Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerNoordijs 27-037 7-037 C-085C-080


Naastliggers vanNoordijs 2
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenNoordijs 4
ten westenRommelhaven 26b
ten noordenRommelhaven 28


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0059v van 14 aug 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 2Noordijs OZ [staat: in de noordees]636‑00‑00 GGhuis
koperBouuen Bouuens, gehuwd met
koperFed Sytzes
bewonerRincke Andries van Noorden
naastligger ten oostenRomcke Romckes
naastligger ten zuiden*steeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
eerdere eigenaarAuck Taekes, weduwe van
eerdere eigenaarwijlen Pybe Wybes
verkoperJouw Sackes, gehuwd methoutkoper
verkoperTeth Unia
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Bouwens x Fed Sytzes. Huysinge in de Noordees daer Rinke Andries van Noorden nu innewoont. Ten W. en N. de straeten, ten O. Romke Romkes. Voor 636 gg.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0216v van 8 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0135v van 6 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 2Noordijs WZ [staat: Oosterwal]740‑00‑00 GGdrie onderkamers met drie opkamers daarboven
koperWybrant Seerps zeilmaker
koperSaecke Dierx bakker
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal of herenstraat]
naastligger ten zuidenDouwe Claessen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Maycke Tonys
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Maycke Tonys
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Dierck Syourdts


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0179v van 23 mei 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMelis Piebes, gehuwd met
naastligger ten noordenBente Jellis


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0173v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende brouwerij van Tiepcke Seerps
naastligger ten noordensteeg


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0174r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende brouwerij van Tiepcke Seerps
naastligger ten noordensteeg


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0021r van 2 okt 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFeynstan Muncks


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0035r van 9 jun 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGeertie brouwster


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0190v van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende brouwerij van Marten Tiepkes


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Bente Jelles
naastligger ten noordenvroedsman Harmen Jansen
naastligger ten noordenMintie Ypes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Sytses


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0330v van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0054r van 23 apr 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGatse Seerps
naastligger ten noordenvroedsman Harmen Jansen van 't Vlie
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Sytses
naastligger ten noordenClaeske Claesses


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0128v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Fedderix Kalf


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0111r van 9 feb 1710 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirk Claessen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037Noordijs 2huis
eigenaarPieters Jansen Oldaen
gebruikerPieters Jansen Oldaen
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑00‑00 CG
grondpacht aan Gouke Suringar
grondpacht01‑15‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑08 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0287v van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytter Jansen Oldaens


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037Noordijs 2huis en brouwerie
eigenaarPieters Jansen Oldaen
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan1‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037Noordijs 2huis en brouwerij
eigenaarPyter J. Oldaen
gebruikerJan Annes
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑06‑08 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0238v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMeile Ruurds


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037Noordijs 2huis en seepsiederij
eigenaarPyter J. Oldaan
gebruikerGerloff Ymes
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑06‑10 CG


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0155r van 5 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Meile Ruirds


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037Noordijs 2huis en seepsiederij
eigenaarDouwe Hanekuyk
gebruikerFedde Minnes
huurwaarde155‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde28‑03‑10 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0027r van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMartien Meyles Nauta


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0254r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMartjen Meiles


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0143r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenP. Huidekoper


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0240r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHuidekooper


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-037, pag. 145Noordijs 2P Huidekoper9‑00‑00 cghuis en pakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-085Noordijs 2Casparus de Vos... geb 30 mei 1811 HRL, direkteur vd post; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; gebruiker van wijk C-085; eigenaar is P. Huidecoper, 1814. (GAH204); id. van wijk C-087, postcantoor; eigenaar is P. Huidecoper, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-085Noordijs 2Pieter Huidecoper... van wijk C-084, wagenhuis, medegebruiker W.P. Nauta, graanzolders, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-085, gebruiker is Casparus de Vos, 1814. (GAH204); id. van wijk C-087, gebruiker is C. de Vos, postcantoor, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-085Noordijs 2P Huidecoper Casparus de Vos


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 195 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-085Noordijs 2Sytske Tijssen Stoef, overleden op 6 oktober 1825naaister, zuster van Pietje (Noordijs C 85, wed. Jan van der Molen), Berber, winkelierster, Marijke, naaister en wijlen Jetske Tijssen Stoef (moeder van Pieter J. Bakker, touwslagersknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 693Noordijs 2erven Pieter HuidekoperHarlingenhuis en erf (136 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 10 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-085Noordijs 2Johanna Wybes de Jong, overleden op 17 september 1832dochter van Wybe Lieuwes de Jong, tabakkerver (Noordijs C 85) en Huitje Oedzes Wouwenaar, zuster van minderjarige Elisabeth, Lieuwkje en Eelke Wybes de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 50 van 11 sep 1833
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-085Noordijs 2provisionele toewijzing, inhouding en finale toewijzingfl. 1100pakhuis en woonhuis C-084 en C-085
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperSicco Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Gerard Ottema
koperPieter Koumans Smeding (te Leeuwarden)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
C-085Noordijs 2Extra groot en uitmuntend pakhuis, genaamd het kalf aan de westkant van het Noordijs, eigenaar J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-085Noordijs 2Aaltie Leystingoud 44 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-085; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-085NoordijsAaltie Leysting44 jwinkelierscheGroningenv, protestant, weduwe
C-085NoordijsWillem de Jong22 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsJan de Jong20 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsRoelof de Jong16 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsFeiko de Jong14 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsCornelis de Jong12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsAria de Jong18 jGroningenv, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsMartha de Jong8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsAlida de Jong5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 693Oosterwal C-085Johanna P. Knorrepakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3875Noordijs C-080Wijtze van Bruggenpakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3879Noordijs 2 (C-080)Albert van Bruggen (te Groningen)pakhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 2rijksmonument 20608


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3875Noordijs 2
  terug