Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Oosterkeetstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Oosterkeetstraat 113-018 3-021 D-131D-078


Naastliggers vanOosterkeetstraat 11
ten oostende Ooievaarsteeg
ten westende Oosterkeetstraat
ten noordenOosterkeetstraat 5


aangrenzende stegen
adresheeft
Oosterkeetstraat 11Westersteeg ten zuiden


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0131r van 10 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de lombart bij de Franekerpoort]190‑00‑00 GGhuis of kamer met het zomerhuisje en de ledige plaats erachter
koperPieter Pieters, gehuwd met
koperWybrich Claesen
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Bauck Sytzes 0‑05‑00 CG
naastligger ten oostenOoievaarstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Tiaerdt Suyringer
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJochum Bartels
verkoperLourens Ryourdts
verkoperTymen Andries


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0061r van 19 jan 1656 (het 14e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de lommerd]315‑00‑00 GGgrondpacht van 3-00-00 CG
koperburgemeester Hesselus Wringer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de weduwe van Jochum Bartelssmeersloter3‑00‑00 CG
eigenaar perceelnu van Jan Groenheide
verkoperde boedel van wijlen Idzart van Hittinga


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0118r van 8 dec 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de lommerd]120‑00‑00 GGkamer
koperWillem Willems c.u.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Idsert Hettinga 3‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Arien Ceimpes
naastligger ten zuidenSytse Wytses
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAne Anes
verkoperJan Willems Groenheyde


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (het 12e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel]630‑00‑00 CGgrondpacht van 3-00-00 CG
koperJelte Ruierdts
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Willem Willems3‑00‑00 CG
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0054r van 3 jun 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de Lommert]600‑00‑00 GGkamer
koperJan Hansen c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Arien Keimpes
naastligger ten zuidenSytse Wytses
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenAne Anes
verkoperAgnes Tijsses, gehuwd met
verkoperWillem Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hansen c.u. kopen een kamer achter de Lommert in de dubbele regel


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0063v van 1 okt 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de lommerd]42‑00‑00 CGkamer
koperSybe Jansen c.u.mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Arien Keympes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSytse Wytses
verkoperAgnes Tijses, weduwe van
verkoperwijlen Willem Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Jansen, mr. metselaar, koopt een camer achter de Lommert, in de Dubbele Regel. Ten O. wd. Arien Keympes, ten W. de straat, ten Z. Sytse Wytses, ten N. de koper. Gekocht van Agnes Tijsse wv Willem Willems, voor 42 cg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0046v van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbelde regel achter de lommerd]60‑00‑00 CGtuintje met een woning tot een afbreuk daaraan ten noorden
koperburgervaandrig Hette Blinxsma c.u.mr. smid
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Keimpe Arjens
naastligger ten zuidenJan Ruiter
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenNanne Claessen
verkoper van 1/3Jan Sybesmr. metselaar
verkoper van 1/3Trijntie Sybes, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Gerrit Gerritsen, en als moeder van
verkoper van 1/3haar wettige kinderen bij haar eerdere echtgenoot Cornelis Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHette Blinxsma, vaandrig en mr. smid, koopt een tuintje met woning op afbraak ten noorden daarvan, achter de Lombard in de dubbelde regel. Ten O. erven Keimpe Arjens, ten Z. Jan Ruiters, ten W. de straat, ten N. Nanne Claessen waarmee een mandelige muur. Van de af te breken woning zijn de steen en steentjes voor de verkopers, het hout en ijzer voor de kopers. Grondpacht 3 cg. Gekocht van mr. metselaar Jan Sybes voor 1/3, Trijntje Sybes laatst wd. Gerrit Gerrits voor 1/3 en als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderen bij Cornelis Cornelis voor 1/3, voor 60 cg.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0082v van 27 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: dubbele regel straat achter de lommerd bij de Franekerpoort]55‑00‑00 CGhuis of kamer met een zomerkeuken op het plaatsje
koperHendrick Marcus c.u.bontwever
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Blinxma
naastligger ten zuidendoorgaand steegje
naastligger ten zuidenburgerhopman van der Form
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: dubbele regel straat]
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Blinxma
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-018Oosterkeetstraat 11kamer
eigenaarGerrit Harmens
gebruikerGerrit Harmens
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-018Oosterkeetstraat 11kamer
eigenaarOtte Gerrits
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-018Oosterkeetstraat 11kamer
eigenaarDirk Steffens
gebruikerDirk Steffens
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-018Oosterkeetstraat 11kamer
eigenaarCoenraad Linses
gebruikerGerryt Arents
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑06 CG


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0218v van 28 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: dubbele regel straat achter de oude lommerd bij de Franekerpoort]160‑00‑00 CGhuis
koperPyke Zagcharias rogmeester
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 CG
naastligger ten oostenHarmen mr. wever
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHendrik Fransen
verkoperHendrik Merkusmr. bontwever


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-018 Oosterkeetstraat 11Hendrik Jansen, bestaande uit 4 personen07‑00‑00 cg0heeft 2 weeversknegts
3-018 /2Oosterkeetstraat 11Swerus Ruirds, bestaande uit 5 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-018Oosterkeetstraat 11huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0020v van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort achter de Bank van Lening] wijk D-131190‑00‑00 CGhuis
koperJoost Gonggrijp schoolmeester
huurderRinia Gonggrijp 28‑00‑00 CG
naastligger ten oostenH. van der Berg
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJohannis zadelmaker
verkoperSerina Roelofs gesterkt, gesterkt met
verkoperJurjen Jelles
verkoperJan Roelofs


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-021, pag. 51Oosterkeetstraat 11Harmen Johannes0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Aake Harmens Wassenaar... Joosten Gonggrijp, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 en getrout de 10 jun 1764, ovl wijk D-131; DTB N.H. HRL. 1764, BS ovl 1814, ovl 1846; kind: Harmen Gonggrijp, geb 27 okt 1772, ged 20 nov 1772 Grote ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Joost Rinia Gonggrijp... Conradi. (GAH1103); eigenaar en gebruiker van wijk D-052, schoolhouder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-131, gebruiker is Rinia Gonggrijp, vischkeurmeester, 1814. (GAH204); afrekening nieuwe kerk: uitgave bedraagt ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Rinia Joosten Gonggrijp... met Rientie Tjitses, kind: Baukje Rijnias Gonggrijp, ged 26 jul 1761 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk D-131, vischkeurmeester, eigenaar is Joost Gonggrijp, 1814. (GAH204); erven huren 5 p. m. greidland 1800-1811; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-131Oosterkeetstraat 11Joost Gonggrijp Rinia Gonggrijp vischkeurmeester


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 775Oosterkeetstraat 11Joost Rinia GonggrijpschoolonderwijzerHarlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Elisabeth Jansenoud 50 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-131; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Hendrik Lutkendorfoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk D-131; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-131Hendrik Lutkendorf50 jtimmermansknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
D-131Elisabeth Jansen50 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
D-131Elisabeth van Gein11 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-131Oosterkeetstraat 11Jan van der Werf, overleden op 27 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 53 jr, geboren Leeuwarden, bakker, overleden Nieuwstraat D 131, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Antje Ymes de Groot... en Gooikje Arjens; BS huw 1819, ovl 1831, huw 1844, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 bev.reg. HRL 1851 wijk D-131, 139, 144, wijk B-166; geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv IJme Jakobs de Groot en Gooikje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Roelof Eles van Driesten... Hardenberg; BS huw 1824, ovl 1825, huw 1844, huw 1861, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191, 222, wijk D-131, 139, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 775achter de Lombard D-131Willem Freerks Uniawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 775Oosterkeetstraat D-078IJsbrand Mulder c.s.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 775Oosterkeetstraat 11 (D-078)Siebe Dijkstrawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Oosterkeetstraat 11J. Kasperszoutzieder


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Oosterkeetstraat 11E. (Eduard) van Houten
  terug