Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Ooievaarsteeg 35
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Ooievaarsteeg 35 3-000 3-073 D-074 D-114
Naastliggers vanOoievaarsteeg 35
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenOoievaarsteeg 33


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-073 Ooievaarsteeg 35Jacob Reinhart2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-074Ooievaarsteeg 35Dirk Boterweg... burgerrecht. Legt eed af in handen vd drost H.J. Westra op 12 jan 1804. (burgerboek); gebruiker van wijk D-074, panneboeter; eigenaar Jacob Reinhard erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-076; gebruiker is Claas ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-074Ooievaarsteeg 35Jacob A Reinhart... Loon, koopman, Gijsbert Jansen, kleine negotie, S. Beekkerk, verificateur, 1814. (GAH204); id. van wijk D-074; gebruiker D. Boterwech, panneboeter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-077; gebruiker Hette vd Veen wed., ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-074Ooievaarsteeg 35Jacob Reinhard ervenD Boterwech pannebacker


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 97 en 108 van 11 jun 1817
adressoortbedraggebruik
D-074Ooievaarsteeg 35provisionele en finale toewijzingfl. 700huis D-074
 
verkoperHendrik Reinhart
verkoperPaulus de Boer
verkoperDirk Boterweg
verkoperWatze Hilarius
koperMattheus Albertsma


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-074Ooievaarsteeg 35Matheus Alberts Albertsma, overleden op 15 april 1819vader van minderjarige Klaas, Froukje, Pietje en Albert Matheus Albertsma (voogd is hun grootvader Klaas Folkerts Feersma, Franekerpijp D 74). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 31 van 17 mrt 1830
adressoortbedraggebruik
D-074Ooievaarsteeg 35provisionele en finale toewijzingfl. 1000huis D-074
 
verkoperJacob Harings de Vries
Hendrik Feikes de Boer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 795Ooievaarsteeg 35Hendrik Feikes de BoerHarlingenlogementhouderhuis en erf (116 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-074Ooievaarsteeg 35Hilbrand Wybes Koster... Dijkstra; BS huw 1835, ovl 1845, ovl 1849; oud 34 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, voerman, wijk D-074; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-074Ooievaarsteeg 35Jantje S. de Grootoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk D-074; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-074Ooievaarsteeg 35Trijntje Waardenburg... W, en Aaltje Tuininga; BS huw 1835, ovl 1849; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-074; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-074Gewezen Franeker PijpHilbrand W Koster34 jWirdumgezin 1, m, protestant, gehuwd, voerman
D-074Gewezen Franeker PijpTrijntie Waardenburg44 jFranekergezin 1, v, protestant, gehuwd
D-074Gewezen Franeker PijpAlida H Koster1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-074Gewezen Franeker PijpJantie Jans de Groot40 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaister


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-074Ooievaarsteeg 35Dirk Annes Zeilmaker... 1819, zv Anne Ages Z, en Oedske Dirks; BS huw 1819, huw 1820, huw 1822, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk D-074, supp wijk D-195; oud 41 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, besteller, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-074Ooievaarsteeg 35Leentje Klazes de Vries... dienstmeid. dv Klaas Gerbens en Johanna Everts; BS huw 1822, ovl 1828, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 795D-074 (Franeker-eind)Hendrik F. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3536D-114 (Ooijevaarsteeg)Johannes Cornelis van Ruth en vrouwbergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3536Ooievaarsteeg 35 (D-114)Johannes Corn. van Ruth
  terug