Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerNoordijs 27-0377-0377-037C-085C-080


Naastliggers vanNoordijs 2
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenNoordijs 4
ten westenRommelhaven 26b
ten noordenRommelhaven 28


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0094r van 5 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 2Noordijs WZ [staat: op de oude oosterwal]0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Thonis van Breda
naastligger ten westenJelle Bentens
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Allert Aanckes, curator over
verkoper van 1/2de nagelaten weeskinderen van Foeck Gerbrants, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Syoerdt Tyepckes
verkoper van 1/2Foeck Gerbrants, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Syoerdt Tyepckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Allert Aanckes curator over Syoerd Tyepckes nagelaten weeskinderen bij Foeck Gerbrants voor 1/2, en van Foeck Gerbrandts voor 1/2, een huis aan de Oude Oosterwal. Ten Z. erven Thonis van Bredant, ten W. Jelle Bentens. Grondpacht 3 CG aan de Stad.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0106r van 2 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 2Noordijs WZ [staat: op de oude oosterwal]445‑00‑00 gghuis
koper provisioneelPybe Wybrandts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild op 7 april 1598 een huis aan de oude Oosterwal, nu onlangs provisioneel verkocht aan Pybe Wybrandts voor 445 GG.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0216v van 8 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0135v van 6 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 2Noordijs WZ [staat: Oosterwal]740‑00‑00 ggdrie onderkamers met drie opkamers daarboven
koperWybrant Seerps zeilmaker
koperSaecke Dierx bakker
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal of herenstraat]
naastligger ten zuidenDouwe Claessen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Maycke Tonys
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Maycke Tonys
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Dierck Syourdts


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0179v van 23 mei 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 2Oosterwal tegenover het Noordijs550‑00‑00 gghuis met ledige plaats
koperWybrant Seerps zeilmaker
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSipcke Dircks bakker
naastligger ten oostenWybrant Seerps zeilmaker
naastligger ten zuidenOutger Romckes
naastligger ten westenJan Reiners
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hessel van Wintsum
naastligger ten noordenMelis Piebes
naastligger ten noordenBente Jellis
verkoperAaltye Jans te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybrant Seerps, zeilmaker, koopt een huis en ledige plaats op de Oosterwal tegenover de Noordijs. Ten Z. Outger Romckes, ten O. bakker Sipcke Dircks en de koper, ten W. erven Hessel van Wintsum, ten N. Melis Pybes en Bente Jellis. Grondpacht 3 cg aan de Stad. Gekocht van wd. Aaltyen Jans te Amsterdam voor 550 gg.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0173v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende brouwerij van Tiepcke Seerps
naastligger ten noordensteeg


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0174r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende brouwerij van Tiepcke Seerps
naastligger ten noordensteeg


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0021r van 2 okt 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFeynstan Muncks


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0035r van 9 jun 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGeertie brouwster


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0190v van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende brouwerij van Marten Tiepkes


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Bente Jelles
naastligger ten noordenvroedsman Harmen Jansen
naastligger ten noordenMintie Ypes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Sytses


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0330v van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0054r van 23 apr 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGatse Seerps
naastligger ten noordenvroedsman Harmen Jansen van 't Vlie
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Sytses
naastligger ten noordenClaeske Claesses


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0128v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Fedderix Kalf


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0111r van 9 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirk Claessen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio 133Noordijs 2huis
eigenaarPieters Jansen Oldaen
gebruikerPieters Jansen Oldaen
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg
grondpacht aanGouke Suringar
grondpacht totaal01‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑08 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0287v van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytter Jansen Oldaens


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio 86vNoordijs 2huis en brouwerie
eigenaarPieters Jansen Oldaen
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio Noordijs 2huis en brouwerij
eigenaarPyter J. Oldaen
gebruikerJan Annes
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑06‑08 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0238v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMeile Ruurds


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio 87rNoordijs 2huis en seepsiederij
eigenaarPyter J. Oldaan
gebruikerGerloff Ymes
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑06‑10 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0155r van 5 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Meile Ruirds


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-037Noordijs 2Jacob Hibma, bestaande uit 5 personen30‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio 87rNoordijs 2huis en seepsiederij
eigenaarDouwe Hanekuyk
gebruikerFedde Minnes
huurwaarde totaal155‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde28‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio 88rNoordijs 2huis en zeperij
eigenaarDouwe Hanekuik
gebruikerFedde Minnes c.soc.
huurwaarde totaal120‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑16‑06 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0027r van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMartien Meyles Nauta


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio 88rNoordijs 2huis en zeperij
eigenaarDouwe Hanekuik
gebruikerFedde Minnes c.s.
huurwaarde totaal120‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑16‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio 149rNoordijs 2huis en pakhuis
eigenaarJohannes Spannnenburg c.soc.
gebruikerSeerp IJsbrandi
huurwaarde95‑00‑00 cg
gebruikerdiverse graankopers
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal115‑00‑00 cg
af: lasten12‑00‑00 cg
huurwaarde totaal103‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑14‑08 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0254r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMartjen Meiles


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0143r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenP. Huidekoper


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio 149rNoordijs 2huis en pakhuis
eigenaarP. Huidekoper
gebruikerS. IJsbrandi
huurwaarde80‑00‑00 cg
gebruikerdiverse graankopers
huurwaarde34‑00‑00 cg
gebruikerP. Huidekoper
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal134‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting12‑00‑00 cg
huurwaarde totaal122‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde22‑03‑11 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio 149rNoordijs 2huis en pakhuis
eigenaarP. Huidekoper
gebruikerTrijntje Oosterhout
huurwaarde90‑00‑00 cg
gebruikerdiverse graanzolders
huurwaarde34‑00‑00 cg
gebruikerP. Huidekoper
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal144‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting12‑00‑00 cg
huurwaarde totaal132‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑00‑00 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0240r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHuidekooper


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-037 , pag. 145Noordijs 2P. Huidekoper 9‑00‑00 cghuis en pakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-085Noordijs 2Casparus de Vos... geb 30 mei 1811 HRL, direkteur vd post; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; gebruiker van wijk C-085; eigenaar is P. Huidecoper, 1814. (GAH204); id. van wijk C-087, postcantoor; eigenaar is P. Huidecoper, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-085Noordijs 2Pieter Huidecoper... van wijk C-084, wagenhuis, medegebruiker W.P. Nauta, graanzolders, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-085, gebruiker is Casparus de Vos, 1814. (GAH204); id. van wijk C-087, gebruiker is C. de Vos, postcantoor, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-085Noordijs 2P HuidecoperCasparus de Vos


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 195 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-085Noordijs 2Sytske Tijssen Stoef, overleden op 6 oktober 1825naaister, zuster van Pietje (Noordijs C 85, wed. Jan van der Molen), Berber, winkelierster, Marijke, naaister en wijlen Jetske Tijssen Stoef (moeder van Pieter J. Bakker, touwslagersknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 693Noordijs 2erven Pieter Huidekoper Harlingenhuis en erf (136 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 10 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-085Noordijs 2Johanna Wybes de Jong, overleden op 17 september 1832dochter van Wybe Lieuwes de Jong, tabakkerver (Noordijs C 85) en Huitje Oedzes Wouwenaar, zuster van minderjarige Elisabeth, Lieuwkje en Eelke Wybes de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 50 van 11 sep 1833
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-085Noordijs 2provisionele toewijzing, inhouding en finale toewijzingfl. 1100pakhuis en woonhuis C-084 en C-085
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperSicco Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Gerard Ottema
koperPieter Koumans Smeding (te Leeuwarden)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
C-085Noordijs 2Extra groot en uitmuntend pakhuis, genaamd het kalf aan de westkant van het Noordijs, eigenaar J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-085Noordijs 2Aaltie Leystingoud 44 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-085; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-085NoordijsAaltie Leysting44 jwinkelierscheGroningenv, protestant, weduwe
C-085NoordijsWillem de Jong22 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsJan de Jong20 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsRoelof de Jong16 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsFeiko de Jong14 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsCornelis de Jong12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsAria de Jong18 jGroningenv, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsMartha de Jong8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsAlida de Jong5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 693Oosterwal C-085Sake Klein en mede eig.pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3875Noordijs C-080 Wijtze van Bruggen pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3879Noordijs 2 (C-080)Albert van Bruggen (te Groningen)pakhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 2rijksmonument 20608


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3875Noordijs 2


2023
0.05370306968689


  terug