Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Oosterkeetstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Oosterkeetstraat 11 3-018 3-021 D-131 D-078
Naastliggers vanOosterkeetstraat 11
ten oostende Ooievaarsteeg
ten westende Oosterkeetstraat
ten noordenOosterkeetstraat 5


aangrenzende stegensteeg
Oosterkeetstraat 11Westersteeg ten zuiden


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0131r van 10 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de lombart bij de Franekerpoort]huis of kamer met het zomerhuisje en de ledige plaats erachter
 
koperPieter Pieters, gehuwd met190-00-00 GG
koperWybrich Claesen
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Bauck Sytzes 0-05-00 CG
naastligger ten oostenOoievaarstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Tiaerdt Suyringer
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJochum Bartels
verkoperLourens Ryourdts
verkoperTymen Andries


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0061r van 19 jan 1656 (het 14e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de lommerd]grondpacht van 3-00-00 CG
 
koperburgemeester Hesselus Wringer 315-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de weduwe van Jochum Bartelssmeersloter3-00-00 CG
eigenaar perceelnu van Jan Groenheide
verkoperde boedel van wijlen Idzart van Hittinga


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0118r van 8 dec 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de lommerd]kamer
 
koperWillem Willems c.u.120-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Idsert Hettinga 3-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Arien Ceimpes
naastligger ten zuidenSytse Wytses
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAne Anes
verkoperJan Willems Groenheyde


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (het 12e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel]grondpacht van 3-00-00 CG
 
koperJelte Ruierdts 630-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Willem Willems3-00-00 CG
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0054r van 3 jun 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de Lommert]kamer
 
koperJan Hansen c.u.600-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Arien Keimpes
naastligger ten zuidenSytse Wytses
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenAne Anes
verkoperAgnes Tijsses, gehuwd met
verkoperWillem Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hansen c.u. kopen een kamer achter de Lommert in de dubbele regel


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0063v van 1 okt 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de lommerd]kamer
 
koperSybe Jansen c.u.mr. metselaar42-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Arien Keympes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSytse Wytses
verkoperAgnes Tijses, weduwe van
verkoperwijlen Willem Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Jansen, mr. metselaar, koopt een camer achter de Lommert, in de Dubbele Regel. Ten O. wd. Arien Keympes, ten W. de straat, ten Z. Sytse Wytses, ten N. de koper. Gekocht van Agnes Tijsse wv Willem Willems, voor 42 cg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0046v van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbelde regel achter de lommerd]tuintje met een woning tot een afbreuk daaraan ten noorden
 
koperburgervaandrig Hette Blinxsma c.u.mr. smid60-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Keimpe Arjens
naastligger ten zuidenJan Ruiter
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenNanne Claessen
verkoper van 1/3Jan Sybesmr. metselaar
verkoper van 1/3Trijntie Sybes, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Gerrit Gerritsen, en als moeder van
verkoper van 1/3haar wettige kinderen bij haar eerdere echtgenoot Cornelis Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHette Blinxsma, vaandrig en mr. smid, koopt een tuintje met woning op afbraak ten noorden daarvan, achter de Lombard in de dubbelde regel. Ten O. erven Keimpe Arjens, ten Z. Jan Ruiters, ten W. de straat, ten N. Nanne Claessen waarmee een mandelige muur. Van de af te breken woning zijn de steen en steentjes voor de verkopers, het hout en ijzer voor de kopers. Grondpacht 3 cg. Gekocht van mr. metselaar Jan Sybes voor 1/3, Trijntje Sybes laatst wd. Gerrit Gerrits voor 1/3 en als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderen bij Cornelis Cornelis voor 1/3, voor 60 cg.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0082v van 27 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: dubbele regel straat achter de lommerd bij de Franekerpoort]huis of kamer met een zomerkeuken op het plaatsje
 
koperHendrick Marcus c.u.bontwever55-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-05-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Blinxma
naastligger ten zuidendoorgaand steegje
naastligger ten zuidenburgerhopman van der Form
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: dubbele regel straat]
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Blinxma
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-018Oosterkeetstraat 11kamer
eigenaarGerrit Harmens
gebruikerGerrit Harmens
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-018Oosterkeetstraat 11kamer
eigenaarOtte Gerrits
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-018 Oosterkeetstraat 11kamer
eigenaarDirk Steffens
gebruikerDirk Steffens
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-018 Oosterkeetstraat 11kamer
eigenaarCoenraad Linses
gebruikerGerryt Arents
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0218v van 28 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: dubbele regel straat achter de oude lommerd bij de Franekerpoort]huis
 
koperPyke Zagcharias rogmeester160-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-05-00 CG
naastligger ten oostenHarmen mr. wever
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHendrik Fransen
verkoperHendrik Merkusmr. bontwever


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-018 Oosterkeetstraat 11Hendrik Jansen, bestaande uit 4 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal07-00-00 CG
3-018 /2Oosterkeetstraat 11Swerus Ruirds, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-018 Oosterkeetstraat 11huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
3-018 /2Oosterkeetstraat 11huis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerSewerus Ruurds
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0020v van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort achter de Bank van Lening] wijk D-131huis
 
koperJoost Gonggrijp schoolmeester190-00-00 CG
huurderRinia Gonggrijp 28-00-00 CG
naastligger ten oostenH. van der Berg
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJohannis zadelmaker
verkoperSerina Roelofs gesterkt, gesterkt met
verkoperJurjen Jelles
verkoperJan Roelofs


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-021 Oosterkeetstraat 11Harmen Johannes0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Aake Harmens Wassenaar... Joosten Gonggrijp, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 en getrout de 10 jun 1764, ovl wijk D-131; DTB N.H. HRL. 1764, BS ovl 1814, ovl 1846; kind: Harmen Gonggrijp, geb 27 okt 1772, ged 20 nov 1772 Grote ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Joost Rinia Gonggrijp... Conradi. (GAH1103); eigenaar en gebruiker van wijk D-052, schoolhouder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-131, gebruiker is Rinia Gonggrijp, vischkeurmeester, 1814. (GAH204); afrekening nieuwe kerk: uitgave bedraagt ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Rinia Joosten Gonggrijp... met Rientie Tjitses, kind: Baukje Rijnias Gonggrijp, ged 26 jul 1761 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk D-131, vischkeurmeester, eigenaar is Joost Gonggrijp, 1814. (GAH204); erven huren 5 p. m. greidland 1800-1811; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-131Oosterkeetstraat 11Joost Gonggrijp Rinia Gonggrijp vischkeurmeester


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 775Oosterkeetstraat 11Joost Rinia GonggrijpHarlingenschoolonderwijzerhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Elisabeth Jansenoud 50 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-131; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Hendrik Lutkendorfoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk D-131; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-131Hendrik Lutkendorf50 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmermansknegt
D-131Elisabeth Jansen50 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
D-131Elisabeth van Gein11 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-131Oosterkeetstraat 11Jan van der Werf, overleden op 27 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 53 jr, geboren Leeuwarden, bakker, overleden Nieuwstraat D 131, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Antje Ymes de Groot... en Gooikje Arjens; BS huw 1819, ovl 1831, huw 1844, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 bev.reg. HRL 1851 wijk D-131, 139, 144, wijk B-166; geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv IJme Jakobs de Groot en Gooikje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Roelof Eles van Driesten... Hardenberg; BS huw 1824, ovl 1825, huw 1844, huw 1861, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191, 222, wijk D-131, 139, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 775D-131 (achter de Lombard)Willem Freerks Uniawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 775D-078 (Oosterkeetstraat)IJsbrand Mulder c.s.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 775Oosterkeetstraat 11 (D-078)Siebe Dijkstrawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Oosterkeetstraat 11J.Kasperszoutzieder


1965 - adresboekadresnaam
Oosterkeetstraat 11E. (Eduard) van Houten
  terug