Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Noordijs 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 7 2-144 2-177 D-012 D-009




Naastliggers vanNoordijs 7
ten zuidenNoordijs 9
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 5


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0147v van 7 jun 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZ 1/2 huis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJacob Stevens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFoppe Foppes
verkoperde kinderen van burgerhopman Jentke Jentkes


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0119v van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZnieuw huis en mouterij
 
koperClaas Fransen Visscher burger c.u.2700-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
verpachter grondIge Gerbens Haarsma 1-01-00 CG
naastligger ten oostende erven van Cornelis Dirks
naastligger ten zuidende weduwe van Feddrik Tjerks
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenFoppe Foppes schipper (wijd-)
verkoperIge Gerbens Haarsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Fransen Visscher koopt een mooi nieuwgebouwd huis en mouterij c.a. op het Noordijs. Ten O. erven Cornelis Dirks, ten Z. wd. Feddrik Tjerks, ten W. die straat, ten N. wijdschipper Foppe Foppes. Hij koopt ook nog een schuur ten N. van de plaets en de loods van Cornelis Dirks, ten O. van de schuur van Foppe Foppes. Vrij in- en uitgang door de steeg ten noorden daarvan [Pakhuissteeg]. Gekocht van Ige Gerbens Haarsma voor 2700 gg.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0213v van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZhuis en mouterij en een lege plaats ten noorden
 
koperJacob Reiners Pybema, gehuwd met2700-00-00 GG
Rinske Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
verpachter grondClaas Fransen Visscher c.u.1-01-00 CG
naastligger ten oostende erven van Cornelis Dirks
naastligger ten zuidende weduwe van Feddrik Tierks
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenFoppe Foppes schipper (wijd-)
naastligger ten noordensteeg waarin het verkochte een vrije uit- en ingang heeft
verkoperClaas Fransen Visscher, gehuwd met
Anna Sas


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0244r van 21 jan 1683 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Reyners Pybema koopmanBerlikum


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0066va van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Reyners Pybema koopmanBerlikum


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0165r van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZhuis en mouterij
 
koperSjoerd Beerns koopman1151-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenPytter Cornelis brouwer
naastligger ten zuidenFredrick Taedes Wedje koopman
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenAbbas Ecoma
naastligger ten noordensteeg waardoor op- en afslag
verkoperSicco Reyns


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007va van 24 okt 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende mouterij van vaandrig Jarigh Wijma


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0318v van 24 okt 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhuis en mouterij van de vaandrager Jarich Tieerds Wijma


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0072v van 9 jun 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Jarig Sjoerds Wijma


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-144 Noordijs 7huis
eigenaarburgemeester Weima
gebruikerburgemeester Weima
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
grondpacht aanburgemeester Bilaen erven
grondpacht01-01-00 CG
aanslag grondpacht00-05-04 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-144 Noordijs 7huis
eigenaarb[urgem]r. Weima
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720
grondpacht01-01-00 CG
aanslag grondpacht00-05-04 CG
grondpacht aanb[urgem]r. Bilaan erven
aansl. grondp. voldaan4-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-144 Noordijs 7huis
eigenaarburgemeester Weyma
gebruikerburgemeester Weyma
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG
grondpacht aanburgemeester Bylaen erven
grondpacht01-01-00 CG
aanslag grondpacht00-04-04 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0273v van 5 jul 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van wijlen Aytse Arjens Mahu


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0065v van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Ayse Arjens


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-144 Noordijs 7huis
eigenaarwed. burgemr. Weyma
gebruikerwed. burgemr. Weyma
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG
grondpacht aanerven burgemeester Bylaan
grondpacht01-01-00 CG
aanslag grondpacht00-04-04 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-144 Noordijs 7wed. burgemr. Weyma, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal32-00-00 CG


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0137v van 23 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van burgemeester Tabes


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0014r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZ tussen Heeren- en Juffersbrughuis en tuintje
 
koperHarke Jurjens van der Stok burger821-00-00 GG
koperAlbert Bolman burger
koperJohannes Jacobus Kerkhoven burger
naastligger ten oostenRinke Bakker
naastligger ten zuidenWildschut
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Brouwer
verkoperAnneus Lourens Tabeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarke Jurjens van der Stok, Albert Bolman en Johannes kerkhoven


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0211r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZpakhuis
 
koperEeltje Bonnema koopman660-00-00 GG
naastligger ten oostenRinke C. Bakker koopman
naastligger ten zuidenHeer J. Wildschut
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende weduwe van Corn. Brouwer
verkoperHarke Jurjens van der Stok
verkoperAlbert Bolman
verkoperJohannes Jacobus Kerkhoven
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Bonnema, koopman te Kimswerd, koopt een pakhuis


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0093v van 11 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenE. Bonnema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-177 Noordijs 7Eeltje Bonnema6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-012Noordijs 7Eeltje Haitzes Bonnema... eigenaar van wijk A-118; gebruiker is Dirk Trompetter, graanverschieter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-012, pakhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk D-036; gebruikers Berend Nijhuis en Pieter Weesen, wewer, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-012Noordijs 7E Bonnema Evert Bonnema pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 713Noordijs 7Eeltje Haitzes BonnemaKimswerdkoopmanpakhuis en erf (250 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-012Noordijs 7Pieter Douwes van Dorpen... broodbakker in 1851, zv Douwe Hanses vD, en Antje Sijbes; BS huw 1835, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-012; oud 39 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, brood- en kleinbakker, wijk D-010; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-012Noordijs 7Sytske Jans van der Brug... Bierman vdB en Klaaske Radsma dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1835, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-012; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 713D-012 (Noordijs)Siebe Tacomapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3879D-009 (Noordijs)Wijtze van Bruggenpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3514Noordijs 7 (D-010)Antje van Dorpen (wed. H. Ouendag)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 7 Wiebe C. Postmakoopman
vorige grondslagf. 4300
huidige grondslagf. 0
Noordijs 7 Tjitske Postmakantoorbediende
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 7W.C. Postma50Koopman


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 7W.C. Postma50Koopman


1922 - kentekenadresnaam
B-5458
Noordijs 7Willem Sake Noordhof




  terug