Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Oosterkeetstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Oosterkeetstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) D-128 D-076
Naastliggers vanOosterkeetstraat 3
ten zuidenOosterkeetstraat 5
ten westende Oosterkeetstraat
ten noordenOosterkeetstraat 1


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0204r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMinne Vink


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Zwaantje Meyergeb 1797 HRL, ovl 2 feb 1813 HRL; wijk D-128, dv Hendrik M, en Maria Louisa Mey; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Frederik Meyer... HRL 1802, BS huw 1811, huw 1817, huw 1824, huw 1828, ovl 1831, ovl 1859, ovl 1875; gebruiker van wijk D-128, gegagimenteerd; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Minne Vink... id. van wijk B-139; gebruiker Oene Klaasen Advokaat, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-128; gebruiker Fred. Meyer, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk E-009; gebruiker A. delgrosso, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-128Oosterkeetstraat 3M Vink Frederik Meyer gegagimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 769Oosterkeetstraat 3Aaltje Fokkes Wijngaarden, huisvr. van Elle Robijns BlanksmaHarlingenhuis en erf (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Aaltje Gorter... Klases Bakker; BS huw 1818, ovl 1848, ovl 1879; oud 49 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk D-128; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Hendrik Kloppenburg... zv Harmen K, en Trijntje Hendriks; BS huw 1818, ovl 1848; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-128; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Sije Martens de Groot... dG, en Antje Sijes Noteboom; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1822, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk D-128; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-128OyevaarsteegHendrik Kloppenburg45 jHarlingenm, protestant, gehuwd
D-128OyevaarsteegAaltie de Gorter49 jVlielandv, protestant, gehuwd
D-128OyevaarsteegHarmen Kloppenburg6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-128OyevaarsteegTrijntie Kloppenburg17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-128OyevaarsteegYetje Kloppenburg1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-128Oosterkeetstraat 3Anna Alders, overleden op 15 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 48 jr (geboren 1800), overleden Lombardstraat D 128, weduwe, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-128Oosterkeetstraat 3Yepkje Gerardus Daams... ovl wijk D-125, dv Gerhardus D, en Grietje Klazes; BS huw 1822, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-128; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 769D-128 (Zoutsloot)Aaltje F. Wijngaardenwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 12 dec 1879
D-128Oosterkeetstraat 3Eene woning met plaats achter de Lombard, bewoond door den eigenaar Berend, Bakker. Finaal verkocht op 17 dec 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 776..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 769D-076 (Oosterkeetstraat)Berend Bakkerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 769Oosterkeetstraat 3 (D-076)Benders Wassenaar


1928 - adresboekadresnaamberoep
Oosterkeetstraat 3F.Willekespakhuisknecht
  terug