Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 23 2-154 2-187 1/2 D-022 D-017
Naastliggers vanNoordijs 23
ten oostenFranekereind 3
ten zuidenNoordijs 25
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 21


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0091v van 10 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jacob Pytters


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0140r van 2 feb 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23Noordijs OZ achter tot aan de Zoutsloot toehuis met loods, plaats en hof met bomen en planten
 
koperHoite Pieters koopman3400-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-15-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenEelco Rinnertz
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSeerp Tjepkes
verkoperde erven van Pieter Clasen Leyenaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoite Pieters koopt een huis met loods, plaats en hof erachter, oz. Noordijs, strekkende achterwaarts tot aan de Zoutsloot. Ten Z. Eelco Rinnerts, ten N. Seerp Tjepkes (Gratama). Gekocht van erven Pieter Clases Leyenaar.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0179r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23Noordijs OZhuis
 
koperBroer Jansen mr. chirurgijn1205-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostende hof van de erven van de weduwe van Jacob Pytters koopman
naastligger ten zuidenSjoerd Ages smid
naastligger ten westenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten noordenEelco Rinnerts
verkoperde erven van Trijntje Claases, weduwe van
wijlen Jacob Pytterskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Broer Jansen, Stadschirurgijn, koopt een huis, keuken en plaets, oz. Noordijs. Ten O. de hof v.d. verkoper, ten Z. smid Sjoerd Ages, ten W. de straat en diept, ten N. de koopman Eelco Rinnerts. Gekocht van de gezamenlijke erfgenamen van Trijntje Claases (Braam?) wv koopman Jacob Pytters.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051r van 29 jun 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenmr. Broer Jans


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-154 Noordijs 23huis
eigenaarcoopman Suringar erven
gebruikercoopman Suringar erven
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-154 Noordijs 23huis
eigenaardr. Eelco Suringar
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-7-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0097v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Broers


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-154 Noordijs 23huis
eigenaardr. Eelco Zuringar
gebruikerdr. Eelco Zuringar
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-10-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0302v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23Noordijs OZhuis en tuin erachter
 
koperDirk Huigens burgerwinkelier1100-00-00 GG
koperFrans Pyters Huidekoper burgerwinkelier
grondpacht verschuldigd aan dit huisFokeltje Jans, weduwe van0-18-00 CG
wijlen Cornelis Janzengleibakker
bewonerJan de Groot
naastligger ten oostenweduwe v wijlen Tjepke Zeerps Gratema
naastligger ten zuidenJan Hendriks mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenSymon Sloterdijk convooimeester
naastligger ten zuidenvroedsman van der Form
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordendr. Eelco Zuringar
Jacob Velthuis, gecommitteerdemr. brouwer
Willem Bouwes Westerhoff, gecommitteerde voogden van het stadsweeshuiswinkelier
armvoogdij der huiszittende armen Willem, alimentatores van
verkoperde kinderen van wijlen Jan de Grootmr. chirurgijn en havenchercher
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens en Frans Pyters Huidekoper, winkeliers, kopen huis en tuin op het Noordijs. Ten O. wd. Tjepke Seerps Gratama, ten Z. mr. ijzersmid Jan Hendriks, vroedsman v.d. Form en convooymeester Symon Sloterdijk, ten W. de straat en diept, ten N. dr. Eelco Suringar. Gekocht van de voogden van het Stadsweeshuis en van de Huiszittende Armen, als alimentatoren van de kinderen van wl. mr. chirurgijn en havencherger Jan de Groot, ter aflossing van de schulden van de boedel, voor 1100 gg.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0015v van 27 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 21, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Hugens c.s.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-154 Noordijs 23huis
eigenaardr. R. Bakker
gebruikerdr. R. Bakker
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-154 Noordijs 23Harmanus Portier, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal80-00-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0002v van 5 nov 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23Noordijs OZ tot aan de Zoutsloothuis met een tuin
 
koperGouke Sybrends Hengst, gehuwd metbontreder1745-21-00 GG
Trijntje Broers
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat en Zoutsloot]
naastligger ten zuidende heer Portier
naastligger ten zuidenTjepke Gratema
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende erven van Ruurd Scheltinga
naastligger ten noordende erven van Jarig Jacobs
verkoperde erven van burgemeester Bartel Lanting, gehuwd met
Rinske Romkes Hornstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGouke Sybrens Hingst, bontreder x Trijntje Broers koopt huis met tuin erachter, op het Noordijs en strekkende tot de Zoutsloot, alwaar vrij in- en uitgang. Ten O. de straat en Zoutsloot, ten Z. Portier en Tjepke Gratama, ten W. het Noordijs, ten N. erven Ruurd Scheltinga en erven Jarig Jacobs [van der Ley]. Gekocht van erven burgemeester Bartel Lanting x Rinske Romkes Hornstra [Hoornstra].


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0236r van 23 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Sloterdijk convooimeester


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0233r van 18 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Sloterdijk convooimeester


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0138r van 3 dec 1786 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23Noordijs OZhuis
 
koperSeerp IJsbrandy, gehuwd met1524-00-00 GG
Saske Persijn
naastligger ten oostenGouke Hingst koopman
naastligger ten oostendr. G. Andrea
naastligger ten zuidendr. G. Andrea
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenGouke Hingst koopman
verkoperPieter Tjallingiikoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp IJsbrandi x Saske Persijn kopen een huis oz. Noordijs. Ten O. en N. Gouke Hingst, ten O. en Z. dr. G. Andreae, ten W. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Pieter Tjallingii, voor 1524 GG.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0356v van 13 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendr. G. Andreae n.u.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0125r van 1 sep 1793 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 21, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAllard Scheltinga


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-187 1/2Noordijs 23H Winnekes3-00-00 CGwagenhuis (lotten)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-022Noordijs 23Harm Wennekes... de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 15 okt 1795. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk D-022, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-028; gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-022Noordijs 23H Wennekes H Wennekes stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 735Noordijs 23Gerhardus TelsemeyerHarlingenkoopmanpakhuis of stal (94 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 735D-022 (Noordijs)Jelle J. Horjuspakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 735D-017 (Noordijs)Wed. Jelle Horjus en dochterpakhuis


1893 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 23, HarlingenNoordijs 23N, W A18 W A N 93'baksteeninscriptie (beschadigd)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 735Noordijs 23 (D-017)Otte Feenstra


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 23aJ. Sipma93Stoombootdienst Harlingen-Leeuwarden "Prins van Oranje"


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 23aJ.Bruinsmareiziger


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noordijs 23, HarlingenNoordijs 23R. SipmaCombinatie Harlingentransportbedrijf


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsR. Sipma423Firm. exped.bedr. W. Roersma & R. Sipma


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsR. Sipma423Firm. exped.bedr. W. Roersma & R. Sipma


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsR. Sipma423Firm. exped.bedr. W. Roersma & R. Sipma


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noordijs 23, HarlingenNoordijs 23 SipmaRoersma & Sipmavrachtautodienst
  terug