Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoordijs 212-152 2-185 D-020D-016
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoordijs 212-152 2-186 D-021D-016


Naastliggers vanNoordijs 21
ten zuidenNoordijs 23
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 19


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 21, HarlingenNoordijs 21


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0079v van 16 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 21Noordijs OZ strekkende oostwaarts tot aan de Zoutsloot3300‑00‑00 GGhuis, ledige plaats, zomerhuis en hof met bomen en planten
koperWybrant Seerps
verpachter grondde stad Harlingen1‑06‑00 CG
naastligger ten oostenJacob
naastligger ten zuidenEelcke Rinnerts
naastligger ten zuidende hof van de erfgenamen van wijlen Peter Reyns
naastligger ten westenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten noordenhuis en hof van Jacob Pieters
naastligger ten noordende kamers van de heer Gerryt Keth
verkoperFoppe Foppes


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0230v van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEelcke Rinnerts koopman


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0179r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEelco Rinnerts


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0086v van 11 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Freerck Jacobs koopman
naastligger ten zuidende hof van Lammert Claesen koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-152Noordijs 21huis
eigenaarFreerk Jacobs erven
gebruikerwed. Huybert Braem
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-152Noordijs 21huis
eigenaarFreerk Jacobs erven
gebruikerwed. Hubert Claessen
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑4‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0110r van 20 apr 1721 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendr. Eelko Suringar
naastligger ten zuidende tuin van de weduwe Gratema


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-152Noordijs 21huis
eigenaarFreerk Jacobs erven
gebruikerwed. Huibert Braem
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑10‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0302v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendr. Eelco Zuringar


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0015v van 27 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 21zuidNoordijs OZ [staat: Oosterwal]2250‑07‑00 GGhuis
kopervrijgezel Romulus Backer oud secretaris van Barradeel
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gratema
naastligger ten zuidenDirk Hugens c.s.
naastligger ten westenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten noordenLanting rentemeester
verkoperAnna Elisabeth van Lennep, weduwe van
verkoperwijlen dr. Eelco Ignatius a Suiringarjurist en advocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomulus Backer, oud-secretaris van Barradeel, koopt een deftig huis op de Oosterwal of het zogen. Noordijs. Ten O. erven Gratama, ten W. de straat, ten Z. Dirk Huigens, ten N. de rentmeester Lanting. Zie de voorwaarden. Gekocht van erven Anna Elisabet van Lennep wv Eelco Ignatius Suringar, dr. jur. en mede-advocaat aan het Hof van Friesland, voor zichzelf en als moeder van haar 2 dochters, voor 2250 gg.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0037r van 28 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRomulus Backer secretaris


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-152Noordijs 21huis
eigenaarerven Freerk Jacobs
gebruikerwed. Gerard Suringar
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-152 Noordijs 21Freerk Scheltinga, bestaande uit 6 personen30‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-152Noordijs 21huis
eigenaarRuurd Scheltinga
gebruikerFreerk Scheltinga
huurwaarde70‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑14‑08 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0002v van 5 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 21Noordijs OZ tot aan de Zoutsloot1745‑21‑00 GGhuis met een tuin
koperGouke Sybrends Hengst, gehuwd metbontreder
koperTrijntje Broers
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat en Zoutsloot]
naastligger ten zuidende heer Portier
naastligger ten zuidenTjepke Gratema
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ruurd Scheltinga
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jarig Jacobs
verkoperde erfgenamen van wijlen burgemeester Bartel Lanting, gehuwd met
verkoperRinske Romkes Hornstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGouke Sybrens Hingst, bontreder x Trijntje Broers koopt huis met tuin erachter, op het Noordijs en strekkende tot de Zoutsloot, alwaar vrij in- en uitgang. Ten O. de straat en Zoutsloot, ten Z. Portier en Tjepke Gratama, ten W. het Noordijs, ten N. erven Ruurd Scheltinga en erven Jarig Jacobs [van der Ley]. Gekocht van erven burgemeester Bartel Lanting x Rinske Romkes Hornstra [Hoornstra].


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0075v van 19 jun 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 21zuidNoordijs OZ1500‑00‑00 GGdeftig huis
koperTjalling Pieters Tjallingii, gehuwd metapotheker
koperGrietje Fransen
huurderds. C. van Engelen c.u.predikant120‑00‑00 CG
naastligger ten oostenTjepke Gratema
naastligger ten zuidenSloterdijk convooimeester
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenGouke Hingst
verkoperHermanus Portier, gehuwd metkoopman
verkoperFrouckjen Claases Braam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjalling Tjallingii Pieterszn, apotheker x Grietje Fransen koopt deftig huis. Ten O. Tjepke Gratama, ten Z. de convooymeester Sloterdijk, ten W. de straat en diept, ten N. Gouke Hingst. Gekocht van Harmanus Portier x Frouckjen Claeses Braam.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 21Noordijs OZ18000‑00‑00 CGhuis, hof, zomerhuis, stal en zeepziederij
koper op redemptieHeer Daniel Heinsius, gehuwd met
koper op redemptieDebora Hartman
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenAllard Scheltinga c.s.
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenBente van der Ley
verkoperTeunis van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Heinsius x Debora Hartman kopen huis, hof, zomerhuis, stalling en zeepziederij aan het Noordijs, strekkende tot aan de Zoutsloot (W. Boothstraat). Ten O. de Zoutsloot, ten W. de straat en diept, ten Z. Allard Scheltinga, ten N. Bente v.d. Ley. Gekocht van Teunis v.d. Ley. Het is een koop bij redemptie voor de tijd van 3 jaren.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0146r van 20 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 21Noordijs OZ [niet vermeld]10000‑00‑00 GGhuis, zeperij, pakhuis, klopperij, paardenstal, bleekveld en tuin
koperTheunis Jarigs van der Ley koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenA. Scheltinga
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenB. van der Ley
verkoper q.q.Everhardus de Keth [staat: Deketh], geauthoriseerde curatorvendumeester Admiraliteit
verkoper q.q.vroedsman Claas Heins, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Daniel Heinziuskoopman


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0092r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 21Noordijs OZ [niet vermeld]14000‑00‑00 CGhuis, zeperij, pakhuis, asklopperij, paardestal, potas-, loog- en oliebakken, pak- en wagenhuis
koperW. J. Hanekuik, gehuwd met
koperPetronelle Maria Tetrode
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAllard Scheltinga koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenBente van der Ley koopman
verkoper van 1/2Bente van der Leykoopman
verkoper van 1/2Jarig van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaW.J. Hanekuik x Petronella Maria Tetrode kopen huis, zeperij, pakhuis, aschklopperij, paardestal, potasch loog en olybakken, pak- en wagenhuis c.o.a. zoals dat de afgelopen 14 jaren door hen is gehuurd. Grondpacht 1 cg. 17 st. 8 penn. aan de stad. Ten O. de straat, ten N. Bente van der Ley, coopman, ten W. het Noordijs, ten Z. Allard Scheltinga, coopman. Gekocht van Bente en Jarig van de ley, kooplieden, ieder voor de helft, voor 14000 cg.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0138r van 3 dec 1786 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGouke Hingst koopman


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0029v van 14 sep 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendr. Wybe Jacobs Hanekuik


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0125r van 1 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 21Noordijs OZ uitlopende aan de William Boothstraat [staat: Zoutsloot]20500‑00‑00 CGhuis, zeepziederij, pakhuis, stalling
koperWillem Sandt van Nooten, gehuwd met
koperTitia Johanna Alberda
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAllard Scheltinga
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenJelle Wildschut
verkoperW. J. Hanekuik, gehuwd metadvocaat Hof van Friesland
verkoperPetronella Maria van Tetrode


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0181r van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Gouke Hingst


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0056v van 9 jul 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenW. Sandt van Nooten


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-176 , pag. 32Noordijs 21S. Hingst
2-176 , pag. 32Noordijs 21Symon Hingst, 25 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-185, pag. 44Noordijs 21Sybren Hingst5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Simon Hingstgebruiker van wijk D-020, eigenaar en medegebruiker S.G. Hingst, koopman, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-021Noordijs 21Hendrik Jans Smith... ovl 1829, ovl 1847, ovl 1859; eigenaar en gebruiker van wijk B-077, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk D-021, griffier, 1814. (GAH204); Willem Hessels van Witmaarsum ende Sijke Jans van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noordijs 21 H.J. Smithfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-020Noordijs 21S G Hingst S G Hingst koopman
D-020Noordijs 21S G Hingst Simon Hingst
D-021Noordijs 21H J Smith H J Smith griffier


1816 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Sybrand Goukes Hingst... zv Gouke Sijbrens H, en Trijntje Broens; BS ovl 1816, huw 1823, ovl 1834, ovl 1851; sterfhuis wijk D-020/Noordijs 21, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; weesvoogden bet f. 34:0:0 aan de rentmeester van het ... (alles)


1823 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Elisabeth Stijlgeb 24 mei 1749 HRL, ovl 3 jul 1823 HRL, huwt met Sijbrand Goukes Hingst koopt een huis in 1797, dv Symon S, en Grietje Hannema; BS geb 1823, ovl 1851,; sterfhuis wijk D-020/Noordijs 21, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst


1829 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Simon Stijl... begraaflijst; huwt met E. Fontein, hadden een zoontje dat op 3 aug 1829 ovl, 32 weken, sterfhuis wijk D-020/Noordijs 21; vdGaast begraaflijst; Auke Clomp van Leeuwarden ende Lolkjen Bakker van HRL, sijnde de ... (alles)


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 27 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-020Noordijs 21Jan Simons Hingst, overleden op 3 augustus 18297 mnd, zoon van Simon Stijl Hingst, koopman/fabrikeur Noordijs D 20 en Eva Fontein, broer van minderjarige Sybrand Simons Hingst. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 731Noordijs 21wed. en kind. Simon Stijl HingstfabrikeurHarlingenhuis en erf (808 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 734Noordijs 21Hendrik Jans Smithgriffier bij 't vredegeregtHarlingenhuis en erf (144 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 158 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-020Noordijs 21Simon Stijl Hingst, overleden op 5 april 1834Noordijs D 20, man van Eva Fontein (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Sybrand Simons Hingst. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 105 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-021Noordijs 21Trijntje Klazes van der Brugh, overleden op 11 november 1836wed. Job Eeuwes Frietema (overleden Midlum 1821: vruchtgebruik ad fl. 687,89 vervalt nu aan diens erfgenamen: zie ad a), geen kinderen, zuster van wijlen Hendrik Klazes van der Brugh (vader van Klaas, landbouwer Tzum, Jelle, kurassier Rijsbergen, Goukje, te Tzum en wijlen Grietje Hendriks van der Brugh, vrouw van wijlen Pieter Minnes Westra en moeder van minderjarige Antje, Marijke, Trijntje, Mintje en Grietje Pieters Westra), testamentair executeur is Hans Jans Tuinstra, landbouwer Midlum. Saldo fl. 687,89. - ad a (Job Eeuwes Frietema, brv): Hiltje (vrouw van Hendrik Jans Smith, griffier kantongerecht Noordijs D 21) en wijlen Harmen Eeuwes Frietema, in leven veldwachter Midlum (vader van Job, landbouwer Kimswerd, Klaas, kanonnier Veggel, Obbe, boerenarbeider Pietersbierum en Grietje Harmens Frietema, dienstmeid Midlum), halfbroer van wijlen Klaas, in leven boer Wijnaldum (vader van Antje Klazes Frietema, landbouwersche aldaar) en wijlen Ybeltje Eeuwes Frietema (moeder van Hiltje Sybrens Frietema!, te Buiksloot). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 193 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-021Noordijs 21Hendrik Jan Eeuwes Smith, overleden op 16 september 183716 jr, zoon van wijlen Eeuwe Hendriks Smith, in leven Secretaris Barradeel en wijlen Juliana van Slooten, beide overleden Minnertsga, broer van minderjarige Riemke, Juliana-Yda-Catharina-Hillegonda en Julius Eeuwes Smith (voogd is hun grootvader Hendrik Jansz Smith, griffier Noordijs D 21). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 308 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-021Noordijs 21Juliana Y. C. H. Eeuwes Smith, overleden op 15 september 1838Y.=Yda-Catharina-Hillegonda, 13 jr 1 mnd 4 dg, dochter van wijlen Eeuwe Hendriks Smith, in leven Secretaris Barradeel en wijlen Juliana van Slooten (beide wonend/overleden Minnertsga), zuster van minderjarige Riemke en Julius Eeuwes Smith (voogd is grootvader Hendrik Jansz Smith, oud griffier Noordijs D 21). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-020Noordijs 21... Bulkensoud 44 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk D-020; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Aafke Tuinhout... Jans (Margaretha) Fontein; BS huw 1843, ovl 1883; oud 28 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-020; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Eva Jans Fontein... dv Jan F., en Aafke Tjallingii; BS huw 1823, ovl 1841; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-020; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Meike Huidekopergeb 15 jan 1806 HRL, huwt met Johan Hendrik Hofmeister op 31 okt 1833 te HRL, dv Jan H, en Janke IJzenbeek; BS huw 1833, bev.reg. HRL 1851 wijk D-020; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-032; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-021Noordijs 21Hiltje Eeuwes Frietema... dopen Grote Kerk 1807, BS ovl 1845, ovl 1859; oud 70 jaar, geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-021; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-020NoordijsEva Fontein48 jgeenHarlingenv, protestant, weduwe
D-020NoordijsAafke Tuinhout28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-020Noordijs.. Bulkers44 jVeendamv, rooms katholiek, ongehuwd
D-020NoordijsLeentie Poort23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-021NoorderhavenHendrik J Smith73 jgeenHarlingenm, protestant, gehuwd
D-021NoorderhavenHiltie Lieuwes Frietema70 jMidlumv, protestant, gehuwd
D-021NoorderhavenRiemke Eeuwes Smith22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-021NoorderhavenJan Hendrik Smith44 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 731Noordijs 21wed sijmen s hingst310 gl.15.00 gl.19.000 gl.12.00 gl.24.00 gl.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 328 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-020Noordijs 21Eva Jans Fontein, overleden op 4 juli 184150 jr (geboren 10/3/1791), overleden Noordijs D 20, wed. Simon-Stijl Sybrands Hingst, in leven koopman/steenfabrikant, moeder van minderjarige Sybrand Simons Hingst (voogd is Gouke Hingst, wethouder). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 778 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-021Noordijs 21Hendrik Jans Smith, overleden op 20 december 184781 jr (geboren 16/9/1766), overleden Noordijs D 21, gepensioneerd griffier, weduwnaar, vader van Aukje (vrouw van Lodewijk Petraeus, heel/vroedmeester Tzummarum), Jan, Klaas, rog/pel/moutmolenaar St. Jacobiparochie en wijlen Eeuwe Hendriks Smith, in leven Secretaris Barradeel (vader van Riemke, vrouw van Sipke Willems Houtsma, steendrukker en Julius-Jacobus Eeuwes Smith, bakkersknecht). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-021Noordijs 21Jan Hendriks Smith... ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-138, 140, wijk E-264; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-021; VT1839; geb 17 jul 1795, ged 2 aug 1795 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Smith en Hltje ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2615Noordijs D-020Sijbrand Hingstwoonhuis
Sectie A nr. 2615Noordijs D-021Sijbrand Hingstplek grond


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2615Noordijs D-016Sijbrand Hingstwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4603Noordijs 21 (D-016)W.A. Fonteinwoonhuis en bergplaats


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 21S. Hannema Lzn.33


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 21S. Hannema Lzn.33


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 21S. Hannema Lzn.33


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 21S. Hannema Lzn.33


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noordijs 21 Sjoerd Hannemakoopm. en fabrikantf. 42700f. 53000


1919 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50102 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 159 van 29 aug 1919
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-016Noordijs 21koopakte
 
verkoperJan Sybrands van Hulst
koperVereniging het Groene Kruis


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 21M.G. v. Hulst33


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 21A.G. van Hulst-
Noordijs 21H. Postmaslager
Noordijs 21M. Trip-


1931 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 21 (gang), HarlingenNoordijs 21 (gang)Hulst, A G vanA.G. van Hulst
* 28 januari 1868
+ 11 october 1930'
De onthulling van deze plaquette vond plaats op 19 december 1931,
de plaquette is vervaardigd door Willem Valk.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsGroene Kruis748


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsGroene Kruis748


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 21J. (Jantje) Bakker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 21rijksmonument 20615


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4603Noordijs 21
  terug