Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Ooievaarsteeg 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Ooievaarsteeg 29 (niet bekend) (niet bekend) D-110 D-112
Naastliggers vanOoievaarsteeg 29
ten zuidenOoievaarsteeg 31
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenOoievaarsteeg 27


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 29Jacob van Gerben... VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 131, 1 mrt ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 29Johannes Overbeek... 1810; ondertrouw ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-110Ooievaarsteeg 29Jacob van Gerben Johannes Overbeek wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 814Ooievaarsteeg 29Jacob van GermenHarlingenkramerhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 29Aukje Pallemaoud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-110; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 29Harmanus Kamp... in 1851, zv Jan Harmens K, en Fokeltje Hendiks Zandman; BS huw 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-131; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 29Theodora Ottes de Jong... wonende te HRL, dv Otte Durks dJ, en Geeske Feikes de Boer; BS huw 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, wijk F-131; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-110Ooievaarsteeg 29Tjeerd Wijngaarden... Tjeerds Spanjaar; BS huw 1824, ovl 1846; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk D-110; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-110OyevaarsteegTjeerd P Wijngaarden44 jHarlingenm, protestant, gehuwd, turfdrager
D-110OyevaarsteegAukje Pallema39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-110OyevaarsteegLambertus Wijngaarden11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-110OyevaarsteegRigtje Wijngaarden2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-110Ooievaarsteeg 29Tjeerd Wijngaarden, overleden op 30 september 1846(Certificaat van onvermogen), 51 jr (geboren 13/10/1795), overleden Ooievaarsteeg D 110, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 814D-110 (Nieuwstraat)Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
D-110Ooievaarsteeg 29Eene woning in de Zoutsteeg, verhuurd aan J., Zeilmaker c.s.. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1876 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 195 van 3 aug 1876
adressoortbedraggebruik
D-110Ooievaarsteeg 29koopaktefl. 1500helft in huis en bakkerij D-110
 
verkoperAntje van Dorpen (gehuwd met Hendrik Ouendag)
koperJan van Dorpen


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 814D-112 (Ooijevaarsteeg)Gerrit Jans Blomwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3883Ooievaarsteeg 29 (D-112)Pieter van der Sluisschuur


1928 - adresboekadresnaamberoep
Ooievaarsteeg 29S.Brouweropperman


1965 - adresboekadresnaam
Ooievaarsteeg 29F. (Fokke) Goslinga
  terug