Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Ooievaarsteeg 33
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerOoievaarsteeg 33(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)D-158D-113


Naastliggers vanOoievaarsteeg 33
ten oostenNieuwstraat 52
ten zuidenNieuwstraat 54
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 50


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0045r van 17 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 33Ooievaarsteeg OZ [staat: lange steeg ingaande bij zoutzieder Thijs Hendricks strekkende van de steeg tot aan de middelmuur en kamer vd verkopers]193‑00‑00 ggkamer met ledige plaats
koperJan Johannis Rolues, gehuwd met
koperLieff Jansen
naastligger ten oostenHibbe Ustus c.u.
naastligger ten zuidenJochum gortmaker
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenAucke Douues
verkoperHibbe Ustes, gehuwd met
verkoperUulck Hepckes


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0064r van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0164r van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0181r van 6 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0251r van 29 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0061v van 29 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0273r van 22 jul 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEesge Minnes timmerman


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0030v van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEsge Minnes timmerman


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0039v van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAesge Minnes timmerman


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0076r van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEsge Minnes


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0331v van 9 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 33Ooievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]53‑16‑00 cgstal
koper door niaarburgerhopman Eco Willems
geniaarde koperUpke Jansendistillateur
naastligger ten oostenAesge Minnes
naastligger ten zuidenAesge Minnes
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenburgerhopman Eco Willems
verkoperDirck Folckertsschipper op Sneek


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0341r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 33Ooievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]60‑00‑00 cgstal
koperDoede Hendrix koopman
naastligger ten oostenEesge Minnes
naastligger ten zuidenEesge Minnes
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenburgerhopman Eco Willems, gehuwd met
naastligger ten noordenAnsck Pieters
verkoperburgerhopman Eco Willems, gehuwd met
verkoperAnsck Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Hendrix, koopman, koopt een stalling c.a. in de Zoutsteeg. Ten O. en Z. Eesge Minnes, ten W. die steeg, ten N. de verkoper Eco Willems, hopman x Ansck Pieters, voor 60 gg.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0261r van 13 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEesge Minnes


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0060v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0138v van 4 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEesge Minnes


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0058v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Eesge Minnes


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 807Ooievaarsteeg 33Ids Wiarda en mede eig.makelaarHarlingenpakhuis of bergplaats (30 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-158Ooievaarsteeg 33Lolle Sytses Goverts... E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht der panfabriek, wijk B-127; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 807Ooijevaarsteeg D-113 Joseph Sinnema woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 807Ooievaarsteeg 33 (D-113)Jan H. van 't Vliet (en Cons.)woonhuis


2023
0.067856073379517


  terug