctor
verkoperIdske Teunis Wrijthoff


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012r van 4 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 17Noordijs OZ strekkende tot aan de Zoutsloot3100‑00‑00 GGhuis
koperEelke Rinnerts c.u.
huurderJacob Isbrandts
huurderJoost Michiels
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten noordensteeg
verkoperRegnero Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelcke Rinnerts c.u. van Regnero Templar voor 3100 GG.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0140r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEelco Rinnertz


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0086v van 11 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis en de mouterij van Eelco Rinnerts


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEelcke Rinnerts
naastligger ten zuidenJancke Jacobs
naastligger ten zuidenFreerck Jacobs


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0029r van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenEelcke Rinnerts koopman


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0064v van 7 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0182v van 15 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-150Noordijs 17huis
eigenaarGouke Suringar erven
gebruikerJohannes Hendriks
gebruikerAttie Donker
gebruikerSicke Cornelis
gebruikerMayke Cornelis
gebruikerwed. Godert Bernt
huurwaarde82‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-150Noordijs 17huis
eigenaarTomas Jansen
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan4‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0110r van 20 apr 1721 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. Allardus Scheltinga


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-150Noordijs 17huis
eigenaarTomas Jansen
gebruikerTomas Jansen
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-150Noordijs 17huis
eigenaarerven Tomas Jansen
gebruikerYsak Rosen
huurwaarde108‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑00‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0352v van 13 jul 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tomas Jansen IJsenbeek koopman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-150 Noordijs 17Pieter Gelinda, bestaande uit 7 personen06‑00‑00 cg24‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-150Noordijs 17huis
eigenaarTomas Jansen erv.
gebruikerHendrik Norel cum soc.
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑10‑14 CG
opmerkinghier onder begrepen no. 166


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0029v van 14 sep 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Wilschut


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0181r van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-174 , pag. 31Noordijs 17Jelle Jurjens


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-183, pag. 44Noordijs 17Jelle Wildschut7‑00‑00 cghuis (lotten)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-018Noordijs 17Jelle Jurjens van der Wal... 1840; eigenaar van wijk B-110; gebruiker Hessel A. Wallinga, kuipersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker wijk D-018, metzelaar; eigenaar is Jelle Wildschut, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-053, pakhuis, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-018Noordijs 17Jelle Wildschut... 1814; 1821 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk D-017, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-018; gebruiker Jelle J. vd Wal, metzelaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-033, pakhuis, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-018Noordijs 17Jelle Wildschut Jelle J van der Wal metzelaar


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 726Noordijs 17Jan Sikkes IJzenbeekkoopmanHarlingenhuis en erf (280 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 96 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-018Noordijs 17Elisabeth Harings, overleden op 18 november 183390 jr, Noordijs D 18, wed. Jelle Jurjens van der Wal, in leven mr. metselaar, moeder van Jurjen, mr. timmerman en wijlen Haring Jelles van der Wal (wednr. Trijntje Barends, vader van Jelle, mr. metselaar, Tietje, dienstmeid, Elizabeth en Barend Harings van der Wal, metselaar) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 203 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-018Noordijs 17Jacobus J. Lont, overleden op 20 juli 1837zoon van J. C. Lont, verver (Noordijs D 18) en Lotoia? C. Schutz, broer van minderjarige Maritje, Jan, Jantje, Christina en Willem J. Lont. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-018Noordijs 17Catharina van Dijkoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-018; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-018Noordijs 17S de Jong stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-018NoordijsSicco de Jong30 jspekslagerSneekm, rooms katholiek, gehuwd
D-018NoordijsCatharina van Dijk28 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
D-018NoordijsSytze de Jong5 wHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-018NoordijsCatharina de Jong1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 726Noordijs 17 Jan s IJzenbeekHarlingenaanmerkelijk of liever geheel van binnen en buiten vernieuwd en verfraaid


1849 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1633 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-018Noordijs 17Ingena Jans Tuinhout, overleden op 15 september 1849overleden Arnhem, dochter van Jan-Fontein Tuinhout, fabrikant (Noordijs D 18) en Rinske Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-018Noordijs 17Sikke de Jong... ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk F-027; oud 30 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, spekslager, wijk D-018; VT ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2875Noordijs D-014Jan Fontein Tuinhoutwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2875Noordijs 17 (D-014)Thomas de Grootwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noordijs 17 Jan Smildeexportslagerf. 4500f. 5000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 17J. Holsteijnladingmeester


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 17T.R. (Thijs) Veltman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 17rijksmonument 20613


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 2875Noordijs 17


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9285Noordijs 17
  terug