Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Ooievaarsteeg 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerOoievaarsteeg 13(niet bekend)(niet bekend)D-105D-108


Naastliggers vanOoievaarsteeg 13
ten oostenNieuwstraat 14
ten zuidenOoievaarsteeg 15
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenOoievaarsteeg 11


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0029v van 3 dec 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jarigh [staat: Haring] Frieses


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0148v van 12 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamers gekocht door Sjoerd Hylckes


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0148r van 12 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 13Ooievaarsteeg 13/15 OZ [staat: Zoutsteeg]20‑00‑00 GGtwee kamers
koperSjoerd Hylckes
floreenrente
naastligger ten oostenSjoerd Hylckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordende kamers gekocht door Douwe Sipkes
verkoperGeertje Tjerx, weduwe van
verkoperwijlen Jarigh Frieses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Hylckes koopt 2 camers in de Zoutsteeg. Ten O. de koper, ten W. die steeg, ten Z.?, ten N. de camer van Douwe Sybes. Gekocht van Geertje Tjerx wv Jarich Frieses.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0146v van 6 mrt 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0145r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stal van wijlen Harmen Johannis voerman


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0002v van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stal van Harmen Johannes voerman


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0114r van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stal van wijlen Harmen Johannes voerman


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0344r van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0212v van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0131v van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Hendrik Jans


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0066v van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0155v van 23 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0063r van 24 jun 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0002ra van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLieuwe Epkes


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0230r van 15 okt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLieuwe Epkes


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0198r van 19 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFokke Carsten
naastligger ten westenFokke Carsten


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0012r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFokke Carsten
naastligger ten westenFokke Carsten


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0035r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen S. Kamsma


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0018r van 5 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande stegen en meer andere


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0173r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutstegen NZ achter de Nieuwestraat


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0172r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 13Zoutstegen NZ achter de Nieuwestraat43‑00‑00 CGhuis
koperJan Wytzes Vettevogel koopman
huurderSjouke Jelles
naastligger ten oostenOene Fokkes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Kamsma
naastligger ten westenZoutsteeg
naastligger ten zuidenZoutstegen NZ achter de Nieuwestraat
verkoperAntje Franssen weduwe, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Donker


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-045 , pag. 38Ooievaarsteeg 13Jacob Linde


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Gerrit van der Lindeovl voor 1840, huwt met Janneke Sergo, kind: Evert Gerrits, geb 1810 te Hoevelaken; BS geb 1811, huw 1839; gebruiker van wijk D-105, schoenmakersknegt, eigenaar is Jacob van der Linde, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Jacob van der Linde... ovl 1870, ovl 1890; eigenaar en gebruiker van wijk D-091, korendrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-105, gebruiker is Gerrit van der Linde, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-106, gebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-105Ooievaarsteeg 13Jacob van der Linde Gerrit van der Linde schoenmakersknegt


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-105Ooievaarsteeg 13Jacob van der Linde Gerrit van der Linde schoenmakersknegt
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Ooievaarsteeg 13 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Dirk de Wit... BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-337; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-105; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Martje Harmens van der Berg... BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1855; oud 47 jaar, (vrm als: Martha), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-105; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Styntje Aukes Dijkstra... 105, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk D-153; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-105OyevaarsteegDirk de Wit43 jHarlingenm, protestant, gehuwd
D-105OyevaarsteegMartha van der Berg47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-105OyevaarsteegHarmen de Wit18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Ooievaarsteeg 13 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Ooievaarsteeg 13 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Ooievaarsteeg 13 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Harmen Ottes Ottemageb 17 feb 1792 Burgwerd, huwt met Jeltje Rintjes Visser, schipper, Vst 2 mrt 1858 uit Groningen, A 18 mei 1859 Bolsward; bev.reg. HRL 1851 wijk D-105


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13IJsbrand Blanksmageb 1803 HRL, ovl 7 nov 1852 HRL, huwt met Rigtje Pieters, werkman, zv Douwe B., en Stijntje Dijkstra; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk D-160, 161105


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Jacobus Schrage... wijk D-079, 88, 105; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-058; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Jeltje Rintjes Vissergeb 25 mrt 1806 Makkum, huwt met Harmen Ottes Ottema, Vst 2 mrt 1858 uit Groningen, A 18 mei 1859 Bolsward; bev.reg. HRL 1851 wijk D-105


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Rintje Taekes Kuipers... opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 21 nov ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Teuntje Harmens van den Berg... Teuntje, dv Harmen van den Berg & Berber Jacobs. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10Oct. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2234Nieuwstraat D-105Germen van der Lindewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2234Ooijevaarsteeg D-108Germen van der Lindewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2234Ooievaarsteeg 13 (D-108)Eelke Bootsmawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Ooievaarsteeg 13H. Feenstratransportarbeider
  terug