Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Ooievaarsteeg 35
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Ooievaarsteeg 353-000 3-073 D-074D-114


Naastliggers vanOoievaarsteeg 35
ten oostenNieuwstraat 62
ten zuidenFranekereind 25
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 60


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0112v van 23 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0188v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0200v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0082r van 4 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 35Ooievaarsteeg OZ [staat: lange steeg] achter de keten van de Franekerpijpen af richting de Franekerpoortsmolen116‑00‑00 GGkamer
koperHans Aernts, gehuwd metzoutdrager
koperGriet Diercx
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑04 CG
naastligger ten oostenPyer Diorres
naastligger ten zuidende proclamant Hans Aernts c.u.zoutdrager
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Gerryt Gerloffts
verkoperGerryt Atses
verkoperDierk Claesen


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0116v van 22 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHans Aernts


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0098v van 7 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijlen Hans Arents


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147r van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026r van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHessel Harkes


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0274r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Rosee


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0045v van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Jansen*


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0025v van 1 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0145ar van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Claes Leistra koopman


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0144r van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJeltje Jelles Stapert, weduwe van
naastligger ten westenwijlen vroedsman Claas Leystra


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0103r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. Reinhart


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0234r van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. Reinhart


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-073, pag. 56Ooievaarsteeg 35Jacob Reinhart2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-074Ooievaarsteeg 35Dirk Boterweg... burgerrecht. Legt eed af in handen vd drost H.J. Westra op 12 jan 1804. (burgerboek); gebruiker van wijk D-074, panneboeter; eigenaar Jacob Reinhard erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-076; gebruiker is Claas ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-074Ooievaarsteeg 35Jacob A Reinhart... Loon, koopman, Gijsbert Jansen, kleine negotie, S. Beekkerk, verificateur, 1814. (GAH204); id. van wijk D-074; gebruiker D. Boterwech, panneboeter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-077; gebruiker Hette vd Veen wed., ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-074Ooievaarsteeg 35Jacob Reinhard ervenD Boterwech pannebacker


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 97 en 108 van 11 jun 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-074Ooievaarsteeg 35provisionele en finale toewijzingfl. 700huis D-074
 
verkoperHendrik Reinhart
verkoperPaulus de Boer
verkoperDirk Boterweg
verkoperWatze Hilarius
koperMattheus Albertsma


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 97 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-074Ooievaarsteeg 35Matheus Alberts Albertsma, overleden op 15 april 1819vader van minderjarige Klaas, Froukje, Pietje en Albert Matheus Albertsma (voogd is hun grootvader Klaas Folkerts Feersma, Franekerpijp D 74). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 31 van 17 mrt 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-074Ooievaarsteeg 35provisionele en finale toewijzingfl. 1000huis D-074
 
verkoperJacob Harings de Vries
Hendrik Feikes de Boer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 795Ooievaarsteeg 35Hendrik Feikes de BoerlogementhouderHarlingenhuis en erf (116 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-074Ooievaarsteeg 35Hilbrand Wybes Koster... Dijkstra; BS huw 1835, ovl 1845, ovl 1849; oud 34 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, voerman, wijk D-074; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-074Ooievaarsteeg 35Jantje S. de Grootoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk D-074; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-074Ooievaarsteeg 35Trijntje Waardenburg... W, en Aaltje Tuininga; BS huw 1835, ovl 1849; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-074; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-074Gewezen Franeker PijpHilbrand W Koster34 jvoermanWirdumgezin 1, m, protestant, gehuwd
D-074Gewezen Franeker PijpTrijntie Waardenburg44 jFranekergezin 1, v, protestant, gehuwd
D-074Gewezen Franeker PijpAlida H Koster1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-074Gewezen Franeker PijpJantie Jans de Groot40 jnaaisterHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-074Ooievaarsteeg 35Dirk Annes Zeilmaker... 1819, zv Anne Ages Z, en Oedske Dirks; BS huw 1819, huw 1820, huw 1822, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk D-074, supp wijk D-195; oud 41 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, besteller, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-074Ooievaarsteeg 35Leentje Klazes de Vries... dienstmeid. dv Klaas Gerbens en Johanna Everts; BS huw 1822, ovl 1828, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 795Franeker-eind D-074Hendrik F. de Boerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3536Ooijevaarsteeg D-114Johannes Cornelis van Ruth en vrouwbergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3536Ooievaarsteeg 35 (D-114)Johannes Corn. van Ruthwoonhuis
  terug