Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Ooievaarsteeg 31
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Ooievaarsteeg 31 (niet bekend) (niet bekend) D-111 (niet bekend)
Naastliggers vanOoievaarsteeg 31
ten zuidenOoievaarsteeg 33
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenOoievaarsteeg 29


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-111Ooievaarsteeg 31Johanna de Kok... binnen harlingen den 28 mei ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-111Ooievaarsteeg 31Marijke Koenraadsgebruiker van wijk D-111, eigenaar is Sikke IJsenbeek, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-111Ooievaarsteeg 31Sikke B IJsenbeek... 1815, huw 1831, ovl 1862; eigenaar van wijk D-088; gebruiker Geeske Timens, 1814. (GAH204); id. van wijk D-111; gebruiker Marijke Koenraads, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-122, zoutkeet ''de Hand''; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-111Ooievaarsteeg 31Sikke IJsenbeek Marijke Koenraads


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 811Ooievaarsteeg 31Jan HuidekoperHarlingenzeehandelaarhuis en erf (30 m²)


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 811 Haring Jans van der ZeeHarlingenafgebroken, thans een ledig plek grond


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-111Ooievaarsteeg 31Antje Annes de Vries... Midlum), en Rebekka Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1862, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-111Ooievaarsteeg 31Jurjen de Vries... Jurjens van Midlum, en Rebekka Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-111; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, besteller, wijk D-102; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5170Ooievaarsteeg 31 (D-ong)Fokke Drost (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Ooievaarsteeg 31S.Brouweropperman


1937 - variaadresbronbericht
Ooievaarsteeg 31Raadsvergadering 29 novemberOnbewoonbaar verklaard
  terug