Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Oosterkeetstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Oosterkeetstraat 113-0113-0103-021D-131D-078


Naastliggers vanOosterkeetstraat 11
ten oostenOoievaarsteeg 14
ten zuidende Gedempte Korte Zoutsloot
ten westende Oosterkeetstraat
ten noordenOosterkeetstraat 7


aangrenzende stegen
adresheeft
Oosterkeetstraat 11Westersteeg ten zuiden


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0131r van 10 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de lombart bij de Franekerpoort]190‑00‑00 gghuis of kamer met het zomerhuisje en de ledige plaats erachter
koperPieter Pieters, gehuwd met
koperWybrich Claesen
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Bauck Sytzes 0‑05‑00 cg
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Tiaerdt Suyringer
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJochum Bartels
verkoperLourens Ryourdts
verkoperTymen Andries


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0244r van 9 sep 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat [staat: in de dubbele regel achter de lombert210‑00‑00 gghuis of kamer, met zomerkeuken en ledige plaats daar achter
koperAnna Pieters, weduwe van
koperwijlen Andries Jacobs
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Bauck Sytses 0‑05‑00 cg
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: straat]
naastligger ten zuiden[staat: Hylck Tiaardts weduwe]Hylck, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Tiaardt
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJochum Bartels
verkoperPyter Pyters, gehuwd met te bij Roptazijl
verkoperAnna Gabbes te bij Roptazijl


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0061r van 19 jan 1656 (het 15e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: achter de lommerd]315‑00‑00 gggrondpacht van 0-05-00 cg
koperburgemeester Hesselus Wringer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Wal Bauckes, weduwe van0‑05‑00 cg
eigenaar perceelwijlen Sytse Wytses
verkoperde boedel van wijlen Idzart van Hittinga


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (het 13e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: achter de lombart]630‑00‑00 cggrondpacht van 0-05-00 cg
koperJelte Ruierdts
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Wytze Sytzes0‑05‑00 cg
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0082v van 27 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: dubbele regel straat achter de lommerd bij de Franekerpoort]55‑00‑00 cghuis of kamer met een zomerkeuken op het plaatsje
koperHendrick Marcus c.u.bontwever
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Blinxma
naastligger ten zuidendoorgaand steegje
naastligger ten zuidenburgerhopman van der Form
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: dubbele regel straat]
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Blinxma
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-011 , folio 43Oosterkeetstraat 11kamer
eigenaarHendrick Marcus
gebruikerHendrick Marcus
opmerkingonmachtig


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-011 , folio 26vOosterkeetstraat 11kamer
eigenaarHendrick Marcus
gebruikerHendrick Marcus
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-011 , folio Oosterkeetstraat 11kamer
eigenaarHendrik Merkus
gebruikerHendrik Merkus
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-010 , folio 27rOosterkeetstraat 11
eigenaarHendrik Markus
gebruikerHendrik Markus
opmerkingpauper
opmerking[vermeld als 3-011]


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0218v van 28 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: dubbele regel straat achter de oude lommerd bij de Franekerpoort]160‑00‑00 cghuis
koperPyke Zagcharias rogmeester
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 cg
naastligger ten oostenHarmen mr. wever
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHendrik Fransen
verkoperHendrik Merkusmr. bontwever


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-010Oosterkeetstraat 11Pieke Zacharias, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-010 , folio 27rOosterkeetstraat 11huis
eigenaarPieke Zacharias
gebruikerPieke Zacharias
opmerkingonvermogende


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-010, fol. 39rOosterkeetstraat 11Pieke Zacharias cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenrogmeeter11:13:00 cg2:0:00 cgbestaet geringh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-010 , folio 27rOosterkeetstraat 11huis
eigenaarPiecke Sacharias
gebruikerPiecke Sacharias
opmerkingonvermogende


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0007r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort achter de Bank van Lening]94‑14‑00 gghuis
koperHylke Pieters, gehuwd metmr. sleefmaker
koperEngeltje Piekes
huurderde weduwe van wijlen Pieke Zacharias
naastligger ten oostenEngbert Borgers n.u.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHendrik Fransen
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-010 , folio 27rOosterkeetstraat 11huis
eigenaarPiecke Sacharias
gebruikerPiecke Sacharias
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingonvermogende


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-021 , folio 52vOosterkeetstraat 11wooning
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0281v van 11 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Hylkes


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0212v van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHylke Pieters


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-021 , folio 52vOosterkeetstraat 11huis
eigenaarWillem Jans
gebruikerWillem Jans
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0124v van 12 jul 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat [staat: Anjelierstraat] achter de Bank van Lening bij de Franekerpoort12‑00‑00 gghuis
koper door niaarHendrik Marius
geniaarde koperJohannes Albertstrekveerschipper op Franeker
naastligger ten oostenHarmen van den Berg
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenJohannes zadelmaker
verkoperPieter Hylkes


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-021 , folio 52vOosterkeetstraat 11huis
eigenaarWillem Jans
gebruikerWillem Jans
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0139r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0175r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hiltje Jans


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0020v van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 11Oosterkeetstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort achter de Bank van Lening] wijk D-131190‑00‑00 cghuis
koperJoost Gonggrijp schoolmeester
huurderRinia Gonggrijp 28‑00‑00 cg
naastligger ten oostenH. van der Berg
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJohannis zadelmaker
verkoperSerina Roelofs, gesterkt met
verkoperJurjen Jelles
verkoperJan Roelofs


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-021 , pag. 51Oosterkeetstraat 11Harmen Johannes 0‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0094v van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurjen Jelles n.u.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Aake Harmens Wassenaar... Joosten Gonggrijp, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 en getrout de 10 jun 1764, ovl wijk D-131; DTB N.H. HRL. 1764, BS ovl 1814, ovl 1846; kind: Harmen Gonggrijp, geb 27 okt 1772, ged 20 nov 1772 Grote ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Joost Rinia Gonggrijp... Conradi. (GAH1103); eigenaar en gebruiker van wijk D-052, schoolhouder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-131, gebruiker is Rinia Gonggrijp, vischkeurmeester, 1814. (GAH204); afrekening nieuwe kerk: uitgave bedraagt ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Rinia Joosten Gonggrijp... met Rientie Tjitses, kind: Baukje Rijnias Gonggrijp, ged 26 jul 1761 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk D-131, vischkeurmeester, eigenaar is Joost Gonggrijp, 1814. (GAH204); erven huren 5 p. m. greidland 1800-1811; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-131Oosterkeetstraat 11Joost GonggrijpRinia Gonggrijpvischkeurmeester


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 775Oosterkeetstraat 11Joost Gonggrijp schoolonderwijzerHarlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Elisabeth Jansenoud 50 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-131; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Hendrik Lutkendorfoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk D-131; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-13150 jtimmermansknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
D-13150 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
D-13111 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-131Oosterkeetstraat 11Jan van der Werf, overleden op 27 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 53 jr, geboren Leeuwarden, bakker, overleden Nieuwstraat D 131, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Antje Ymes de Groot... en Gooikje Arjens; BS huw 1819, ovl 1831, huw 1844, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 bev.reg. HRL 1851 wijk D-131, 139, 144, wijk B-166; geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv IJme Jakobs de Groot en Gooikje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-131Oosterkeetstraat 11Roelof Eles van Driesten... Hardenberg; BS huw 1824, ovl 1825, huw 1844, huw 1861, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191, 222, wijk D-131, 139, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 775achter de Lombard D-131Solco Tromp Ageszoon woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 775Oosterkeetstraat D-078 IJsbrand Mulder c.s.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 775Oosterkeetstraat 11 (D-078)Siebe Dijkstrawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Oosterkeetstraat 11J. Kasperszoutzieder


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Oosterkeetstraat 11E. (Eduard) van Houten


2023
0.18599200248718


  terug