Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nutstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Nutstraat 4 4-222 4-210 H-ong H-ong
Naastliggers vanNutstraat 4
ten oostende Nutstraat
ten zuidende Nutstraat
ten westende Nutstraat
ten noordenNutstraat 2


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0214v van 12 dec 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nutstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Sybrens


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0037v van 4 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nutstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybe Hendrix Bantiema


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-222Nutstraat 4
eigenaarwed. Claes Tietes
gebruikerwed. Claes Tietes
opmerkingpauper


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0014r van 27 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nutstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybe Hendrix


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-222Nutstraat 4kamer
eigenaarwed. Claes Tietes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-222 Nutstraat 4kamer
eigenaarKerkearmen
gebruikerKerkearmen
opmerkingkerkearmenkamer


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-222 Nutstraat 4kamer
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerEvert Oosterbaan
opmerkingledigh


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0192v van 29 okt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nutstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenNutstraat [staat: Molenstraat]


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0107v van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nutstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSymon Sjoerds


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0107v van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nutstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0194r van 31 jan 1790 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nutstraat 4Nutstraat WZ ten noorden van het eerste in deze akte verkochte perceelwoning
 
koperJan van der Ley, gehuwd met2196-07-00 GG
koperDorothea Ernestina Lembke
gebruikerJoost Pieters c.u.
naastligger ten oostenNutstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0194r van 31 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nutstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0194r van 31 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nutstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0382r van 3 apr 1791 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nutstraat 4Zuiderhaven ZZ in de Molenstraathuis
 
koper provisioneelN. N. 50-00-00 GG
bewonerJan Gerrytsijzersmidsknecht
naastligger ten oostenNutstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDorothea Ernestina Lembke, moeder van en voorstanderse over
verkoperhaar dochtertje Grietje van der Ley minderjarig, erfgenaam ab intestato van
erflaterhaar vader wijlen Jan van der Ley


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0382r van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nutstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0382r van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nutstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0260r van 19 jun 1803 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nutstraat 4perceel ten noorden van de smederijhuis
 
koperHolkje van der Ley, gehuwd met1500-00-00 CG
koperCornelis Mollema koopman
huurderJan Jansen Faber
naastligger ten oostenNutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenhet vierde perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoperGrietje Schoonebeeke, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHolkje v.d. Ley x koopman Cornelis Mollema koopt (b) een huis ten N. van perceel (a), bewoond door Jan Jansen Faber. Ten O. de Molenstraat, ten Z. perceel (a), ten W. perceel (d), ten N. perceel (c). Geen grondpacht. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv koopman Jarig Jacobs v.d. Ley als erfgename van haar wl. man, voor 1500 cg (voor a, b, c en d).


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0260r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nutstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-210 Nutstraat 4 de Directeuren Der Logie7-10-00 CGhieronder beklemd no 221, 221 1/2 en 222


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1947Nutstraat 4wed. Cornelis MollemaHarlingenankersmederij en erf (240 m²)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nutstraat 4 Willem Politiekstuurman schelpenz.
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1100
Nutstraat 4 Haring de Bocktimmerman
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 1200


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Nutstraat 4, HarlingenNutstraat 4A. de Bock Hzn.timmer- en metselwerken


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nutstraat 4P.A. de Grootmatroos
Nutstraat 4bA. de Bockbouwkundig opzichter
Nutstraat 4bKl.Meinsmamatroos


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nutstr. 4A. de Bock164Aann., makel. en taxat.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nutstr. 4A. de Bock653Aann., makel. en taxat.


1941 - kentekenadresnaam
B-27022
Nutstraat 4aAge Harings de Bock


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nutstr.A. de Bock653Aann., makel. en taxat.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nutstr.A. de Bock653Aann., makel. en taxat.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nutstr.A. de Bock653Aann., makel. en taxat.


1965 - adresboekadresnaam
Nutstraat 4D. (Douwe) ten Wolde
  terug