Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 21 2-152 2-185 D-020 D-016
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 21 2-152 2-186 D-021 D-016
Naastliggers vanNoordijs 21
ten zuidenNoordijs 23
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 19


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 21, HarlingenNoordijs 21


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0079v van 16 jul 1643 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEelcke Rinnerts
naastligger ten zuidende hovinge van de erven van Peter Reyns


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0140r van 2 feb 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSeerp Tjepkes


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0179r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenEelco Rinnerts


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0086v van 11 feb 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Freerck Jacobs, enkoopman


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEelcke Rinnerts
naastligger ten zuidenJancke Jacobs
naastligger ten zuidenFreerck Jacobs


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-152 Noordijs 21huis
eigenaarFreerk Jacobs erven
gebruikerwed. Huybert Braem
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-152 Noordijs 21huis
eigenaarFreerk Jacobs erven
gebruikerwed. Hubert Claessen
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-4-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0110r van 20 apr 1721 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendr. Eelko Suringar
naastligger ten zuidende tuin van de weduwe Gratema


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-152 Noordijs 21huis
eigenaarFreerk Jacobs erven
gebruikerwed. Huibert Braem
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-10-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0302v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendr. Eelco Zuringar


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0015v van 27 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 21Noordijs OZ [staat: Oosterwal]huis
 
kopervrijgezel Romulus Backer oud secretaris Barradeel2250-07-00 GG
naastligger ten oostende erven van Gratema
naastligger ten zuidenDirk Hugens c.s.
naastligger ten westenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten noordenLanting rentemeester
verkoperAnna Elisabeth van Lennep, weduwe van
wijlen dr. Eelco Ignatius a Suiringarjurist en advocaat voor het Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomulus Backer, oud-secretaris van Barradeel, koopt een deftig huis op de Oosterwal of het zogen. Noordijs. Ten O. erven Gratama, ten W. de straat, ten Z. Dirk Huigens, ten N. de rentmeester Lanting. Zie de voorwaarden. Gekocht van erven Anna Elisabet van Lennep wv Eelco Ignatius Suringar, dr. jur. en mede-advocaat aan het Hof van Friesland, voor zichzelf en als moeder van haar 2 dochters, voor 2250 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-152 Noordijs 21huis
eigenaarerven Freerk Jacobs
gebruikerwed. Gerard Suringar
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-152 Noordijs 21Freerk Scheltinga, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0002v van 5 nov 1752 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Ruurd Scheltinga
naastligger ten noordende erven van Jarig Jacobs


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0075v van 19 jun 1757 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 21zuidNoordijs OZdeftig huis
 
koperTjalling Tallingii Pietersz, gehuwd metapotheker1500-00-00 GG
Grietje Fransen
huurderds. C. van Engelen c.u.predikant120-00-00 CG
naastligger ten oostenTjepke Gratema
naastligger ten zuidenconvooimeester Sloterdijk
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenGouke Hingst
verkoperHermanus Portier, gehuwd metkoopman
Frouckjen Claases Braam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjalling Tjallingii Pieterszn, apotheker x Grietje Fransen koopt deftig huis. Ten O. Tjepke Gratama, ten Z. de convooymeester Sloterdijk, ten W. de straat en diept, ten N. Gouke Hingst. Gekocht van Harmanus Portier x Frouckjen Claeses Braam.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAllard Scheltinga c.s.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0092r van 17 jun 1781 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAllard Scheltinga koopman


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0138r van 3 dec 1786 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGouke Hingst koopman


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0125r van 1 sep 1793 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 21Noordijs OZ uitlopende aan de William Boothstraat [staat: Zoutsloot]huis, zeepziederij, pakhuis, stalling
 
koperWillem Sandt van Nooten, gehuwd met20500-00-00 CG
Titia Johanna Alberda
verpachter grondde Stad Harlingen
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAllard Scheltinga
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenJelle Wildschut
verkoperW. J. Hanekuik, gehuwd metadvocaat Hof van Friesland
Petronella Maria van Tetrode


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0181r van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 19, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Gouke Hingst


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-176 Noordijs 21S Hingst
2-176 Noordijs 21Sijmon Hingst, 25 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-185 Noordijs 21Sybren Hingst5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Simon Hingstgebruiker van wijk D-020, eigenaar en medegebruiker S.G. Hingst, koopman, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-021Noordijs 21Hendrik Jans Smith... ovl 1829, ovl 1847, ovl 1859; eigenaar en gebruiker van wijk B-077, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk D-021, griffier, 1814. (GAH204); Willem Hessels van Witmaarsum ende Sijke Jans van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-020Noordijs 21S G Hingst S G Hingst koopman
D-020Noordijs 21Simon Hingst
D-021Noordijs 21H J Smith H J Smith griffier


1816 - bewonersadresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Sybrand Goukes Hingst... zv Gouke Sijbrens H, en Trijntje Broens; BS ovl 1816, huw 1823, ovl 1834, ovl 1851; sterfhuis wijk D-020/Noordijs 21, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; weesvoogden bet f. 34:0:0 aan de rentmeester van het ... (alles)


1823 - bewonersadresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Elisabeth Stijlgeb 24 mei 1749 HRL, ovl 3 jul 1823 HRL, huwt met Sijbrand Goukes Hingst koopt een huis in 1797, dv Symon S, en Grietje Hannema; BS geb 1823, ovl 1851,; sterfhuis wijk D-020/Noordijs 21, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst


1829 - bewonersadresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Simon Stijl... begraaflijst; huwt met E. Fontein, hadden een zoontje dat op 3 aug 1829 ovl, 32 weken, sterfhuis wijk D-020/Noordijs 21; vdGaast begraaflijst; Auke Clomp van Leeuwarden ende Lolkjen Bakker van HRL, sijnde de ... (alles)


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-020Noordijs 21Jan Simons Hingst, overleden op 3 augustus 18297 mnd, zoon van Simon Stijl Hingst, koopman/fabrikeur Noordijs D 20 en Eva Fontein, broer van minderjarige Sybrand Simons Hingst. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 731Noordijs 21wed. en kind. Simon Stijl HingstHarlingenfabrikeurhuis en erf (808 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 734Noordijs 21Hendrik Jans SmithHarlingengriffier bij 't vredegeregthuis en erf (144 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-020Noordijs 21Simon Stijl Hingst, overleden op 5 april 1834Noordijs D 20, man van Eva Fontein (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Sybrand Simons Hingst. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-021Noordijs 21Trijntje Klazes van der Brugh, overleden op 11 november 1836wed. Job Eeuwes Frietema (overleden Midlum 1821: vruchtgebruik ad fl. 687,89 vervalt nu aan diens erfgenamen: zie ad a), geen kinderen, zuster van wijlen Hendrik Klazes van der Brugh (vader van Klaas, landbouwer Tzum, Jelle, kurassier Rijsbergen, Goukje, te Tzum en wijlen Grietje Hendriks van der Brugh, vrouw van wijlen Pieter Minnes Westra en moeder van minderjarige Antje, Marijke, Trijntje, Mintje en Grietje Pieters Westra), testamentair executeur is Hans Jans Tuinstra, landbouwer Midlum. Saldo fl. 687,89. - ad a (Job Eeuwes Frietema, brv): Hiltje (vrouw van Hendrik Jans Smith, griffier kantongerecht Noordijs D 21) en wijlen Harmen Eeuwes Frietema, in leven veldwachter Midlum (vader van Job, landbouwer Kimswerd, Klaas, kanonnier Veggel, Obbe, boerenarbeider Pietersbierum en Grietje Harmens Frietema, dienstmeid Midlum), halfbroer van wijlen Klaas, in leven boer Wijnaldum (vader van Antje Klazes Frietema, landbouwersche aldaar) en wijlen Ybeltje Eeuwes Frietema (moeder van Hiltje Sybrens Frietema!, te Buiksloot). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-021Noordijs 21Hendrik Jan Eeuwes Smith, overleden op 16 september 183716 jr, zoon van wijlen Eeuwe Hendriks Smith, in leven Secretaris Barradeel en wijlen Juliana van Slooten, beide overleden Minnertsga, broer van minderjarige Riemke, Juliana-Yda-Catharina-Hillegonda en Julius Eeuwes Smith (voogd is hun grootvader Hendrik Jansz Smith, griffier Noordijs D 21). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-021Noordijs 21Juliana Y. C. H. Eeuwes Smith, overleden op 15 september 1838Y.=Yda-Catharina-Hillegonda, 13 jr 1 mnd 4 dg, dochter van wijlen Eeuwe Hendriks Smith, in leven Secretaris Barradeel en wijlen Juliana van Slooten (beide wonend/overleden Minnertsga), zuster van minderjarige Riemke en Julius Eeuwes Smith (voogd is grootvader Hendrik Jansz Smith, oud griffier Noordijs D 21). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-020Noordijs 21... Bulkensoud 44 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk D-020; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Aafke Tuinhout... Jans (Margaretha) Fontein; BS huw 1843, ovl 1883; oud 28 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-020; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Eva Jans Fontein... dv Jan F., en Aafke Tjallingii; BS huw 1823, ovl 1841; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-020; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Meike Huidekopergeb 15 jan 1806 HRL, huwt met Johan Hendrik Hofmeister op 31 okt 1833 te HRL, dv Jan H, en Janke IJzenbeek; BS huw 1833, bev.reg. HRL 1851 wijk D-020; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-032; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-021Noordijs 21Hiltje Eeuwes Frietema... dopen Grote Kerk 1807, BS ovl 1845, ovl 1859; oud 70 jaar, geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-021; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-020NoordijsEva Fontein48 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
D-020NoordijsAafke Tuinhout28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-020Noordijs.. Bulkers44 jVeendamv, rooms katholiek, ongehuwd
D-020NoordijsLeentie Poort23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-021NoorderhavenHendrik J Smith73 jHarlingenm, protestant, gehuwd, geen
D-021NoorderhavenHiltie Lieuwes Frietema70 jMidlumv, protestant, gehuwd
D-021NoorderhavenRiemke Eeuwes Smith22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-021NoorderhavenJan Hendrik Smith44 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-020Noordijs 21Eva Jans Fontein, overleden op 4 juli 184150 jr (geboren 10/3/1791), overleden Noordijs D 20, wed. Simon-Stijl Sybrands Hingst, in leven koopman/steenfabrikant, moeder van minderjarige Sybrand Simons Hingst (voogd is Gouke Hingst, wethouder). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-021Noordijs 21Hendrik Jans Smith, overleden op 20 december 184781 jr (geboren 16/9/1766), overleden Noordijs D 21, gepensioneerd griffier, weduwnaar, vader van Aukje (vrouw van Lodewijk Petraeus, heel/vroedmeester Tzummarum), Jan, Klaas, rog/pel/moutmolenaar St. Jacobiparochie en wijlen Eeuwe Hendriks Smith, in leven Secretaris Barradeel (vader van Riemke, vrouw van Sipke Willems Houtsma, steendrukker en Julius-Jacobus Eeuwes Smith, bakkersknecht). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-021Noordijs 21Jan Hendriks Smith... ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-138, 140, wijk E-264; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-021; VT1839; geb 17 jul 1795, ged 2 aug 1795 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Smith en Hltje ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2615D-020 (Noordijs)Sijbrand Hingstwoonhuis
Sectie A nr. 2615D-021 (Noordijs)Sijbrand Hingstplek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2615D-016 (Noordijs)Sijbrand Hingstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4603Noordijs 21 (D-016)W.A. Fontein


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 21S. Hannema Lzn.33


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 21S. Hannema Lzn.33


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 21S. Hannema Lzn.33


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 21S. Hannema Lzn.33


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 21 Sjoerd Hannemakoopm. en fabrikant
vorige grondslagf. 42700
huidige grondslagf. 53000


1919 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50102 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 159 van 29 aug 1919
adressoortbedraggebruik
D-016Noordijs 21koopakte
 
verkoperJan Sybrands van Hulst
koperVereniging het Groene Kruis


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 21M.G. v. Hulst33


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 21A.G. van Hulst-
Noordijs 21H.Postmaslager
Noordijs 21M.Trip-


1931 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 21 (gang), HarlingenNoordijs 21 (gang)Hulst, A G vanA.G. van Hulst
* 28 januari 1868
+ 11 october 1930'
De onthulling van deze plaquette vond plaats op 19 december 1931,
de plaquette is vervaardigd door Willem Valk.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsGroene Kruis748


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsGroene Kruis748


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 21J. (Jantje) Bakker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 21rijksmonument 20615


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4603Noordijs 21
  terug