Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Ooievaarsteeg 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Ooievaarsteeg 23 (niet bekend) (niet bekend) D-110 D-112
Naastliggers vanOoievaarsteeg 23
ten oostenNieuwstraat 36
ten zuidende Ooievaarsteeg
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenOoievaarsteeg 21


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0133v van 23 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarsteeg 23Ooievaarsteeg OZ [staat: Keet- of Moelensteeg]kamer
 
koperBouue Bouuens kistmaker43-00-00 GG
naastligger (beklemd in)Fedde Sibrants
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJacob Philips
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenwijlen Reyner Claesen in de keet
verkoperTzierck Douues, gehuwd met
verkoperDoed Lieuues
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouue Bouuens kistmaker koopt een kamer in de Keeth- of Moelensteigh, beklemd in de kamer van Fedde Sibrants. Ten Z. Jacob Philips, ten N. de keet van wl Reyner Claes [Fontein?]. Geen grondpacht. Gekocht van Tzierck Douues x Doe? Lieuues voor 43 GG.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0154r van 12 sep 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0070r van 28 mei 1643 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende niaarnemers Johannis Johannis c.u.schipper op Franeker


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0230r van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0210v van 17 apr 1682 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Lange steeg]


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Lange steeg]


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0206r van 11 sep 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJaerich Piers


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0338v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgerhopman Hette Tietes Blinxma c.u.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0153v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJarig Piers


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0124r van 13 jul 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende tuin van Dieuke Willems, gehuwd met
naastligger ten westenEpe Pieters


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0040v van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarsteeg 23Ooievaarsteeg OZ [staat: Lange Zoutsteeg]huis
 
koperCornelia Johannis en haar broers en zusters, en haar moeder245-00-00 CG
koperGrietje Willems
naastligger ten oostende weduwe van Jaan Aeges
naastligger ten zuidende stal van de erfgenamen van wijlen Dirk Pieters
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Lange Zoutsteeg]
naastligger ten noordenburgerhopman Kalkensteen
verkoperPier JarigsMakkum
verkoperClaes JarigsMakkum


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0116r van 14 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende tuin van de erfgenamen van wijlen Hette Blinxma


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0116r van 14 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0289v van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarsteeg 23Ooievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]huis
 
koperJohan Pieters, gehuwd met280-00-00 CG
koperJapke Johannes
naastligger ten oostenAege Jaenes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe van Dirk Pieters
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenburgerhopman Harmen Ages mr. brouwer
verkoperGrietje Willems, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Willems


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0357r van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarsteeg 23Ooievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]huis
 
koperGatse Tjallings, gehuwd met284-00-00 CG
koperFettje Jans
naastligger ten oostenAege Jansen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Pieters
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenHarmen Ages Agema mr. brouwer
verkoperJohan Pieters, gehuwd met
verkoperJapke Johannes


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0116r van 14 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0221r van 27 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarsteeg 23Ooievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]huis
 
koperJunius van Alema advocaat Hof van Friesland153-00-00 GG
huurderGabe Douwes
naastligger ten oostenArjen Douwes
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenDoeke Venema
verkoper q.q.Pier Eelkes Bakker, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Yede Hoornstra, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperDouwe Gabesmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Junius van Alema, advocaat bij het Hof van Friesland koopt een mooi huis in de Zoutsteeg. Ten O. Arjen Douwes, ten Z. een doorgaande steeg, ten W. die steeg, ten N. Doeke Venema. Gekocht van de curatoren over de boedel van mr. huistimmerman Douwe Gabes, voor 153 gg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0261r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarsteeg 23Achterzoutsteeghuis
 
koperLieuwe Douwes, gehuwd metwinkelier30-21-00 GG
koperJetske Teekes
huurderMartinus Koevenhoven
naastligger ten oostenH. Plagge
naastligger ten zuidenJ. Alema
naastligger ten noordenPieter Pieters
naastligger ten westenZoutsteeg
verkoperAlbert Bolman, gehuwd met
verkoperAntje Ryckerts


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0120v van 21 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarsteeg 23aOoievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg bij de Franekerpijp]woning
 
koperJohannes Visser koopman96-00-00 GG
huurder kamerHarmen Beernds 20-00-00 CG
gebruiksterGeertjekeetmeid van wln J. van Alema
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van Brouwer
naastligger ten noordenLieuwe Douwes
naastligger ten oostende weduwe van Bolman
verkoperCatharina van Alema, weduwe van
verkoperwijlen Toutenburg, en als erfgenaam vanoud secretaris van Workum
erflaterwijlen oud burgemeester Junius van Alema


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0350r van 16 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarsteeg 23Ooievaarsteeg OZ [staat: Agterzoutsteeg]huis
 
koperJan ten Brink koopman160-00-00 CG
huurderRinske Baukes c.s.36-00-00 CG
naastligger ten oostenH. Plagge
naastligger ten zuidenJohannes Visser
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenSymon Hendriks
verkoperLieuwe Douwes


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 23Jacob van Gerben... VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 131, 1 mrt ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 23Johannes Overbeek... 1810; ondertrouw ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-110Ooievaarsteeg 23Jacob van Gerben Johannes Overbeek wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 814Ooievaarsteeg 23Jacob van GermenHarlingenkramerhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 23Aukje Pallemaoud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-110; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 23Harmanus Kamp... in 1851, zv Jan Harmens K, en Fokeltje Hendiks Zandman; BS huw 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-131; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 23Theodora Ottes de Jong... wonende te HRL, dv Otte Durks dJ, en Geeske Feikes de Boer; BS huw 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, wijk F-131; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 23Tjeerd Wijngaarden... Tjeerds Spanjaar; BS huw 1824, ovl 1846; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk D-110; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-110OyevaarsteegTjeerd P Wijngaarden44 jHarlingenm, protestant, gehuwd, turfdrager
D-110OyevaarsteegAukje Pallema39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-110OyevaarsteegLambertus Wijngaarden11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-110OyevaarsteegRigtje Wijngaarden2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-110Ooievaarsteeg 23Tjeerd Wijngaarden, overleden op 30 september 1846(Certificaat van onvermogen), 51 jr (geboren 13/10/1795), overleden Ooievaarsteeg D 110, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 814D-110 (Nieuwstraat)Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
D-110Ooievaarsteeg 23Eene woning in de Zoutsteeg, verhuurd aan J., Zeilmaker c.s.. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1876 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 195 van 3 aug 1876
adressoortbedraggebruik
D-110Ooievaarsteeg 23koopaktefl. 1500helft in huis en bakkerij D-110
 
verkoperAntje van Dorpen (gehuwd met Hendrik Ouendag)
koperJan van Dorpen


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 814D-112 (Ooijevaarsteeg)Gerrit Jans Blomwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4885Ooievaarsteeg 23 (D-112)Klaas Hagedoornwoonhuis
Sectie A nr. 4886Ooievaarsteeg 23 (D-112)Reinder de Jongwoonhuis
  terug