Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Ooievaarsteeg 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerOoievaarsteeg 17(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)D-107D-143


Naastliggers vanOoievaarsteeg 17
ten oostenNieuwstraat 18
ten zuidenOoievaarsteeg 19
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenOoievaarsteeg 15


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0157r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0145r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteegje


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0002v van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteegje van Zoutsteeg naar Angelierstraat


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0114r van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg van de Zoutsteeg naar de Anjelierstraat


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0159r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Tuininga procureur


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0123v van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Tuininga procureur


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0197r van 13 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 17Ooievaarsteeg OZ [staat: Nieuwstraat]215‑00‑00 cghuis
koperGerryt Hendriks Weerscholt, in ondertrouw staand metbontwever
koperStijntie Ewerts
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
huurderHarmen Binkes
naastligger ten oostenWillem Willems
naastligger ten zuidenJan Coenraad Groen
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg] en ledige plaats
naastligger ten noordensteeg
verkoperJacob Tuiningaprocureur postulant


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0199v van 20 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Tuininga procureur


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0224r van 25 feb 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerryt Jansen


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0002r van 5 mei 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 17Ooievaarsteeg OZ [staat: Nieuwstraat]200‑00‑00 cghuis en weefwinkel
kopervrijgezel Harmen Evernik bontwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Wigchuis
naastligger ten zuidenJan Coenraeds Groen
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperGerryt Hendriks Weerscholdmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Evernik, vrijgezel en bontwever. Grondpacht 1 cg. aan de Stad.


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0129v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0044v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 17Ooievaarsteeg OZ [staat: noordeinde Zoutsteeg]117‑00‑00 gghuis en weefwinkel met 3 weefgetouwen
koperJacob Tuininga procureur postulant
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHendrik Boekholt
naastligger ten zuidenJan Coenraads
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordendoorgaande steeg naar de Nieuwstraat
verkoperHarmen Evernikmr. bontwever


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0035r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0314v van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 17Ooievaarsteeg OZ [staat: steeg tussen de Nijestraat en de Zoutsteeg]100‑00‑00 cghuis en weefwinkel
koperBeernt Bruining, gehuwd metmr. bontwever
koperTrijntje Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenLourens Nak n.u.
naastligger ten zuidenSybren Hoedtje
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordensteeg, doorgaande
verkoperSchelte Wybengakoopman


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0173r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeerend Bruining


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-047, pag. 38Ooievaarsteeg 17Tjepke Gabbes
3-047, pag. 38Ooievaarsteeg 17Beerend Bruining
3-047, pag. 38Ooievaarsteeg 17Dominicus Vogelzang, 30 jaar, gehuwd


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-107Ooievaarsteeg 17Berend Bruining... niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-107Ooievaarsteeg 17Hendrik ter DeusOok: Terdeus; gebruiker van wijk D-107, sjouwer; eigenaar is Berend Bruining erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-107Ooievaarsteeg 17erven Berend BruiningHendrik ter Deussjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 827Ooievaarsteeg 17Hendrik Terdeus weverHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-107Ooievaarsteeg 17Johanna Nieuwenhuiszie ook: Nijhuis; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-107; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-107Ooievaarsteeg 17Pieter Bartling... zv Arend B. en Maria bisschop; BS huw 1824, ovl 1845; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-107; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-107Oyevaarsteeg42 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
D-107Oyevaarsteeg38 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
D-107Oyevaarsteeg14 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-107Oyevaarsteeg7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-107Oyevaarsteeg2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-107Ooievaarsteeg 17Jeltje Magr, overleden op 24 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 11 jr (geboren 18/10/1835), overleden Ooievaarsteeg D 107. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-107Ooievaarsteeg 17Theresia Magrijn, overleden op 14 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 16 jr (geboren 12/5/1831), overleden Nieuwstraat D 107. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-107Ooievaarsteeg 17Age Jans Kuipergeb 1789 HRL, inlandsche kramer in 1851, na 1860 niet meer gevoden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-107


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 827Nieuwstraat D-107Roomsch Catholijke Armvoogdij woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 827Nieuwstraat D-143 Roomsch Cath. Armvoogdij woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 827Ooievaarsteeg 17 (D-ong)R.K. Armvoogdijwoonhuis


2023
0.22298908233643


  terug