Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Ooievaarstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Ooievaarstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) D-135 D-100
1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0122r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarstraat 6Ooievaarstraat WZ [staat: Nieuwe straat achter het huis van de kopers]stal
 
koperDouwe Reyns burgermr. bakker120-00-00 CG
Joost Rinia [staat: Rynga]mr. bakker
afkopen putgebruik15-00-00 CG
naastligger ten oostenOoievaarstraat [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten zuidenTjeerd Fokkes
naastligger ten westenKeimpe stoeldraaier
naastligger ten noordenDouwe Reyns
verkoperHarmanis Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Reins [Vettevogel] en Joost Rijnja [Rinia] Gonggrijp, beide mr. bakker, kopen een stalling c.a. wz. Nieuwstraat, achter het huis van verkoper. Ten O. die straat, ten Z. Tjeerd Fockes, ten W. stoeldraaier Keimpe, ten N. de verkoper. De muren ten Z. en N. zijn mandelig. Gekocht van Harmanus Fransen, voor 120 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0137v van 13 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarstraat 6Ooievaarstraat WZ [staat: Nieuwstraat]stal of wagenhuis
 
koperJan Jurjens, gehuwd metpikeur160-00-00 CG
Idtske Tjeerds
naastligger ten oostenOoievaarstraat [staat: Nieuwstraat]
naastligger ten zuideneen wevers woning
naastligger ten westenHendrik Fransen
naastligger ten noordenWopke Johannes
verkopermeerderjarige vrijster Doutjen Douwes, erfgenaam van haar stiefvader ?
Douwe Reins de Vethmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jurjens Piceur x Idtske Tjeerds kopen stal of wagenhuis c.a. in de nieuwe straet. Ten O. de nieuwe straet, ten W. Hendrik Fransen, ten N. Wopke Johannes, ten Z. een weevers woninge. Geen grondpacht. Gekocht van Doutjen Douwes, meerderjarige vrijster, als erfgenaam van haar wijlen steevader Douwe Reins de Veth [Vettevogel], in leven mr. backer, voor 160 cg.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0085r van 23 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarstraat 6Ooievaarstraat WZ [staat: Nieuwstraat]wagenhuis
 
koperburgervaandrig Michiel Nauta strandmeester50-00-00 GG
naastligger ten oostenOoievaarstraat [staat: Nieuwstraat]
naastligger ten zuidende weduwe van Daniel Poulus
naastligger ten westenAlbert Louws
naastligger ten noordenWieger Fredriks
verkoperJanke Jans, erfgenaam, gesterkt door
Doede Foppes
verkoperTjeerd Jans Braam, erfgenamen van
Jan Jurjens Braam


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0025v van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarstraat 6Nieuwstraat WZwagenhuis
 
koperAbe Hylkes huisman45-07-00 GG
huurderLieuwe Douwes mr. wagenmaker
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Daniel Paulus
naastligger ten westenJohannes van der Meulen
naastligger ten noordenWieger Fredriks
verkoperGrietje Bosscha, moeder en voogdes over hun kinderen en weduwe van
wijlen burgervaandrig M. Nautastrandmeester


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0151r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarstraat 6Ooievaarstraat WZ [staat: Nieuwestraat]wagenhuis
 
koperJacob Sybrens Brouwer koemelker en wagenaar50-00-00 CG
huurderPier Jans wagenaar
naastligger ten oostenOoievaarstraat [staat: Nieuwestraat]
naastligger ten zuidenPotte Jans n.u.
naastligger ten westenJohannis van der Meulen
naastligger ten noordenWieger Fredriks
verkoperJacob Pieters Nijboer, wettige voogd vankoopman
de minderjarige kinderen van zijn dochter Mayke Jacobs, weduwe van
wijlen Abe Hylkes


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0200v van 22 jun 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarstraat 6Ooievaarstraat WZ [staat: Nieuwstraat]wagenhuis
 
koperEelke van der Post kastelein36-00-00 CG
naastligger ten oostenOoievaarstraat [staat: Nieuwstraat]
naastligger ten zuidenMarten Scheltes
naastligger ten westenJohannes van der Meulen
naastligger ten noordenJohannes Adams Abrahams
verkopercurator Albert Bolman, namens
Schelte Jacobs, minderjarig kind en
Antie Jacobs, minderjarig kind van
wijlen Jacob S. Brouwer, gehuwd metmelktapper
wijlen Feikie Scheltes
wijlen Sjoukjw Johannes Westerwijk, moeder van
Johannes S. Brouwer, minderjarig kind


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0151r van 24 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarstraat 6Ooievaarstraat WZ [staat: bij de stadsvesting achter de Bank van Belening bij de Franekerpoort]wagenhuis
 
koperHenne Sytses 22-00-00 CG
Bauke de Beer, curator
Abel Bolhuis, curatoren over
verkoperEelke van der Post


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-135Ooievaarstraat 6Regina Kloppenburggeb 1797 HRL, ovl 1 feb 1813 HRL; wijk D-135, dv Karel K, en Marijke Berends; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-135Ooievaarstraat 6Hinne Sietses Hoogstra... id. van wijk B-056, stalling, 1814. (GAH204); id. van S58, dongplak, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-135, stalling, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-135Ooievaarstraat 6Hinne S Hoogstra stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 772Ooievaarstraat 6Wiebe Obbes WybengaHarlingenwagenmakerstal (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 772aOoievaarstraat 6Harlinger en Leeuwarder TrekschippersHarlingenerf (64 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-135Ooievaarstraat 6Homme Poort... Leentje Hommes de Roos (= Ruinenburg); BS huw 1817, huw 1818, huw 1819, ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk D-135, wijk F-296; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-227; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-135Ooievaarstraat 6Trijntje Tabes Klaver... Hilverda dv Tabe Jans K, en Trijntje Klases; BS ovl 1812; 1835 overlijdens, ovl 1869, bev r HRL 1851 wijk D-135; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-136; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 772D-135 (achter de Lombard)Joseph Sinnemabergplaats
Sectie A nr. 772aD-134 (achter de Lombard)Marten Riewalderf


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 772D-100 (Oosterkeetsteeg)Joseph Sinnemapakhuis
  terug