Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoordijs 67-0367-0367-036C-083C-078


Naastliggers vanNoordijs 6
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenNoordijs 8
ten westenSchoolsteeg 1
ten noordenNoordijs 4


aangrenzende stegen
adresheeft
Noordijs 6naamloze steeg ten noorden


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0074v van 1 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0073v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenOutger Romckes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0201v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenOutger Rompckes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0216v van 8 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Outger Romckes


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0023r van 18 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenOutger Rompckes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0095r van 14 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0141r van 27 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 24achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Outger Romckes


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0173v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Outger Romckes


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0174r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Outger Romckes


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0021r van 2 okt 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Swaegmans


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0155r van 20 dec 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Outger Rompckes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0146v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schoolsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0147r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 6Noordijs WZ [staat: Oosterwal]700‑00‑00 gghuis, plaats en waterbak
koperAndrys Buckhorst, gehuwd metkapitein te water
koperBeateris Lamberts
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Michiel Gabbes
naastligger ten westende schuur van Hessel Jacobs Hingst
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Willems
verkoperde erfgenamen van wijlen Outger Romckes


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0246v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0130r van 6 okt 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 6Noordijs WZ [staat: Oosterwal]900‑00‑00 gghuis
koperSicke Lubberts koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten zuidenWytse Michiels
naastligger ten westenHessel Jacobs
naastligger ten noordenhet huis van Pyter Huiberts
verkoperAndries van der Boekhorst, gehuwd metkapitein
verkoperBeatrix Lammerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Lubberts, koopman, koopt een huis op de Oosterwal.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0190v van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSicke Lubberts


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0211r van 15 aug 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0218r van 26 dec 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0273r van 23 jul 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Sicke Lubberts


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0043r van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 6Noordijs WZ [staat: Oosterwal]789‑00‑00 gghuis
koperBartout Tiepckes grootschipper
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenWytse Michiels
naastligger ten westenHessel Jacobs Hingst
naastligger ten noordenEebe Pyters koopman
verkoperSicke Lubbertswijnkoper


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0051r van 12 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1660 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 204 folio 58r van 10 feb 1660 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noordijs 6
inventarisantBeert Tiepckesschipper
requirantJitie Ruierdts moeder van de inventarisant
requirant en aangeverDirck Tiepckes broeder van de inventarisant
requirantIttie Tiepckes zuster van de inventarisant
requirantTiepcke Claessen zoon van inventarisants zuster
inleiding bij de boedelinventarisatie[0058r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuijse van wijlen Beert Tiepckes, in leven schipper op de Oostindien, ten overstaen van de presiderende burgemeester Jan Knijff ende Theodorus Keth, tot desen commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer, secretaris, van alle goederen ten sterffhuijse bevonden, ten versoecke van des selffs erffgenamen, met namen Jitie Ruierdts, des selffs moeder, Dirck Tiepckes ende Ittie Tiepckes des selffs broeder en suster sampt Tiepcke Claesen des overledens susters zoon, alles opt aengeven van Dirck Tiepckes als de meesten tijt bij de overledene in sijn doodsieckte geweest sijn, welcke ten dien fine den beloffte van getrouuicheijt in handen van de gedachte burgemeester heeff gedaen nae welcx de beschrievinge gedaen is als volgt, desen 10e Februari 1660.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0010va van 20 jan 1661 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 6Noordijs WZ [staat: Oosterwal]200‑00‑00 gg1/4 huis
koperBente Gosses
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHessel Jacobs Hingst
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenaam van Beert Tiepckes


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0085v van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 6Noordijs WZ [staat: Oosterwal]800‑00‑00 gg3/4 huis
koperBente Gosses c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenGerrit Goukes
naastligger ten westenHessel Jacobs
naastligger ten noordenAebe Pieters
verkoperde erfgenamen van wijlen Beert Tiepkes


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0169v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMarten Tiepkes


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019va van 3 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0248r van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Gouckes


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004v van 20 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schoolsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Gouckes zoutzieder


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0045v van 30 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schoolsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Goucks


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0065va van 21 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBraam


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0054r van 23 apr 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Abe Pyters koopman


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0224v van 3 mei 1696 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Doncker


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0111r van 9 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendr. Sibeda c.s.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0210v van 4 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Jansen Oldaens koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-036 , folio 133Noordijs 6huis
eigenaardr. Sibeda c.soc.
gebruikerdr. Sibeda
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0006r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Jansen Oldaens koopman


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-036 , folio 86vNoordijs 6huis
eigenaarAbe Pieters erven
gebruikerdr. Sibeda
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0094r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenbesloten steeg waarlangs op- en afslag
naastligger ten noordenFreerk Tijssen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-036 , folio Noordijs 6huis
eigenaarGrietje Abes
eigenaarSjoukjen Abes
gebruikerTrijntje Sybeda
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0238v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sydske Ebbes


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0040v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerlof Ymes c.s.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0042v van 13 mrt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjoukien Abes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-036 , folio 87rNoordijs 6huis
eigenaarSjoukjen Ebbes
gebruikerTrijntie Sybeda
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑10 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0118r van 15 apr 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjoukjen Abes


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0187v van 1 sep 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0005r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerlof Yemes c.s.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0025v van 15 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjoukjen Ebbes


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0155r van 5 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg naar oosten naar het Noordijs en niet naar het westen naar de Gortmakerssteeg
naastligger ten zuidenSjoukjen Abes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-036Noordijs 6vroedsman Sybeda, bestaande uit 5 personen25‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-036 , folio 87rNoordijs 6huis
eigenaarwed. vroedsm. Sybeda
gebruikerwed. vroedsm. Sybeda
huurwaarde totaal59‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑14‑08 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0262v van 9 feb 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen vroedsman Sibeda


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-036, fol. 121rNoordijs 6Sybeda weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderengleybackerse60:8:00 cg10:1:00 cgbestaet maetigh wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-036 , folio 88rNoordijs 6huis
eigenaarvroedsman Sybeda wed.
gebruikervroedsman Sybeda wed.
huurwaarde totaal59‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑14‑08 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0027r van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen vroedsman Rein Sibeda


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0019v van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-036 , folio 88rNoordijs 6huis
eigenaarvroedsman Sybeda wed.
gebruikervroedsman Sybeda wed.
huurwaarde totaal59‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑14‑08 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0158v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybrand Feitama


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-036 , folio 149rNoordijs 6huis
eigenaarJohannes Spannnenburg
gebruikerJohannes Spannnenburg
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0072r van 26 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0254r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg in eigendom en medegebruik
naastligger ten zuidenburgerhopman Spannenburg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0071v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenP. Huidekoper


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-036 , folio 149rNoordijs 6huis
eigenaarJ. Spannenburg
gebruikerJ. Spannenburg
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0063r van 20 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenP. Huidekoper


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0161r van 15 dec 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenP. Huidekoper


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-036 , folio 149rNoordijs 6huis
eigenaarS. Visser
gebruikerJohannes Spannenburg
huurwaarde120‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal114‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑14‑08 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0193v van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 6Noordijs WZ1157‑00‑00 gghuis
koperSybe Visser, gehuwd met
koperWebina Hossekamp
huurderSpree c.u.kapitein
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenBlok
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenP. Huidekooper
verkoper q.q.Renardus Hessel van Altena, curator over zijn schoonvaderadvocaat en notaris
verkoperoud hopman Johannes Spannenburg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0030r van 5 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 6Noordijs WZ [niet vermeld]2600‑00‑00 cghuis
koperMinne Claases Blok, gehuwd metkoopman
koperJannetie Schaaff
huurderHaas c.u.kapitein
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidende stalling van de kopers Minne Claases Blok c.u.
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten noordencomptoir en pakhuis van P. Huidekoper
verkoperSybe Visser, gehuwd metnotaris
verkoperWibina Hossekamp


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-034, pag. 107Noordijs 6C. Blok, 32 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-036 , pag. 145Noordijs 6C. Blok 6‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-083Noordijs 6Klaas Minnes Blok... zoutbrander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-082, stokerij, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk C-083; gebruiker is Ernst van Assen, apothecar, 1814. (B2 04); id. van wijk C-114; wagenhuis self, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-083Noordijs 6K BlokErnst van Assenapothecar


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 040b (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-083Noordijs 6Wiebkje A. Reddingius, overleden op 15 november 1824A.=Agatha, vrouw van Ernst van Assen, apotheker (Noordijs C 83), moeder van minderjarige Anna-Clasina, Elisabeth, Clasina-Cornelia-Jacoba, Johanna-Dina-Maria en Johannes Ernst van Assen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 688Noordijs 6Johannus van der Heijde Jansz.schilderHarlingenhuis en erf (222 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 288 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-083Noordijs 6Johannes Jans van der Heide, overleden op 22 mei 183232 jr, verver Noordijs C 82/83, man van Jacoba van Eeken, vader van minderjarige Trijntje en Grietje Johannes van der Heide. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-083Noordijs 6Maria C Rolloud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-083; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-083Noordijs 6Petrus van den Boschoud 57 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, ingenieur verificateur van het kadaster, wijk C-083; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-083NoordijsPetrus van den Bosch57 jingenieur verificateur van het kadasterLeeuwardenm, protestant, gehuwd
C-083NoordijsMaria Carolina Roll45 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
C-083NoordijsEelco van den Bosch17 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsJohan van den Bosch16 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsJan Johan van den Bosch13 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsGodaart van den Bosch5 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsMarias van den Bosch3 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsElzina van den Bosch23 jLemmerv, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsMaria van den Bosch21 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsSara P van den Bosch14 jUtrechtv, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsJohanna van den Bosch7 jUtrechtv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1394 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-083Noordijs 6Jacobus Geerts Bolman, overleden op 26 december 18488 mnd (geboren 20/4/1848), overleden Noordijs C 83, zoon van Geert Bolman, ijzerkramer en Jeltje Feersma, broer van minderjarige Klaaske, Eelkje, Albert en Jan Geerts Bolman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 688Oosterwal C-083M. Reinalda woonhuis
Sectie A nr. 688Oosterwal C-198Johs. G.N. Termeer en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2695Noordijs C-078 Jan Jans Timmer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4937Noordijs 6 (C-078)Pieter Wiglemawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 6D. Eijgelaarschoenmaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 6W. (Watze) Bouma


2023
0.37897396087646


  terug