Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 6 7-036 7-036 C-083 C-078
Naastliggers vanNoordijs 6
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenNoordijs 8
ten noordenNoordijs 4


aangrenzende stegensteeg
Noordijs 6naamloze steeg ten noorden


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0035r van 9 jun 1637 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGeertie brouwster


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0147r van 24 nov 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis, plaats en waterbak
 
koperAndrys Buckhorst, gehuwd metkapitein te water700-00-00 GG
Beateris Lamberts
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erven van Michiel Gabbes
naastligger ten westenschuur van Hessel Jacobs Hingst
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van Hendrick Willems
verkoperde erfgenamen van Outger Romckes


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0246v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0130r van 6 okt 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperSicke Lubberts burgerkoopman900-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten zuidenWytse Michiels
naastligger ten westenHessel Jacobs
naastligger ten noordenhet huis van Pyter Huiberts
verkoperAndries van der Boekhorst, gehuwd metcapt.
Beatrix Lammerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Lubberts, koopman, koopt een huis op de Oosterwal.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0190v van 18 jan 1652 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSicke Lubberts


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0273r van 23 jul 1654 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Sicke Lubberts


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0085v van 27 jan 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6Noordijs WZ [staat: Oosterwal]3/4 huis
 
koperBente Gosses c.u.800-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenGerrit Goukes
naastligger ten westenHessel Jacobs
naastligger ten noordenAebe Pieters
verkoperde erven van Beert Tiepkes


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019va van 3 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0248r van 7 jan 1677 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerryt Gouckes


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0054r van 23 apr 1693 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Abe Pyters koopman


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0224v van 3 mei 1696 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Doncker


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0111r van 9 feb 1710 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendr. Sibeda c.s.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0210v van 4 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Jansen Oldaens koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-036 Noordijs 6huis
eigenaardr. Sibeda cum sociis
gebruikerdr. Sibeda
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0006r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Jansen Oldaens koopman


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-036 Noordijs 6huis
eigenaarAbe Pieters erven
gebruikerdr. Sibeda
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-036 Noordijs 6huis
eigenaarGrietje Abes
eigenaarSjoukjen Abes
gebruikerTrijntje Sybeda
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0238v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Sydske Ebbes


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0040v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerlof Ymes c.s.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0042v van 13 mrt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSjoukien Abes


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-036 Noordijs 6huis
eigenaarSjoukjen Ebbes
gebruikerTrijntie Sybeda
huurwaarde29-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-16-10 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0005r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerlof Yemes c.s.


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0155r van 5 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg naar oosten naar het Noordijs en niet naar het westen naar de Gortmakerssteeg
naastligger ten zuidenSjoukjen Abes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-036 Noordijs 6vroedsman Sybeda, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0262v van 9 feb 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van vroedsman Sibeda


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0027r van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van vroedsman Rein Sibada


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0019v van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0158v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSybrand Feitama


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0072r van 26 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0254r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgerhopman Spannenburg


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0071v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenP. Huidekoper


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0063r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenP. Huidekoper


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0161r van 15 dec 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenP. Huidekoper


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0193v van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6Noordijs WZhuis
 
koperSybe Visser, gehuwd met1157-00-00 GG
Webina Hossekamp
huurderSpree c.u.kapitein
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenBlok
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenP. Huidekooper
verkoperRenardus Hessel van Altena, curator namens zijn schoonvaderadvocaat en notaris
oud hopman Johannes Spannenburg


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-034 Noordijs 6C Blok, 32 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-036 Noordijs 6C Blok6-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-083Noordijs 6Klaas Minnes Blok... zoutbrander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-082, stokerij, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk C-083; gebruiker is Ernst van Assen, apothecar, 1814. (B2 04); id. van wijk C-114; wagenhuis self, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-083Noordijs 6K Blok Ernst van Assen apothecar


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-083Noordijs 6Wiebkje A. Reddingius, overleden op 15 november 1824A.=Agatha, vrouw van Ernst van Assen, apotheker (Noordijs C 83), moeder van minderjarige Anna-Clasina, Elisabeth, Clasina-Cornelia-Jacoba, Johanna-Dina-Maria en Johannes Ernst van Assen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 688Noordijs 6Johannus van der Heijde Jansz.Harlingenschilderhuis en erf (222 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-083Noordijs 6Johannes Jans van der Heide, overleden op 22 mei 183232 jr, verver Noordijs C 82/83, man van Jacoba van Eeken, vader van minderjarige Trijntje en Grietje Johannes van der Heide. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-083Noordijs 6Maria C Rolloud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-083; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-083Noordijs 6Petrus van den Boschoud 57 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, ingenieur verificateur van het kadaster, wijk C-083; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-083NoordijsPetrus van den Bosch57 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, ingenieur verificateur van het kadaster
C-083NoordijsMaria Carolina Roll45 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
C-083NoordijsEelco van den Bosch17 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsJohan van den Bosch16 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsJan Johan van den Bosch13 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsGodaart van den Bosch5 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsMarias van den Bosch3 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsElzina van den Bosch23 jLemmerv, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsMaria van den Bosch21 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsSara P van den Bosch14 jUtrechtv, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsJohanna van den Bosch7 jUtrechtv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-083Noordijs 6Jacobus Geerts Bolman, overleden op 26 december 18488 mnd (geboren 20/4/1848), overleden Noordijs C 83, zoon van Geert Bolman, ijzerkramer en Jeltje Feersma, broer van minderjarige Klaaske, Eelkje, Albert en Jan Geerts Bolman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 688C-083 (Oosterwal)Jurjaan Riesbergwoonhuis
Sectie A nr. 688C-198 (Oosterwal)Jan Timmerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2695C-078 (Noordijs)Jan Jans Timmerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4937Noordijs 6 (C-078)Pieter Wiglema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 6wed U. Schuil geb. Panbakkeraardap. handelaarster
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 6D.Eijgelaarschoenmaker


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 6W. (Watze) Bouma
  terug