Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoordijs 47-0377-0377-037C-084C-079


Naastliggers vanNoordijs 4
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenNoordijs 6
ten westende Rommelhaven
ten noordenNoordijs 2


aangrenzende stegen
adresheeft
Noordijs 4naamloze steeg ten zuiden


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0094r van 5 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Thonis van Breda
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Thonis van Breda


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0094r van 5 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 4Noordijs WZ [staat: op de oude oosterwal]0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Thonis van Breda
naastligger ten westenJelle Bentens
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Allert Aanckes, curator over
verkoper van 1/2de nagelaten weeskinderen van Foeck Gerbrants, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Syoerdt Tyepckes
verkoper van 1/2Foeck Gerbrants, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Syoerdt Tyepckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Allert Aanckes curator over Syoerd Tyepckes nagelaten weeskinderen bij Foeck Gerbrants voor 1/2, en van Foeck Gerbrandts voor 1/2, een huis aan de Oude Oosterwal. Ten Z. erven Thonis van Bredant, ten W. Jelle Bentens. Grondpacht 3 CG aan de Stad.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0106r van 2 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0106r van 2 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 4Noordijs WZ [staat: op de oude oosterwal]445‑00‑00 gghuis
koper provisioneelPybe Wybrandts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild op 7 april 1598 een huis aan de oude Oosterwal, nu onlangs provisioneel verkocht aan Pybe Wybrandts voor 445 GG.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0216v van 8 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 4Noordijs WZ [staat: Oosterwal]401‑00‑00 gghuis
koperDouwe Claesen, gehuwd met
koperJets Jochims
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidenhet huis van Outger Romckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAnna Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jan Reyners


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0135v van 6 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDouwe Claessen


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0179v van 23 mei 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOutger Romckes
naastligger ten zuidenOutger Romckes


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0179v van 23 mei 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 4Oosterwal tegenover het Noordijs550‑00‑00 gghuis met ledige plaats
koperWybrant Seerps zeilmaker
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSipcke Dircks bakker
naastligger ten oostenWybrant Seerps zeilmaker
naastligger ten zuidenOutger Romckes
naastligger ten westenJan Reiners
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hessel van Wintsum
naastligger ten noordenMelis Piebes
naastligger ten noordenBente Jellis
verkoperAaltye Jans te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybrant Seerps, zeilmaker, koopt een huis en ledige plaats op de Oosterwal tegenover de Noordijs. Ten Z. Outger Romckes, ten O. bakker Sipcke Dircks en de koper, ten W. erven Hessel van Wintsum, ten N. Melis Pybes en Bente Jellis. Grondpacht 3 cg aan de Stad. Gekocht van wd. Aaltyen Jans te Amsterdam voor 550 gg.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0173v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 4Noordijs WZ [staat: Oosterwal]300‑24‑00 gghuis
koperHendrick Willems van der Mey, gehuwd met
koperLijsbet Pieters
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Outger Romckes
naastligger ten westenHendrick Willems van der Mey c.u.
naastligger ten noordende brouwerij van Tiepcke Seerps
naastligger ten noordensteeg
verkoperJets Jochums, weduwe van
verkoperwijlen Douue Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Willems van der Mey x Lijsbet Pieters


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0174r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 4Noordijs [staat: Oosterwal]400‑00‑00 ggkamer en gorthuis en het vrije medegebruik van de steeg
koperHendrick Willems van der Mey, gehuwd met
koperLijsbet Pieters
naastligger ten oostenHendrick Willems van der Mey c.u.
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Outger Romckes
naastligger ten westenHarmen Groeyer
naastligger ten noordende brouwerij van Tiepcke Seerps
naastligger ten noordensteeg
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Outger Romckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Willems van der Mey x Lijsbet Pieters


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0021r van 2 okt 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 4Schoolsteeg WZ [staat: Gortmakerssteeg]136‑07‑00 gghuis
kopergezworen gemeensman Coenraedt Abbes
gebruikermr. Hendrickschoolmeester
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHendrick Swaegmans
naastligger ten westenwijlen Romcke Hylckes
naastligger ten noordenFeynstan Muncks
verkoperMeynert Feyes, gehuwd metmetselaar
verkoperTyempck Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoenraad Abbes koopt een huis in de Gortmakerssteeg dat door mr. Hendrick, extra ordinair schoolmeester wordt gebruikt. Ten O. een steeg, ten Z. Hendrick Swaechman?, ten W. mr. Romcke Hylckes, ten N. Feycke Muncks? Gekocht van metselaar Meynert Feyes x Tijamke Johannes, voor 636 gg.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0147r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Willems


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0130r van 6 okt 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Pyter Huiberts


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0190v van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 4Noordijs WZ [staat: Oosterwal, strekkende van voren de straat tot achter aan de Gortmakerssteeg]3100‑00‑00 gghuis
koperPytter Aebes, enkoopman
koperAebe Pytters koopman
verpachter grondde stad Harlingen6‑10‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSicke Lubberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende brouwerij van Marten Tiepkes
verkoperLijsbet Pytters


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0043r van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEebe Pyters koopman


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0010va van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0085v van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAebe Pieters


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 4Noordijs WZ2322‑14‑00 gghuis
koper provisioneelSybren Martens
verpachter grondde stad Harlingen4‑15‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Bente Jelles
naastligger ten westenvroedsman Harmen Jansen van Vlie
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Bente Jelles
naastligger ten noordenvroedsman Harmen Jansen
naastligger ten noordenMintie Ypes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Sytses
betrokkeneSybren Martens heeft opslag van gereedschap
verkoper q.q.Freerck Jacobs, curator overontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes
verkoper q.q.Jan Pieters Oldaens, curator over
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes
verkoper q.q.Lammert Claessen, gelastigdeboormaker
verkoper q.q.Seerp Gatties, gelastigden van
verkoperde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants, gehuwd met
verkoperLammert Claessenboormaker


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0054r van 23 apr 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 4Noordijs WZ3295‑27‑00 gghuis annex brouwerij en mouterij
koperWybe Feddrix Calff c.u.de Olifant
verpachter grondde stad Harlingen4‑15‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Abe Pyters koopman
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten westenGatse Seerps
naastligger ten westenvroedsman Harmen Jansen van 't Vlie
naastligger ten noordenGatse Seerps
naastligger ten noordenvroedsman Harmen Jansen van 't Vlie
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Sytses
naastligger ten noordenClaeske Claesses
verkoperTjitske Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Joost Abbeskoopman
verkoperSytske Abbes, erfgenaam, weduwe van
verkoperwijlen Theunis Claessen
verkoperGrietie Abbes bejaarde dochter, erfgenaam
verkoperSjouckjen Abbes bejaarde dochter, erfgenaam
verkoperSimon Grettinga, weduwnaar van
verkoperwijlen Dina Abbes, en als voogd van hun dochtertje en erfgenaam
verkoperDina Grettinga, erfgenamen van
erflaterwijlen Joost Abbeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Feddrix Calff koopt een mooi, wel ter nering staand huis met brouwerij en mouterij, 'de Oliphant', wz. Noordijs. (Met vermelding van de indeling). O.a. grote kelder en 2 grote graanzolders. Vrij op- en afslag langs de trap en door de deur op het erf van Claeske Claesses. De brouwerij heeft een groot bierhuis, diverse grote graanzolders en 2 turfzolders. De mouterij heeft een paardenstal en 2 grote graanzolders. Op de zolders van het gehele perceel kunnen ca. 200 lasten graan worden opgeslagen. Ten Z. is een steeg, strekkende van de Gortmakerssteeg ten W. tot het Noordijs ten O., met veel bedingen. Ten O. de straat, ten W. de Gortmakerssteeg, Gatse Seerps en de vroedsman Harmen Jansen van `t Vlie, ten Z. erven Abe Pyters, ten N. de huizen van Gatse Seerps, van `t Vlie en erven Claes Sytses en Claeske Claesses. De brouwerij heeft een aandeel in de 'verse wateren', land en huizinge tot Ludinga Kerk, welke de kopers kunnen overnemen. De verkopers zijn Tjitske Pytters wv Joost Abbes voor 1/2 en Sytske Abbes wv Theunis Claessen, en Grietie- en Sjouckjen Abbes, bejaarde dochters, en Simon Grettinga als vader van Dina Grettinga bij zijn wl. vrouw Dina Abbes, als erfgenamen van Joost Abbes, elk voor 1/4 van de andere helft, voor 3295 gg. en 27 stuivers.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0111r van 9 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 4Noordijs WZ [staat: Oosterwal op de of de westkant van het Noordijs]2250‑00‑00 cghuis, brouwerij en mouterij
koperPieter Jansen Oldaans
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidendr. Sibeda c.s.
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten westenHarmen Jansen van 't Vlie
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Gatse Seerps
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirk Claessen
verkoperWybe Feddrix Kalff, gehuwd met
verkoperTrijntie Sioerds Schiere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen Oldaens koopt een huis, brouwerij en mouterij c.a. 'het Kalff', op de OOSTERWAL of wz. NOORDIJS. Ten O. het Noordijs, ten W. de Gortmakerssteeg en erven Harmen Jansen van `t Vlie en erven Gatse Seerps, ten Z. dr. Sibeda, ten N. erven Dirk Claessen. Met recht van vrij op- en afslag langs de trap en deur over het erf van erven Dirk Claessen en langs de steeg ten Z., van de Gortmakerssteeg naar het Noordijs. Gekocht van Wybe Feddrix Kalff x Trijntie Sioerds Schiere, voor 2250 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio 133Noordijs 4huis
eigenaarPieters Jansen Oldaen
gebruikerPieters Jansen Oldaen
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg
grondpacht aanGouke Suringar
grondpacht totaal01‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑08 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio 86vNoordijs 4huis en brouwerie
eigenaarPieters Jansen Oldaen
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio Noordijs 4huis en brouwerij
eigenaarPyter J. Oldaen
gebruikerJan Annes
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑06‑08 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0238v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 4Noordijs WZ [staat: Oosterwal of de Noordijs]6300‑00‑00 cghuis en zeepziederij
koper van 1/2Jan Symons olieslager
koper van 1/4Gerlof Ymes
koper van 1/4Joseph Salomons
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sydske Ebbes
naastligger ten westenFoekjen Pieters Oldaens, gehuwd met
naastligger ten westenJan Annes Huidekoper, en
naastligger ten westenwijlen Rijkjen Jacobs Tjesma, vrouws moeder
naastligger ten noordenMeile Ruurds
verkoperFoekjen Pieters Oldaens, gehuwd met
verkoperJan Annes Huidekoper, en
verkoperwijlen Rijkjen Jacobs Tjesma, vrouws moeder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Symons (Simons), olieslager, voor 1/2, Gerlof Ymes, voor 1/4 en Joseph Salomons, voor 1/4, kopen een huis en zeepziederij c.a. op de Oosterwal of wz. van het Noordijs. Ten O. die straat, ten W. de verkopers, ten Z. erven Jijdske Ebbes, ten N. Meile Ruurds. Met mede-gebruik en vrij op- en afslag van de trap en deur over het erf van Meile Ruurds en ook van de steeg oostwaarts naar het Noordijs, evenals de eigenaren van het huis ten Z. Dit steegje komt westwaarts uit in de Gortmakerssteeg. Gekocht van deels Foekje Pieters Oldaens, als erfgenaam van haar wl. moeder Rijkjen Jacobs Tjesma en deels Foekje en haar man Jan Annes Huidekoper, voor 6300 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio 87rNoordijs 4huis en seepsiederij
eigenaarPyter J. Oldaan
gebruikerGerloff Ymes
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑06‑10 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0155r van 5 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 4Noordijs WZ4427‑00‑00 gghuis en zeepziederij
koperGeertje Wybes Hanekuik, gehuwd met
koperDouwe Hylkes Hanekuik zeepzieder en koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurdermedeverkoopster Grietje F. Scheltinga
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidensteeg naar oosten naar het Noordijs en niet naar het westen naar de Gortmakerssteeg
naastligger ten zuidenSjoukjen Abes
naastligger ten westenJan Annes Huidekoper
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Meile Ruirds
verkoper q.q.dr. Gijsbert Vermeersch, hypothecaire crediteurkoopman onder Almenum
verkoper q.q.Gerlof Pytters, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.Dirk IJsbrands, hypothecaire crediteurkoopman
verkoper q.q.Freerk van der Hout, hypothecaire crediteuren vankoopman
verkoper van 1/4Grytje Freerks Scheltinga zelf handelend wegens absentie van haar man, gehuwd met
verkoper van 1/4Gerlof Yemes
verkoper q.q.Hendrik Pesma, curator overprocureur postulant
verkoper van 1/4de boedel van Gerlof Yemes
verkoper van 3/8Jacob Josephs de Fries
verkoper q.q.Jacob Josephs de Fries, curator over zijn broer
verkoper van 1/8Benjamin Josephs de Fries minderjarige
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeertje Wybes Hanekuik x Douwe Hylkes Hanekuik, zeepzieder, koopt een huis en zeepziederij wz. Noordijs. Het huis wordt bewoond door de verkoper Grietje Scheltinga. Ten O. de straat en diept, ten W. Jan Annes Huidekoper, ten Z. Sjoukjen Abes, ten N. wd. Meile Ruerds. Vrij op- en afslag langs de trap en de deur, over het erf van wd. Meile Ruerds. De steeg ten W. heet Gortmakerssteeg. (Slecht leesbare lange acte) Gekocht van Grietje Freerks Scheltinga x Gerlof Yemes, voor 1/4, en de curator over de boedel van Gerlof Yemes, voor 1/4, Jacob Josephs de Fries, voor 3/8, en zijn broer Benjamin Josephs de Fries, voor 1/8, voor 4427 gg. (etc. etc..).


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-037Noordijs 4Jacob Hibma, bestaande uit 5 personen30‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio 87rNoordijs 4huis en seepsiederij
eigenaarDouwe Hanekuyk
gebruikerFedde Minnes
huurwaarde totaal155‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde28‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio 88rNoordijs 4huis en zeperij
eigenaarDouwe Hanekuik
gebruikerFedde Minnes c.soc.
huurwaarde totaal120‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑16‑06 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0027r van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 4Noordijs WZ 2/43500‑00‑00 cghuis en pakhuis, voormalige zeepziederij
koper door niaarSybrand Feitama, gehuwd metkoopman
koper door niaarMartjen Jeltes Nauta
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
geniaarde koperWybe Lolles Steensmasteenbakker en mederechter onder Midlum
geniaarde koperYbeltie Pyters Hylarides
huurder woonhuisGrytje Talma 140‑00‑00 cg
huurder zoldersFedde Minnes 140‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen vroedsman Rein Sibeda
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Annes Huidekoper
naastligger ten noordenMartien Meyles Nauta
verkoperGeertie Wybes Hanekuik, gesterkt met
verkoperDouwe Hylkes Hanekuikzeepzieder en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feitema x Martje Jeltes Nauta koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Wybe Lolkes Steensma, steenbakker en mede-rechter van Franekera deel x Ybeltje Pyters Hilarides, wonende onder Midlum, een mooi huis en pakhuis c.a. dat ooit een zeepziederij was geweest, wz. Noordijs. Vrij op- en afslag langs de trap en de deur over het erf van Martjen Meiles Nauta, en de eigendom van de steeg ten O. De eigenaars van het huis ten Z. hebben ook dat recht, maar alleen oostwaarts naar het Noordijs, maar NIET westwaarts naar de Gortmakerssteeg. Ten O. het Noordijs, ten W. wd. Jan Annes Huidekoper, ten Z. erven Rein Sibeda, ten N. Martjen Meiles Nauta. Gekocht van Geertje Wybes Hanekuik x Douwe Hylkes Hanekuik, zeepzieder, voor 3500 cg. Zie de acte voor meer gegevens.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio 88rNoordijs 4huis en zeperij
eigenaarDouwe Hanekuik
gebruikerFedde Minnes c.s.
huurwaarde totaal120‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑16‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio 149rNoordijs 4huis en pakhuis
eigenaarJohannes Spannnenburg c.soc.
gebruikerSeerp IJsbrandi
huurwaarde95‑00‑00 cg
gebruikerdiverse graankopers
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal115‑00‑00 cg
af: lasten12‑00‑00 cg
huurwaarde totaal103‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑14‑08 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0254r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 4Noordijs WZ 2/43600‑00‑00 cghuis en pakhuis, voormalige zeepziederij
koper door niaarPieter Huidekooper koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
geniaarde kopervroedsman Hotze Romkes Binxma, gehuwd met
geniaarde koperJanke Rasschen
huurderSeerp IJsbrandi c.u.koopman80‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten zuiden*steeg in eigendom en medegebruik
naastligger ten zuidenburgerhopman Spannenburg
naastligger ten westenP. Huidekoper
naastligger ten noordenMartjen Meiles
verkoperMartie J. Nauta, weduwe van
verkoperwijlen Sybrand Feitama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHotze Romkes Binxma, mede raad in de vroedschap x Janke Rasschen kopen huis en pakhuis voormaals tot een seepsiederij gebruikt, Wz. Noordijs. Het huis wordt gehuurd en bewoond door coopman Seerp IJsbrands voor 80 cg. Grondpacht 3 cg. Een steeg ten Z. mag alleen oostwaarts gebruikt worden, niet westwaarts richting de Gortmakerssteeg. Ten O. het Noordijs, ten Z. de burgerhopman Spannenburg, ten W. P. Huidekoper, ten N. Martje Meiles (Nauta). Gekocht van Martje J. Nauta wv coopman Sybrand Feitama, voor 3600 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio 149rNoordijs 4huis en pakhuis
eigenaarP. Huidekoper
gebruikerS. IJsbrandi
huurwaarde80‑00‑00 cg
gebruikerdiverse graankopers
huurwaarde34‑00‑00 cg
gebruikerP. Huidekoper
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal134‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting12‑00‑00 cg
huurwaarde totaal122‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde22‑03‑11 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-037 , folio 149rNoordijs 4huis en pakhuis
eigenaarP. Huidekoper
gebruikerTrijntje Oosterhout
huurwaarde90‑00‑00 cg
gebruikerdiverse graanzolders
huurwaarde34‑00‑00 cg
gebruikerP. Huidekoper
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal144‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting12‑00‑00 cg
huurwaarde totaal132‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑00‑00 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0193v van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenP. Huidekooper


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0030r van 5 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordencomptoir en pakhuis van P. Huidekoper


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-037 , pag. 145Noordijs 4P. Huidekoper 9‑00‑00 cghuis en pakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-084Noordijs 4Pieter Huidecoper... 1774 HRL, Anna H, geb 1776 HRL; BS ovl 1819; 1826 overlijdens, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk C-084, wagenhuis, medegebruiker W.P. Nauta, graanzolders, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-085, gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-084Noordijs 4Willem Pieters Nauta... van wijk B-053, bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-057, bakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-084, graanzolders; eigenaar en medegebruiker is P. Huidekoper, wagenhuis, 1814. (GAH204); kind: Jacob Willems ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-084Noordijs 4P HuidecoperP Huidecoperwagenhuis
C-084Noordijs 4P HuidecoperW P Nautagraanzolders


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 692Noordijs 4erven Pieter Huidekoper Harlingenpakhuis (167 m²)


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49026 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 48 en 50 van 11 sep 1833
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-084Noordijs 4provisionele toewijzing, inhouding en finale toewijzingfl. 1100pakhuis en woonhuis C-084 en C-085
 
verkoperJan Huidekoper


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
C-084Noordijs 4Extra groot en uitmuntend pakhuis, genaamd het kalf aan de westkant van het Noordijs, eigenaar J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 692Oosterwal C-084Sake Klein en mede eig.pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3876Noordijs C-079 Wijtze van Bruggen pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3876Noordijs 4 (C-079)Albert van Bruggen (te Groningen)pakhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 4K. van Stellingwerfmelktapper


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsAlgra & Ypey461Pakhuis Het Kalf, peulvruchten


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsAlgra & Ypey461Pakhuis Het Kalf, peulvruchten


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsAlgra & Ypey461Pakhuis Het Kalf, peulvruchten


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsAlgra & Ypey461Pakhuis Het Kalf, peulvruchten


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsB.C. Algra461Pakhuis Het Kalf, peulvr.


1960 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsB.C. Algra2461Pakh Het Kalf Peulvr


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 4rijksmonument 20609


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3876Noordijs 4


2023
0.32911801338196


  terug