Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Ooievaarsteeg 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Ooievaarsteeg 21 (niet bekend) (niet bekend) D-109 D-111
Naastliggers vanOoievaarsteeg 21
ten oostenNieuwstraat 26
ten zuidenOoievaarsteeg 23
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenOoievaarsteeg 19


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0133v van 23 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenwijlen Reyner Claesen in de keet


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0153v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarsteeg 21Ooievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]huis
 
koperburgerhopman Wyger Pytters Kalkenstein, gehuwd metmr. metselaar60-10-00 GG
koperPyttie Yges
huurderde weduwe van Bauke Tjerx
naastligger ten oostenJacob Tjeerds
naastligger ten zuidenJarig Piers
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenJouke Sybolt
verkoper van 1/2vroedsman Arjen Altenalakenkoper
verkoper q.q.Poppe Dirx, curator overmr. bakker
verkoper van 2/6Wybe Gerrits, zoontje van
verkoperwijlen Gerrit Wybeszoutzieder
verkoper van 1/6Gepke Gijsberts, gehuwd met
verkoper van 1/6Sybe Ottes


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0040v van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgerhopman Kalkensteen


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0199v van 21 mei 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende mouterij van Harmen Ages, gehuwd met
naastligger ten westenJanke Tieerds


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0289v van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgerhopman Harmen Ages mr. brouwer


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0357r van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarmen Ages Agema mr. brouwer


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0204r van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgervaandrig Meindert Arentsma mr. brouwer


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0221r van 27 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDoeke Venema


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0261r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Pieters


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0261r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0350r van 16 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSymon Hendriks


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0118v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGeert Jans brouwer


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-109Ooievaarsteeg 21Hemke Gerrits... plaats van Dirk Jans, 11 okt 1804 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-109Ooievaarsteeg 21Martinus Koenhovengeb 1754 ... , ovl 7 jan 1814 HRL; wijk D-109; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-109Ooievaarsteeg 21Sipke Hemkes Hoffinga... Jelte Ages Bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk D-081, kroeg, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-109, gebruikers zijn Hemke Gerrijts wed., gealimenteerd, en Tjeerd Bouwes, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-109Ooievaarsteeg 21Tjeerd Bouwes... loon van T.B. bij Piebe Bakker als schoenmakersknegt verdiend, mei 1773. (GAH1104); gebruiker van wijk D-109, sjouwer; medegebruiker is Hemke Gerrijts wed., gealimenteert; eigenaar Sipke Hoffinga, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-109Ooievaarsteeg 21Sipke Hoffinga Hemke Gerryts wedgealimenteerd
D-109Ooievaarsteeg 21Tjeerd Bouwes sjouwer


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 02 sep 1825
D-109Ooievaarsteeg 21Woning in tweeën verhuurd in de Ojevaarsteeg. Finaal verkocht op 14 sep 1825 door nots. Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 819Ooievaarsteeg 21Cornelis Pieters DraaismaHarlingenkoopmanhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-109Ooievaarsteeg 21Jan C Martens... DG, N.H., zv Cornelis M, en Immetje Jans Spitske; BS huw 1832, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851C-36, wijk D-109, wijk G-136, wijk H-051, supp wijk F-368; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-109Ooievaarsteeg 21Sietske Sipkes... dv Sipke Gosses en Trijntje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-109, wijk H-140, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk H-147; VT1839; kind: ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-109Ooievaarsteeg 21Meilkert Hoekstra, overleden op 15 april 18396 wk, overleden Nieuwstraat D 109. (CzOG nr. 33) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 819D-109 Cornelis Piers DraaismaHarlingengeamoveerd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-109Ooievaarsteeg 21Asmerina Lykles de Boer... Freerks de B., en Wytske Alberts de Boer; BS huw 1832, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-036, wijk D-109, wijk G-136, wijk H-051, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-109Ooievaarsteeg 21Elisabeth Wybes Meelman... Jans M, en Jetske Teunis(Reits- ma); BS huw 1824, ovl 1828, huw 1832, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-109, wijk G-158, supp wijk ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2540Ooievaarsteeg 21 (D-111)Jan P. Posthumus (en Cons.)woonhuis
  terug