Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Ooievaarsteeg 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Ooievaarsteeg 25 (niet bekend) (niet bekend) D-110 D-112
Naastliggers vanOoievaarsteeg 25
ten zuidenOoievaarsteeg 27
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenOoievaarsteeg 23


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0099v van 25 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0133v van 23 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarsteeg 25Ooievaarsteeg OZ [staat: Keet- of Moelensteeg]kamer
 
koperBouue Bouuens kistmaker43-00-00 GG
naastligger (beklemd in)Fedde Sibrants
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJacob Philips
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenwijlen Reyner Claesen in de keet
verkoperTzierck Douues, gehuwd met
verkoperDoed Lieuues
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouue Bouuens kistmaker koopt een kamer in de Keeth- of Moelensteigh, beklemd in de kamer van Fedde Sibrants. Ten Z. Jacob Philips, ten N. de keet van wl Reyner Claes [Fontein?]. Geen grondpacht. Gekocht van Tzierck Douues x Doe? Lieuues voor 43 GG.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0162v van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0174v van 6 feb 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Hylke Tiaerds
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0207r van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0149r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035v van 22 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0036r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0317r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJarig Piers


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0240v van 10 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0040v van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende stal van de erfgenamen van Dirk Pieters


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0300r van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0289v van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van de weduwe van Dirk Pieters


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0357r van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van Dirk Pieters


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0204r van 1 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0221r van 27 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0261r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJ. Alema


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0350r van 16 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 23, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannes Visser


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0001r van 3 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0027r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: doorgaande steeg]


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 25Jacob van Gerben... VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 131, 1 mrt ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 25Johannes Overbeek... 1810; ondertrouw ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-110Ooievaarsteeg 25Jacob van Gerben Johannes Overbeek wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 814Ooievaarsteeg 25Jacob van GermenHarlingenkramerhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 25Aukje Pallemaoud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-110; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 25Harmanus Kamp... in 1851, zv Jan Harmens K, en Fokeltje Hendiks Zandman; BS huw 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-131; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 25Theodora Ottes de Jong... wonende te HRL, dv Otte Durks dJ, en Geeske Feikes de Boer; BS huw 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, wijk F-131; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 25Tjeerd Wijngaarden... Tjeerds Spanjaar; BS huw 1824, ovl 1846; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk D-110; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-110OyevaarsteegTjeerd P Wijngaarden44 jHarlingenm, protestant, gehuwd, turfdrager
D-110OyevaarsteegAukje Pallema39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-110OyevaarsteegLambertus Wijngaarden11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-110OyevaarsteegRigtje Wijngaarden2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-110Ooievaarsteeg 25Tjeerd Wijngaarden, overleden op 30 september 1846(Certificaat van onvermogen), 51 jr (geboren 13/10/1795), overleden Ooievaarsteeg D 110, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 814D-110 (Nieuwstraat)Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
D-110Ooievaarsteeg 25Eene woning in de Zoutsteeg, verhuurd aan J., Zeilmaker c.s.. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1876 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 195 van 3 aug 1876
adressoortbedraggebruik
D-110Ooievaarsteeg 25koopaktefl. 1500helft in huis en bakkerij D-110
 
verkoperAntje van Dorpen (gehuwd met Hendrik Ouendag)
koperJan van Dorpen


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 814D-112 (Ooijevaarsteeg)Gerrit Jans Blomwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3883Ooievaarsteeg 25 (D-112)Pieter van der Sluiswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Ooievaarsteeg 25A.Ploegstragrondwerker
  terug