Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Ooievaarsteeg 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerOoievaarsteeg 23(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)D-110D-112
 huisnummer lager  huisnummer hogerOoievaarsteeg 233-0443-044(niet bekend)D-110D-112


Naastliggers vanOoievaarsteeg 23
ten oostenNieuwstraat 36
ten zuidende Ooievaarsteeg
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenOoievaarsteeg 21


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0133v van 23 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 23Ooievaarsteeg OZ [staat: Keet- of Moelensteeg]43‑00‑00 ggkamer
koperBouue Bouuens kistmaker
naastligger (beklemd in)Fedde Sibrants
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJacob Philips
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenwijlen Reyner Claesen in de keet
verkoperTzierck Douues, gehuwd met
verkoperDoed Lieuues
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouue Bouuens kistmaker koopt een kamer in de Keeth- of Moelensteigh, beklemd in de kamer van Fedde Sibrants. Ten Z. Jacob Philips, ten N. de keet van wl Reyner Claes [Fontein?]. Geen grondpacht. Gekocht van Tzierck Douues x Doe? Lieuues voor 43 GG.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0154r van 12 sep 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0070r van 28 mei 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende niaarnemers Johannis Johannis c.u.schipper op Franeker


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0230r van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0059r van 3 sep 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 23Ten oosten tegenover de zoutkeet van Steensma155‑09‑00 gghuis
koperHiltie Oeges
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 cg
huurderJan Wouters
naastligger ten oostende kamer van de weduwe van wijlen Jarich Frieses
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenstraat en diept
naastligger ten noordenTjepke Harmens
verkoperde erfgenamen van wijlen Jel Wytses


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0210v van 17 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Lange steeg]


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0164r van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Pytters timmerman


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0206r van 11 sep 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJaerich Piers


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0338v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgerhopman Hette Tietes Blinxma c.u.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0153v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJarig Piers


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0124r van 13 jul 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van Dieuke Willems, gehuwd met
naastligger ten westenEpe Pieters


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-044 , folio 46Ooievaarsteeg 23huis
eigenaarJarig Piers wed.
gebruikerJarig Piers wed.
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-044 , folio 28vOoievaarsteeg 23huis
eigenaarCornelia Johannis
gebruikerPieter Beerns
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑9‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0040v van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 23Ooievaarsteeg OZ [staat: Lange Zoutsteeg]245‑00‑00 cghuis
koperCornelia Johannis en haar broers en zusters, en haar moeder
koperGrietje Willems
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jaan Aeges
naastligger ten zuidende stal van de erfgenamen van wijlen Dirk Pieters
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Lange Zoutsteeg]
naastligger ten noordenburgerhopman Kalkensteen
verkoperPier Jarigs te Makkum
verkoperClaes Jarigs te Makkum


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0116r van 14 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van de erfgenamen van wijlen Hette Blinxma


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0179r van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGriettie Willems n.f.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-044 , folio Ooievaarsteeg 23huis
eigenaarGrietje Willems
gebruikerGrietje Willems cum soc.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0289v van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 23Ooievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]280‑00‑00 cghuis
koperJohan Pieters, gehuwd met te even buiten Harlingen
koperJapke Johannes
naastligger ten oostenAege Jaenes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Dirk Pieters
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenburgerhopman Harmen Ages mr. brouwer
verkoperGrietje Willems, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Willems


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0357r van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 23Ooievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]284‑00‑00 cghuis
koperGatse Tjallings, gehuwd met
koperFettje Jans
naastligger ten oostenAege Jansen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Pieters
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenHarmen Ages Agema mr. brouwer
verkoperJohan Pieters, gehuwd met
verkoperJapke Johannes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-044 , folio 29rOoievaarsteeg 23huis
eigenaarGrytie Willems
gebruikerGrytie Willems
opmerking1728 insolvent verklaart 12-00-00


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0111r van 12 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGatse Tjallings


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-044 , folio 29rOoievaarsteeg 23huis
eigenaarGosse Tjallings
gebruikerGosse Tjallings
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-044 , folio 29rOoievaarsteeg 23huis
eigenaarGatse Tjallings
gebruikerGatse Tjallings
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-044 , folio 29rOoievaarsteeg 23huis
eigenaarGatse Tjallings
gebruikerGatse Tjallings
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0171r van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGadze Tjallings


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0005v van 26 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGadze Tjallings


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0221r van 27 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 23Ooievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]153‑00‑00 gghuis
koperJunius van Alema advocaat Hof van Friesland
huurderGabe Douwes
naastligger ten oostenArjen Douwes
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenDoeke Venema
verkoper q.q.Pier Eelkes Bakker, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Yede Hoornstra, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperDouwe Gabesmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Junius van Alema, advocaat bij het Hof van Friesland koopt een mooi huis in de Zoutsteeg. Ten O. Arjen Douwes, ten Z. een doorgaande steeg, ten W. die steeg, ten N. Doeke Venema. Gekocht van de curatoren over de boedel van mr. huistimmerman Douwe Gabes, voor 153 gg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0261r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 23Achterzoutsteeg30‑21‑00 gghuis
koperLieuwe Douwes, gehuwd metwinkelier
koperJetske Teekes
huurderMartinus Koevenhoven
naastligger ten oostenH. Plagge
naastligger ten zuidenJ. Alema
naastligger ten noordenPieter Pieters
naastligger ten westenZoutsteeg
verkoperAlbert Bolman, gehuwd met
verkoperAntje Ryckerts


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0120v van 21 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 23aOoievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg bij de Franekerpijp]96‑00‑00 ggwoning
koperJohannes Visser koopman
huurder kamerHarmen Beernds 20‑00‑00 cg
gebruiksterGeertjekeetmeid van wln J. van Alema
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Brouwer
naastligger ten noordenLieuwe Douwes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Bolman
verkoperCatharina van Alema, weduwe van
verkoperwijlen Toutenburg, en als erfgenaam vanoud secretaris van Workum
erflaterwijlen oud burgemeester Junius van Alema


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0350r van 16 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 23Ooievaarsteeg OZ [staat: Agterzoutsteeg]160‑00‑00 cghuis
koperJan ten Brink koopman
huurderRinske Baukes c.s.36‑00‑00 cg
naastligger ten oostenH. Plagge
naastligger ten zuidenJohannes Visser
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenSymon Hendriks
verkoperLieuwe Douwes


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0203r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0033v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 34achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Visser


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 23Jacob van Gerben... VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 131, 1 mrt ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 23Johannes Overbeek... 1810; ondertrouw ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-110Ooievaarsteeg 23Jacob van Gerbenwed Johannes Overbeek


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 814Ooievaarsteeg 23Jacob van Germen kramerHarlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 23Aukje Pallemaoud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-110; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 23Harmanus Kamp... in 1851, zv Jan Harmens K, en Fokeltje Hendiks Zandman; BS huw 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-131; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 23Theodora Ottes de Jong... wonende te HRL, dv Otte Durks dJ, en Geeske Feikes de Boer; BS huw 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, wijk F-131; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 23Tjeerd Wijngaarden... Tjeerds Spanjaar; BS huw 1824, ovl 1846; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk D-110; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-110Oyevaarsteeg44 jturfdragerHarlingenm, protestant, gehuwd
D-110Oyevaarsteeg39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-110Oyevaarsteeg11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-110Oyevaarsteeg2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-110Ooievaarsteeg 23Tjeerd Wijngaarden, overleden op 30 september 1846(Certificaat van onvermogen), 51 jr (geboren 13/10/1795), overleden Ooievaarsteeg D 110, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 814Nieuwstraat D-110Hendrik de Windt woonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
D-110Ooievaarsteeg 23Eene woning in de Zoutsteeg, verhuurd aan J., Zeilmaker c.s.. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 in de Koornbeurs door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden.


1876 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 195 van 3 aug 1876
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-110Ooievaarsteeg 23koopaktefl. 1500helft in huis en bakkerij D-110
 
verkoperAntje van Dorpen (gehuwd met Hendrik Ouendag)
koperJan van Dorpen


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 814Ooijevaarsteeg D-112 Gerrit Jans Blom woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4885Ooievaarsteeg 23 (D-112)Klaas Hagedoornwoonhuis


2023
0.09473705291748


  terug