Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Noordijs 2,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Noordijs 2 7-037 7-037 C-085 C-080


Huisnaam in: 1831
Gebruik: pakhuis
Naam: het kalf
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanNoordijs 2
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenNoordijs 4


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0190v van 18 jan 1652 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende brouwerij van Marten Tiepkes


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Bente Jelles
naastligger ten noordenvroedsman Harmen Jansen
naastligger ten noordenMintie Ypes
naastligger ten noordende erven van Claes Sytses


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0054r van 23 apr 1693 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGatse Seerps
naastligger ten noordenvroedsman Harmen Jansen van 't Vlie
naastligger ten noordende erven van Claes Sytses
naastligger ten noordenClaeske Claesses


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0128v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 28, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybe Fedderix Kalf


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0111r van 9 feb 1710 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Dirk Claessen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-037 Noordijs 2huis
eigenaarPieters Jansen Oldaen
gebruikerPieters Jansen Oldaen
huurwaardeCG 80:00:00
aanslag huurwaardeCG 16:00:00
grondpacht aan Gouke Suringar
grondpachtCG 01:15:00
aanslag grondpachtCG 00:08:08


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0287v van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 28, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPytter Jansen Oldaens


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-037 Noordijs 2huis en brouwerie
eigenaarPieters Jansen Oldaen
huurwaardeCG 80:00:00
aanslag huurwaardeCG 16:00:00
aansl. huurw. voldaan1-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-037 Noordijs 2huis en brouwerij
eigenaarPyter J. Oldaen
gebruikerJan Annes
huurwaardeCG 80:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:06:08


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0238v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMeile Ruurds


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-037 Noordijs 2huis en seepsiederij
eigenaarPyter J. Oldaan
gebruikerGerloff Ymes
huurwaardeCG 80:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:06:10


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0155r van 5 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Meile Ruirds


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0027r van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMartien Meyles Nauta


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0254r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMartjen Meiles


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0143r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 28, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenP. Huidekoper


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0240r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 28, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHuidekooper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-037 Noordijs 2P HuidekoperCG 9:00:00huis en pakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-085Noordijs 2Casparus de Vos... geb 30 mei 1811 HRL, direkteur vd post; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; gebruiker van wijk C-085; eigenaar is P. Huidecoper, 1814. (GAH204); id. van wijk C-087, postcantoor; eigenaar is P. Huidecoper, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-085Noordijs 2Pieter Huidecoper... van wijk C-084, wagenhuis, medegebruiker W.P. Nauta, graanzolders, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-085, gebruiker is Casparus de Vos, 1814. (GAH204); id. van wijk C-087, gebruiker is C. de Vos, postcantoor, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-085Noordijs 2P Huidecoper Casparus de Vos


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-085Noordijs 2Sytske Tijssen Stoef, overleden op 6 oktober 1825naaister, zuster van Pietje (Noordijs C 85, wed. Jan van der Molen), Berber, winkelierster, Marijke, naaister en wijlen Jetske Tijssen Stoef (moeder van Pieter J. Bakker, touwslagersknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 693Noordijs 2erven Pieter HuidekoperHarlingenhuis en erf (136 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-085Noordijs 2Johanna Wybes de Jong, overleden op 17 september 1832dochter van Wybe Lieuwes de Jong, tabakkerver (Noordijs C 85) en Huitje Oedzes Wouwenaar, zuster van minderjarige Elisabeth, Lieuwkje en Eelke Wybes de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 50 van 11 sep 1833
adressoortbedraggebruik
C-085Noordijs 2provisionele toewijzing, inhouding en finale toewijzingfl. 1100pakhuis en woonhuis C-084 en C-085
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperSicco Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Gerard Ottema
koperPieter Koumans Smeding (te Leeuwarden)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
C-085Noordijs 2Extra groot en uitmuntend pakhuis, genaamd het kalf aan de westkant van het Noordijs, eigenaar J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-085Noordijs 2Aaltie Leystingoud 44 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-085; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-085NoordijsAaltie Leysting44 jGroningenv, protestant, weduwe, winkeliersche
C-085NoordijsWillem de Jong22 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsJan de Jong20 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsRoelof de Jong16 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsFeiko de Jong14 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsCornelis de Jong12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsAria de Jong18 jGroningenv, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsMartha de Jong8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsAlida de Jong5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 693C-085 (Oosterwal)Johanna P. Knorrepakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3875C-080 (Noordijs)Wijtze van Bruggenpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3879Noordijs 2 (C-080)Albert van Bruggen (te Groningen)


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 2rijksmonument 20608


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3875Noordijs 2
  terug